Tin học trong nhà trường

 1. Tin học cấp II

  Đề tài thảo luận:
  210
  Bài viết:
  812
  Mới nhất: tin pascal trà nguyễn hữu nghĩa, 20 Tháng tám 2017 lúc 21:15
  RSS
 2. Tin học cấp III

  Đề tài thảo luận:
  157
  Bài viết:
  679
  Mới nhất: [lớp 10] bài 1 Trường Thái, 20 Tháng tám 2017 lúc 21:38
  RSS
 3. Tin học văn phòng

  Cùng nhau trao đổi cách sử dụng các chương trình Tin văn phòng: Word, Excel, PowerPoint
  Đề tài thảo luận:
  175
  Bài viết:
  555
  RSS