Hóa học lớp 10

 1. Nguyên tử

  Đề tài thảo luận:
  2,288
  Bài viết:
  8,120
  Mới nhất: Thành phần nguyên tử. Aww Pomme, 26 Tháng bảy 2021 lúc 15:35
  RSS
 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Đề tài thảo luận:
  1,155
  Bài viết:
  3,634
  RSS
 3. Liên kết hóa học

  Đề tài thảo luận:
  438
  Bài viết:
  1,430
  Mới nhất: Liên kết hóa học 57fwb5jtgc@privaterelay.appleid.com, 26 Tháng bảy 2021 lúc 22:29
  RSS
 4. Phản ứng oxi hóa khử

  Đề tài thảo luận:
  1,233
  Bài viết:
  4,908
  Mới nhất: Phương pháp trung bình Cheems, 26 Tháng bảy 2021 lúc 11:22
  RSS
 5. Nhóm halogen

  Đề tài thảo luận:
  1,630
  Bài viết:
  5,447
  Mới nhất: nhóm halogen tudophuctram, 10 Tháng năm 2021
  RSS
 6. Oxi - lưu huỳnh

  Đề tài thảo luận:
  1,367
  Bài viết:
  4,703
  Mới nhất: H2SO4 đ Toshiro Koyoshi, 30 Tháng sáu 2021
  RSS
 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

  Đề tài thảo luận:
  288
  Bài viết:
  904
  Mới nhất: Giải thích Trung Ngo, 1 Tháng năm 2021
  RSS
 8. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  5,616
  Bài viết:
  23,715
  Mới nhất: Xác định CT oxit sắt và tính m Nguyễn Đăng Bình, 21 Tháng bảy 2021 lúc 21:26
  RSS
 9. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  3
  Mới nhất: môn hóa Hongchuc99hn@gmail.com, 26 Tháng tám 2020
  RSS
-->