Hoá học lớp 9

 1. Các hợp chất vô cơ

  Đề tài thảo luận:
  4,100
  Bài viết:
  16,155
  Mới nhất: Bài tập axit duyanle2010@gmail.com, 30 Tháng bảy 2021 lúc 17:13
  RSS
 2. Kim loại

  Đề tài thảo luận:
  1,317
  Bài viết:
  5,238
  Mới nhất: kim loại Trung Ngo, 31 Tháng bảy 2021 lúc 14:39
  RSS
 3. Phi kim

  Đề tài thảo luận:
  235
  Bài viết:
  839
  Mới nhất: Viết PTHH Trung Ngo, 10 Tháng sáu 2021
  RSS
 4. Hidrocacbon

  Đề tài thảo luận:
  912
  Bài viết:
  2,909
  Mới nhất: Axit no đơn chức Nguyễn Linh_2006, 25 Tháng bảy 2021
  RSS
 5. Dẫn xuất của Hidrocacbon

  Đề tài thảo luận:
  595
  Bài viết:
  1,902
  RSS
 6. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  8,776
  Bài viết:
  47,638
  RSS
 7. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  8
  Bài viết:
  10
  Mới nhất: bt Nguyễn Linh_2006, 23 Tháng mười 2020
  RSS