Lịch sử lớp 7

 1. Châu Âu thời Trung đại

  Đề tài thảo luận:
  44
  Bài viết:
  168
  Mới nhất: Lý do dời đô từ Hoa Lư vầ Thăng Long Chris Master Harry, 13 Tháng mười một 2020
  RSS
 2. Châu Á thời Trung đại

  Đề tài thảo luận:
  30
  Bài viết:
  149
  Mới nhất: Việt nam phong kiến hantoankm22@gmail.com, 8 Tháng mười hai 2020
  RSS
 3. Việt Nam từ TK X - TK XV

  Đề tài thảo luận:
  188
  Bài viết:
  734
  Mới nhất: Thời Trần Hồ Nhi, 5 Tháng một 2021
  RSS
 4. Việt Nam từ thế kỉ XVI - XVIII

  Đề tài thảo luận:
  147
  Bài viết:
  534
  Mới nhất: 3 lần chống quân xâm lược Mông Nguyên Võ Thu Uyên, 10 Tháng mười hai 2020
  RSS
 5. Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX

  Đề tài thảo luận:
  69
  Bài viết:
  273
  Mới nhất: Nước ta thế kỉ 18-19 Bắpie Kute, 1 Tháng mười một 2020
  RSS
 6. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  451
  Bài viết:
  5,895
  Mới nhất: Kháng chiến chống quân Mông - Nguyên Hồ Nhi, 5 Tháng một 2021
  RSS
 7. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  2
  Mới nhất: Bài tập Lịch sử Hồ Nhi, 1 Tháng mười một 2020
  RSS
-->