Hóa học lớp 11

 1. Sự điện li

  Đề tài thảo luận:
  2,091
  Bài viết:
  8,836
  Mới nhất: BÀI TẬP CHƯƠNG ĐIỆN LI Nguyen van duy, 19 Tháng bảy 2018 lúc 07:56
  RSS
 2. Nitơ - Photpho

  Đề tài thảo luận:
  1,940
  Bài viết:
  8,228
  Mới nhất: đề THPT 2018 Dawn Nguyễn, 19 Tháng bảy 2018 lúc 19:05
  RSS
 3. Cacbon - Silic

  Đề tài thảo luận:
  415
  Bài viết:
  1,506
  Mới nhất: Bài toán co2 Nguyen van duy, 16 Tháng bảy 2018 lúc 16:07
  RSS
 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

  Đề tài thảo luận:
  657
  Bài viết:
  2,766
  Mới nhất: hữu cơ tiếp nhak tran.duc970@yahoo.com, 17 Tháng bảy 2018 lúc 13:10
  RSS
 5. Hiđrocacbon no

  Đề tài thảo luận:
  789
  Bài viết:
  2,885
  Mới nhất: Xác định công thức phân tử DaoquynhAnh, 18 Tháng bảy 2018 lúc 19:57
  RSS
 6. Hiđrocacbon không no

  Đề tài thảo luận:
  900
  Bài viết:
  3,047
  Mới nhất: Tìm CTPT của ankan và anken NHOR, 14 Tháng bảy 2018 lúc 07:48
  RSS
 7. Hiđrocacbon thơm

  Đề tài thảo luận:
  244
  Bài viết:
  1,042
  Mới nhất: Andehit doankid744, 21 Tháng sáu 2018
  RSS
 8. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

  Đề tài thảo luận:
  932
  Bài viết:
  4,559
  Mới nhất: ancol phamthimai146, 13 Tháng bảy 2018
  RSS
 9. Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic

  Đề tài thảo luận:
  676
  Bài viết:
  2,795
  Mới nhất: Hóa 12 este Cyclones, 16 Tháng bảy 2018 lúc 07:57
  RSS
 10. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  4,407
  Bài viết:
  23,417
  Mới nhất: tạo thành và hòa tan kết tủa Nguyen van duy, 19 Tháng bảy 2018 lúc 22:03
  RSS
 11. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS