Hóa học lớp 11

 1. Sự điện li

  Đề tài thảo luận:
  2,822
  Bài viết:
  11,372
  Mới nhất: pH Trung Ngo, 4 Tháng tư 2021
  RSS
 2. Nitơ - Photpho

  Đề tài thảo luận:
  2,594
  Bài viết:
  10,647
  Mới nhất: Điều chế hóa chất Ếch đáng iuuu, 29 Tháng ba 2021
  RSS
 3. Cacbon - Silic

  Đề tài thảo luận:
  590
  Bài viết:
  2,034
  Mới nhất: Muối Cacbonic 0912854277, 8 Tháng tư 2021 lúc 12:04
  RSS
 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

  Đề tài thảo luận:
  892
  Bài viết:
  3,431
  Mới nhất: Tính %m các chất Zo_yaaaa, 6 Tháng tư 2021
  RSS
 5. Hiđrocacbon no

  Đề tài thảo luận:
  1,055
  Bài viết:
  3,772
  Mới nhất: BÀI TẬP VỀ HIĐROCACBON VÀ PHẢN ỨNG CRACKINH 0912854277, 13 Tháng tư 2021 lúc 22:18
  RSS
 6. Hiđrocacbon không no

  Đề tài thảo luận:
  1,289
  Bài viết:
  4,204
  Mới nhất: Bài tập ông tập HIĐROCACBON Nguyễn Linh_2006, 13 Tháng tư 2021 lúc 22:09
  RSS
 7. Hiđrocacbon thơm

  Đề tài thảo luận:
  314
  Bài viết:
  1,227
  Mới nhất: Điều chế 0912854277, 27 Tháng ba 2021
  RSS
 8. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

  Đề tài thảo luận:
  1,139
  Bài viết:
  5,130
  Mới nhất: tên 13 ancol thường gặp reply Hồng Ly, 11 Tháng tư 2021 lúc 21:49
  RSS
 9. Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic

  Đề tài thảo luận:
  793
  Bài viết:
  3,105
  Mới nhất: Hóa 11 phamthimai146, 26 Tháng hai 2021
  RSS
 10. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  5,244
  Bài viết:
  26,145
  Mới nhất: Đề HSG Toshiro Koyoshi, 12 Tháng tư 2021 lúc 11:12
  RSS
 11. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  3
  Mới nhất: hoa dumiafk@gmail.com, 3 Tháng hai 2021
  RSS
-->