Sinh học lớp 9

 1. Cơ chế, QL hiện tượng di truyền, biến dị

  Đề tài thảo luận:
  1,437
  Bài viết:
  5,612
  Mới nhất: Nhiễm sắc thể 0913698822, 31 Tháng bảy 2021 lúc 21:39
  RSS
 2. Di truyền học người

  Đề tài thảo luận:
  268
  Bài viết:
  998
  Mới nhất: ADN 0913698822, 31 Tháng bảy 2021 lúc 21:37
  RSS
 3. Ứng dụng di truyền học

  Đề tài thảo luận:
  98
  Bài viết:
  349
  Mới nhất: tự thụ phấn Hắc Tử Thiên Nhi, 5 Tháng sáu 2021
  RSS
 4. Sinh vật và môi trường

  Đề tài thảo luận:
  307
  Bài viết:
  1,096
  Mới nhất: Hệ số di truyền tovietanh2006@gmail.com, 18 Tháng sáu 2021
  RSS
 5. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  1,878
  Bài viết:
  12,331
  Mới nhất: Số ong thợ và ong đực con Hắc Tử Thiên Nhi, 21 Tháng bảy 2021
  RSS
 6. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  4
  RSS