Hóa học lớp 10

 1. Nguyên tử

  Đề tài thảo luận:
  2,280
  Bài viết:
  8,103
  RSS
 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Đề tài thảo luận:
  1,154
  Bài viết:
  3,632
  RSS
 3. Liên kết hóa học

  Đề tài thảo luận:
  431
  Bài viết:
  1,411
  RSS
 4. Phản ứng oxi hóa khử

  Đề tài thảo luận:
  1,221
  Bài viết:
  4,872
  Mới nhất: hai muối td nguyenbasong4@gmail.com, 7 Tháng tư 2021
  RSS
 5. Nhóm halogen

  Đề tài thảo luận:
  1,627
  Bài viết:
  5,442
  Mới nhất: Flo Nguyễn Đăng Bình, 9 Tháng tư 2021
  RSS
 6. Oxi - lưu huỳnh

  Đề tài thảo luận:
  1,354
  Bài viết:
  4,668
  Mới nhất: Tìm công thức Nguyễn Đăng Bình, 14 Tháng tư 2021 lúc 20:57
  RSS
 7. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  5,597
  Bài viết:
  23,675
  Mới nhất: Tính Nguyễn Đăng Bình, 11 Tháng tư 2021 lúc 21:16
  RSS
 8. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  3
  Mới nhất: môn hóa Hongchuc99hn@gmail.com, 26 Tháng tám 2020
  RSS
-->