LUYỆN THI QUỐC GIA HAI TRONG MỘT

Ôn tập lại kiến thức để chuẩn bị TỐT NHẤT cho kỳ thi Quốc gia 2 trong 1

Chương trình luyện thi PEN - C

18.5K
54.2K
Diễn đàn con:
 1. Môn TOÁN
  1. Chuyên đề 1: Các bài toán về hàm số
  2. Chuyên đề 2: Phương trình, BPT, hệ PT
  3. Chuyên đề 3: Phương trình lượng giác
  4. Chuyên đề 4: Nguyên hàm tích phân
  5. Chuyên đề 5: Hình học không gian thuần túy
  6. Chuyên đề 6: Hình học giải tích trong KG
  7. Chuyên đề 7: Hình học giải tích phẳng
  8. Chuyên đề 8: Tích phân, chỉnh hợp, xác suất
  9. Chuyên đề 9: Số phức
   1. Giới hạn
  10. Chuyên đề 10: Bất đẳng thức, tìm Min-Max
  11. Giải đáp thắc mắc
 2. Môn NGỮ VĂN
 3. Môn TIẾNG ANH
 4. Môn HÓA HỌC
  1. Chuyên đề 1: Nguyên tử
   1. Nguyên tử
   2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
   3. Liên kết hóa học
  2. Chuyên đề 2: Phản ứng Oxi hóa khử
   1. Phản ứng Oxi hóa khử
   2. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
  3. Chuyên đề 3: Sự điện ly
  4. Chuyên đề 4: Phi kim
  5. Chuyên đề 5: Đại cương về kim loại
   1. Vị trí của kim loại
   2. Tính chất của kim loại
   3. Hợp kim
   4. Ăn mòn và bảo vệ kim loại
   5. Điều chế kim loại
  6. Chuyên đề 6: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm
   1. Kim loại kiềm
   2. Kim loại kiềm thổ
   3. Nhôm
  7. Chuyên đề 7: Sắt, đồng và một số kim loại khác
   1. Sắt
   2. Đồng và một số kim loại khác
  8. Chuyên đề 8: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol
   1. Hidrocacbon
   2. Dẫn xuất Halogen
   3. Ancol
   4. Phenol
  9. Chuyên đề 9: Anđêhit, Xeton, Axit Cacboxylic
   1. Anđêhit
   2. Xeton
   3. Axit Cacboxylic
  10. Chuyên đề 10: Este, Lipit
   1. Este
   2. Lipit
  11. Chuyên đề 11: Amin Amino Axit và Protêin
   1. Amin Amino Axit
   2. Prôtêin
  12. Chuyên đề 12: Cacbohiđrat
   1. Monosaccarit
   2. Disaccarit
   3. Polisaccarit
  13. Chuyên đề 13: Polime và vật liệu Polime
   1. Polime
   2. Vật liệu Polime
  14. Chuyên đề 14: Nhận biết, tinh chế, tách chất
   1. Nhận biết
   2. Tinh chế
   3. Tách chất
  15. Chuyên đề 15: Phương pháp giải nhanh
  16. Chuyên đề 16: Tổng hợp
 5. Môn VẬT LÍ
 6. Môn SINH HỌC
  1. Kiến thức về di truyền học phân tử (ADN, ARN, Prot
  2. Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân t
   1. Gen, mã di truyền
   2. Quá trình nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã
   3. Điều hòa hoạt động của gen
   4. Đột biến gen
  3. Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào
   1. Nhiễm sắc thể
   2. Đột biến nhiễm sắc thể
   3. Nguyên phân và giảm phân
  4. Quy luật di truyền
  5. Di truyền học quần thể
  6. Ứng dụng di truyền học
  7. Di truyền học người
  8. Bằng chứng tiến hóa
  9. Cơ chế tiến hóa
   1. Các học thuyết tiến hóa cổ điển
   2. Học thuyết tiến hóa tổng hợp
   3. Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi
   4. Loài và Quá trình hình thành loài
   5. Tiến hóa lớn
  10. Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất
  11. Cá thể và quần thể sinh vật
  12. Quần xã sinh vật và Hệ sinh thái
  13. Tổng hợp
 7. Hỏi đáp về chương trình PEN-C
Đề tài thảo luận
18.5K
Bài viết
54.2K
Top Bottom