Hóa học lớp 10

 1. Nguyên tử

  Đề tài thảo luận:
  1,821
  Bài viết:
  6,643
  Mới nhất: bài tập về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Hồng Nhật, 17 Tháng mười 2018 lúc 22:07
  RSS
 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Đề tài thảo luận:
  770
  Bài viết:
  2,520
  RSS
 3. Liên kết hóa học

  Đề tài thảo luận:
  273
  Bài viết:
  944
  RSS
 4. Phản ứng oxi hóa khử

  Đề tài thảo luận:
  769
  Bài viết:
  2,995
  Mới nhất: Cân bằng PTHH Nguyễn Hương Giang ., 10 Tháng mười 2018
  RSS
 5. Nhóm halogen

  Đề tài thảo luận:
  1,046
  Bài viết:
  3,628
  Mới nhất: bài hóa tính toán,ai giúp vs Asuna Yukki, 3 Tháng mười 2018
  RSS
 6. Oxi - lưu huỳnh

  Đề tài thảo luận:
  935
  Bài viết:
  3,360
  Mới nhất: Tìm m muối gần nhất Tuân pica, 18 Tháng chín 2018
  RSS
 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

  Đề tài thảo luận:
  189
  Bài viết:
  675
  Mới nhất: Nguyên lí 1 Lê Thị Lan Nhi, 8 Tháng mười 2018
  RSS
 8. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  4,562
  Bài viết:
  20,185
  Mới nhất: Xác định tên kim loại 0948207255, 17 Tháng mười 2018 lúc 21:18
  RSS
 9. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS