Sinh học lớp 12

 1. Ôn thi tốt nghiệp THPT

  Cùng HọcThi với Hocmai.vn để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.
  Đề tài thảo luận:
  12
  Bài viết:
  47
  RSS
 2. Cơ chế di truyền và biến dị

  Đề tài thảo luận:
  567
  Bài viết:
  3,344
  Mới nhất: [Sinh 12] Bài tập giảm phân Oahahaha, 24 Tháng bảy 2017 lúc 00:29
  RSS
 3. Quy luật hiện tượng di truyền

  Đề tài thảo luận:
  322
  Bài viết:
  1,650
  Mới nhất: [Sinh 12] Bài tập liên kết gen Oahahaha, 21 Tháng bảy 2017 lúc 01:25
  RSS
 4. Di truyền học quần thể

  Đề tài thảo luận:
  206
  Bài viết:
  1,014
  RSS
 5. Ứng dụng di truyền học

  Đề tài thảo luận:
  45
  Bài viết:
  236
  Mới nhất: [Sinh 12] Bài tập gen Oahahaha, 14 Tháng bảy 2017
  RSS
 6. Bằng chứng và cơ chế tiến hoá

  Đề tài thảo luận:
  96
  Bài viết:
  676
  Mới nhất: Hình thành loài mới quangphap208@gmail.com, 6 Tháng ba 2015
  RSS
 7. Sự phát triển sự sống trên Trái đất

  Đề tài thảo luận:
  33
  Bài viết:
  148
  Mới nhất: thảo luận sinh! quynhngagl83, 19 Tháng hai 2014
  RSS
 8. Cá thể và quần thể sinh vật

  Đề tài thảo luận:
  30
  Bài viết:
  174
  Mới nhất: [Sinh 12] Dịch mã Ng.Klinh, 6 Tháng bảy 2017
  RSS
 9. Quần xã sinh vật

  Đề tài thảo luận:
  11
  Bài viết:
  53
  Mới nhất: [sinh 12] quan hệ sinh thái locbinhgiang, 25 Tháng mười hai 2014
  RSS
 10. Hệ sinh thái-sinh quyển-môi trường

  Đề tài thảo luận:
  78
  Bài viết:
  265
  Mới nhất: [Sinh 12] Hiệu suất sinh thái Oahahaha, 28 Tháng sáu 2017
  RSS
 11. Kinh nghiệm và thi cử

  Đề tài thảo luận:
  73
  Bài viết:
  895
  RSS
 12. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  1,824
  Bài viết:
  17,282
  Mới nhất: [ sinh12] di truyền liên kết với giới tính yuper, 23 Tháng bảy 2017 lúc 21:20
  RSS