Hoá học lớp 8

 1. Chất - Nguyên tử - Phân tử

  Đề tài thảo luận:
  896
  Bài viết:
  4,375
  Mới nhất: Chất Nguyễn Linh_2006, 19 Tháng chín 2020 lúc 13:56
  RSS
 2. Phản ứng hóa học

  Đề tài thảo luận:
  643
  Bài viết:
  3,511
  Mới nhất: Phương trình hóa học Phạm Xuân Hoàng Long, 29 Tháng tám 2020
  RSS
 3. Mol và tính toán hóa học

  Đề tài thảo luận:
  928
  Bài viết:
  3,845
  Mới nhất: tính thành phần phần trăm Nguyễn Linh_2006, 11 Tháng chín 2020
  RSS
 4. Oxi và không khí, Hidro và nước

  Đề tài thảo luận:
  800
  Bài viết:
  3,188
  Mới nhất: nhiệt phân - điện phân Nguyễn Linh_2006, 19 Tháng tám 2020
  RSS
 5. Dung dịch

  Đề tài thảo luận:
  808
  Bài viết:
  3,019
  Mới nhất: Tính theo yêu cầu đề Nguyễn Linh_2006, 20 Tháng chín 2020 lúc 20:02
  RSS
 6. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  3,575
  Bài viết:
  20,074
  Mới nhất: Kim loại tác dụng với axit tuyết 2k6, 16 Tháng chín 2020 lúc 21:06
  RSS
 7. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  7
  Bài viết:
  12
  Mới nhất: Hỗn hợp Mộc Nhãn, 29 Tháng một 2020
  RSS
-->