Hóa học lớp 11

 1. Sự điện li

  Đề tài thảo luận:
  2,397
  Bài viết:
  10,013
  Mới nhất: Tinh pH Tâm Hoàng, 13 Tháng một 2019
  RSS
 2. Nitơ - Photpho

  Đề tài thảo luận:
  2,233
  Bài viết:
  9,423
  Mới nhất: Hòa tan kim loại trong HNO3 chungocha2k2qd, 3 Tháng một 2019
  RSS
 3. Cacbon - Silic

  Đề tài thảo luận:
  471
  Bài viết:
  1,702
  Mới nhất: Bài tập hợp chất của cacbon monkey D lufffy, 11 Tháng một 2019
  RSS
 4. Hiđrocacbon no

  Đề tài thảo luận:
  844
  Bài viết:
  3,065
  Mới nhất: Ankan Isla Chemistry, 22 Tháng một 2019 lúc 17:08
  RSS
 5. Hiđrocacbon không no

  Đề tài thảo luận:
  929
  Bài viết:
  3,154
  Mới nhất: Bảo toàn liên kết pi phamthimai146, 24 Tháng một 2019 lúc 07:48
  RSS
 6. Hiđrocacbon thơm

  Đề tài thảo luận:
  247
  Bài viết:
  1,048
  Mới nhất: hóa học hữu cơ Hồng Nhật, 2 Tháng mười hai 2018
  RSS
 7. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

  Đề tài thảo luận:
  957
  Bài viết:
  4,634
  Mới nhất: phương trình que6789, 11 Tháng một 2019
  RSS
 8. Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic

  Đề tài thảo luận:
  687
  Bài viết:
  2,834
  Mới nhất: Tính số hợp chất hữu cơ phamthimai146, 17 Tháng một 2019
  RSS
 9. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  4,699
  Bài viết:
  24,545
  Mới nhất: Hóa - Anh Isla Chemistry, 21 Tháng một 2019 lúc 18:03
  RSS
 10. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  2
  Mới nhất: Hỗn hợp oxit kim loại tác dụng với HNO3 NHOR, 30 Tháng bảy 2018
  RSS