Ngoại ngữ Hướng dẫn tìm kiếm nội dung

HMF Ngoại Ngữ

BQT môn Ngoại ngữ
2 Tháng năm 2017
303
1,268
159
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào tất cả các thành viên tham gia hoạt động tại Box Ngoại Ngữ.
Nhận thấy khó khăn trong việc tìm kiếm và tiếp cận nội dung học thuật trên toàn Box, BQT chúng mình đã tổng hợp những nội dung học thuật nổi bật về môn tiếng Anh một cách chi tiết nhất, khoa học nhất.
Mong rằng Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn tiếp thu tri thức dễ dàng hơn. Chúc các bạn một ngày tốt lành!

Huongdantimkiemnoidung_BANNER.png
Ghi chú:
- Những topic* có bài tập áp dụng
- Hướng dẫn sẽ được cập nhật thường xuyên

Từ vựng và ngữ pháp
Mục lục tóm tắt
Nội dungCơ bảnNâng caoVận dụng
Các thì cơ bản*LinkLinkLink
Hòa hợp chủ vị*LinkLinkLink
Mệnh đề quan hệ*LinkLinkLink
Mệnh đề phân từLinkLinkLink
Mệnh đề phụLinkLinkLink
Câu giả định*LinkLinkLink
Câu tường thuật*LinkLinkLink
Câu bị động*LinkLinkLink
Câu hỏi gián tiếpLinkLinkLink
Câu hỏi đuôi*LinkLinkLink
Câu chẻLinkLinkLink
Đảo ngữ*LinkLinkLink
Cấu trúc so sánh*LinkLinkLink
Những cấu trúc thông dụng khácLinkLinkLink
Các loại từ thông dụng trong tiếng AnhLinkLinkLink
Động từ khuyết thiếu*LinkLinkLink
Liên từLinkLinkLink
Mạo từLinkLinkLink
Lượng từLinkLinkLink
Từ để hỏiLinkLinkLink
Danh động từ và động từ nguyên mẫuLinkLinkLink
Cụm động từLinkLinkLink
Cụm giới từLinkLinkLink
Chi tiết nội dung
Phạm viCác thì cơ bảnHòa hợp chủ vịMệnh đề quan hệMệnh đề phân từMệnh đề phụCâu giả địnhCâu tường thuậtCâu bị độngCâu hỏi gián tiếpCâu hỏi đuôiCâu chẻĐảo ngữCấu trúc so sánhNhững cấu trúc thông dụng khácCác loại từ thông dụng trong tiếng AnhTiền tố & hậu tốĐộng từ khuyết thiếuLiên từMạo từLượng từTừ để hỏiDanh động từ và động từ nguyên mẫuCụm động từCụm giới từ
Cơ bảnCác thì hiện tại:
- Hiện tại đơn
- Hiện tại tiếp diễn
- Hiện tại hoàn thành
- Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Các thì quá khứ:
- Quá khứ đơn
- Quá khứ tiếp diễn
- Quá khứ hoàn thành
- Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Các thì tương lai:
- Tương lai đơn
- Tương lai gần
- Tương lai tiếp diễn
- Tương lai hoàn thành
- Tương lai hoàn thành tiếp diễn
Định nghĩa về hòa hợp chủ vị
Các quy tắc hòa hợp chủ vị:

- Chủ ngữ số ít, số nhiều
- Chủ ngữ là V-ing
- Chủ ngữ liên kết bằng Or/ Nor hoặc Either ... Or, Neither ... Nor
- Either/Neither + of
- The/A number of + N
- Kết hợp cùng liên từ (ngoài And)
- Kết hợp với And
- Đại từ bất định
- Many a + N
- Chủ ngữ tập thế
- Danh từ đặc thù
- Đi cùng Majority/ some/ all/ most + of
- No/None + of
- Danh từ nối với nhau bằng of
Phân loại mệnh đề quan hệ
Đại từ, trạng từ quan hệ và cách sử dụng:

- That
- Which
- When, where, why
- Who
- Whom, whose
Sử dụng dấu phẩy trong mệnh đề quan hệ:
- Khi nào sử dụng
- Vị trí dấu phẩy
Rút gọn mệnh đề quan hệ:
- Đại từ là tân ngữ
- Đại từ là chủ ngữ
- Các trường hợp khác
Định nghĩa mệnh đề phân từ
Cách sử dụng mệnh đề phân từ

- Present participle clauses
- Past participle clauses
- Perfect participle clauses
- Participle clauses after conjunctions and prepositions
Câu điều kiện:
- Câu điều kiện loại 1
- Câu điều kiện loại 2
- Câu điều kiện loại 3
- Câu điều kiện hỗn hợp 3 - 2
- Câu điều kiện hỗn hợp 2 - 3
- Câu điều kiện loại 0
Cấu trúc wish:
- Đối lập thực tế ở hiện tại
- Đối lập thực tế ở quá khứ
Cấu trúc It's time
Câu giả định với tính từ
Cấu trúc Suppose
Định nghĩa
Cách chuyển trực tiếp sang gián tiếp:

