Cùng bạn ôn thi THPT 2018

Hoá học lớp 12

 1. Este - Lipit

  Đề tài thảo luận:
  1,730
  Bài viết:
  7,008
  Mới nhất: Đốt cháy phamthimai146, 24 Tháng năm 2018 lúc 05:24
  RSS
 2. Cacbohiđrat

  Đề tài thảo luận:
  352
  Bài viết:
  1,434
  Mới nhất: Xenlulozơ Hồng Nhật, 8 Tháng năm 2018
  RSS
 3. Amin - Amino axit - Protein

  Đề tài thảo luận:
  851
  Bài viết:
  3,305
  Mới nhất: Toán peptit hay ngoctran99, 25 Tháng năm 2018 lúc 23:08
  RSS
 4. Polime và vật liệu polime

  Đề tài thảo luận:
  175
  Bài viết:
  764
  Mới nhất: lý thuyết cacbonhidrat Hồng Nhật, 8 Tháng năm 2018
  RSS
 5. Đại cương về kim loại

  Đề tài thảo luận:
  985
  Bài viết:
  4,395
  Mới nhất: bài toán tính C% Dũng Conan, 22 Tháng năm 2018 lúc 11:38
  RSS
 6. Điện phân

  Đề tài thảo luận:
  224
  Bài viết:
  735
  Mới nhất: Điện phân hannguyenbbnd@gmail.com, 2 Tháng năm 2018
  RSS
 7. Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm

  Đề tài thảo luận:
  795
  Bài viết:
  3,963
  Mới nhất: Toán đồ thị khó kane1771999, 25 Tháng năm 2018 lúc 23:29
  RSS
 8. Fe và một số kim loại quan trọng (crom, đồng...)

  Đề tài thảo luận:
  907
  Bài viết:
  5,279
  Mới nhất: chủ đề Fe thutrangpan, 16 Tháng năm 2018
  RSS
 9. Phân biệt hợp chất vô cơ

  Đề tài thảo luận:
  94
  Bài viết:
  613
  Mới nhất: Hóa hỗn hợp hợp chất của sắt Vi Nguyen, 23 Tháng hai 2018
  RSS
 10. Vấn đề phát triển KT-XH môi trường

  Đề tài thảo luận:
  21
  Bài viết:
  87
  Mới nhất: xét các phát biểu Dương Sảng, 29 Tháng tư 2018
  RSS
 11. Phương pháp làm BT trắc nghiệm

  Đề tài thảo luận:
  297
  Bài viết:
  1,706
  RSS
 12. Thủ thuật giải Hóa

  Bài giảng điện từ và trắc nghiệm: Lớp 13; Lớp 12; Lớp 11; Lớp 10
  Đề tài thảo luận:
  1,511
  Bài viết:
  14,250
  RSS
 13. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  3,796
  Bài viết:
  19,475
  Mới nhất: [#5] Hỏi - Đáp về Hóa học Hồng Nhật, 23 Tháng năm 2018 lúc 08:34
  RSS
 14. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS