Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Hãy chia sẻ ngày của bạn

Nguyễn Thị Quỳnh Lan wrote on hamster chibi's profile.
uôii chào chị nè
Hôm nay thấy hơi buồn nên vào diễn đàn. Mặc dù không còn được như trước nhưng nhớ diễn đàn lắm. Tôi sẽ trở lại, chắc chắn là vậy!
Duy Quang Vũ 2007 wrote on Timeless time's profile.
Em sẽ chờ chị rep

Đề tài thảo luận
1.3K
Bài viết
7.4K

LUYỆN THI QUỐC GIA HAI TRONG MỘT

26.8K
91.5K
Diễn đàn con:
 1. PEN - CUP - THI THỬ THPT QG MIỄN PHÍ
  1. PEN-CUP 2018
  2. Môn Toán
  3. Môn Tiếng Anh
  4. Tổ hợp KHTN
  5. Tổ hợp KHXH
 2. Chương trình luyện thi PEN - C
  1. Môn TOÁN
   1. Chuyên đề 1: Các bài toán về hàm số
   2. Chuyên đề 2: Phương trình, BPT, hệ PT
   3. Chuyên đề 3: Phương trình lượng giác
   4. Chuyên đề 4: Nguyên hàm tích phân
   5. Chuyên đề 5: Hình học không gian thuần túy
   6. Chuyên đề 6: Hình học giải tích trong KG
   7. Chuyên đề 7: Hình học giải tích phẳng
   8. Chuyên đề 8: Tích phân, chỉnh hợp, xác suất
   9. Chuyên đề 9: Số phức
    1. Giới hạn
   10. Chuyên đề 10: Bất đẳng thức, tìm Min-Max
   11. Giải đáp thắc mắc
  2. Môn NGỮ VĂN
  3. Môn TIẾNG ANH
  4. Môn HÓA HỌC
   1. Chuyên đề 1: Nguyên tử
    1. Nguyên tử
    2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
    3. Liên kết hóa học
   2. Chuyên đề 2: Phản ứng Oxi hóa khử
    1. Phản ứng Oxi hóa khử
    2. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
   3. Chuyên đề 3: Sự điện ly
   4. Chuyên đề 4: Phi kim
   5. Chuyên đề 5: Đại cương về kim loại
    1. Vị trí của kim loại
    2. Tính chất của kim loại
    3. Hợp kim
    4. Ăn mòn và bảo vệ kim loại
    5. Điều chế kim loại
   6. Chuyên đề 6: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
    1. Kim loại kiềm
    2. Kim loại kiềm thổ
    3. Nhôm
   7. Chuyên đề 7: Sắt, đồng và một số kim loại khác
    1. Sắt
    2. Đồng và một số kim loại khác
   8. Chuyên đề 8: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol
    1. Hidrocacbon
    2. Dẫn xuất Halogen
    3. Ancol
    4. Phenol
   9. Chuyên đề 9: Anđêhit, Xeton, Axit Cacboxylic
    1. Anđêhit
    2. Xeton
    3. Axit Cacboxylic
   10. Chuyên đề 10: Este, Lipit
    1. Este
    2. Lipit
   11. Chuyên đề 11: Amin Amino Axit và Protêin
    1. Amin Amino Axit
    2. Prôtêin
   12. Chuyên đề 12: Cacbohiđrat
    1. Monosaccarit
    2. Disaccarit
    3. Polisaccarit
   13. Chuyên đề 13: Polime và vật liệu Polime
    1. Polime
    2. Vật liệu Polime
   14. Chuyên đề 14: Nhận biết, tinh chế, tách chất
    1. Nhận biết
    2. Tinh chế
    3. Tách chất
   15. Chuyên đề 15: Phương pháp giải nhanh
   16. Chuyên đề 16: Tổng hợp
  5. Môn VẬT LÍ
  6. Môn SINH HỌC
   1. Kiến thức về di truyền học phân tử (ADN, ARN, Prot
   2. Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân t
    1. Gen, mã di truyền
    2. Quá trình nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã
    3. Điều hòa hoạt động của gen
    4. Đột biến gen
   3. Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào
    1. Nhiễm sắc thể
    2. Đột biến nhiễm sắc thể
    3. Nguyên phân và giảm phân
   4. Quy luật di truyền
   5. Di truyền học quần thể
   6. Ứng dụng di truyền học
   7. Di truyền học người
   8. Bằng chứng tiến hóa
   9. Cơ chế tiến hóa
    1. Các học thuyết tiến hóa cổ điển
    2. Học thuyết tiến hóa tổng hợp
    3. Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi
    4. Loài và Quá trình hình thành loài
    5. Tiến hóa lớn
   10. Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất
   11. Cá thể và quần thể sinh vật
   12. Quần xã sinh vật và Hệ sinh thái
   13. Tổng hợp
  7. Hỏi đáp về chương trình PEN-C
 3. Chương trình luyện thi PEN - I
  1. Môn TOÁN
  2. Môn NGỮ VĂN
  3. Môn TIẾNG ANH
  4. Môn HÓA HỌC
  5. Môn VẬT LÍ
  6. Môn SINH HỌC
  7. Hỏi đáp về chương trình PEN-I
 4. Chương trình luyện thi PEN - M
  1. Môn TOÁN
  2. Môn NGỮ VĂN
  3. Môn TIẾNG ANH
  4. Môn HÓA HỌC
  5. Môn VẬT LÍ
  6. Môn SINH HỌC
  7. Môn LỊCH SỬ
  8. Hỏi đáp về chương trình PEN-M
Đề tài thảo luận
26.8K
Bài viết
91.5K

