Đăng ký thành viên ĐƠN GIẢN với FB, Gmail, HM để có cơ hội nhận quà từ diễn đàn.

Lịch sử lớp 12

 1. Ôn thi THPT Quốc gia

  Đề tài thảo luận:
  18
  Bài viết:
  253
  Mới nhất: ÔN THI TRẮC NGHIỆM BÀI 12 lamlinh8a3@gmail.com, 28 Tháng tư 2017
  RSS
 2. Trật tự TG mới sau chiến tranh TG II

  Đề tài thảo luận:
  29
  Bài viết:
  219
  RSS
 3. Các nước Châu Á, Phi và Mĩ La Tinh

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  34
  RSS
 4. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  30
  Mới nhất: Nước Mĩ nhansieu97, 12 Tháng một 2014
  RSS
 5. Quan hệ quốc tế (1945-2000)

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  9
  Mới nhất: Câu hỏi sử 12 dinhthanhtung97, 23 Tháng hai 2015
  RSS
 6. Cách mạng KH-CN. Toàn cầu hóa

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  4
  Mới nhất: [Lịch sử 12]Xu thế toàn cầu hoá havi9575, 30 Tháng một 2012
  RSS
 7. Việt Nam từ 1930 đến 1945

  Đề tài thảo luận:
  9
  Bài viết:
  55
  Mới nhất: hội nghị trung ương Đảng woonopro, 15 Tháng mười hai 2014
  RSS
 8. Việt Nam từ 1945 đến 1954

  Đề tài thảo luận:
  4
  Bài viết:
  21
  RSS
 9. Việt Nam từ 1954 đến 1975

  Đề tài thảo luận:
  12
  Bài viết:
  52
  RSS
 10. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  34
  RSS
 11. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  143
  Bài viết:
  1,522
  Mới nhất: 325 câu trắc nghiệm lịch sử thu lan, 12 Tháng năm 2017
  RSS