Hóa học lớp 11

 1. Sự điện li

  Đề tài thảo luận:
  2,417
  Bài viết:
  10,077
  Mới nhất: Phản ứng ion trong dung dịch Giai Kỳ, 25 Tháng năm 2019 lúc 22:05
  RSS
 2. Nitơ - Photpho

  Đề tài thảo luận:
  2,242
  Bài viết:
  9,452
  Mới nhất: Hno3 Kayaba Akihiko, 20 Tháng năm 2019 lúc 13:39
  RSS
 3. Cacbon - Silic

  Đề tài thảo luận:
  474
  Bài viết:
  1,710
  RSS
 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

  Đề tài thảo luận:
  739
  Bài viết:
  2,997
  Mới nhất: Hiệu ứng electron Tâm Hoàng, 22 Tháng năm 2019 lúc 20:24
  RSS
 5. Hiđrocacbon no

  Đề tài thảo luận:
  870
  Bài viết:
  3,152
  Mới nhất: Hóa học hữu cơ nnkhanh1510@gmail.com, 10 Tháng năm 2019
  RSS
 6. Hiđrocacbon không no

  Đề tài thảo luận:
  1,045
  Bài viết:
  3,481
  Mới nhất: Hóa học hữu cơ thaohien8c, 16 Tháng năm 2019
  RSS
 7. Hiđrocacbon thơm

  Đề tài thảo luận:
  269
  Bài viết:
  1,102
  Mới nhất: Phenol và benzen Isla Chemistry, 15 Tháng tư 2019
  RSS
 8. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

  Đề tài thảo luận:
  1,046
  Bài viết:
  4,879
  Mới nhất: Thắc mắc tính axit của Phenol. Isla Chemistry, 18 Tháng năm 2019
  RSS
 9. Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic

  Đề tài thảo luận:
  730
  Bài viết:
  2,942
  Mới nhất: Bài tập Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic leanhc3dh, 23 Tháng năm 2019 lúc 19:50
  RSS
 10. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  4,805
  Bài viết:
  24,824
  Mới nhất: [Hoá 11] Kfooqdhdfifoskjs, 25 Tháng năm 2019 lúc 16:55
  RSS
 11. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  2
  Mới nhất: Hỗn hợp oxit kim loại tác dụng với HNO3 NHOR, 30 Tháng bảy 2018
  RSS
-->