Hoá học lớp 12

 1. Este - Lipit

  Đề tài thảo luận:
  2,256
  Bài viết:
  8,901
  Mới nhất: Hoá vận dụng cao To Live is To Fight, 30 Tháng chín 2020 lúc 22:16
  RSS
 2. Cacbohiđrat

  Đề tài thảo luận:
  448
  Bài viết:
  1,736
  Mới nhất: Cacbohidrat Nguyễn Linh_2006, 3 Tháng chín 2020
  RSS
 3. Amin - Amino axit - Protein

  Đề tài thảo luận:
  1,096
  Bài viết:
  3,956
  Mới nhất: HỎI VỀ PEPTIT Giản Dao, 13 Tháng chín 2020
  RSS
 4. Polime và vật liệu polime

  Đề tài thảo luận:
  205
  Bài viết:
  818
  Mới nhất: polime Quynh Nhu Luongg, 27 Tháng sáu 2020
  RSS
 5. Đại cương về kim loại

  Đề tài thảo luận:
  1,143
  Bài viết:
  4,887
  Mới nhất: Bài tập về đại cương kim loại phamthimai146, 19 Tháng tám 2020
  RSS
 6. Điện phân

  Đề tài thảo luận:
  293
  Bài viết:
  964
  Mới nhất: Tính thời gian điện phân Hồng Tâm, 15 Tháng sáu 2020
  RSS
 7. Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm

  Đề tài thảo luận:
  982
  Bài viết:
  4,534
  Mới nhất: Kim loại kiềm - kiềm thổ nlam25485, 25 Tháng tám 2020
  RSS
 8. Fe và một số kim loại quan trọng (crom, đồng...)

  Đề tài thảo luận:
  1,013
  Bài viết:
  5,631
  Mới nhất: Fe dư và khí clo Nguyễn Hương Trà, 6 Tháng tám 2020
  RSS
 9. Phân biệt hợp chất vô cơ

  Đề tài thảo luận:
  111
  Bài viết:
  656
  Mới nhất: Tìm x và y nguyen.phuong.anh138@gmail.com, 24 Tháng hai 2020
  RSS
 10. Vấn đề phát triển KT-XH môi trường

  Đề tài thảo luận:
  26
  Bài viết:
  100
  RSS
 11. Phương pháp làm BT trắc nghiệm

  Đề tài thảo luận:
  337
  Bài viết:
  1,833
  Mới nhất: tìm số chất phản ứng Nguyenngocthuyduong, 1 Tháng chín 2020
  RSS
 12. Thủ thuật giải Hóa

  Bài giảng điện từ và trắc nghiệm: Lớp 13; Lớp 12; Lớp 11; Lớp 10
  Đề tài thảo luận:
  1,572
  Bài viết:
  14,402
  Mới nhất: Thắc mắc: Các nhóm hút e và đẩy e leanhdungdz, 14 Tháng sáu 2020
  RSS
 13. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  4,455
  Bài viết:
  21,052
  Mới nhất: Cacbohidrat Sir Stalker, 29 Tháng chín 2020 lúc 11:11
  RSS
 14. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  Mới nhất: AMIN TTKAlala, 3 Tháng tám 2019
  RSS
-->