Hoá học lớp 9

 1. Các hợp chất vô cơ

  Đề tài thảo luận:
  3,026
  Bài viết:
  11,980
  Mới nhất: CO2 tác dụng với Kiềm Huỳnh Thanh Trúc, 12 Tháng mười một 2018 lúc 18:37
  RSS
 2. Kim loại

  Đề tài thảo luận:
  919
  Bài viết:
  3,616
  Mới nhất: Oxit chunga132, 12 Tháng mười một 2018 lúc 23:17
  RSS
 3. Phi kim

  Đề tài thảo luận:
  168
  Bài viết:
  596
  Mới nhất: phản ứng N2 với H2 Trịnh Quang Hải Đăng, 6 Tháng mười một 2018
  RSS
 4. Hidrocacbon

  Đề tài thảo luận:
  565
  Bài viết:
  1,809
  Mới nhất: hidrocacbon dotnatbet, 6 Tháng mười một 2018
  RSS
 5. Dẫn xuất của Hidrocacbon

  Đề tài thảo luận:
  325
  Bài viết:
  999
  Mới nhất: hữu cơ YI ARMY, 8 Tháng mười một 2018 lúc 21:26
  RSS
 6. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  7,435
  Bài viết:
  43,063
  Mới nhất: nồng độ% Hồng Nhật, 13 Tháng mười một 2018 lúc 00:03
  RSS
 7. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  3
  RSS