Hóa học lớp 11

 1. Sự điện li

  Đề tài thảo luận:
  2,714
  Bài viết:
  11,061
  Mới nhất: Tìm CM của NaOH Nguyễn Đăng Bình, 10 Tháng tám 2020 lúc 15:10
  RSS
 2. Nitơ - Photpho

  Đề tài thảo luận:
  2,455
  Bài viết:
  10,176
  Mới nhất: Xác định số mol HNO3 phamthimai146, 9 Tháng tám 2020 lúc 16:16
  RSS
 3. Cacbon - Silic

  Đề tài thảo luận:
  549
  Bài viết:
  1,899
  Mới nhất: cho CO2 vào Ca(OH)2 phamthimai146, 25 Tháng sáu 2020
  RSS
 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

  Đề tài thảo luận:
  849
  Bài viết:
  3,275
  RSS
 5. Hiđrocacbon no

  Đề tài thảo luận:
  1,012
  Bài viết:
  3,626
  Mới nhất: Tính khối lượng Cloroform, 2 Tháng bảy 2020
  RSS
 6. Hiđrocacbon không no

  Đề tài thảo luận:
  1,233
  Bài viết:
  4,032
  Mới nhất: Ankin phamthimai146, 17 Tháng bảy 2020
  RSS
 7. Hiđrocacbon thơm

  Đề tài thảo luận:
  301
  Bài viết:
  1,195
  Mới nhất: Ankyl benzen Zo_yaaaa, 25 Tháng sáu 2020
  RSS
 8. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

  Đề tài thảo luận:
  1,122
  Bài viết:
  5,090
  Mới nhất: Bài tập về ancol. Cloroform, 15 Tháng bảy 2020
  RSS
 9. Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic

  Đề tài thảo luận:
  789
  Bài viết:
  3,096
  Mới nhất: Xác định tên của Z phamthimai146, 9 Tháng tám 2020 lúc 16:35
  RSS
 10. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  5,135
  Bài viết:
  25,855
  Mới nhất: hóa phân tích Dương Thiên Bạch, 8 Tháng tám 2020 lúc 16:22
  RSS
 11. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  2
  Mới nhất: Hỗn hợp oxit kim loại tác dụng với HNO3 NHOR, 30 Tháng bảy 2018
  RSS
-->