Rèn luyện kỹ năng

 1. Rèn luyện kỹ năng Nghe

  Đề tài thảo luận:
  7
  Bài viết:
  34
  Mới nhất: Làm thế nào để viết kịp bài nghe? realjacker07, 13 Tháng mười 2019 lúc 22:26
  RSS
 2. Rèn luyện kỹ năng Nói

  Đề tài thảo luận:
  11
  Bài viết:
  67
  Mới nhất: Ngữ điệu khi nói realjacker07, 12 Tháng tám 2019
  RSS
 3. Rèn luyện kỹ năng Đọc

  Đề tài thảo luận:
  11
  Bài viết:
  47
  RSS
 4. Rèn luyện kỹ năng Viết

  Đề tài thảo luận:
  69
  Bài viết:
  319
  RSS
 5. Rèn luyện kỹ năng Dịch

  Đề tài thảo luận:
  36
  Bài viết:
  305
  Mới nhất: đọc hiểu ngan271102@gmail.com, 1 Tháng bảy 2019
  RSS
-->