- Cách lùi thì
- Những trường hợp không lùi thì
- Cách biến đổi đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, tính từ sở hữu, tân ngữ
- Cách biến đổi trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn
Các dạng tường thuật chính:
- Câu kể
- Yes/No questions
- Wh_Questions
- Dạng mệnh lệnh
- Câu điều kiện
- Dạng đặc biệt
Định nghĩa và cách sử dụng
Cấu trúc chung của câu bị động:

- Cấu trúc chung và lưu ý
- Câu bị động trong các thì
Lưu ý & các dạng bị động:
- Lưu ý về cấu tạo bị động
- Các cấu trúc từ cơ bản đến đặc biệt
Định nghĩa và cách sử dụng
Cấu trúc cơ bản của câu hỏi gián tiếp
Đặc biệt: chuyển câu hỏi trực tiếp với "can" sang câu hỏi gián tiếp
Công thức cơ bản:
- Làm thế nào để cấu tạo câu hỏi đuôi?
- Lưu ý khi cấu tạo câu hỏi đuôi
Các dạng đặc biệt:
- I am
- Các câu chứa "Let"
- Câu mệnh lệnh
- Câu mới
- Ought to
- Wish
- Had better
- Would rather
- Must
- Used to
- Câu cảm thán
- Câu ghép
Cách trả lời câu hỏi đuôi
Cách dùng câu chẻ:
- Nhấn mạnh chủ từ
- Nhấn mạnh tân ngữ
- Nhấn mạnh trạng từ
- Câu chẻ bị động
- Đảo ngữ với câu điều kiện
- Đảo ngữ với trạng từ tần suất
- Đảo ngữ với Until, cấu trúc It was not until
- Đảo ngữ với trạng từ chỉ thời gian & nơi chốn
- Đảo ngữ của hai hành động diễn ra liên tiếp
- Đảo ngữ với now, thus, then , here, there
- Đảo ngữ với So ... that & Such ... that
- Đảo ngữ với No & Not, cấu trúc Not only - but also, cấu trúc No matter how
- Đảo ngữ với Only
- Đảo ngữ với tính từ
- Đảo ngữ vớ các cụm từ chứ "No"
Các cấu trúc so sánh cơ bản:
- So sánh ngang bằng
- So sánh hơn kém
- So sánh hơn nhất
Các cấu trúc so sánh đặc biệt:
- Mẫu câu tăng tiến (so sánh kép)
- So sánh gấp nhiều lần
- So sánh hơn kém không dùng "than"
Tính từ/ trạng từ trong so sánh:
- Dạng ngắn
- Dạng dài
- Cấu trúc diễn tả mục đích
- Would you mind/ Do you mind (if...)
- Enough - Too adj to V, so/such ... That
- Prefer - Rather
- Find - have
- Used to, Would + V
- Cấu trúc thể hiện sự ưa thích, ghét
- Spend - Waste - Take [time]
- There is no point, It's no good và những biến thể khác
Nội dung chính:
- Danh từ
- Đại từ
- Động từ
- Tính từ
- Trạng từ
Xây dựng theo mô hình:
- Định nghĩa
- Vị trí
- Chức năng
- Cách nhận biết (hậu tố)
Tùy theo từng loại từ cụ thể mà có:
- Phân loại
- Trật từ tính từ
Những tiền tố hậu tố thường gặp- Định nghĩa động từ khuyết thiếu
- Tính chất động từ khuyết thiếu
- Các động từ khuyết thiếu thường gặp và cách áp dụng
Mô hình:
+ Modal verb
+ Chức năng
+ Chú ý
- Động từ khuyết thiếu kết hợp cùng Have + Vp3 và cách sử dụng
Liên từ kết hợp:
- Định nghĩa
- Liên từ điển hình & cách sử dụng
- Nguyên tắc dấu câu
Liên từ tương quan:
- Định nghĩa
- Liên từ điển hình & cách sử dụng
- Lưu ý khi chia động từ
Liên từ phụ thuộc:
- Định nghĩa
- Liên từ điển hình & cách sử dụng
- Nguyên tắc dấu câu
Mở rộng: Trạng từ liên kết
Lưu ý
Định nghĩa lượng từ
Phân loại lượng từ: countable và uncountable
Phân biệt each và every
Phân biệt some, any và no
Định nghĩa từ để hỏi
Các từ để hỏi thông dụng và cách sử dụng:
- Các từ: What, Which, Where, When, Who, Whom, Whose, Why, How
- Một số cách sử dụng đề cập:
+ Vai trò là từ để hỏi
+ Sử dụng trong mệnh đề quan hệ
+ Vai trò khác theo từng từ
Nâng caoMở rộng
Các thì tương lai:

