Lịch sử lớp 12

 1. Trật tự TG mới sau chiến tranh TG II

  Đề tài thảo luận:
  47
  Bài viết:
  242
  Mới nhất: Liên Hợp Quốc Võ Thu Uyên, 21 Tháng sáu 2021
  RSS
 2. Các nước Châu Á, Phi và Mĩ La Tinh

  Đề tài thảo luận:
  32
  Bài viết:
  99
  Mới nhất: Việt Nam và ASEAN Võ Thu Uyên, 6 Tháng mười 2020
  RSS
 3. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)

  Đề tài thảo luận:
  24
  Bài viết:
  77
  Mới nhất: Chiến tranh lạnh Võ Thu Uyên, 21 Tháng mười 2020
  RSS
 4. Quan hệ quốc tế (1945-2000)

  Đề tài thảo luận:
  16
  Bài viết:
  41
  Mới nhất: Thác quản là gì? tovietanh2006@gmail.com, 8 Tháng bảy 2021
  RSS
 5. Cách mạng KH-CN. Toàn cầu hóa

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  14
  Mới nhất: Cách mạng khoa học, công nghệ Leito Scor, 17 Tháng mười 2020
  RSS
 6. Việt Nam từ 1945 đến 1954

  Đề tài thảo luận:
  34
  Bài viết:
  75
  RSS
 7. Việt Nam từ 1954 đến 1975

  Đề tài thảo luận:
  58
  Bài viết:
  117
  Mới nhất: Đường lối kháng chiên Võ Thu Uyên, 30 Tháng năm 2021
  RSS
 8. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

  Đề tài thảo luận:
  14
  Bài viết:
  39
  Mới nhất: Ý nghĩa lá cờ Nguyễn Thị Quỳnh Lan, 14 Tháng năm 2021
  RSS
 9. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  380
  Bài viết:
  1,375
  RSS
 10. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
  RSS
-->