Tin học trong nhà trường

 1. Tin học cấp II

  Đề tài thảo luận:
  571
  Bài viết:
  2,403
  Mới nhất: Tìm hiểu một số thuật toán Vuio Vuio, 23 Tháng một 2019 lúc 14:24
  RSS
 2. Tin học cấp III

  Đề tài thảo luận:
  559
  Bài viết:
  2,131
  RSS
 3. Tin học văn phòng

  Cùng nhau trao đổi cách sử dụng các chương trình Tin văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
  Đề tài thảo luận:
  201
  Bài viết:
  675
  RSS