Cùng bạn ôn thi học kỳ 2

Hóa học lớp 11

 1. Sự điện li

  Đề tài thảo luận:
  1,997
  Bài viết:
  8,425
  Mới nhất: Điện li x.Nhân, 20 Tháng năm 2018 lúc 19:52
  RSS
 2. Nitơ - Photpho

  Đề tài thảo luận:
  1,907
  Bài viết:
  8,075
  RSS
 3. Cacbon - Silic

  Đề tài thảo luận:
  414
  Bài viết:
  1,504
  Mới nhất: Hóa Monkey.D.Yato, 19 Tháng ba 2018
  RSS
 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

  Đề tài thảo luận:
  651
  Bài viết:
  2,743
  Mới nhất: hiđrocacbon phamthimai146, 21 Tháng năm 2018 lúc 05:51
  RSS
 5. Hiđrocacbon no

  Đề tài thảo luận:
  777
  Bài viết:
  2,842
  Mới nhất: tổng hợp hidrocacbon phamthimai146, 12 Tháng năm 2018
  RSS
 6. Hiđrocacbon không no

  Đề tài thảo luận:
  880
  Bài viết:
  2,980
  Mới nhất: bài tập về hidrocacbon Hồng Nhật, 20 Tháng năm 2018 lúc 07:33
  RSS
 7. Hiđrocacbon thơm

  Đề tài thảo luận:
  242
  Bài viết:
  1,037
  Mới nhất: Hidrocacbon phamthithuyquynhhha, 1 Tháng năm 2018
  RSS
 8. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

  Đề tài thảo luận:
  919
  Bài viết:
  4,501
  Mới nhất: bài tập về ancol phamthimai146, 20 Tháng năm 2018 lúc 17:29
  RSS
 9. Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic

  Đề tài thảo luận:
  655
  Bài viết:
  2,729
  Mới nhất: Bài tập liên quan hiệu suất phản ứng phamthimai146, 20 Tháng năm 2018 lúc 15:44
  RSS
 10. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  4,319
  Bài viết:
  23,030
  Mới nhất: lý thuyết Hồng Nhật, 19 Tháng năm 2018 lúc 11:34
  RSS
 11. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS