Hoá học lớp 9

 1. Các hợp chất vô cơ

  Đề tài thảo luận:
  4,075
  Bài viết:
  16,067
  Mới nhất: Tính V Ếch đáng iuuu, 10 Tháng tư 2021 lúc 20:53
  RSS
 2. Kim loại

  Đề tài thảo luận:
  1,299
  Bài viết:
  5,166
  Mới nhất: Tìm V,m giah1664, 11 Tháng tư 2021 lúc 15:16
  RSS
 3. Phi kim

  Đề tài thảo luận:
  232
  Bài viết:
  827
  Mới nhất: Tính giá trị của V và X duyanle2010@gmail.com, 16 Tháng hai 2021
  RSS
 4. Hidrocacbon

  Đề tài thảo luận:
  901
  Bài viết:
  2,871
  Mới nhất: Hidrocacbon Nguyễn Linh_2006, 11 Tháng tư 2021 lúc 23:07
  RSS
 5. Dẫn xuất của Hidrocacbon

  Đề tài thảo luận:
  585
  Bài viết:
  1,861
  RSS
 6. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  8,724
  Bài viết:
  47,487
  RSS
 7. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  8
  Bài viết:
  10
  Mới nhất: bt Nguyễn Linh_2006, 23 Tháng mười 2020
  RSS
-->