Tin học trong nhà trường

 1. Tin học cấp II

  Đề tài thảo luận:
  238
  Bài viết:
  889
  Mới nhất: Tin học 8 : Sử dụng biến và hằng trong chương trình pro3182001, 18 Tháng mười 2017 lúc 19:43
  RSS
 2. Tin học cấp III

  Đề tài thảo luận:
  196
  Bài viết:
  901
  Mới nhất: Tin học 10 Giang Nhược Hân, 18 Tháng mười 2017 lúc 11:25
  RSS
 3. Tin học văn phòng

  Cùng nhau trao đổi cách sử dụng các chương trình Tin văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
  Đề tài thảo luận:
  178
  Bài viết:
  563
  RSS