Hoá học lớp 8

 1. Chất - Nguyên tử - Phân tử

  Đề tài thảo luận:
  744
  Bài viết:
  3,839
  Mới nhất: Công thức Hóa - Chương I Trang Vũ 2k5, 12 Tháng một 2019
  RSS
 2. Phản ứng hóa học

  Đề tài thảo luận:
  506
  Bài viết:
  2,968
  Mới nhất: Bài tập Hóa Isla Chemistry, 21 Tháng một 2019 lúc 23:07
  RSS
 3. Mol và tính toán hóa học

  Đề tài thảo luận:
  722
  Bài viết:
  3,149
  Mới nhất: Bài tập nâng cao Hóa 8 Bong Bóng Xà Phòng, 23 Tháng một 2019 lúc 21:32
  RSS
 4. Oxi và không khí, Hidro và nước

  Đề tài thảo luận:
  588
  Bài viết:
  2,400
  Mới nhất: nâng cao hóa 8 Minh Minidora, 23 Tháng một 2019 lúc 21:41
  RSS
 5. Dung dịch

  Đề tài thảo luận:
  620
  Bài viết:
  2,381
  Mới nhất: BÀI TOÁN VỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT (2) jeanne yuki, 21 Tháng một 2019 lúc 13:16
  RSS
 6. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  3,125
  Bài viết:
  18,393
  Mới nhất: Hóa nâng cao TvT ALL, 22 Tháng một 2019 lúc 22:46
  RSS
 7. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS