Hoá học lớp 12

 1. Este - Lipit

  Đề tài thảo luận:
  2,146
  Bài viết:
  8,612
  Mới nhất: Thủy phân este. phamthimai146, 17 Tháng mười 2019 lúc 22:17
  RSS
 2. Cacbohiđrat

  Đề tài thảo luận:
  433
  Bài viết:
  1,696
  Mới nhất: Cacbohidrat phamthimai146, 17 Tháng mười 2019 lúc 17:57
  RSS
 3. Amin - Amino axit - Protein

  Đề tài thảo luận:
  1,050
  Bài viết:
  3,866
  Mới nhất: Nồng độ phần trăm phamthimai146, 4 Tháng mười 2019
  RSS
 4. Polime và vật liệu polime

  Đề tài thảo luận:
  187
  Bài viết:
  788
  Mới nhất: Lí thuyết và bài tập polime Quynhtram01022000, 3 Tháng mười 2019
  RSS
 5. Đại cương về kim loại

  Đề tài thảo luận:
  1,089
  Bài viết:
  4,733
  Mới nhất: Lí thuyết về kim loại Quynhtram01022000, 29 Tháng chín 2019
  RSS
 6. Điện phân

  Đề tài thảo luận:
  264
  Bài viết:
  891
  Mới nhất: điện phân Dio Chemistry, 31 Tháng tám 2019
  RSS
 7. Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm

  Đề tài thảo luận:
  896
  Bài viết:
  4,312
  Mới nhất: Tìm khối lượng kết tủa Toshiro Koyoshi, 16 Tháng mười 2019 lúc 22:53
  RSS
 8. Fe và một số kim loại quan trọng (crom, đồng...)

  Đề tài thảo luận:
  974
  Bài viết:
  5,523
  Mới nhất: Vô cơ Dio Chemistry, 5 Tháng mười 2019
  RSS
 9. Phân biệt hợp chất vô cơ

  Đề tài thảo luận:
  100
  Bài viết:
  630
  Mới nhất: Phân biệt tokudasenpai, 8 Tháng tư 2019
  RSS
 10. Vấn đề phát triển KT-XH môi trường

  Đề tài thảo luận:
  25
  Bài viết:
  99
  Mới nhất: Thực tế Bong Bóng Xà Phòng, 21 Tháng sáu 2019
  RSS
 11. Phương pháp làm BT trắc nghiệm

  Đề tài thảo luận:
  328
  Bài viết:
  1,810
  Mới nhất: đồ thị phamthimai146, 10 Tháng chín 2019
  RSS
 12. Thủ thuật giải Hóa

  Bài giảng điện từ và trắc nghiệm: Lớp 13; Lớp 12; Lớp 11; Lớp 10
  Đề tài thảo luận:
  1,562
  Bài viết:
  14,387
  RSS
 13. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  4,266
  Bài viết:
  20,675
  Mới nhất: KL + HNO3 Toshiro Koyoshi, 18 Tháng mười 2019 lúc 23:04
  RSS
 14. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  Mới nhất: AMIN TTKAlala, 3 Tháng tám 2019
  RSS
-->