Hóa học lớp 10

 1. Nguyên tử

  Đề tài thảo luận:
  1,876
  Bài viết:
  6,854
  Mới nhất: Tính phần trăm Cl 37 trong KClO3 Tâm Hoàng, 11 Tháng ba 2019
  RSS
 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Đề tài thảo luận:
  890
  Bài viết:
  2,944
  Mới nhất: Hóa nâng cao khongten2003, 3 Tháng tư 2019
  RSS
 3. Liên kết hóa học

  Đề tài thảo luận:
  343
  Bài viết:
  1,189
  Mới nhất: SO2 + Ba(OH)2 Isla Chemistry, 16 Tháng tư 2019
  RSS
 4. Phản ứng oxi hóa khử

  Đề tài thảo luận:
  943
  Bài viết:
  3,748
  Mới nhất: Câu 11. hỗn hợp X gồm Fe2O3, Fe3O4, Học 24h, 23 Tháng tư 2019 lúc 09:43
  RSS
 5. Nhóm halogen

  Đề tài thảo luận:
  1,218
  Bài viết:
  4,140
  Mới nhất: Tính Asuna Yukki, 21 Tháng tư 2019 lúc 20:36
  RSS
 6. Oxi - lưu huỳnh

  Đề tài thảo luận:
  1,054
  Bài viết:
  3,735
  Mới nhất: Phản ứng Oxi hóa-Khử hg20102003@gmail.com, 22 Tháng tư 2019 lúc 21:47
  RSS
 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

  Đề tài thảo luận:
  210
  Bài viết:
  734
  Mới nhất: Tốc độ phản ứng Trần Ngọc Khánh Vy, 21 Tháng tư 2019 lúc 17:04
  RSS
 8. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  4,974
  Bài viết:
  21,690
  Mới nhất: bài toán Asuna Yukki, 22 Tháng tư 2019 lúc 20:43
  RSS
 9. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  2
  Mới nhất: hoa 10 vipvipkhoa1@gmail.com, 23 Tháng ba 2019
  RSS
-->