Tin học trong nhà trường

 1. Tin học cấp II

  Đề tài thảo luận:
  961
  Bài viết:
  3,708
  Mới nhất: Viết chương trình hiện ra bảng chữ in hoa. System32, 24 Tháng chín 2020 lúc 22:01
  RSS
 2. Tin học cấp III

  Đề tài thảo luận:
  918
  Bài viết:
  3,321
  Mới nhất: chuyển từ cơ số 10 sang cơ số 2 và 16 System32, 20 Tháng chín 2020 lúc 14:59
  RSS
 3. Tin học văn phòng

  Cùng nhau trao đổi cách sử dụng các chương trình Tin văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
  Đề tài thảo luận:
  342
  Bài viết:
  1,578
  RSS
-->