Sử 12 Đề thi & đáp án tham khảo môn Lịch sử - Kì thi THPTQG 2022 - Mã đề lẻ (323)

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,676
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.


VÀ SAU ĐÂY LÀ ĐÁP ÁN THAM KHẢO DO TEAM SỬ BIÊN SOẠN:
Mã đề 323​
Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10
ADADBDBBA
D​
Câu 11Câu 12Câu 13Câu 14Câu 15Câu 16Câu 17Câu 18Câu 19Câu 20
DCDDBADBCA
Câu 21Câu 22Câu 23Câu 24Câu 25Câu 26Câu 27Câu 28Câu 29Câu 30
CDCCBABAAB
Câu 31Câu 32Câu 33Câu 34Câu 35Câu 36Câu 37Câu 38Câu 39Câu 40
ADACBABACC

P/s: Đáp án ở đây là đáp án tham khảo, chưa phải đáp án chính thức. Nếu bạn có thắc mắc hãy ĐĂNG NHẬP và cùng THẢO LUẬN nhé! Đáp án sẽ có chỉnh sửa nếu sai sót! Cảm ơn bạn đã theo dõi! Team Sử sẽ đang bài giải chi tiết đề này trong thời gian sớm nhất, các bạn cùng theo dõi nhé!!!
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,676
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT MÃ ĐỀ 323

Câu 1: Ở Nam Phi, bản hiến pháp tháng 11/1993 đã chính thức xóa bỏ chế độ
A. Phân biệt chủng tộc
B. Thị tộc
C. Phát xít
D. Chiếm hữu nô lệ
=> Đáp án: A.
Lí giải: SGK Lịch sử 12 (trang 37)
Câu 2.
Đến năm 2000,một trong những "con rồng" kinh tế của Châu Á là?
A. Tây Ban Nha
B. Xu Đăng
C. Angiêri
D. Hàn Quốc
=> Đáp án: D.
Lí giải: 4 con rồng Châu Á là các nước: Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Xingapo => 4 Đáp án có 1 trong 4 con rồng là Hàn Quốc
Câu 3:
Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 10-1930) xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là?
A. đánh đổ phong kiến, đế quốc.
B. chống chính quyền Sài Gòn.
C. chống thực dân Anh xâm lược
D chống chế độ phân biệt chủng tộc.
=> Đáp án: A.
Lí giải: SGK Lịch sử 13 (trang 95. Mục 3)
Câu 4:
Tháng 4-1970, Hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã xác định kẻ thù chung của nhân dân Đông Dương là?
A phát xít Italia.
B. thực dân Hà Lan.
C. phát xít Đức.
D. đế quốc Mĩ
=> Đáp án: D
Lí giải: SGK lịch sử 12 (trang 182)
Câu 5.
Đầu năm 1975, quân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi nào sau đây?
A. Bắc Lào
B. Phước Long
C. Thượng Lào
D. Trung Lào
=> Đáp án: B.
Lí giải:
Câu 6.
Về quân sự, nhân dân niềm Nam đã giành thắng lợi nào sau đây trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) Mĩ?
A. kí hiệp định Pari
B. kí tạm ước Việt -Pháp
C. kí hiệp định Giơnevơ
D. chiến tranh Ấp Bắc
=> Đáp án: D
Lí giải: SGK Lịch sử 12 (Trang 170)
Câu 7
.Nội dung nào sau đây là đường lối đổi mới về chính trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam
đề ra từ đầu năm 1986?
A. Duy trì nền kinh tế kế hoạch, tập trung, bao cấp
B. Xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa
C. Chỉ phát triển kinh tế tập thể
D. Chỉ phát triển công nghiệp nhẹ
=> Đáp án: B
Lí giải: SGK lịch sử 12 (Trang 209)
Câu 8.
Trong những năm 20 của thế kỉ XX, phần lớn học viên tham gia các lớp học đào tạo cán bộ của Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (Trung Quốc) là?
A. Đại tư sản
B. Thanh niên, trí thức
C. Nông dân
D. Địa chủ phong kiến
=> Đáp án: B
Lí giải: : Sau khi đến Quãng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã mở lớp huấn luyện học sinh, trí thức việt nam yêu nước (Thuộc giai cấp tư sản)
Câu 9.
Trong những năm 1919-1930, lực lượng xã hội nào sau đây ở Việt Nam cấu kết chặt chẽ đế quốc Pháp?
A. Tư sản mại bản
B. Thợ thủ công
C. Công nhân
D. Nông dân
=> Đáp án: A
Câu 10.
