Hóa học lớp 11

 1. Sự điện li

  Đề tài thảo luận:
  2,802
  Bài viết:
  11,310
  Mới nhất: Tính m và pH Ếch đáng iuuu, 29 Tháng mười một 2020 lúc 21:13
  RSS
 2. Nitơ - Photpho

  Đề tài thảo luận:
  2,553
  Bài viết:
  10,485
  Mới nhất: Tính tỉ lệ khối lượng Nguyễn Linh_2006, 1 Tháng mười hai 2020 lúc 21:25
  RSS
 3. Cacbon - Silic

  Đề tài thảo luận:
  572
  Bài viết:
  1,978
  Mới nhất: Tính giá trị của V Ếch đáng iuuu, 30 Tháng mười một 2020 lúc 22:27
  RSS
 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

  Đề tài thảo luận:
  857
  Bài viết:
  3,312
  RSS
 5. Hiđrocacbon no

  Đề tài thảo luận:
  1,016
  Bài viết:
  3,637
  Mới nhất: Phản ứng tôi vôi xút Trung Ngo, 25 Tháng mười một 2020
  RSS
 6. Hiđrocacbon không no

  Đề tài thảo luận:
  1,238
  Bài viết:
  4,045
  Mới nhất: Anken Ếch đáng iuuu, 25 Tháng mười một 2020
  RSS
 7. Hiđrocacbon thơm

  Đề tài thảo luận:
  302
  Bài viết:
  1,196
  Mới nhất: Hidrocacbon thơm hanakawa, 16 Tháng tám 2020
  RSS
 8. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

  Đề tài thảo luận:
  1,126
  Bài viết:
  5,095
  Mới nhất: Tạo phức với Cu(OH)2 Ếch đáng iuuu, 24 Tháng mười 2020
  RSS
 9. Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic

  Đề tài thảo luận:
  791
  Bài viết:
  3,101
  RSS
 10. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  5,182
  Bài viết:
  25,975
  Mới nhất: Tính V dd camvanthcshtd@gmail.com, 25 Tháng mười một 2020
  RSS
 11. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  2
  Mới nhất: Hỗn hợp oxit kim loại tác dụng với HNO3 NHOR, 30 Tháng bảy 2018
  RSS
-->