Hóa học lớp 10

 1. Nguyên tử

  Đề tài thảo luận:
  1,859
  Bài viết:
  6,786
  Mới nhất: bài tập bán kính Tâm Hoàng, 2 Tháng mười hai 2018
  RSS
 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Đề tài thảo luận:
  876
  Bài viết:
  2,891
  Mới nhất: Lý thuyết Green Tea, 11 Tháng mười hai 2018 lúc 20:38
  RSS
 3. Liên kết hóa học

  Đề tài thảo luận:
  321
  Bài viết:
  1,112
  Mới nhất: hợp chất ion Châu Nhật Bình, 10 Tháng mười hai 2018 lúc 23:03
  RSS
 4. Phản ứng oxi hóa khử

  Đề tài thảo luận:
  863
  Bài viết:
  3,453
  Mới nhất: mong các bạn giúp ạ Trúc Mai, 11 Tháng mười hai 2018 lúc 22:00
  RSS
 5. Nhóm halogen

  Đề tài thảo luận:
  1,053
  Bài viết:
  3,646
  Mới nhất: Bài tập tìm chất và tìm khối lượng Hồng Nhật, 8 Tháng mười hai 2018 lúc 19:02
  RSS
 6. Oxi - lưu huỳnh

  Đề tài thảo luận:
  940
  Bài viết:
  3,379
  Mới nhất: [hóa 10] H2S tác dụng với H2SO4 và KMnO4 Trúc Mai, 11 Tháng mười hai 2018 lúc 21:21
  RSS
 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

  Đề tài thảo luận:
  196
  Bài viết:
  687
  Mới nhất: Dung dịch - Điện li Trịnh Quang Hải Đăng, 23 Tháng mười một 2018
  RSS
 8. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  4,659
  Bài viết:
  20,556
  Mới nhất: toán My Hue Nguyen, 11 Tháng mười hai 2018 lúc 22:48
  RSS
 9. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS