Hoá học lớp 12

 1. Este - Lipit

  Đề tài thảo luận:
  1,936
  Bài viết:
  7,977
  Mới nhất: cacbonhidrat buithanhtra, 17 Tháng mười 2018 lúc 00:08
  RSS
 2. Cacbohiđrat

  Đề tài thảo luận:
  380
  Bài viết:
  1,509
  Mới nhất: [Lộ trình 12] Chương II: CACBOHIĐRAT ledoanphuonguyen, 15 Tháng mười 2018 lúc 19:02
  RSS
 3. Amin - Amino axit - Protein

  Đề tài thảo luận:
  931
  Bài viết:
  3,527
  Mới nhất: Trắc nghiệm amin amino axit protein dathk789@gmail.com, 14 Tháng mười 2018 lúc 13:24
  RSS
 4. Polime và vật liệu polime

  Đề tài thảo luận:
  175
  Bài viết:
  764
  Mới nhất: lý thuyết cacbonhidrat Hồng Nhật, 8 Tháng năm 2018
  RSS
 5. Đại cương về kim loại

  Đề tài thảo luận:
  1,020
  Bài viết:
  4,543
  Mới nhất: Kim loại Hồng Nhật, 15 Tháng mười 2018 lúc 22:17
  RSS
 6. Điện phân

  Đề tài thảo luận:
  238
  Bài viết:
  815
  Mới nhất: Điện phân dung dịch. ngoctran99, 15 Tháng mười 2018 lúc 22:55
  RSS
 7. Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm

  Đề tài thảo luận:
  824
  Bài viết:
  4,074
  Mới nhất: Kim loại Pidbong, 5 Tháng mười 2018
  RSS
 8. Fe và một số kim loại quan trọng (crom, đồng...)

  Đề tài thảo luận:
  922
  Bài viết:
  5,353
  Mới nhất: kim loại thuan2005@gmail.com, 3 Tháng chín 2018
  RSS
 9. Vấn đề phát triển KT-XH môi trường

  Đề tài thảo luận:
  22
  Bài viết:
  89
  Mới nhất: Hiệu ứng nhà kính Hồng Nhật, 5 Tháng sáu 2018
  RSS
 10. Phương pháp làm BT trắc nghiệm

  Đề tài thảo luận:
  302
  Bài viết:
  1,726
  Mới nhất: [Hóa 12]CO2 + NaOH Hồng Nhật, 12 Tháng mười 2018 lúc 18:02
  RSS
 11. Thủ thuật giải Hóa

  Bài giảng điện từ và trắc nghiệm: Lớp 13; Lớp 12; Lớp 11; Lớp 10
  Đề tài thảo luận:
  1,517
  Bài viết:
  14,288
  Mới nhất: Thắc mắc: Các nhóm hút e và đẩy e Hú hú hú, 4 Tháng mười 2018
  RSS
 12. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  3,880
  Bài viết:
  19,798
  Mới nhất: Amin-amino axit -peptit, protein dathk789@gmail.com, 14 Tháng mười 2018 lúc 13:20
  RSS
 13. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS