Hóa học lớp 11

 1. Sự điện li

  Đề tài thảo luận:
  2,263
  Bài viết:
  9,547
  Mới nhất: Giúp mình làm bài nhận biết này với . Hoàng Hà Long, 19 Tháng chín 2018 lúc 23:35
  RSS
 2. Nitơ - Photpho

  Đề tài thảo luận:
  2,028
  Bài viết:
  8,648
  Mới nhất: bài tập về HNO3 lovekris.exo_178@yahoo.com, 19 Tháng chín 2018 lúc 22:01
  RSS
 3. Cacbon - Silic

  Đề tài thảo luận:
  420
  Bài viết:
  1,520
  Mới nhất: BÀI TOÁN CO2 HAY tamdjai@gmail.com, 10 Tháng chín 2018
  RSS
 4. Đại cương về hóa học hữu cơ

  Đề tài thảo luận:
  663
  Bài viết:
  2,784
  Mới nhất: hóa hữu cơ thanh bình lớp 9a3 thcs lâm thao, 18 Tháng chín 2018 lúc 22:06
  RSS
 5. Hiđrocacbon no

  Đề tài thảo luận:
  792
  Bài viết:
  2,898
  Mới nhất: [Lớp 11] hidrocacbon Hồng Nhật, 15 Tháng tám 2018
  RSS
 6. Hiđrocacbon không no

  Đề tài thảo luận:
  902
  Bài viết:
  3,074
  Mới nhất: Anken Hồng Nhật, 17 Tháng chín 2018 lúc 22:44
  RSS
 7. Hiđrocacbon thơm

  Đề tài thảo luận:
  245
  Bài viết:
  1,045
  Mới nhất: bài tập trắc nghiệm của hidrocacbon Hồng Nhật, 14 Tháng tám 2018
  RSS
 8. Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol

  Đề tài thảo luận:
  950
  Bài viết:
  4,617
  Mới nhất: tên 13 ancol thường gặp Duclam112001, 14 Tháng chín 2018 lúc 19:29
  RSS
 9. Anđehit - Xeton - Axitcacboxylic

  Đề tài thảo luận:
  682
  Bài viết:
  2,821
  Mới nhất: Axit cacboxylic hongphuongqth@gmail.com, 17 Tháng chín 2018 lúc 15:07
  RSS
 10. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  4,539
  Bài viết:
  24,001
  Mới nhất: Hóa 11 khó quá Tạ an, 19 Tháng chín 2018 lúc 21:16
  RSS
 11. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  2
  Mới nhất: Hỗn hợp oxit kim loại tác dụng với HNO3 NHOR, 30 Tháng bảy 2018
  RSS