Hoá học lớp 9

 1. Các hợp chất vô cơ

  Đề tài thảo luận:
  3,171
  Bài viết:
  12,702
  Mới nhất: xác định CTHH của hợp chất Bong Bóng Xà Phòng, 21 Tháng một 2019 lúc 21:21
  RSS
 2. Kim loại

  Đề tài thảo luận:
  1,022
  Bài viết:
  4,066
  Mới nhất: Kim loại pư axit Phạm Thị Thùy Trinh, 21 Tháng một 2019 lúc 05:32
  RSS
 3. Phi kim

  Đề tài thảo luận:
  190
  Bài viết:
  679
  Mới nhất: BT bảng tuần hoàn Tâm Hoàng, 20 Tháng một 2019 lúc 14:46
  RSS
 4. Hidrocacbon

  Đề tài thảo luận:
  595
  Bài viết:
  1,923
  RSS
 5. Dẫn xuất của Hidrocacbon

  Đề tài thảo luận:
  330
  Bài viết:
  1,012
  Mới nhất: Glucozơ dangtiendung1201, 10 Tháng một 2019
  RSS
 6. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  7,639
  Bài viết:
  44,075
  Mới nhất: Cách viết CTCT Isla Chemistry, 21 Tháng một 2019 lúc 22:13
  RSS
 7. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  4
  Mới nhất: Bài giảng về muối ngậm nước Kyanhdo, 18 Tháng mười một 2018
  RSS