Đăng ký diễn đàn ĐƠN GIẢN chỉ với FB, Gmail, HOCMAI có sẵn

Tin học trong nhà trường

 1. Tin học cấp II

  Đề tài thảo luận:
  180
  Bài viết:
  695
  Mới nhất: Bài tập thi hk2 môn Tin học (Turbo Pascal) Thiên Thuận, 28 Tháng tư 2017 lúc 19:44
  RSS
 2. Tin học cấp III

  Đề tài thảo luận:
  147
  Bài viết:
  644
  Mới nhất: [ Tin học 11] Viết chương trình Pascal Hoa Tử Anh, 29 Tháng tư 2017 lúc 22:41
  RSS
 3. Học lập trình

  Đề tài thảo luận:
  590
  Bài viết:
  3,750
  Mới nhất: Ai giúp mình bài pascal này với ??? Nguyễn Thánh Tiền, 27 Tháng tư 2017 lúc 18:32
  RSS
 4. Tin học văn phòng

  Cùng nhau trao đổi cách sử dụng các chương trình Tin văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
  Đề tài thảo luận:
  172
  Bài viết:
  538
  RSS