Đề tài thảo luận
175
Bài viết
3.8K

Đề tài thảo luận
152
Bài viết
3.3K

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Mới

3.6K
13.1K
Diễn đàn con:
 1. Lịch sử lớp 12
  1. Trật tự TG mới sau chiến tranh TG II
  2. Liên Xô và các nước nước Đông Âu
  3. Các nước Châu Á, Phi và Mĩ La Tinh
  4. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)
  5. Quan hệ quốc tế (1945-2000)
  6. Cách mạng KH-CN. Toàn cầu hóa
  7. Việt Nam từ 1919 đến 1930
  8. Việt Nam từ 1930 đến 1945
  9. Việt Nam từ 1945 đến 1954
  10. Việt Nam từ 1954 đến 1975
  11. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
  12. Thảo luận chung
  13. Video bài giảng
 2. Lịch sử lớp 11
  1. Cuộc Cách mạng Tư sản
  2. Các nước châu Âu và châu Mĩ
  3. Phong trào công nhân
  4. Các nước châu Á
  5. Các nước Phi, Mĩ Latinh thời cận đại
  6. Chiến tranh thế giới thứ nhất
  7. Cách mạng tháng Mười Nga
  8. Các nước TBCN giữa hai cuộc chiến...
  9. Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến...
  10. Chiến tranh thế giới thứ hai
  11. VN từ 1858 đến cuối thế kỉ XIX
  12. VN đầu TK XX đến hết Chiến tranh TG I
  13. Thảo luận chung
  14. Video bài giảng
 3. Lịch sử lớp 10
  1. Xã hội nguyên thủy
  2. Xã hội cổ đại
  3. Trung Quốc thời phong kiến
  4. Ấn Độ thời phong kiến
  5. Đông Nam Á thời phong kiến
  6. Sự hình thành phong kiến ở Tây Âu
  7. Sự suy vong chế độ phong kiến Tây Âu
  8. Việt Nam thời nguyên thủy
  9. Các quốc gia cổ đại trên đất Việt Nam
  10. Thời kỳ Bắc thuộc
  11. Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV
  12. Việt Nam đầu thế kỉ XVI - thế kỉ XVIII
  13. Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX
  14. Cùng suy ngẫm
  15. Thảo luận chung
  16. Video bài giảng
Đề tài thảo luận
3.6K
Bài viết
13.1K
Đề tài thảo luận
205
Bài viết
4.4K

Đề tài thảo luận
60
Bài viết
1.6K

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Mới

11.7K
43.3K
Diễn đàn con:
 1. Ngữ Văn lớp 12
  1. SGK Ngữ Văn Lớp 12
  2. Văn nghị luận
   1. Nghị luận xã hội
   2. Nghị luận văn học
  3. Văn thơ 1954-1975
   1. Tiếng hát con tàu (Chế Lan Viên)
   2. Đất nước (Trích trường ca Mặt đường khát vọng - Ng
   3. Sóng (Xuân Quỳnh)
   4. Người lái đò sông Đà (Nguyễn Tuân)
   5. Những đứa con trong gia đình (Trích - Nguyễn Thi)
   6. Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành)
  4. Văn học 1975 đến nay
   1. Đàn ghi ta của Lor-ca (Thanh Thảo)
   2. Một người Hà Nội (Nguyễn Khải)
   3. Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)
   4. Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường
   5. Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Trích - Lưu Quang Vũ)
  5. Văn nhật dụng
   1. Thông điệp Ngày TG phòng chống AIDS 1.12.2003 (Côp
   2. Nhìn về vốn văn hoá dân tộc
   3. Con đường trở thành “kẻ sĩ hiện đại” (Nguyễn Khắc
   4. Tư duy hệ thống - nguồn sức sống mới của đổi mới t
  6. Tác phẩm nghị luận
   1. Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ củ
  7. Văn học nước ngoài
   1. Số phận con người (Trích – Sô-lô-khốp)
   2. Ông già và biển cả (Trích – Hê-minh-uê)
   3. Thuốc (Lỗ Tấn)
  8. Lí luận văn học
   1. Qúa trình văn học và phong cách văn học
   2. Giá trị của văn học
   3. Tiếp nhận văn học
  9. Cảm nhận văn học
  10. Thảo luận chung
  11. Video bài giảng
 2. Ngữ Văn lớp 11
  1. Tiếng Việt
  2. Văn nghị luận
   1. Nghị luận xã hội
   2. Nghị luận văn học
  3. Văn học Việt Nam từ TK X đến hết TK XIX
   1. Vào phủ chúa Trịnh
   2. Tự tình (Bài II - Hồ Xuân Hương)
   3. Nguyễn Khuyến
   4. Thương vợ (Trần Tế Xương)
   5. Câu cá mùa thu (Thu điếu - Nguyễn Khuyến)
   6. Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)
   7. Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca - Cao
   8. Tiến sĩ giấy (Nguyễn Khuyến)
   9. Nguyễn Đình Chiểu
   10. Lẽ ghét thương (Trích Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình C
   11. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)
   12. Chiếu cầu hiền
  4. Văn học VN từ đầu TK XX đến CM T8-1945
   1. Khái quát văn học VN từ đầu thế kỷ XX đến CMT8 - 1
   2. Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ)
   3. Hai đứa trẻ
   4. Chữ người tử tù
   5. Nam Cao
   6. Chí Phèo
   7. Đời thừa (Nam Cao)
   8. Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (Trích Vũ Như Tô – Nguyễn
   9. Lưu biệt khi xuất dương (Xuất dương lưu biệt – Pha
   10. Hầu trời (Tản Đà)
   11. Vội vàng (Xuân Diệu)
   12. Xuân Diệu
   13. Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)
   14. Tràng Giang (Huy Cận)
   15. Tương tư (Nguyễn Bính)
   16. Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh
   17. Lai tân (Hồ Chí Minh)
   18. Chiều tối (Mộ - Hồ Chí Minh)
