Hoá học lớp 9

 1. Các hợp chất vô cơ

  Đề tài thảo luận:
  3,630
  Bài viết:
  14,462
  Mới nhất: Vô cơ Toshiro Koyoshi, 16 Tháng mười 2019 lúc 23:04
  RSS
 2. Kim loại

  Đề tài thảo luận:
  1,153
  Bài viết:
  4,680
  Mới nhất: Vô cơ Toshiro Koyoshi, 16 Tháng mười 2019 lúc 23:10
  RSS
 3. Phi kim

  Đề tài thảo luận:
  205
  Bài viết:
  725
  Mới nhất: Tính m và xác định CTHH của oxit sắt. Kayaba Akihiko, 13 Tháng mười 2019 lúc 11:17
  RSS
 4. Hidrocacbon

  Đề tài thảo luận:
  753
  Bài viết:
  2,446
  Mới nhất: Tìm công thức cấu tạo của A Isla Chemistry, 30 Tháng chín 2019
  RSS
 5. Dẫn xuất của Hidrocacbon

  Đề tài thảo luận:
  478
  Bài viết:
  1,551
  Mới nhất: Tìm CTPT của rượu B phamthimai146, 24 Tháng chín 2019
  RSS
 6. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  8,158
  Bài viết:
  45,836
  Mới nhất: Nông độ Yorn SWAT, 16 Tháng mười 2019 lúc 22:30
  RSS
 7. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  7
  Mới nhất: [Lớp 9] Chuyên đề tách chất buingocbao76@gmail.com, 3 Tháng mười 2019
  RSS
-->