Hoá học lớp 9

 1. Các hợp chất vô cơ

  Đề tài thảo luận:
  3,931
  Bài viết:
  15,424
  Mới nhất: Bài tập về OXit Nguyễn Linh_2006, 20 Tháng chín 2020 lúc 23:02
  RSS
 2. Kim loại

  Đề tài thảo luận:
  1,262
  Bài viết:
  5,031
  Mới nhất: Xác định tên kim loại phamthimai146, 18 Tháng chín 2020 lúc 09:43
  RSS
 3. Phi kim

  Đề tài thảo luận:
  226
  Bài viết:
  798
  Mới nhất: Tính m nguyenbasong4@gmail.com, 16 Tháng chín 2020 lúc 21:05
  RSS
 4. Hidrocacbon

  Đề tài thảo luận:
  877
  Bài viết:
  2,780
  Mới nhất: Hiện tượng Nguyễn Linh_2006, 1 Tháng chín 2020
  RSS
 5. Dẫn xuất của Hidrocacbon

  Đề tài thảo luận:
  577
  Bài viết:
  1,814
  Mới nhất: Bài tập về rượu. phamthimai146, 10 Tháng tám 2020
  RSS
 6. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  8,629
  Bài viết:
  47,153
  Mới nhất: Xác định chất chưa biết Nguyễn Linh_2006, 20 Tháng chín 2020 lúc 11:17
  RSS
 7. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  7
  Bài viết:
  8
  Mới nhất: Dạng toán có nhôm Shinylalala, 11 Tháng chín 2020
  RSS
-->