Hoá học lớp 8

 1. Chất - Nguyên tử - Phân tử

  Đề tài thảo luận:
  753
  Bài viết:
  3,878
  Mới nhất: Xác định X Nguyễn Đăng Bình, 23 Tháng tư 2019
  RSS
 2. Phản ứng hóa học

  Đề tài thảo luận:
  543
  Bài viết:
  3,121
  Mới nhất: Cân bằng phương trình! Mộc Nhãn, 17 Tháng năm 2019 lúc 15:13
  RSS
 3. Mol và tính toán hóa học

  Đề tài thảo luận:
  787
  Bài viết:
  3,393
  Mới nhất: Tính Toshiro Koyoshi, 16 Tháng năm 2019 lúc 20:12
  RSS
 4. Oxi và không khí, Hidro và nước

  Đề tài thảo luận:
  696
  Bài viết:
  2,837
  Mới nhất: Nhìn hình động và đoán Toshiro Koyoshi, 16 Tháng năm 2019 lúc 20:32
  RSS
 5. Dung dịch

  Đề tài thảo luận:
  718
  Bài viết:
  2,742
  Mới nhất: hóa bồi dưỡng Ar y kd mbr?, 16 Tháng năm 2019 lúc 19:22
  RSS
 6. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  3,335
  Bài viết:
  19,199
  Mới nhất: Hỗn hợp B gồm Al2O3, Fe2O3 có khối lượng 26,2g ... Mộc Nhãn, 21 Tháng năm 2019 lúc 17:45
  RSS
 7. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  2
  RSS
-->