Hoá học lớp 12

 1. Este - Lipit

  Đề tài thảo luận:
  2,292
  Bài viết:
  9,013
  RSS
 2. Cacbohiđrat

  Đề tài thảo luận:
  457
  Bài viết:
  1,762
  Mới nhất: Saccarozo Toshiro Koyoshi, 15 Tháng ba 2021
  RSS
 3. Amin - Amino axit - Protein

  Đề tài thảo luận:
  1,117
  Bài viết:
  4,013
  Mới nhất: Tìm X,Y Trung Ngo, 22 Tháng hai 2021
  RSS
 4. Polime và vật liệu polime

  Đề tài thảo luận:
  207
  Bài viết:
  821
  Mới nhất: Polime Toshiro Koyoshi, 15 Tháng ba 2021
  RSS
 5. Đại cương về kim loại

  Đề tài thảo luận:
  1,168
  Bài viết:
  4,976
  Mới nhất: Fe + HNO3 Hoàngg Minhh, 6 Tháng tư 2021
  RSS
 6. Điện phân

  Đề tài thảo luận:
  307
  Bài viết:
  1,015
  Mới nhất: Điện phân dung dịch Lưu Thị Thu Kiều, 4 Tháng ba 2021
  RSS
 7. Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm

  Đề tài thảo luận:
  1,000
  Bài viết:
  4,596
  RSS
 8. Fe và một số kim loại quan trọng (crom, đồng...)

  Đề tài thảo luận:
  1,030
  Bài viết:
  5,682
  Mới nhất: Hoà tan hết 10,24 gam hỗn hợp X Toshiro Koyoshi, 18 Tháng tư 2021 lúc 23:34
  RSS
 9. Phân biệt hợp chất vô cơ

  Đề tài thảo luận:
  112
  Bài viết:
  658
  Mới nhất: Kim loại kiềm , kiềm thổ Subi_9420, 26 Tháng ba 2021
  RSS
 10. Vấn đề phát triển KT-XH môi trường

  Đề tài thảo luận:
  26
  Bài viết:
  100
  RSS
 11. Phương pháp làm BT trắc nghiệm

  Đề tài thảo luận:
  338
  Bài viết:
  1,837
  Mới nhất: Bài toán về Fe phamthimai146, 23 Tháng ba 2021
  RSS
 12. Thủ thuật giải Hóa

  Bài giảng điện từ và trắc nghiệm: Lớp 13; Lớp 12; Lớp 11; Lớp 10
  Đề tài thảo luận:
  1,572
  Bài viết:
  14,402
  Mới nhất: Thắc mắc: Các nhóm hút e và đẩy e leanhdungdz, 14 Tháng sáu 2020
  RSS
 13. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  4,492
  Bài viết:
  21,162
  Mới nhất: KL tác dụng với dd axit mạnh Trung Ngo, 18 Tháng tư 2021 lúc 20:08
  RSS
 14. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  Mới nhất: AMIN TTKAlala, 3 Tháng tám 2019
  RSS
-->