Hóa học lớp 11

 1. Sự điện li

  Đề tài thảo luận:
  2,648
  Bài viết:
  10,895
  Mới nhất: Phương trình ion phamthimai146, 14 Tháng mười 2019 lúc 21:15
  RSS
 2. Nitơ - Photpho

  Đề tài thảo luận:
  2,335
  Bài viết:
  9,793
  Mới nhất: phần axit nitrit Toshiro Koyoshi, 14 Tháng mười 2019 lúc 22:05
  RSS
 3. Cacbon - Silic

  Đề tài thảo luận:
  487
  Bài viết:
  1,744
  Mới nhất: Cacbon-hợp chất cacbon Quynhtram01022000, 9 Tháng mười 2019 lúc 17:26
  RSS
 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

  Đề tài thảo luận:
  762
  Bài viết:
  3,058
  Mới nhất: Tìm công thức cấu tạo của A phamthimai146, 18 Tháng chín 2019
  RSS
 5. Hiđrocacbon no

  Đề tài thảo luận:
  883
  Bài viết:
  3,197
  Mới nhất: Cracking Kayaba Akihiko, 11 Tháng mười 2019 lúc 21:55
  RSS
 6. Hiđrocacbon không no

  Đề tài thảo luận:
  1,056
  Bài viết:
  3,507
  RSS
 7. Hiđrocacbon thơm

  Đề tài thảo luận:
  272
  Bài viết:
  1,109
  Mới nhất: điều chế Panda Huljk, 18 Tháng tám 2019
  RSS
 8. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

  Đề tài thảo luận:
  1,058
  Bài viết:
  4,921
  Mới nhất: bài tập dẫn xuất halogen Tâm Hoàng, 11 Tháng chín 2019
  RSS
 9. Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic

  Đề tài thảo luận:
  744
  Bài viết:
  2,979
  Mới nhất: điều chế Hạ xoăn, 23 Tháng tám 2019
  RSS
 10. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  4,919
  Bài viết:
  25,198
  Mới nhất: Topic ôn thi HKI Hóa 11 (2019 - 2020) Quynhtram01022000, 13 Tháng mười 2019 lúc 18:58
  RSS
 11. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  2
  Mới nhất: Hỗn hợp oxit kim loại tác dụng với HNO3 NHOR, 30 Tháng bảy 2018
  RSS
-->