Hoá học lớp 12

 1. Este - Lipit

  Đề tài thảo luận:
  1,867
  Bài viết:
  7,585
  Mới nhất: bài tập este diemlu.275@gmail.com, 15 Tháng tám 2018 lúc 12:51
  RSS
 2. Cacbohiđrat

  Đề tài thảo luận:
  361
  Bài viết:
  1,453
  Mới nhất: Hoá 12 phamthimai146, 12 Tháng tám 2018 lúc 12:32
  RSS
 3. Amin - Amino axit - Protein

  Đề tài thảo luận:
  882
  Bài viết:
  3,391
  Mới nhất: Peptit Kyon Lawan, 11 Tháng tám 2018 lúc 16:38
  RSS
 4. Polime và vật liệu polime

  Đề tài thảo luận:
  175
  Bài viết:
  764
  Mới nhất: lý thuyết cacbonhidrat Hồng Nhật, 8 Tháng năm 2018
  RSS
 5. Đại cương về kim loại

  Đề tài thảo luận:
  1,004
  Bài viết:
  4,489
  Mới nhất: Đại Cương KL Vy Mity, 15 Tháng tám 2018 lúc 18:23
  RSS
 6. Điện phân

  Đề tài thảo luận:
  234
  Bài viết:
  805
  RSS
 7. Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm

  Đề tài thảo luận:
  814
  Bài viết:
  4,034
  Mới nhất: Quy đổi hoài bích, 16 Tháng tám 2018 lúc 21:29
  RSS
 8. Fe và một số kim loại quan trọng (crom, đồng...)

  Đề tài thảo luận:
  921
  Bài viết:
  5,343
  Mới nhất: [Thắc mắc] Bong Bóng Xà Phòng, 20 Tháng sáu 2018
  RSS
 9. Phân biệt hợp chất vô cơ

  Đề tài thảo luận:
  94
  Bài viết:
  613
  Mới nhất: Hóa hỗn hợp hợp chất của sắt Vi Nguyen, 23 Tháng hai 2018
  RSS
 10. Vấn đề phát triển KT-XH môi trường

  Đề tài thảo luận:
  22
  Bài viết:
  89
  Mới nhất: Hiệu ứng nhà kính Hồng Nhật, 5 Tháng sáu 2018
  RSS
 11. Phương pháp làm BT trắc nghiệm

  Đề tài thảo luận:
  299
  Bài viết:
  1,713
  Mới nhất: Ôn tập ThinhdhvA1K50, 16 Tháng tám 2018 lúc 22:40
  RSS
 12. Thủ thuật giải Hóa

  Bài giảng điện từ và trắc nghiệm: Lớp 13; Lớp 12; Lớp 11; Lớp 10
  Đề tài thảo luận:
  1,516
  Bài viết:
  14,278
  Mới nhất: Bài tập ancol phamthimai146, 18 Tháng bảy 2018
  RSS
 13. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  3,854
  Bài viết:
  19,707
  Mới nhất: liên kết xích ma Linh Junpeikuraki, 11 Tháng tám 2018 lúc 22:05
  RSS
 14. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS