Đăng ký diễn đàn ĐƠN GIẢN chỉ với FB, Gmail, HOCMAI có sẵn

Lịch sử lớp 7

 1. Châu Âu thời Trung đại

  Đề tài thảo luận:
  28
  Bài viết:
  133
  Mới nhất: [SỬ 7] Lịch sử thế giới baobadao2512, 30 Tháng một 2016
  RSS
 2. Châu Á thời Trung đại

  Đề tài thảo luận:
  11
  Bài viết:
  35
  Mới nhất: [Lớp 7] Câu hỏi ôn tập truongtuan2001, 7 Tháng mười hai 2015
  RSS
 3. Việt Nam từ TK X - TK XV

  Đề tài thảo luận:
  88
  Bài viết:
  414
  RSS
 4. Việt Nam từ thế kỉ XVI - XVIII

  Đề tài thảo luận:
  73
  Bài viết:
  305
  Mới nhất: [Sử 7] Ôn tập lê thị hải nguyên, 17 Tháng tư 2017
  RSS
 5. Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX

  Đề tài thảo luận:
  42
  Bài viết:
  180
  Mới nhất: LỊCH SỬ 7 Lê Thị Lan Anh, 23 Tháng tư 2017 lúc 22:45
  RSS
 6. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  276
  Bài viết:
  5,221
  RSS