Hoá học lớp 12

 1. Este - Lipit

  Đề tài thảo luận:
  1,962
  Bài viết:
  8,054
  Mới nhất: Este SoJieunSoKool, 17 Tháng hai 2019
  RSS
 2. Cacbohiđrat

  Đề tài thảo luận:
  388
  Bài viết:
  1,580
  RSS
 3. Amin - Amino axit - Protein

  Đề tài thảo luận:
  978
  Bài viết:
  3,660
  Mới nhất: Phương trình Isla Chemistry, 5 Tháng hai 2019
  RSS
 4. Polime và vật liệu polime

  Đề tài thảo luận:
  178
  Bài viết:
  772
  Mới nhất: dãy phản ứng phuongcandy271101@gmail.com, 22 Tháng một 2019
  RSS
 5. Đại cương về kim loại

  Đề tài thảo luận:
  1,052
  Bài viết:
  4,626
  Mới nhất: giúp mình với Tâm Hoàng, 20 Tháng hai 2019 lúc 13:34
  RSS
 6. Điện phân

  Đề tài thảo luận:
  251
  Bài viết:
  854
  Mới nhất: Các cậu ơi giúp mình với mình đang cần gấp phamthimai146, 22 Tháng hai 2019 lúc 14:23
  RSS
 7. Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm

  Đề tài thảo luận:
  865
  Bài viết:
  4,200
  Mới nhất: bài này giải cách nào nhanh vậy các cậu!!!!! Toshiro Koyoshi, 18 Tháng hai 2019 lúc 22:11
  RSS
 8. Fe và một số kim loại quan trọng (crom, đồng...)

  Đề tài thảo luận:
  947
  Bài viết:
  5,434
  Mới nhất: hóa 12 emanoninm, 23 Tháng hai 2019 lúc 00:14
  RSS
 9. Phân biệt hợp chất vô cơ

  Đề tài thảo luận:
  97
  Bài viết:
  621
  Mới nhất: Nêu hiện tượng và viết phương trình Linkkkkkk13, 22 Tháng hai 2019 lúc 21:25
  RSS
 10. Vấn đề phát triển KT-XH môi trường

  Đề tài thảo luận:
  23
  Bài viết:
  93
  Mới nhất: bảo vệ môi trường tranthanhbinh456, 5 Tháng mười một 2018
  RSS
 11. Phương pháp làm BT trắc nghiệm

  Đề tài thảo luận:
  314
  Bài viết:
  1,757
  Mới nhất: Hóa 12 phamthimai146, 15 Tháng hai 2019
  RSS
 12. Thủ thuật giải Hóa

  Bài giảng điện từ và trắc nghiệm: Lớp 13; Lớp 12; Lớp 11; Lớp 10
  Đề tài thảo luận:
  1,526
  Bài viết:
  14,316
  Mới nhất: [hoa12] các bạn ơi giúp mình blood boy, 10 Tháng hai 2019
  RSS
 13. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  3,997
  Bài viết:
  20,058
  Mới nhất: Phức chất khanhk099, 23 Tháng hai 2019 lúc 23:29
  RSS
 14. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS