Hoá học lớp 12

 1. Este - Lipit

  Đề tài thảo luận:
  2,343
  Bài viết:
  9,149
  Mới nhất: Tính a Nhók Nhí Nhố, 27 Tháng bảy 2021 lúc 14:25
  RSS
 2. Cacbohiđrat

  Đề tài thảo luận:
  462
  Bài viết:
  1,776
  Mới nhất: đốt cháy Toshiro Koyoshi, 2 Tháng bảy 2021
  RSS
 3. Amin - Amino axit - Protein

  Đề tài thảo luận:
  1,120
  Bài viết:
  4,019
  Mới nhất: Muối amoni hữu cơ Toshiro Koyoshi, 2 Tháng bảy 2021
  RSS
 4. Polime và vật liệu polime

  Đề tài thảo luận:
  207
  Bài viết:
  821
  Mới nhất: Polime Toshiro Koyoshi, 15 Tháng ba 2021
  RSS
 5. Đại cương về kim loại

  Đề tài thảo luận:
  1,171
  Bài viết:
  4,986
  Mới nhất: Tính phần trăm khối lượng của MgO bienxanh20, 13 Tháng sáu 2021
  RSS
 6. Điện phân

  Đề tài thảo luận:
  313
  Bài viết:
  1,025
  Mới nhất: Điện phân Trần Minh Ngọc, 25 Tháng bảy 2021 lúc 08:30
  RSS
 7. Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm

  Đề tài thảo luận:
  1,001
  Bài viết:
  4,600
  Mới nhất: Nhôm và hợp chất Trung Ngo, 26 Tháng năm 2021
  RSS
 8. Fe và một số kim loại quan trọng (crom, đồng...)

  Đề tài thảo luận:
  1,037
  Bài viết:
  5,703
  Mới nhất: Chất nào tác dụng với HCl trước Trung Ngo, 16 Tháng sáu 2021
  RSS
 9. Phân biệt hợp chất vô cơ

  Đề tài thảo luận:
  112
  Bài viết:
  658
  Mới nhất: Kim loại kiềm , kiềm thổ Subi_9420, 26 Tháng ba 2021
  RSS
 10. Vấn đề phát triển KT-XH môi trường

  Đề tài thảo luận:
  26
  Bài viết:
  100
  RSS
 11. Phương pháp làm BT trắc nghiệm

  Đề tài thảo luận:
  339
  Bài viết:
  1,839
  Mới nhất: tìm số câu đúng Ếch đáng iuuu, 17 Tháng năm 2021
  RSS
 12. Thủ thuật giải Hóa

  Bài giảng điện từ và trắc nghiệm: Lớp 13; Lớp 12; Lớp 11; Lớp 10
  Đề tài thảo luận:
  1,572
  Bài viết:
  14,402
  Mới nhất: Thắc mắc: Các nhóm hút e và đẩy e leanhdungdz, 14 Tháng sáu 2020
  RSS
 13. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  4,528
  Bài viết:
  21,246
  Mới nhất: Bài toán vô cơ 006x, 28 Tháng bảy 2021 lúc 13:48
  RSS
 14. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  2
  Mới nhất: Amin Quyenhoang233, 5 Tháng sáu 2021
  RSS
-->