   19. Từ ấy (Tố Hữu)
  5. Tác phẩm nghị luận
   1. Luân lí xã hội ở nước ta (Đạo đức và luân lí Đông
   2. Một thời đại trong thi ca (Trích – Hoài Thanh)
   3. Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (Ăng – ghen)
  6. Văn học nước ngoài
   1. Tình yêu và thù hận (Sếch-xpia)
   2. Đám tang lão Gô-ri-ô (Trích Lão Gô-ri-ô– Ban-dắc)
   3. Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Những người kh
   4. Người trong bao (Sê-khốp)
   5. Tôi yêu em (Pu-skin)
  7. Bài giảng điện tử
  8. Thảo luận chung
  9. Video bài giảng
 3. Ngữ Văn lớp 10
  1. Tiếng Việt
  2. Tổng quan văn học Việt Nam
  3. Văn học dân gian Việt Nam
   1. Khái quát văn học dân gian Việt Nam
   2. Chiến thắng Mtao Mxây (trích sử thi Đăm Săn)
   3. Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy
   4. Tấm Cám
   5. Nhưng nó phải bằng hai mày; Tam đại con gà
   6. Lời tiễn dặn (trích truyện thơ Tiễn dặn người yêu)
   7. Ca dao yêu thương, tình nghĩa
   8. Ca dao than thân
   9. Ca dao hài hước, châm biếm
   10. Tục ngữ về đạo đức, lối sống
   11. Xúy Vân giả dại (trích chèo Kim Nham)
  4. Văn học Việt Nam từ TK X đến hết TK XIX
   1. Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế
   2. Tỏ lòng (Thuật hoài - Phạm Ngũ Lão)
   3. Nỗi lòng (Cảm hoài - Đặng Dung)
   4. Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới, bài 43 - Nguyễn
   5. Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
   6. Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí - Nguyễn Du)
   7. Phú sông Bạch Đằng (Bạch Đằng giang phú - Trương H
   8. Thư dụ Vương Thông lần nữa (Quân trung từ mệnh tập
   9. Tác gia Nguyễn Trãi
   10. Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi)
   11. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Đại Việt sử kí
   12. Tựa "Trích diễm thi tập" (Hoàng Đức Lương)
   13. Thái phó Tô Hiến Thành (trích Đại Việt sử lược)
   14. Thái sư Trần Thủ Độ (trích Đại Việt sử kí toàn thư
   15. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Tản Viên từ phán
   16. Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (bản Nôm Chin
   17. Nỗi oán sầu của người cung nữ (Cung oán ngâm)
   18. Tác gia Nguyễn Du
   19. Truyện Kiều (Nguyễn Du)
   20. Trao duyên (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)
   21. Nỗi thương mình (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)
   22. Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)
  5. Văn học nước ngoài
   1. Uy-lít-xơ trở về (trích sử thi Ô-đi-xê - Hô-me-rơ)
   2. Ra-ma buộc tội (trích sử thi Ra-ma-ya-na - Van-ma-
   3. Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăn
   4. Tì bà hành (trích - Bạch Cư Dị)
   5. Thơ hai-cư
   6. Hồi trống cổ thành (trích Tam quốc diễn nghĩa - La
  6. Văn bản nghị luận
   1. Nghị luận xã hội
   2. Nghị luận văn học
  7. Thảo luận chung
  8. Video bài giảng
Đề tài thảo luận
11.7K
Bài viết
43.3K

HÓA HỌC VUI

386
2.7K
Đề tài thảo luận
386
Bài viết
2.7K
Đề tài thảo luận
210
Bài viết
5.5K

Đề tài thảo luận
126
Bài viết
269
Đề tài thảo luận
291
Bài viết
765
Đề tài thảo luận
9
Bài viết
38

Đề tài thảo luận
30
Bài viết
593
Đề tài thảo luận
189
Bài viết
2.3K

Tìm thành viênBài viết nên xem

 • VẬT LÍ
  + Hướng tới kì thi đánh giá năng lực BCA | Hướng tới kì thi đánh giá năng lực 2022
  + Hệ thống kiến thức các lớp Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12
  + [Thảo luận SGK mới] Lớp 7 | Lớp 10
  + [Chuyên Đề] Chuyển động thẳng biến đổi đều
  + [Chuyên đề] Điện tích điện trường | [Chuyên đề] Dòng điện không đổi
 • LỊCH SỬ
  + [Sử 12] Ôn thi HSG Sử theo chuyên đề
  + Đề thi & đáp án tham khảo môn Lịch sử - Kì thi THPTQG 2022 - Mã đề lẻ (323)
  + Sử Thi THPTQG, môn Sử thật sự khó?
  + [Ôn thi THPTQG] Tổng hợp kiến thức cơ bản SGK Lịch sử 12
  + Tổng ôn kiến thức Lớp 11 | Lớp 10 | Lớp 9 | Lớp 8 | Lớp 7 | Lớp 6
 • TOÁN HỌC
  + [Chia sẻ] Những gì mình rút ra sau năm đầu tiên ôn thi HSGQG
  + Toán học có khô khan như bạn nghĩ ?
  + Chinh phục kì thi THPTQG 2022 Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7
  + [Độc đáo] Phương pháp "mất gốc" vector
  + Ôn thi HSG Toán THCS
 • TIẾNG ANH
  + [Box Ngoại Ngữ] Hướng dẫn tìm kiếm nội dung
  + [English] Tổng hợp - 33 cách trở thành "chiến thần" trong phòng thi IELTS
  + [Ngoại ngữ] Tổng hợp Hướng dẫn viết luận theo chủ đề
  + Cách Học Tiếng Anh Hiệu Quả Trong Năm Học Mới
  + [Chia sẻ ] Kinh nghiệm ôn thi HSG tỉnh và đỗ trường chuyên Anh
 • SINH HỌC
  + Tra cứu các tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình
  + Soạn đề theo yêu cầu.
  + Tổng hợp kiến thức sinh học 9
  + Series: Sinh học - Chuyện chưa kể
  + Hướng tới kì thi THPTQG 2022
 • ĐỊA LÍ
  + [Minigame] Có thể bạn chưa biết
  + Câu chuyện lịch sử Trái Đất
  + Những pho tượng đảo Phục Sinh
  + La bàn - Hướng về những miền đất lạ
  + Kỹ năng chọn biểu đồ và vẽ biểu đồ
 • NGỮ VĂN

  + Bứt phá Ngữ Văn - Kì thi tốt nghiệp THPTQG 2022 Đọc hiểu | Nghị luận văn học + Tổng hợp kiến thức tiếng Việt
  + Tổng hợp các topic học thuật đặc sắc nhất box Văn
  + Chia sẻ kinh nghiệm học văn
  + Chuyên đề nghị luận xã hội
  + Kiến thức trọng tâm về tác giả, tác phẩm Lớp 12 | Lớp 11 | Lớp 10 | Lớp 9 | Lớp 8
 • HÓA HỌC
  + Các dạng bài Ôn thi THPT
 • [Gõ công thức] Hướng dẫn gõ trực tiếp một số kí hiệu LaTex | Trên phiên bản diễn đàn mới 2022
 • [Chia sẻ ] 2k7 khoe điểm thi vào 10 nào!
 • [Chia sẻ ] Mình đã chuẩn bị như thế nào cho kì thi vào 10?
 • Tải APP HOCMAI Appstore Googleplay

  Hãy chia sẻ ngày của bạn

  Nguyễn Thị Quỳnh Lan wrote on hamster chibi's profile.
  uôii chào chị nè
  Hôm nay thấy hơi buồn nên vào diễn đàn. Mặc dù không còn được như trước nhưng nhớ diễn đàn lắm. Tôi sẽ trở lại, chắc chắn là vậy!
  Duy Quang Vũ 2007 wrote on Timeless time's profile.
  Em sẽ chờ chị rep
  Duy Quang Vũ 2007 wrote on huyenhuyen5a12's profile.
  Không biết còn nhớ không?
  Chuyện là nghe review truyền hình cáp SCTV có nhiều chương trình hay cho học sinh, sinh viên tìm hiểu nhiều chủ đề. Giờ lắp cũng nhanh mà thanh toán cũng nhanh, học sinh sinh viên cũng có thể tự đóng qua ví VTC PAY được luôn đó.
  Mình sẽ code cờ vua tử 15/6 đến 1/9, chờ đi...
  Mong môn văn mai đúng hêt 6đ đọc hiểu và bài văn viết được 3đ nữa. Cầu cho đợt này ko trượt hsg nữa :(
  tự nhiên thấy nhớ HMF hồi trước ghee :)))

  Bạn bè đang online

  Thống kê

  Đề tài thảo luận
  585,928
  Bài viết
  3,149,894
  Thành viên
  2,579,351
  Thành viên mới
  fb88fan
  Top Bottom