Lịch sử lớp 12

 1. Trật tự TG mới sau chiến tranh TG II

  Đề tài thảo luận:
  34
  Bài viết:
  251
  Mới nhất: Thế chiến 2 Thái Minh Quân, 11 Tháng mười một 2018
  RSS
 2. Liên Xô và các nước nước Đông Âu

  Đề tài thảo luận:
  8
  Bài viết:
  36
  RSS
 3. Các nước Châu Á, Phi và Mĩ La Tinh

  Đề tài thảo luận:
  10
  Bài viết:
  49
  Mới nhất: Việt Nam và ASEAN Thái Minh Quân, 2 Tháng mười một 2018
  RSS
 4. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)

  Đề tài thảo luận:
  9
  Bài viết:
  40
  Mới nhất: Mĩ Tây Âu Nhật Bản NguyễnNgân3103, 28 Tháng chín 2018
  RSS
 5. Quan hệ quốc tế (1945-2000)

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  12
  Mới nhất: Các cuộc chiến tranh cục bộ Thái Minh Quân, 3 Tháng mười một 2018
  RSS
 6. Cách mạng KH-CN. Toàn cầu hóa

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  4
  Mới nhất: [Lịch sử 12]Xu thế toàn cầu hoá havi9575, 30 Tháng một 2012
  RSS
 7. Việt Nam từ 1919 đến 1930

  Đề tài thảo luận:
  13
  Bài viết:
  84
  RSS
 8. Việt Nam từ 1930 đến 1945

  Đề tài thảo luận:
  10
  Bài viết:
  56
  Mới nhất: [Sử 12] Việt Nam từ 1930 đến 1945 Duy official, 8 Tháng bảy 2017
  RSS
 9. Việt Nam từ 1945 đến 1954

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  29
  RSS
 10. Việt Nam từ 1954 đến 1975

  Đề tài thảo luận:
  16
  Bài viết:
  58
  Mới nhất: kiểm tra sử daodudon1234567, 11 Tháng tư 2018
  RSS
 11. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  38
  Mới nhất: Khoán 100 và khoán 10? Thái Minh Quân, 3 Tháng mười một 2018
  RSS
 12. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  156
  Bài viết:
  1,576
  Mới nhất: Sự xuất hiện của 3 giai cấp mới... Phammylinhlinh, 6 Tháng mười một 2018
  RSS
 13. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  3
  Mới nhất: Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh Bong Bóng Xà Phòng, 22 Tháng năm 2018
  RSS