Quốc gia nào sau đây mở đầu kỷ Nguyên Chinh phục Vũ trụ loài Người?
A. Ai cập
B. Libi
C. Cu Ba
D. Liên Xô
=> Đáp án: D
Lí giải: SGK lịch sử 12 (trang 78)
Câu 11.
Nội dung nào sau đây là tác động tiêu cực của xu thế toàn cầu từ đầu những năm 80 của thế kỉ 20 ?
A. Sự phát triển nhanh chóng của lực lượng sản xuất
B. Sự tăng trưởng nhanh chóng của kinh tế
C. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ
D. Sự bất công xã hội thêm trầm trọng
=> Đáp án: D.
Lí giải: SGK 12 ( trang 70 )
Câu 12.
Năm 1941, Hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương chủ trương giúp đỡ việc lập Mặt trận ở nước nào sau đây?
A. NaUy
B. Thụy điển
C. Lào
D. Thuỵ Sĩ
=> Đáp án: C
Lí giải : SGK 12 ( trang 109 )
Câu 13.
Trong những năm 1951-1953, phong trào nào sau đây diễn ra ở Việt Nam?
A. Phá kho thóc Nhật
B. diệt phát xít Đức
C. Chống dịch covid 19
D. Thi đua yêu nước
=> Đáp án: D
Lí giải: SGK 12 ( Trang 142 )
Câu 14.
Nội dung của kế hoạch Nava do thực dân Pháp triển khai ở Việt Nam trong những năm 1953-1954 thuộc lĩnh vực nào sau đây?
A. Văn hóa
B. Giáo dục
C. Y tế
D. Quân sự
=> Đáp án: D
Câu 15.
Một trong những phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỷ XIX là?
A. Cải cách trang phục
B. Cần Vương
C. Cải cách lối sống
D. Học chữ quốc ngữ
=> Đáp án: B.
Câu 16.
Đến năm 1999, đồng euro (EURO) trở thành đồng tiền chung của nhiều nước thuộc khu vực nào sau đây?
A. Châu âu
B. Châu Phi
C. Mỹ- la Tinh
D. Châu á
Câu 17 Từ sau chiến tranh lạnh đến năm 2000, để xây dựng sức mạnh thực sự ,hầu hết các quốc gia đều tập trung phát triển?
A. Điện ảnh
B. Thể dục, thể thao
C. Văn hóa, nghệ thuật
D. Kinh tế
=> Đáp án: D
Lí giải: SGk 12 ( rang 173)
Câu 18.
Tháng 9 năm 1960, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng lao động Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nào sau đây?
A. Miền Nam hoàn toàn giải phóng.
B. Miền Bắc đã được giải phóng.
C. Việt Nam gia nhập Liên hợp Quốc
D. Đất Nước đã được thống nhất.
=> Đáp án: B
Lí giải: SGK 12 (Trang 165 - 166)
Câu 19.
Trong hiệp định sơ bộ (ngày 6-3-1946), quân Pháp được ra miền Bắc Việt Nam làm nhiệm vụ giải giáp quân đội nào sau đây?
A. Brunei
B. Angola
C. Nhật Bản
D. Áo
=> Đáp án: C
Lí giải: SGk 12 ( Trang 128 )
Câu 20.
trong những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây là một trong ba trung tâm kinh tế tài chính của thế giới?
A. Mĩ
B. Mô dăm bích
C. Campuchia
D. Marốc
=> Đáp án: A
Lí giải: 3 trung tâm kinh tế tài chính thế giới : Mĩ, Nhật Bản, liên Minh châu Âu.
Câu 21.
Đầu thế kỷ XX, lực lượng xã hội nào sau đây cùng với Phan Bội Châu mở cuộc vận động cải cách ở Việt Nam?
A. Tư sản Anh
B. Binh lính
C. Sĩ Phu tiến bộ
D. Thương nhân Ấn Độ
=> Đáp án: D
Lí giải: SGK 12 (Trang 4)
Câu 22.
Hội nghị Ianta tháng 2 năm 1945 ,đã quyết định vấn đề nào sau đây?
A. Thành lập quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)
B. Thành lập ngân hàng thế giới (WB)
C. Thành lập Liên minh châu âu ( EU)
D. Tiêu diệt tận gốc quân phiệt Nhật Bản.
=> Đáp án: C
Lí giải: SGK 12 (Trang 35)
Câu 23.
Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai không có nội dung nào sau đây?
A. Chống lại chủ nghĩa thực dân cũ
B. Có đông đảo nhân dân tham gia
C. Nhân viên trợ theo kế hoạch Mácsan
D. Bùng nổ sớm nhất ở Bắc Phi
=> Đáp án: C
Lí giải: SGK 12 (Trang 84)
Câu 24.
hoạt động nào sau đây không diễn ra trong phong trào vô sản hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1928)?