- Tương lai trong quá khứ
Phân biệt các cặp thì:
- Present simple –Present continuous
- Will – Be going to – Present continuous
- Past simple – Past continuous
- Present perfect- Present perfect continuous
Mở rộng mệnh đề quan hệ:
- Giới từ trong mệnh đề quan hệ
- Đại từ/ trạng từ quan hệ bất định
- Kết hợp cùng câu tường thuật
Mở rộng câu giả định:
- Một số cấu trúc giả định khác
- Những biến thể của câu điều kiện
Mở rộng câu tường thuật:
- Động từ tường thuật và cấu trúc tường thuật đặc biệt
Mở rộng câu bị động:
- Những dạng đặc biệt khác của câu bị động
Mở rộng cấu trúc đảo ngữMở rộng cấu trúc so sánhMở rộng lượng từ:
- Phân biệt a little, a few với little, few
- Các lượng từ thường sử dụng trong viết luận
Mở rộng Gerund and Infinitives
- Một số cấu trúc nâng cao thường gặp
Mở rộng cụm động từ
- Tổng hợp cụm động từ thường gặp trong đề thi HSG
Vận dụngLuyện tập Phrasal verbs
Các kỹ năng
Nghe
Phạm viCơ bảnNâng Cao
Lý thuyếtPhương pháp nghe chép chính tả[Updating ...]
Âm nhạc và luyện nghe tiếng Anh
[Updating ...]
Vận dụngChinh phục kĩ năng NGHE Tiếng Anh - MAGIC EARSÔn luyện kỹ năng nghe - HSG
[Updating ...]Rèn kĩ năng NGHE
[Updating ...]
Tài liệu tham khảo[Updating ...][Updating ...]
Nói
Đọc
Phạm viCơ bảnNâng Cao
Lý thuyếtReading made easy*[Updating ...]
5 cách đơn giản giúp bạn không bỏ cuộc khi đọc sách Tiếng Anh
[Updating ...]
Vận dụng[Updating ...][Updating ...]
Tài liệu tham khảoPhương pháp làm bài tập đọc hiểu tiếng Anh*[Updating ...]
Reading made easy*
Luyện tập các bài đọc hiểu
[Updating ...]
Viết
Ôn luyện
Các kỳ thi
Nội dungÔn thi vào 10Ôn thi vào 10 ChuyênÔn thi HSGÔn thi THPTQGÔn thi ĐGNL, ĐGTDChứng chỉ IELTSChứng chỉ TOEIC (4 kỹ năng)
Chia sẻKỹ năng làm bài thi môn Anh - kỳ thi vào 10Series Ôn thi chuyên Anh[Updating ...]Chúng mình đã ôn thi như thế nào?[Updating ...][Computer-based or Paper based] Kể chuyện đi thi IELTS[Updating ...]
[Updating ...][Updating ...][Updating ...]Review đề Computer-based 16/4
[Chia sẻ] 33 cách trở thành "chiến thần" trong bài thi IELTS
[Updating ...]
Cấu trúc[Updating ...][Updating ...][Updating ...]Chi tiết cấu trúc bài thi môn Tiếng AnhCấu trúc phần thi tiếng Anh (ĐGNL ĐHQGHCM)[Updating ...][Updating ...]
[Updating ...]Cấu trúc bài thi tiếng Anh (ĐGTD ĐHBKHN)
Cấu trúc phần thi tiếng Anh (ĐGNL Trường ĐHSP)
[Updating ...]
Tổng hợp đề thi & tài liệuNgữ pháp tiếng Anh ôn thi vào 1014 cách ứng dụng ngữ pháp để bạn dùng tiếng Anh xịn hơnĐề thi HSG tỉnh 9 - 12Đề thi THPTQG 2019Kiến thức cơ bản kì thi ĐGNL ĐHQG TP.HCMCách Nâng Cao Band Điểm IELTS SpeakingKinh nghiệm làm bài READING _ ETS2020 phần 1
[Ôn 9 lên 10] Câu bị động*Tổng hợp đề thi môn Chuyên các tỉnh trên cả nước 2020 - 2021Từ vựng nâng cao30 đề thi thử tốt nghiệp 2020 - 2022Đề và đáp án bài thi Đánh giá tư duy môn tiếng Anh (ĐHBKHN) 20223 Sai Lầm Phổ Biến Trong IELTS Speaking[Updating ...]
[Ôn 9 lên 10] Leisure activities*Tuyển tập đề thi vào 10 Chuyên & HSG tỉnh[Tổng hợp] Study IdiomsGiải chi tiết các mã đề gốc kỳ thi THPTQG 2022 | Mã 405 | Mã 409 | Mã 418[Updating ...][IELTS Speaking] 7 cách diễn đạt về sở thích
Tổng hợp đề thi vào 10 của các tỉnh trên cả nước 2018 - 2019[Updating ...][Updating ...]Giải chi tiết đề minh họa năm 2022ác lỗi cơ bản và phổ biến trong IELTS Writing
[Updating ...]Writing task 2 by Mat Clark
[Updating ...][Updating ...]
Theo dạng bài
[Updating ...]
 
Top Bottom