Lịch sử lớp 12

 1. Trật tự TG mới sau chiến tranh TG II

  Đề tài thảo luận:
  32
  Bài viết:
  231
  Mới nhất: sự kiện CT lạnh kết thúc onthi2thpt2018@gmail.com, 16 Tháng chín 2017
  RSS
 2. Các nước Châu Á, Phi và Mĩ La Tinh

  Đề tài thảo luận:
  8
  Bài viết:
  41
  Mới nhất: Khu vực Đông Bắc Á Jotaro Kujo, 5 Tháng mười 2017
  RSS
 3. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)

  Đề tài thảo luận:
  8
  Bài viết:
  36
  RSS
 4. Cách mạng KH-CN. Toàn cầu hóa

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  4
  Mới nhất: [Lịch sử 12]Xu thế toàn cầu hoá havi9575, 30 Tháng một 2012
  RSS
 5. Việt Nam từ 1919 đến 1930

  Đề tài thảo luận:
  13
  Bài viết:
  83
  Mới nhất: lịch sử 12 Ngọc Ánh 1, 11 Tháng mười một 2017
  RSS
 6. Việt Nam từ 1930 đến 1945

  Đề tài thảo luận:
  10
  Bài viết:
  56
  Mới nhất: [Sử 12] Việt Nam từ 1930 đến 1945 Duy official, 8 Tháng bảy 2017
  RSS
 7. Việt Nam từ 1945 đến 1954

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  29
  RSS
 8. Việt Nam từ 1954 đến 1975

  Đề tài thảo luận:
  13
  Bài viết:
  54
  Mới nhất: Câu hỏi kiểm tra Sử 12 Kagome811, 14 Tháng mười hai 2017
  RSS
 9. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  34
  RSS
 10. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  150
  Bài viết:
  1,561
  Mới nhất: Tổng hợp các hội nghị Nguyễn khánh toàn, 30 Tháng mười hai 2017
  RSS