Hoá học lớp 8

 1. Chất - Nguyên tử - Phân tử

  Đề tài thảo luận:
  909
  Bài viết:
  4,420
  Mới nhất: H2SiO3 Isla Chemistry, 9 Tháng một 2021
  RSS
 2. Phản ứng hóa học

  Đề tài thảo luận:
  651
  Bài viết:
  3,546
  RSS
 3. Mol và tính toán hóa học

  Đề tài thảo luận:
  960
  Bài viết:
  3,942
  Mới nhất: Nhiệt phân đá vôi Nguyễn Linh_2006, 20 Tháng một 2021 lúc 12:46
  RSS
 4. Oxi và không khí, Hidro và nước

  Đề tài thảo luận:
  806
  Bài viết:
  3,212
  Mới nhất: tính thể tích khí CO2 và SO2 tạo thành Vân Vô Lăng, 20 Tháng mười hai 2020
  RSS
 5. Dung dịch

  Đề tài thảo luận:
  808
  Bài viết:
  3,018
  Mới nhất: Tính theo yêu cầu đề Nguyễn Linh_2006, 20 Tháng chín 2020
  RSS
 6. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  3,610
  Bài viết:
  20,202
  Mới nhất: Tính khối lượng CuSO4 cần thêm 0912854277, 16 Tháng một 2021 lúc 16:03
  RSS
 7. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  7
  Bài viết:
  12
  Mới nhất: Hỗn hợp Mộc Nhãn, 29 Tháng một 2020
  RSS
-->