Có gì mới?

Latest posts

Hãy chia sẻ ngày của bạn

22/6/2024 mình thi kết thúc năm 3 bằng môn vấn đáp cuối, đợi đến lúc vấn đáp mình oải lắm rồi. Nhưng có vẻ mình thi buổi chiều phải đợi lâu nên cũng dễ, bọn mình phải thực hành còn buổi sáng thì không. Nma theo mình thì thầy không soi bài mình nhiều lắm, nch cũng ổn. Hết năm 3 rồi @@.
Top Bottom