Lịch sử lớp 12

 1. Trật tự TG mới sau chiến tranh TG II

  Đề tài thảo luận:
  32
  Bài viết:
  232
  Mới nhất: Trật tự TG mới sau CTTG II daolebaongoc, 30 Tháng tám 2018
  RSS
 2. Các nước Châu Á, Phi và Mĩ La Tinh

  Đề tài thảo luận:
  9
  Bài viết:
  46
  Mới nhất: nô lệ trẻ em ở châu phi Bong Bóng Xà Phòng, 22 Tháng hai 2018
  RSS
 3. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)

  Đề tài thảo luận:
  8
  Bài viết:
  36
  RSS
 4. Cách mạng KH-CN. Toàn cầu hóa

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  4
  Mới nhất: [Lịch sử 12]Xu thế toàn cầu hoá havi9575, 30 Tháng một 2012
  RSS
 5. Việt Nam từ 1919 đến 1930

  Đề tài thảo luận:
  13
  Bài viết:
  83
  Mới nhất: lịch sử 12 Ngọc Ánh 1, 11 Tháng mười một 2017
  RSS
 6. Việt Nam từ 1930 đến 1945

  Đề tài thảo luận:
  10
  Bài viết:
  56
  Mới nhất: [Sử 12] Việt Nam từ 1930 đến 1945 Duy official, 8 Tháng bảy 2017
  RSS
 7. Việt Nam từ 1945 đến 1954

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  29
  RSS
 8. Việt Nam từ 1954 đến 1975

  Đề tài thảo luận:
  16
  Bài viết:
  58
  Mới nhất: kiểm tra sử daodudon1234567, 11 Tháng tư 2018
  RSS
 9. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  36
  Mới nhất: Sử 12 Hiểu Lam, 13 Tháng ba 2018
  RSS
 10. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  153
  Bài viết:
  1,569
  Mới nhất: Trắc nghiệm Key Phạm, 7 Tháng sáu 2018
  RSS
 11. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  3
  Mới nhất: Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh Bong Bóng Xà Phòng, 22 Tháng năm 2018
  RSS