Hóa học lớp 11

 1. Sự điện li

  Đề tài thảo luận:
  2,837
  Bài viết:
  11,427
  Mới nhất: Liên quan đến phần độ điện li Trung Ngo, 2 Tháng tám 2021 lúc 02:27
  RSS
 2. Cacbon - Silic

  Đề tài thảo luận:
  593
  Bài viết:
  2,046
  Mới nhất: bài toán hóa học về cacbon Nguyễn Linh_2006, 20 Tháng bảy 2021
  RSS
 3. Đại cương về hóa học hữu cơ

  Đề tài thảo luận:
  897
  Bài viết:
  3,445
  Mới nhất: Muối axit Nguyễn Linh_2006, 27 Tháng bảy 2021 lúc 16:05
  RSS
 4. Hiđrocacbon no

  Đề tài thảo luận:
  1,057
  Bài viết:
  3,776
  Mới nhất: PTPU Nguyễn Linh_2006, 5 Tháng bảy 2021
  RSS
 5. Hiđrocacbon không no

  Đề tài thảo luận:
  1,299
  Bài viết:
  4,245
  Mới nhất: Tìm GTLN của a Toshiro Koyoshi, 1 Tháng tám 2021 lúc 17:02
  RSS
 6. Hiđrocacbon thơm

  Đề tài thảo luận:
  316
  Bài viết:
  1,232
  Mới nhất: Thắc mắc Trung Ngo, 16 Tháng năm 2021
  RSS
 7. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

  Đề tài thảo luận:
  1,164
  Bài viết:
  5,202
  Mới nhất: Hoán đổi nguyên tố đưa về CH2 Trung Ngo, 15 Tháng bảy 2021
  RSS
 8. Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic

  Đề tài thảo luận:
  815
  Bài viết:
  3,168
  Mới nhất: Phương pháp quy đổi phamthimai146, 20 Tháng bảy 2021
  RSS
 9. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  5,278
  Bài viết:
  26,254
  Mới nhất: Tính nồng độ Cm các ion Trung Ngo, 30 Tháng bảy 2021 lúc 21:46
  RSS
 10. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  5
  Mới nhất: hóa học lớp 11 Trung Ngo, 17 Tháng năm 2021
  RSS