Cùng bạn ôn thi học kỳ 2

Hoá học lớp 8

 1. Chất - Nguyên tử - Phân tử

  Đề tài thảo luận:
  578
  Bài viết:
  3,036
  Mới nhất: hoá 8 tinhlantu, 7 Tháng năm 2018
  RSS
 2. Phản ứng hóa học

  Đề tài thảo luận:
  399
  Bài viết:
  2,332
  Mới nhất: cân bằng Ngọc Đạt, 20 Tháng năm 2018 lúc 16:58
  RSS
 3. Mol và tính toán hóa học

  Đề tài thảo luận:
  556
  Bài viết:
  2,316
  Mới nhất: tính toán theo Pt Lê Phạm Kỳ Duyên, 4 Tháng năm 2018
  RSS
 4. Oxi và không khí, Hidro và nước

  Đề tài thảo luận:
  536
  Bài viết:
  2,201
  Mới nhất: Hóa 8( Phân loại các chất ) NHOR, 8 Tháng năm 2018
  RSS
 5. Dung dịch

  Đề tài thảo luận:
  551
  Bài viết:
  2,123
  Mới nhất: Dạng tăng giảm khối lượng quanbeo123, 17 Tháng năm 2018 lúc 20:50
  RSS
 6. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  2,956
  Bài viết:
  17,098
  Mới nhất: Ôn tập HK II Hồng Nhật, 15 Tháng năm 2018 lúc 20:53
  RSS
 7. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS