Hóa học lớp 11

 1. Sự điện li

  Đề tài thảo luận:
  2,380
  Bài viết:
  9,962
  Mới nhất: Điện li khó Nguyen van duy, 18 Tháng mười một 2018 lúc 11:55
  RSS
 2. Nitơ - Photpho

  Đề tài thảo luận:
  2,182
  Bài viết:
  9,209
  Mới nhất: Phản ứng oxi hóa - khử Hồng Nhật, 18 Tháng mười một 2018 lúc 18:37
  RSS
 3. Cacbon - Silic

  Đề tài thảo luận:
  440
  Bài viết:
  1,578
  Mới nhất: bài tập về tính khử của C,CO và H2 P2 Hồng Nhật, 18 Tháng mười một 2018 lúc 18:19
  RSS
 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

  Đề tài thảo luận:
  672
  Bài viết:
  2,804
  Mới nhất: Hóa học hữu cơ Hồng Nhật, 18 Tháng mười một 2018 lúc 18:27
  RSS
 5. Hiđrocacbon no

  Đề tài thảo luận:
  796
  Bài viết:
  2,908
  Mới nhất: hóa 11 nâng cao Hồng Nhật, 13 Tháng mười một 2018 lúc 22:09
  RSS
 6. Hiđrocacbon không no

  Đề tài thảo luận:
  903
  Bài viết:
  3,079
  Mới nhất: Gọi tên thay thế Hát Hai Ô, 5 Tháng mười một 2018
  RSS
 7. Hiđrocacbon thơm

  Đề tài thảo luận:
  245
  Bài viết:
  1,045
  Mới nhất: bài tập trắc nghiệm của hidrocacbon Hồng Nhật, 14 Tháng tám 2018
  RSS
 8. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

  Đề tài thảo luận:
  950
  Bài viết:
  4,619
  Mới nhất: định nghĩa Maloch, 4 Tháng mười 2018
  RSS
 9. Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic

  Đề tài thảo luận:
  683
  Bài viết:
  2,823
  Mới nhất: btt axit cacboxylic huydz142001, 27 Tháng chín 2018
  RSS
 10. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  4,615
  Bài viết:
  24,251
  Mới nhất: Nạp một hỗn hợp khí có 20% thể tích ankan A và ... Nguyen van duy, 18 Tháng mười một 2018 lúc 12:24
  RSS
 11. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  2
  Mới nhất: Hỗn hợp oxit kim loại tác dụng với HNO3 NHOR, 30 Tháng bảy 2018
  RSS