Văn học VN từ đầu TK XX đến CM T8-1945

 1. Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ)

  Đề tài thảo luận:
  17
  Bài viết:
  108
  Mới nhất: Ngữ văn 11 Bong Bóng Xà Phòng, 21 Tháng mười hai 2017
  RSS
 2. Hai đứa trẻ

  Đề tài thảo luận:
  44
  Bài viết:
  160
  Mới nhất: [Lớp 11] Bài tập baochau1112, 16 Tháng mười hai 2017
  RSS
 3. Chữ người tử tù

  Đề tài thảo luận:
  39
  Bài viết:
  126
  RSS
 4. Nam Cao

  Đề tài thảo luận:
  11
  Bài viết:
  42
  Mới nhất: Tập làm thơ Cô Bé Ngốc, 21 Tháng mười hai 2017
  RSS
 5. Chí Phèo

  Đề tài thảo luận:
  39
  Bài viết:
  208
  RSS
 6. Đời thừa (Nam Cao)

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  35
  RSS
 7. Vội vàng (Xuân Diệu)

  Đề tài thảo luận:
  36
  Bài viết:
  108
  Mới nhất: [Lớp 11] Vội vàng + Chí Phèo ledoanphuonguyen, 3 Tháng tám 2018
  RSS
 8. Xuân Diệu

  Đề tài thảo luận:
  10
  Bài viết:
  54
  RSS
 9. Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)

  Đề tài thảo luận:
  30
  Bài viết:
  112
  RSS
 10. Tràng Giang (Huy Cận)

  Đề tài thảo luận:
  15
  Bài viết:
  76
  Mới nhất: [Lớp 11] Tràng Giang (Huy Cận) Phúc, 27 Tháng ba 2018
  RSS
 11. Tương tư (Nguyễn Bính)

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  40
  Mới nhất: Chất quê trong Tương Tư dautroc2mai, 29 Tháng tư 2013
  RSS
 12. Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 13. Lai tân (Hồ Chí Minh)

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 14. Chiều tối (Mộ - Hồ Chí Minh)

  Đề tài thảo luận:
  13
  Bài viết:
  28
  Mới nhất: bài viết số 6 lớp 11 p3nh0ctapy3u, 14 Tháng ba 2018
  RSS
 15. Từ ấy (Tố Hữu)

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  16
  RSS