Tự sáng tác

Làm thơ ta vốn không ham, nhưng ngồi nhàn rỗi biết làm chi đây.

Sticky threads

Normal threads

Top Bottom