Văn học VN từ đầu TK XX đến CM T8-1945

 1. Khái quát văn học VN từ đầu thế kỷ XX đến CMT8 - 1

  Đề tài thảo luận:
  15
  Bài viết:
  55
  Mới nhất: người nông dân kudoshinichi48692002@gmail.com, 14 Tháng mười một 2018
  RSS
 2. Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ)

  Đề tài thảo luận:
  19
  Bài viết:
  112
  Mới nhất: Nghị luận văn học Duy Thường Trần, 30 Tháng mười hai 2018
  RSS
 3. Chữ người tử tù

  Đề tài thảo luận:
  47
  Bài viết:
  144
  RSS
 4. Nam Cao

  Đề tài thảo luận:
  11
  Bài viết:
  42
  Mới nhất: Tập làm thơ Cô Bé Ngốc, 21 Tháng mười hai 2017
  RSS
 5. Chí Phèo

  Đề tài thảo luận:
  49
  Bài viết:
  242
  Mới nhất: viết một bài văn ho kwon ten jiyong, 7 Tháng một 2019
  RSS
 6. Đời thừa (Nam Cao)

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  35
  RSS
 7. Lưu biệt khi xuất dương (Xuất dương lưu biệt – Pha

  Đề tài thảo luận:
  10
  Bài viết:
  23
  Mới nhất: Nghĩa sự việc nghĩa tình thái TP VY, 12 Tháng một 2019
  RSS
 8. Hầu trời (Tản Đà)

  Đề tài thảo luận:
  8
  Bài viết:
  29
  Mới nhất: Soạn bài Hầu Trời - Tản Đà Ngocgia1096, 21 Tháng mười hai 2018
  RSS
 9. Vội vàng (Xuân Diệu)

  Đề tài thảo luận:
  37
  Bài viết:
  109
  Mới nhất: Soạn bài Vội Vàng Cùng nhau học tốt, 19 Tháng một 2019 lúc 10:33
  RSS
 10. Xuân Diệu

  Đề tài thảo luận:
  11
  Bài viết:
  56
  Mới nhất: Thơ Xuân Diệu - Dẫn chứng, tham khảo xuanle17, 14 Tháng một 2019
  RSS
 11. Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử)

  Đề tài thảo luận:
  30
  Bài viết:
  112
  RSS
 12. Tràng Giang (Huy Cận)

  Đề tài thảo luận:
  15
  Bài viết:
  76
  Mới nhất: [Lớp 11] Tràng Giang (Huy Cận) Phúc, 27 Tháng ba 2018
  RSS
 13. Tương tư (Nguyễn Bính)

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  40
  Mới nhất: Chất quê trong Tương Tư dautroc2mai, 29 Tháng tư 2013
  RSS
 14. Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 15. Lai tân (Hồ Chí Minh)

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
 16. Chiều tối (Mộ - Hồ Chí Minh)

  Đề tài thảo luận:
  13
  Bài viết:
  28
  Mới nhất: bài viết số 6 lớp 11 p3nh0ctapy3u, 14 Tháng ba 2018
  RSS
 17. Từ ấy (Tố Hữu)

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  16
  RSS