Sinh học lớp 9

 1. Cơ chế, QL hiện tượng di truyền, biến dị

  Đề tài thảo luận:
  1,378
  Bài viết:
  5,443
  Mới nhất: Xác định kiểu gien. Hắc Tử Thiên Nhi, 17 Tháng chín 2020 lúc 20:32
  RSS
 2. Di truyền học người

  Đề tài thảo luận:
  248
  Bài viết:
  950
  Mới nhất: Bài Tập Về mARN Hắc Tử Thiên Nhi, 3 Tháng chín 2020
  RSS
 3. Ứng dụng di truyền học

  Đề tài thảo luận:
  91
  Bài viết:
  327
  Mới nhất: nguyên phân, giảm phân Đỗ Hằng, 18 Tháng tám 2020
  RSS
 4. Sinh vật và môi trường

  Đề tài thảo luận:
  297
  Bài viết:
  1,068
  RSS
 5. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  1,855
  Bài viết:
  12,261
  Mới nhất: Các dạng bài tập ôn luyện Hắc Tử Thiên Nhi, 24 Tháng tám 2020
  RSS
 6. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  4
  RSS
-->