Sinh học lớp 12

 1. Ôn thi tốt nghiệp THPT

  Cùng HọcThi với Hocmai.vn để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.
  Đề tài thảo luận:
  41
  Bài viết:
  127
  Mới nhất: [Sinh 12] Bài tập hoán vị gen Yuiki Machika, 10 Tháng mười hai 2017
  RSS
 2. Cơ chế di truyền và biến dị

  Đề tài thảo luận:
  626
  Bài viết:
  3,533
  RSS
 3. Quy luật hiện tượng di truyền

  Đề tài thảo luận:
  366
  Bài viết:
  1,783
  Mới nhất: [Sinh 9]Di truyền liên kết với giới tính trần công minh, 22 Tháng một 2018 lúc 17:09
  RSS
 4. Di truyền học quần thể

  Đề tài thảo luận:
  221
  Bài viết:
  1,060
  Mới nhất: [Lớp 12] bài tập tính số kiểu gen hay heoi2000@gmail.com, 21 Tháng một 2018 lúc 20:48
  RSS
 5. Ứng dụng di truyền học

  Đề tài thảo luận:
  48
  Bài viết:
  194
  Mới nhất: [Sinh 12] Phả hệ Ng.Klinh, 10 Tháng một 2018
  RSS
 6. Bằng chứng và cơ chế tiến hoá

  Đề tài thảo luận:
  96
  Bài viết:
  656
  RSS
 7. Di truyền học người

  Đề tài thảo luận:
  75
  Bài viết:
  357
  Mới nhất: [Lớp 12] Hoán vị gen Tôi là virus, 21 Tháng mười hai 2017
  RSS
 8. Sự phát triển sự sống trên Trái đất

  Đề tài thảo luận:
  32
  Bài viết:
  140
  Mới nhất: thảo luận sinh! quynhngagl83, 19 Tháng hai 2014
  RSS
 9. Cá thể và quần thể sinh vật

  Đề tài thảo luận:
  31
  Bài viết:
  176
  Mới nhất: cấu trúc di truyền của quần thể yuper, 17 Tháng mười hai 2017
  RSS
 10. Quần xã sinh vật

  Đề tài thảo luận:
  11
  Bài viết:
  53
  Mới nhất: [sinh 12] quan hệ sinh thái locbinhgiang, 25 Tháng mười hai 2014
  RSS
 11. Hệ sinh thái-sinh quyển-môi trường

  Đề tài thảo luận:
  78
  Bài viết:
  265
  Mới nhất: [Sinh 12] Hiệu suất sinh thái Oahahaha, 28 Tháng sáu 2017
  RSS
 12. Kinh nghiệm và thi cử

  Đề tài thảo luận:
  74
  Bài viết:
  898
  Mới nhất: [Sinh 12] Thắc mắc về cách học sinh trần công minh, 22 Tháng mười 2017
  RSS
 13. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  1,862
  Bài viết:
  17,505
  Mới nhất: [Sinh 12] Đột biến NST Oahahaha, 21 Tháng một 2018 lúc 13:02
  RSS