Vật lí lớp 9

 1. Điện học

  Đề tài thảo luận:
  2,152
  Bài viết:
  8,630
  Mới nhất: Xác định điện trở Hoàng Long AZ, 15 Tháng một 2021 lúc 20:27
  RSS
 2. Từ học

  Đề tài thảo luận:
  154
  Bài viết:
  594
  Mới nhất: so sánh Hàn Lê Diễm Quỳnh, 6 Tháng mười hai 2020
  RSS
 3. Quang học

  Đề tài thảo luận:
  580
  Bài viết:
  2,061
  Mới nhất: Quang học Hoàng Long AZ, 22 Tháng mười hai 2020
  RSS
 4. Bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

  Đề tài thảo luận:
  53
  Bài viết:
  198
  Mới nhất: Trao đổi nhiệt Takudo, 30 Tháng mười một 2020
  RSS
 5. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  2,478
  Bài viết:
  15,808
  Mới nhất: Sự liên quan giữa Vật lý và Hóa học NGÔ TRÍ TIẾN - ĐÓM, 16 Tháng một 2021 lúc 09:52
  RSS
 6. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  7
  Mới nhất: Nhiệt học Hoàng Long AZ, 17 Tháng mười hai 2018
  RSS
-->