Hóa học lớp 11

 1. Sự điện li

  Đề tài thảo luận:
  2,406
  Bài viết:
  10,032
  RSS
 2. Nitơ - Photpho

  Đề tài thảo luận:
  2,236
  Bài viết:
  9,429
  Mới nhất: Giải thích hiện tượng ngocanhlyly, 9 Tháng ba 2019
  RSS
 3. Cacbon - Silic

  Đề tài thảo luận:
  473
  Bài viết:
  1,705
  Mới nhất: trắc nghiệm cacbon thpthkprps, 4 Tháng ba 2019
  RSS
 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

  Đề tài thảo luận:
  734
  Bài viết:
  2,988
  Mới nhất: Hóa 11 Isla Chemistry, 24 Tháng ba 2019 lúc 03:33
  RSS
 5. Hiđrocacbon no

  Đề tài thảo luận:
  868
  Bài viết:
  3,142
  Mới nhất: Đốt cháy Shirayuki_Zen, 23 Tháng ba 2019 lúc 21:33
  RSS
 6. Hiđrocacbon không no

  Đề tài thảo luận:
  1,029
  Bài viết:
  3,444
  Mới nhất: bài tập về ankin Isla Chemistry, 24 Tháng ba 2019 lúc 22:24
  RSS
 7. Hiđrocacbon thơm

  Đề tài thảo luận:
  267
  Bài viết:
  1,098
  Mới nhất: Benzen Isla Chemistry, 26 Tháng ba 2019 lúc 15:47
  RSS
 8. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

  Đề tài thảo luận:
  971
  Bài viết:
  4,664
  Mới nhất: Đốt cháy hợp chất hữu cơ. phamthimai146, 25 Tháng ba 2019 lúc 05:32
  RSS
 9. Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic

  Đề tài thảo luận:
  690
  Bài viết:
  2,840
  Mới nhất: agno3 phamthimai146, 24 Tháng ba 2019 lúc 10:23
  RSS
 10. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  4,744
  Bài viết:
  24,664
  Mới nhất: Khối Lượng Riêng Quyên Trương, 26 Tháng ba 2019 lúc 15:50
  RSS
 11. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  2
  Mới nhất: Hỗn hợp oxit kim loại tác dụng với HNO3 NHOR, 30 Tháng bảy 2018
  RSS
-->