Đăng nhập diễn đàn ĐƠN GIẢN chỉ với FB, Gmail, HOCMAI có sẵn

Tin học trong nhà trường

 1. Tin học cấp II

  Đề tài thảo luận:
  160
  Bài viết:
  607
  Mới nhất: tin 8 Vuio, 25 Tháng ba 2017 lúc 17:06
  RSS
 2. Tin học cấp III

  Đề tài thảo luận:
  125
  Bài viết:
  528
  RSS
 3. Học lập trình

  Đề tài thảo luận:
  587
  Bài viết:
  3,732
  Mới nhất: tin học2[pascal] Nguyễn Thánh Tiền, 25 Tháng ba 2017 lúc 13:40
  RSS
 4. Tin học văn phòng

  Cùng nhau trao đổi cách sử dụng các chương trình Tin văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
  Đề tài thảo luận:
  172
  Bài viết:
  538
  RSS