Hoá học lớp 9

 1. Các hợp chất vô cơ

  Đề tài thảo luận:
  1,791
  Bài viết:
  6,715
  Mới nhất: hh bienxanh20, 18 Tháng tám 2017 lúc 15:20
  RSS
 2. Kim loại

  Đề tài thảo luận:
  615
  Bài viết:
  2,246
  Mới nhất: xác định kim loại xuanthanhqmp, 18 Tháng tám 2017 lúc 10:15
  RSS
 3. Phi kim

  Đề tài thảo luận:
  120
  Bài viết:
  427
  Mới nhất: hóa học lớp 9 Tưi Tưi, 20 Tháng bảy 2017
  RSS
 4. Hidrocacbon

  Đề tài thảo luận:
  391
  Bài viết:
  1,200
  Mới nhất: [Hóa 9] Hiđrocacbon nâng cao naive_ichi, 18 Tháng tám 2017 lúc 22:53
  RSS
 5. Dẫn xuất của Hidrocacbon

  Đề tài thảo luận:
  231
  Bài viết:
  684
  Mới nhất: Hóa 9 Hồng Nhật, 25 Tháng bảy 2017
  RSS
 6. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  5,670
  Bài viết:
  35,735
  Mới nhất: hóa 9 Ngọc Đạt, 18 Tháng tám 2017 lúc 22:00
  RSS