Hoá học lớp 9

 1. Các hợp chất vô cơ

  Đề tài thảo luận:
  3,251
  Bài viết:
  12,975
  Mới nhất: Hóa học Hao Pham Mot Sach, 20 Tháng ba 2019 lúc 05:14
  RSS
 2. Kim loại

  Đề tài thảo luận:
  1,026
  Bài viết:
  4,091
  Mới nhất: KL + dd muối Jasshudha, 5 Tháng ba 2019
  RSS
 3. Phi kim

  Đề tài thảo luận:
  193
  Bài viết:
  686
  Mới nhất: phi kim Minh Dora, 5 Tháng ba 2019
  RSS
 4. Hidrocacbon

  Đề tài thảo luận:
  696
  Bài viết:
  2,236
  Mới nhất: cách đọc tên C2H4Br2 Tiểu Băng, 18 Tháng ba 2019 lúc 21:09
  RSS
 5. Dẫn xuất của Hidrocacbon

  Đề tài thảo luận:
  396
  Bài viết:
  1,204
  Mới nhất: phân biệt các chất Inazuku - chan, 19 Tháng ba 2019 lúc 18:12
  RSS
 6. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  7,731
  Bài viết:
  44,332
  Mới nhất: TỔNG HỢP VÔ CƠ Tâm Hoàng, 19 Tháng ba 2019 lúc 21:54
  RSS
 7. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  4
  Mới nhất: Bài giảng về muối ngậm nước Kyanhdo, 18 Tháng mười một 2018
  RSS
-->