Đăng nhập diễn đàn ĐƠN GIẢN chỉ với FB, Gmail, HOCMAI có sẵn

Hoá học lớp 8

 1. Chất - Nguyên tử - Phân tử

  Đề tài thảo luận:
  410
  Bài viết:
  2,221
  Mới nhất: O2 khác gì O naive_ichi, 12 Tháng ba 2017
  RSS
 2. Phản ứng hóa học

  Đề tài thảo luận:
  286
  Bài viết:
  1,666
  Mới nhất: [lớp 8] Cân bằng và hoàn thành các pthh Hy Nhiên, 22 Tháng ba 2017 lúc 05:53
  RSS
 3. Mol và tính toán hóa học

  Đề tài thảo luận:
  371
  Bài viết:
  1,527
  Mới nhất: hiđrô và nước thienbinhgirl, 19 Tháng ba 2017 lúc 08:37
  RSS
 4. Oxi và không khí, Hidro và nước

  Đề tài thảo luận:
  381
  Bài viết:
  1,610
  Mới nhất: [Lớp 8] Xác định kim loại thanhbinh221, 22 Tháng ba 2017 lúc 21:57
  RSS
 5. Dung dịch

  Đề tài thảo luận:
  384
  Bài viết:
  1,404
  Mới nhất: Bài tập dung dịch 8 Nguyễn Văn Hiếu, 14 Tháng ba 2017
  RSS
 6. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  2,354
  Bài viết:
  14,285
  Mới nhất: hóa hoc 8 dung dịch ngoctran99, 18 Tháng ba 2017 lúc 22:28
  RSS