Sinh học lớp 10

 1. Giới thiệu chung về thế giới sống

  Đề tài thảo luận:
  82
  Bài viết:
  374
  Mới nhất: [sinh10] Thế giới sống Jin_Mory2677, 16 Tháng mười một 2017 lúc 14:03
  RSS
 2. Thành phần hoá học của tế bào

  Đề tài thảo luận:
  171
  Bài viết:
  763
  Mới nhất: [Sinh 10] Tính số nu mỗi loại Ng.Klinh, 16 Tháng mười một 2017 lúc 02:28
  RSS
 3. Cấu trúc của tế bào

  Đề tài thảo luận:
  155
  Bài viết:
  536
  Mới nhất: [Sinh 10] Thuyết trình về ti thể ctg357, 17 Tháng mười một 2017 lúc 11:37
  RSS
 4. Chuyển hoá vật chất-năng lượng ở tế bào

  Đề tài thảo luận:
  73
  Bài viết:
  269
  Mới nhất: [Sinh 10] Đồng hoá, dị hoá Ng.Klinh, 15 Tháng mười một 2017 lúc 11:25
  RSS
 5. Phân bào

  Đề tài thảo luận:
  212
  Bài viết:
  914
  Mới nhất: [Sinh 10] Nguyên phân Ng.Klinh, 12 Tháng tám 2017
  RSS
 6. Chuyển hoá vật chất-năng lượng ở vi sinh vật

  Đề tài thảo luận:
  61
  Bài viết:
  233
  RSS
 7. Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật

  Đề tài thảo luận:
  96
  Bài viết:
  339
  Mới nhất: [Sinh 10] Đề Casio QG 2012 Oahahaha, 1 Tháng chín 2017
  RSS
 8. Virut và bệnh truyền nhiễm

  Đề tài thảo luận:
  104
  Bài viết:
  382
  Mới nhất: [sinh10] Bài tập về ADN Ng.Klinh, 9 Tháng mười một 2017
  RSS
 9. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  733
  Bài viết:
  6,708
  Mới nhất: [Sinh10] Ôn tập Ng.Klinh, 17 Tháng mười một 2017 lúc 20:55
  RSS