Hóa học lớp 11

 1. Sự điện li

  Đề tài thảo luận:
  2,810
  Bài viết:
  11,333
  Mới nhất: Tính khối lượng 100ml $Na_2B_4O_7$ Nguyễn Đăng Bình, 22 Tháng một 2021 lúc 22:01
  RSS
 2. Nitơ - Photpho

  Đề tài thảo luận:
  2,588
  Bài viết:
  10,623
  Mới nhất: Bài tập hỗn hợp Nguyễn Linh_2006, 16 Tháng một 2021
  RSS
 3. Cacbon - Silic

  Đề tài thảo luận:
  587
  Bài viết:
  2,024
  Mới nhất: Tính V phamthimai146, 28 Tháng mười hai 2020
  RSS
 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

  Đề tài thảo luận:
  877
  Bài viết:
  3,383
  Mới nhất: Gọi tên X minh231999, 24 Tháng một 2021 lúc 10:43
  RSS
 5. Hiđrocacbon no

  Đề tài thảo luận:
  1,022
  Bài viết:
  3,659
  Mới nhất: xác định CTPT của hidrocacbon no WEED (pt), 24 Tháng một 2021 lúc 10:55
  RSS
 6. Hiđrocacbon không no

  Đề tài thảo luận:
  1,244
  Bài viết:
  4,063
  RSS
 7. Hiđrocacbon thơm

  Đề tài thảo luận:
  307
  Bài viết:
  1,209
  Mới nhất: Stiren Ếch đáng iuuu, 10 Tháng một 2021
  RSS
 8. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

  Đề tài thảo luận:
  1,131
  Bài viết:
  5,106
  RSS
 9. Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic

  Đề tài thảo luận:
  792
  Bài viết:
  3,103
  Mới nhất: Nhiệt độ sôi Nguyễn Linh_2006, 31 Tháng mười hai 2020
  RSS
 10. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  5,216
  Bài viết:
  26,074
  Mới nhất: [Bài tập] Tổng ôn hữu cơ Nguyễn Linh_2006, 21 Tháng một 2021 lúc 20:30
  RSS
 11. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  2
  Mới nhất: Hỗn hợp oxit kim loại tác dụng với HNO3 NHOR, 30 Tháng bảy 2018
  RSS
-->