Sinh học lớp 12

 1. Ôn thi tốt nghiệp THPT

  Cùng HọcThi với Hocmai.vn để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.
  Đề tài thảo luận:
  202
  Bài viết:
  644
  Mới nhất: Công thức giao tử Đỗ Hằng, 5 Tháng tám 2020
  RSS
 2. Cơ chế di truyền và biến dị

  Đề tài thảo luận:
  851
  Bài viết:
  4,318
  Mới nhất: Mã di truyền khanguyen9, 20 Tháng chín 2020 lúc 17:21
  RSS
 3. Quy luật hiện tượng di truyền

  Đề tài thảo luận:
  547
  Bài viết:
  2,301
  Mới nhất: xác định tỉ lệ kiểu gen khanguyen9, 21 Tháng chín 2020 lúc 20:36
  RSS
 4. Di truyền học quần thể

  Đề tài thảo luận:
  278
  Bài viết:
  1,225
  Mới nhất: Di truyền học quần thể tự phối Đỗ Hằng, 24 Tháng tám 2020
  RSS
 5. Ứng dụng di truyền học

  Đề tài thảo luận:
  59
  Bài viết:
  221
  RSS
 6. Bằng chứng và cơ chế tiến hoá

  Đề tài thảo luận:
  111
  Bài viết:
  694
  Mới nhất: Cách li sau hợp tử ngocanhlyly, 6 Tháng năm 2020
  RSS
 7. Di truyền học người

  Đề tài thảo luận:
  105
  Bài viết:
  451
  Mới nhất: Quy luật di truyền bé nương nương, 22 Tháng bảy 2020
  RSS
 8. Sự phát triển sự sống trên Trái đất

  Đề tài thảo luận:
  34
  Bài viết:
  146
  Mới nhất: Hóa thạch H.Bừn, 18 Tháng ba 2020
  RSS
 9. Cá thể và quần thể sinh vật

  Đề tài thảo luận:
  40
  Bài viết:
  198
  Mới nhất: quần thể Đỗ Hằng, 6 Tháng tám 2020
  RSS
 10. Quần xã sinh vật

  Đề tài thảo luận:
  13
  Bài viết:
  58
  Mới nhất: bài tập quần thể Hòn Đá, 31 Tháng một 2020
  RSS
 11. Hệ sinh thái-sinh quyển-môi trường

  Đề tài thảo luận:
  100
  Bài viết:
  316
  Mới nhất: sinh thái Đỗ Hằng, 6 Tháng tám 2020
  RSS
 12. Kinh nghiệm và thi cử

  Đề tài thảo luận:
  75
  Bài viết:
  899
  Mới nhất: thi hsg thành phố thanhthaonguyen2001207@gmail.com, 24 Tháng chín 2018
  RSS
 13. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  2,125
  Bài viết:
  18,380
  RSS
 14. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
-->