Hóa học lớp 11

 1. Sự điện li

  Đề tài thảo luận:
  1,980
  Bài viết:
  8,377
  Mới nhất: [Lớp 11] Tính CM của các ion minnyvtpt02, 19 Tháng hai 2018 lúc 21:03
  RSS
 2. Nitơ - Photpho

  Đề tài thảo luận:
  1,895
  Bài viết:
  8,048
  RSS
 3. Cacbon - Silic

  Đề tài thảo luận:
  412
  Bài viết:
  1,499
  Mới nhất: hoá 11 Hồng Nhật, 2 Tháng hai 2018
  RSS
 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

  Đề tài thảo luận:
  642
  Bài viết:
  2,712
  Mới nhất: hóa 11 Vi Nguyen, 20 Tháng hai 2018 lúc 12:31
  RSS
 5. Hiđrocacbon no

  Đề tài thảo luận:
  755
  Bài viết:
  2,790
  Mới nhất: [Lớp 11] Ankan phamthimai146, 20 Tháng hai 2018 lúc 08:09
  RSS
 6. Hiđrocacbon không no

  Đề tài thảo luận:
  812
  Bài viết:
  2,775
  Mới nhất: [Lớp 11] Anken toilatot, 19 Tháng hai 2018 lúc 16:54
  RSS
 7. Hiđrocacbon thơm

  Đề tài thảo luận:
  225
  Bài viết:
  985
  Mới nhất: HCB không no hieu09062002, 11 Tháng mười một 2017
  RSS
 8. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

  Đề tài thảo luận:
  834
  Bài viết:
  4,254
  RSS
 9. Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic

  Đề tài thảo luận:
  626
  Bài viết:
  2,630
  Mới nhất: [Lớp 11] Hóa hỗn hợp anđehit phamthimai146, 20 Tháng hai 2018 lúc 05:29
  RSS
 10. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  4,141
  Bài viết:
  22,388
  Mới nhất: ankadien nguyen.nana, 20 Tháng hai 2018 lúc 14:41
  RSS