A. Đưa hội viên vào các nhà máy để hoạt động
B. Đưa hội viên vào các đồn điền để hoạt động
C. Đấu tranh đòi thực dân Anh rút về nước.
D. Truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin cho công nhân
=> Đáp án: A
Lí giải: SGK 12 (174 - 175)
Câu 25.
Trong giai đoạn 1939-1945 sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam?
A. Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) ra đời
B. Liên Xô tham gia chiến tranh chống phát xít
C. Diễn đàn hợp tác Á- Âu (SEM) ĐƯỢC THÀNH LẬP
D. Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN ra đời
=> Đáp án: B
Câu 26.
Trong cuộc đấu tranh chống chiến lược chiến tranh cục bộ 1965-1968 thắng lợi nào sau đây của quân dân miền Nam Việt Nam mở ra khả năng đánh thắng quân viễn chinh Mỹ?
A. Vạn trường
B. Lai Châu
C. Biên Giới
D. Việt Bắc
=> Đáp án: A
Câu 27.
Đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng lao động Việt Nam trong những năm 1951-1954 thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A. Mở chiến dịch Huế Đà Nẵng
B. Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế
C. Mở chiến dịch Hồ Chí Minh
D. Thành lập chính quyền Xô viết
=> Đáp án: B
Câu 28.
Năm 1921, chính sách kinh tế mới (NEP) đã tạo ra chuyển biến tích cực trong nền kinh tế của nước nào sau đây?
A. Nga Xô Viết
B. Peru
C. Panama
D. Colombia
=> Đáp án: A
Câu 29.
Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng tám năm 1945 ở Việt Nam?
A. Phát xít Nhật Bản đầu hàng Đồng minh không điều kiện
B. Quá trình chuẩn bị toàn diện của Đảng cộng sản Đông Dương
C. Đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng cộng sản Đông Dương
D. Truyền thống yêu nước của toàn dân tộc được phát huy
=> Đáp án: A
Lí giải: SGK 12 (Trang 119)
Câu 30.
Một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Mỹ ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai là
A. Nhận được viện trợ từ các nước châu Phi
B. Thu được nhiều lợi nhuận từ buôn bán vũ khí
C. Nhận được viện trợ quân sự từ Liên Xô
D. Nhận được viện trợ từ các nước Đông âu
=> Đáp án: B
Lí giải: SGK 12 (Trang 42)
Câu 31.
Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 ở Việt Nam?
A. Chuyển cách mạng Việt Nam từ thế sự xin lực lượng sang thế tiến công
B. Buộc Mỹ phải quay lại đàm phán ở Pari để bàn việc chấm dứt chiến tranh
C. Chứng tỏ lực lượng vũ trang phát triển vượt bậc thay thế lực lượng chính trị
D. Mở ra khả năng kết thúc chiến tranh thông qua con đường đàm phán
=> Đáp án: D
Lí giải: Tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân 1968 là cuộc tiến công vô cùng quan trọng để tiến đến bàn đàm phán.
Câu 32.
trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp (1945-1954), kế hoạch đờ lát đơ Tatxinhi có điểm khác biệt nào sau đây so với kế hoạch rơve?
A. được thực hiện trong bối cảnh cuộc đối đầu Đông-Tây đang căng thẳng
B. Được triển khai với nguồn viện trợ quân sự và viện trợ kinh tế của Mỹ
C. Có mục tiêu giành thắng lợi quân sự quyết định để kết thúc chiến tranh
D. Diễn ra khi Pháp mất thế chủ động chiến tranh trên chiến trường chính
=> Đáp án: D.
Lí giải: Ở kế hoạch Rơ ve, lúc này Pháp vẫn còn thế chủ động còn kế hoạch Đờ lát đơ tatxinhi Pháp chuyển sang thế bị động mục đích chính là muốn giành lại thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ
Câu 33.
Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng lao động Việt Nam trong Hội nghị ban chấp hành Trung ương lần thứ 15 (tháng 11/1959) và lần thứ 21 (tháng 7/1973) ?
A. Con đường giải phóng miền Nam là tiến công bằng bạo lực cách mạng
B. Chuyển hướng chiến lược từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang
C. Xây dựng đội quân chính trị làm yếu tố quyết định thắng lợi cuối cùng
D. Kết hợp đấu tranh trên ba mặt trận: quân sự, chính trị và ngoại giao
=> Đáp án: A
Lí giải: Trong SGK 12 trang 164 & 191 đều khẳng định con đường bạo lực cách mạng là con đường khả quan nhất bắt buộc phải thực hiện.
Câu 34.
Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những thành quả của phong trào cách mạng 1930- 1931 ở Việt Nam?
A. Hoàn thành cải cách ruộng đất tại các vùng do Xô viết kiểm soát
B. Xây dựng được mặt trận dân tộc trên nền tảng liên minh công-nông
C. Hai giai cấp chủ lực của cách mạng Đoàn kết, trưởng thành trong chiến đấu
D. Xây dựng được lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang 3 thứ Quân.
=> Đáp án: C
Lí giải: SGK 12 trang 95 => từ phong trào của liên minh công nông được hình thành công nhân và nông dân đã đoàn kết trong đấu tranh cách mạng.
Câu 35.
Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929?
A. Tất cả các tổ chức yêu nước, cách mạng đã được tham gia phong trào vô sản hóa
B. Có sự kết hợp giữa lý luận giải phóng dân tộc và phong trào công nhân trên cả nước
C. Chủ trương vô sản hóa của Đại hội lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
D. Sự phát triển của phong trào công nhân với một chính Đảng vô sản lãnh đạo thống nhất
=> Đáp án: B.
Lí giải: SGK 12 trang 89 => Đảng ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước và Việt Nam trong thời đại mới.
Câu 36.
Ở Việt Nam, từ đầu thế kỷ 20 đến năm 1925, chồng đế quốc là nhiệm vụ chủ yếu của phong trào Dân tộc Dân chủ vì một trong những lý do nào sau đây?
A thực dân cấu kết với phong kiến tay sai để áp bức dân tộc
B. Chỉ có thể chống phong kiến sau khi lật đổ chế độ thực dân
C. Mâu thuẫn giữa giai cấp trong xã hội không sâu sắc
D. Mâu thuẫn giai cấp trong xã hội đã được giải quyết triệt để
=> Đáp án: D
Lí giải: Mâu thuẫn giai cấp trong xã hội là mẫu thuẫn giữa các tầng lớp trong xã hội Việt Nam đã giải quyết triệt để vậy nhiệm vụ tiếp theo là chống đế quốc.
Câu 37.
Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tính chất dân chủ của Cách mạng tháng tám năm 1945 ở Việt Nam?
A. Giải quyết thành công mọi mâu thuẫn giai cấp trong xã hội thuộc địa
B. Đóng góp vào sự nghiệp chung của các lực lượng tiến bộ trên thế giới
C. Đóng góp vào cuộc đấu tranh chống phát xít của các nước xã hội chủ nghĩa
D. Lật đổ chế độ phong kiến và xóa bỏ được tàn dư của chế độ cũ
=> Đáp án: A
Lí giải: Dân chủ là nói về giai cấp.
Câu 38
. Cách mạng tháng tám năm 1945 ở Việt Nam và cách mạng Cuba năm 1959 đều
A. Được lãnh đạo bởi những lực lượng xã hội tiên tiến
B. Chịu tác động bởi sự đối đầu giữa hai hệ thống xã hội đối lập
C. Xóa bỏ được ách áp bức của chủ nghĩa thực dân mới
D. Có nhiệm vụ chống đế quốc, phong kiến để đòi tự do dân chủ
=> Đáp án: D
Lí giải: Ở cả Cuba và VN đều đấu tranh đế quốc.
Câu 39.
Chiến tranh Điện Biên phủ 1954, và thắng lợi" Điện Biên phủ trên không"(1972) ở Việt Nam đều cho thấy
A. Ý nghĩa của mặt trận phản công lớn nhất trong cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc
B. Sức mạnh của quân chủ lực Khi tấn công vào tổ chức phòng ngự mạnh của đối phương
C. Vai trò của trận quyết chiến có ý nghĩa xoay chuyển cục diện chiến tranh
D. Giá trị của trận quyết chiến, chiến lược đánh dấu cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi
=> Đáp án: C
Câu 40.
Trong những năm 20 của thế kỷ XX, những người Việt Nam yêu nước tiếp nhận chủ nghĩa mác-lênin vì một trong những lý do nào sau đây?
A. Đây là lý luận duy nhất đặt mục tiêu đem lại tự do cho con người.
B. Giai cấp công nhân đã thành lực lượng lãnh đạo thống nhất Phong trào Dân tộc.
C. Đây là lý luận kết hợp giải quyết vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp
D. Các đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam có nhu cầu phát triển về lý luận
=> Đáp án: C
 
Last edited:
Top Bottom