Cùng bạn ôn thi học kỳ 2

Sinh học lớp 10

 1. Giới thiệu chung về thế giới sống

  Đề tài thảo luận:
  84
  Bài viết:
  379
  Mới nhất: [Sinh 10] Nguồn gốc các giới Oahahaha, 12 Tháng tư 2018
  RSS
 2. Thành phần hoá học của tế bào

  Đề tài thảo luận:
  177
  Bài viết:
  779
  Mới nhất: [sinh 10] lipit Shmily Karry's, 4 Tháng hai 2018
  RSS
 3. Cấu trúc của tế bào

  Đề tài thảo luận:
  172
  Bài viết:
  605
  Mới nhất: [Sinh 10] Gen Vũ Linh Chii, 28 Tháng hai 2018
  RSS
 4. Chuyển hoá vật chất-năng lượng ở tế bào

  Đề tài thảo luận:
  90
  Bài viết:
  328
  Mới nhất: [Sinh 10] Chu trình Krebs và chu trình Calvin Oahahaha, 21 Tháng tư 2018 lúc 04:45
  RSS
 5. Phân bào

  Đề tài thảo luận:
  252
  Bài viết:
  1,052
  Mới nhất: giảm phân Huỳnh Nam Huy, 25 Tháng tư 2018 lúc 07:29
  RSS
 6. Chuyển hoá vật chất-năng lượng ở vi sinh vật

  Đề tài thảo luận:
  69
  Bài viết:
  261
  RSS
 7. Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật

  Đề tài thảo luận:
  101
  Bài viết:
  356
  Mới nhất: [Sinh 10] kĩ thuật gen Oahahaha, 21 Tháng tư 2018 lúc 04:47
  RSS
 8. Virut và bệnh truyền nhiễm

  Đề tài thảo luận:
  105
  Bài viết:
  386
  Mới nhất: [Sinh 10]Cấu trúc các loại Virut Ng.Klinh, 22 Tháng một 2018
  RSS
 9. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  804
  Bài viết:
  6,984
  Mới nhất: Trả lời câu hỏi H.Bừn, 24 Tháng tư 2018 lúc 21:55
  RSS
 10. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS