Hóa học lớp 10

 1. Nguyên tử

  Đề tài thảo luận:
  1,565
  Bài viết:
  5,685
  Mới nhất: Bài tập đốt cháy Hồng Nhật, 16 Tháng tám 2018 lúc 10:53
  RSS
 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Đề tài thảo luận:
  696
  Bài viết:
  2,253
  Mới nhất: Chu kì Nguyễn Hương Trà, 17 Tháng tám 2018 lúc 00:06
  RSS
 3. Liên kết hóa học

  Đề tài thảo luận:
  259
  Bài viết:
  906
  Mới nhất: [Lớp 10] Cấu hình e Hồng Nhật, 3 Tháng tám 2018
  RSS
 4. Phản ứng oxi hóa khử

  Đề tài thảo luận:
  752
  Bài viết:
  2,929
  Mới nhất: Dạng Vô Định Nguyễn Trần Phương Ngân, 14 Tháng tám 2018 lúc 21:24
  RSS
 5. Nhóm halogen

  Đề tài thảo luận:
  1,045
  Bài viết:
  3,618
  Mới nhất: HALOGEN Hồng Nhật, 12 Tháng tám 2018 lúc 16:42
  RSS
 6. Oxi - lưu huỳnh

  Đề tài thảo luận:
  933
  Bài viết:
  3,356
  Mới nhất: Oxi Vy Mity, 15 Tháng tám 2018 lúc 21:25
  RSS
 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

  Đề tài thảo luận:
  187
  Bài viết:
  670
  Mới nhất: Tính số lít [tex]N_{2}[/tex] Hồng Nhật, 7 Tháng tám 2018
  RSS
 8. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  4,398
  Bài viết:
  19,546
  Mới nhất: Hóa 10 Haiyen0512, 16 Tháng tám 2018 lúc 21:39
  RSS
 9. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS