Hoá học lớp 12

 1. Este - Lipit

  Đề tài thảo luận:
  1,948
  Bài viết:
  8,011
  Mới nhất: este Isla Chemistry, 14 Tháng mười hai 2018 lúc 22:18
  RSS
 2. Cacbohiđrat

  Đề tài thảo luận:
  383
  Bài viết:
  1,565
  RSS
 3. Amin - Amino axit - Protein

  Đề tài thảo luận:
  965
  Bài viết:
  3,637
  Mới nhất: bài tập về peptit Isla Chemistry, 15 Tháng mười hai 2018 lúc 14:44
  RSS
 4. Polime và vật liệu polime

  Đề tài thảo luận:
  177
  Bài viết:
  769
  Mới nhất: viết pt pư Khép Mi Lại, 15 Tháng mười một 2018
  RSS
 5. Đại cương về kim loại

  Đề tài thảo luận:
  1,035
  Bài viết:
  4,581
  Mới nhất: KL+Muối Isla Chemistry, 9 Tháng mười hai 2018
  RSS
 6. Điện phân

  Đề tài thảo luận:
  242
  Bài viết:
  828
  Mới nhất: điện phân khailuu17@gmail.com, 4 Tháng mười hai 2018
  RSS
 7. Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm

  Đề tài thảo luận:
  828
  Bài viết:
  4,085
  Mới nhất: Xác định công thức Isla Chemistry, 4 Tháng mười hai 2018
  RSS
 8. Fe và một số kim loại quan trọng (crom, đồng...)

  Đề tài thảo luận:
  926
  Bài viết:
  5,364
  Mới nhất: sắt phản ứng với dung dịch axit Tâm Hoàng, 11 Tháng mười hai 2018 lúc 08:38
  RSS
 9. Vấn đề phát triển KT-XH môi trường

  Đề tài thảo luận:
  23
  Bài viết:
  93
  Mới nhất: bảo vệ môi trường tranthanhbinh456, 5 Tháng mười một 2018
  RSS
 10. Phương pháp làm BT trắc nghiệm

  Đề tài thảo luận:
  309
  Bài viết:
  1,744
  Mới nhất: Cân bằng phương trình hóa học khó Huỳnh Thanh Trúc, 8 Tháng mười hai 2018
  RSS
 11. Thủ thuật giải Hóa

  Bài giảng điện từ và trắc nghiệm: Lớp 13; Lớp 12; Lớp 11; Lớp 10
  Đề tài thảo luận:
  1,524
  Bài viết:
  14,307
  Mới nhất: Hữu cơ VDC luongmanhkhoa, 15 Tháng mười hai 2018 lúc 19:52
  RSS
 12. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  3,915
  Bài viết:
  19,881
  Mới nhất: Lý thuyết hữu cơ và vô cơ Tâm Hoàng, 17 Tháng mười hai 2018 lúc 16:09
  RSS
 13. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS