Hoá học lớp 12

 1. Este - Lipit

  Đề tài thảo luận:
  2,284
  Bài viết:
  8,985
  Mới nhất: Tính % khối lượng este Ếch đáng iuuu, 16 Tháng một 2021 lúc 22:23
  RSS
 2. Cacbohiđrat

  Đề tài thảo luận:
  454
  Bài viết:
  1,753
  Mới nhất: Tinh bột , xenlulozo Atepai, 18 Tháng mười một 2020
  RSS
 3. Amin - Amino axit - Protein

  Đề tài thảo luận:
  1,114
  Bài viết:
  4,004
  Mới nhất: Cách nhận biết Nguyễn Đăng Bình, 2 Tháng một 2021
  RSS
 4. Polime và vật liệu polime

  Đề tài thảo luận:
  206
  Bài viết:
  819
  Mới nhất: Vật liệu polime Dora_Dora, 16 Tháng mười một 2020
  RSS
 5. Đại cương về kim loại

  Đề tài thảo luận:
  1,157
  Bài viết:
  4,939
  Mới nhất: Tính khử 0912854277, 21 Tháng một 2021 lúc 20:35
  RSS
 6. Điện phân

  Đề tài thảo luận:
  297
  Bài viết:
  974
  Mới nhất: Bài tập điện phân nguyen.phuong.anh138@gmail.com, 12 Tháng một 2021
  RSS
 7. Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm

  Đề tài thảo luận:
  985
  Bài viết:
  4,545
  Mới nhất: Gốc HCO3(-) và CO3(2-) Nguyễn Linh_2006, 18 Tháng một 2021 lúc 05:41
  RSS
 8. Fe và một số kim loại quan trọng (crom, đồng...)

  Đề tài thảo luận:
  1,020
  Bài viết:
  5,646
  Mới nhất: bài toán Fe khó taihotboihn0, 22 Tháng một 2021 lúc 21:54
  RSS
 9. Phân biệt hợp chất vô cơ

  Đề tài thảo luận:
  111
  Bài viết:
  656
  Mới nhất: Tìm x và y nguyen.phuong.anh138@gmail.com, 24 Tháng hai 2020
  RSS
 10. Vấn đề phát triển KT-XH môi trường

  Đề tài thảo luận:
  26
  Bài viết:
  100
  RSS
 11. Phương pháp làm BT trắc nghiệm

  Đề tài thảo luận:
  337
  Bài viết:
  1,833
  Mới nhất: tìm số chất phản ứng Nguyenngocthuyduong, 1 Tháng chín 2020
  RSS
 12. Thủ thuật giải Hóa

  Bài giảng điện từ và trắc nghiệm: Lớp 13; Lớp 12; Lớp 11; Lớp 10
  Đề tài thảo luận:
  1,572
  Bài viết:
  14,402
  Mới nhất: Thắc mắc: Các nhóm hút e và đẩy e leanhdungdz, 14 Tháng sáu 2020
  RSS
 13. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  4,477
  Bài viết:
  21,112
  Mới nhất: HOÁ nguyễn thanh dy, 22 Tháng một 2021 lúc 14:37
  RSS
 14. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  Mới nhất: AMIN TTKAlala, 3 Tháng tám 2019
  RSS
-->