Hoá học lớp 8

 1. Chất - Nguyên tử - Phân tử

  Đề tài thảo luận:
  747
  Bài viết:
  3,857
  Mới nhất: Xác định CTHH huongds4c@gmail.com, 7 Tháng ba 2019
  RSS
 2. Phản ứng hóa học

  Đề tài thảo luận:
  521
  Bài viết:
  3,010
  Mới nhất: viết phương trình hóa học Isla Chemistry, 22 Tháng ba 2019 lúc 17:21
  RSS
 3. Mol và tính toán hóa học

  Đề tài thảo luận:
  753
  Bài viết:
  3,269
  Mới nhất: tính mol, g ,v, nhiệt lượng,... yenduongtra1980@gmail.com, 21 Tháng ba 2019 lúc 22:31
  RSS
 4. Oxi và không khí, Hidro và nước

  Đề tài thảo luận:
  665
  Bài viết:
  2,723
  Mới nhất: hóa học Nguyễn Đăng Bình, 22 Tháng ba 2019 lúc 19:53
  RSS
 5. Dung dịch

  Đề tài thảo luận:
  650
  Bài viết:
  2,505
  Mới nhất: Tính khối lượng chất rắn kết tinh. Tâm Hoàng, 19 Tháng ba 2019 lúc 20:08
  RSS
 6. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  3,232
  Bài viết:
  18,778
  RSS
 7. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  2
  RSS
-->