TỔNG ÔN KIẾN THỨC

 1. Ôn tập Lịch sử lớp 12

  Đề tài thảo luận:
  16
  Bài viết:
  116
  Mới nhất: Bài 15 - Phong trào dân chủ 1936 - 1939 Yuriko - chan, 21 Tháng mười 2021 lúc 08:43
  RSS
 2. Ôn tập Lịch sử lớp 11

  Đề tài thảo luận:
  17
  Bài viết:
  129
  RSS
 3. Ôn tập Lịch sử lớp 10

  Đề tài thảo luận:
  9
  Bài viết:
  104
  Mới nhất: Ôn tập kiểm tra giữa kì - Lịch sử 10 Nguyễn Hoàng Vân Anh, 22 Tháng mười 2021 lúc 21:17
  RSS
 4. Ôn tập Lịch sử lớp 9

  Đề tài thảo luận:
  9
  Bài viết:
  57
  Mới nhất: Bài 8 - Nước Mĩ Cự Giải 2k6, 20 Tháng mười 2021 lúc 22:32
  RSS
 5. Ôn tập Lịch sử lớp 8

  Đề tài thảo luận:
  10
  Bài viết:
  32
  Mới nhất: Bài 9 : Ấn Độ thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XX Kino-Kun, 22 Tháng mười 2021 lúc 20:00
  RSS
 6. Ôn tập Lịch sử lớp 7

  Đề tài thảo luận:
  13
  Bài viết:
  68
  Mới nhất: Seri Ôn tập kiểm tra giữa kì I - Lịch sử 7 Khánhly2k7, 22 Tháng mười 2021 lúc 22:08
  RSS
 7. Ôn tập Lịch sử lớp 6

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  41
  Mới nhất: Bài 4 - Xã hội nguyên thủy Lê Nguyễn Nhật Kim, 20 Tháng mười 2021 lúc 15:20
  RSS