Sinh học lớp 12

 1. Ôn thi tốt nghiệp THPT

  Cùng HọcThi với Hocmai.vn để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.
  Đề tài thảo luận:
  34
  Bài viết:
  112
  Mới nhất: [Sinh 12] BT Di truyền học Ng.Klinh, 11 Tháng mười một 2017
  RSS
 2. Cơ chế di truyền và biến dị

  Đề tài thảo luận:
  618
  Bài viết:
  3,535
  Mới nhất: [sinh12] Cơ chế di truyền khanhlytn2001@gmail.com, 11 Tháng mười một 2017
  RSS
 3. Quy luật hiện tượng di truyền

  Đề tài thảo luận:
  358
  Bài viết:
  1,764
  Mới nhất: [Lớp 12] bài tập về di truyền liên kết Ng.Klinh, 17 Tháng mười một 2017 lúc 12:12
  RSS
 4. Di truyền học quần thể

  Đề tài thảo luận:
  219
  Bài viết:
  1,055
  Mới nhất: [Sinh 12] Gen và alen vuthihuyen2001slvp@gmail.com, 16 Tháng mười một 2017 lúc 19:51
  RSS
 5. Ứng dụng di truyền học

  Đề tài thảo luận:
  48
  Bài viết:
  241
  Mới nhất: [ lớp 12] ứng dụng công nghệ tế bào khanhlytn2001@gmail.com, 10 Tháng mười một 2017
  RSS
 6. Bằng chứng và cơ chế tiến hoá

  Đề tài thảo luận:
  96
  Bài viết:
  676
  Mới nhất: Hình thành loài mới quangphap208@gmail.com, 6 Tháng ba 2015
  RSS
 7. Di truyền học người

  Đề tài thảo luận:
  74
  Bài viết:
  364
  Mới nhất: [Sinh 12] Di truyền vulinhchihytq, 11 Tháng mười một 2017
  RSS
 8. Sự phát triển sự sống trên Trái đất

  Đề tài thảo luận:
  33
  Bài viết:
  148
  Mới nhất: thảo luận sinh! quynhngagl83, 19 Tháng hai 2014
  RSS
 9. Cá thể và quần thể sinh vật

  Đề tài thảo luận:
  30
  Bài viết:
  174
  Mới nhất: [Sinh 12] Dịch mã Ng.Klinh, 6 Tháng bảy 2017
  RSS
 10. Quần xã sinh vật

  Đề tài thảo luận:
  11
  Bài viết:
  53
  Mới nhất: [sinh 12] quan hệ sinh thái locbinhgiang, 25 Tháng mười hai 2014
  RSS
 11. Hệ sinh thái-sinh quyển-môi trường

  Đề tài thảo luận:
  78
  Bài viết:
  265
  Mới nhất: [Sinh 12] Hiệu suất sinh thái Oahahaha, 28 Tháng sáu 2017
  RSS
 12. Kinh nghiệm và thi cử

  Đề tài thảo luận:
  74
  Bài viết:
  898
  Mới nhất: [Sinh 12] Thắc mắc về cách học sinh trần công minh, 22 Tháng mười 2017
  RSS
 13. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  1,853
  Bài viết:
  17,402
  Mới nhất: [sinh12] Bài tập di truyền Hoàng Thị Nhung, 17 Tháng mười một 2017 lúc 23:59
  RSS