Sinh học lớp 9

 1. Cơ chế, QL hiện tượng di truyền, biến dị

  Đề tài thảo luận:
  1,211
  Bài viết:
  4,980
  Mới nhất: Nguyên phân, giảm phân Kiu_V, 16 Tháng mười 2019 lúc 21:13
  RSS
 2. Di truyền học người

  Đề tài thảo luận:
  203
  Bài viết:
  836
  Mới nhất: Di truyền người Đỗ Hằng, 24 Tháng chín 2019
  RSS
 3. Ứng dụng di truyền học

  Đề tài thảo luận:
  72
  Bài viết:
  273
  Mới nhất: Kì trung gian của phân bào bé nương nương, 16 Tháng mười 2019 lúc 21:50
  RSS
 4. Sinh vật và môi trường

  Đề tài thảo luận:
  255
  Bài viết:
  975
  RSS
 5. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  1,773
  Bài viết:
  12,090
  Mới nhất: Sự đóng và duỗi xoắn của NST bé nương nương, 6 Tháng mười 2019
  RSS
 6. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  4
  RSS
-->