Sinh học lớp 9

 1. Cơ chế, QL hiện tượng di truyền, biến dị

  Đề tài thảo luận:
  618
  Bài viết:
  2,664
  Mới nhất: [Sinh 9] Chương III chương IV khanhlytn2001@gmail.com, 17 Tháng mười 2017 lúc 12:50
  RSS
 2. Di truyền học người

  Đề tài thảo luận:
  91
  Bài viết:
  352
  Mới nhất: ADN và bản chất của Gen khanhlytn2001@gmail.com, 17 Tháng mười 2017 lúc 19:56
  RSS
 3. Ứng dụng di truyền học

  Đề tài thảo luận:
  40
  Bài viết:
  149
  Mới nhất: [Sinh 9] NST Oahahaha, 6 Tháng mười 2017
  RSS
 4. Sinh vật và môi trường

  Đề tài thảo luận:
  154
  Bài viết:
  600
  Mới nhất: [Sinh 9] Phép lai Oahahaha, 22 Tháng chín 2017
  RSS
 5. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  1,338
  Bài viết:
  9,517
  Mới nhất: HỘI SINH K9 (2017 - 2018): Ôn luyện bài tập (nâng cao) Shmily., 17 Tháng mười 2017 lúc 23:18
  RSS