Hoá học lớp 8

 1. Chất - Nguyên tử - Phân tử

  Đề tài thảo luận:
  914
  Bài viết:
  4,435
  Mới nhất: Câu hỏi Nguyễn Linh_2006, 3 Tháng sáu 2021
  RSS
 2. Phản ứng hóa học

  Đề tài thảo luận:
  663
  Bài viết:
  3,582
  Mới nhất: Viết PTHH Nguyễn Linh_2006, 2 Tháng bảy 2021
  RSS
 3. Mol và tính toán hóa học

  Đề tài thảo luận:
  982
  Bài viết:
  4,005
  RSS
 4. Oxi và không khí, Hidro và nước

  Đề tài thảo luận:
  840
  Bài viết:
  3,334
  Mới nhất: Tính giá trị? Nguyễn Linh_2006, 24 Tháng bảy 2021 lúc 14:54
  RSS
 5. Dung dịch

  Đề tài thảo luận:
  838
  Bài viết:
  3,106
  Mới nhất: Ôn tập về nồng độ phần trăm và nồng độ mol Aww Pomme, 26 Tháng bảy 2021 lúc 21:15
  RSS
 6. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  3,668
  Bài viết:
  20,391
  Mới nhất: Tính toán hóa học Nguyễn Linh_2006, 26 Tháng bảy 2021 lúc 08:21
  RSS
 7. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  10
  Bài viết:
  19
  RSS
-->