Lịch sử lớp 12

 1. Trật tự TG mới sau chiến tranh TG II

  Đề tài thảo luận:
  37
  Bài viết:
  254
  RSS
 2. Liên Xô và các nước nước Đông Âu

  Đề tài thảo luận:
  12
  Bài viết:
  41
  Mới nhất: Nhận định về cải tổ Gorbachev Thái Minh Quân, 31 Tháng mười hai 2018
  RSS
 3. Các nước Châu Á, Phi và Mĩ La Tinh

  Đề tài thảo luận:
  17
  Bài viết:
  70
  Mới nhất: đông nam á Thái Minh Quân, 14 Tháng một 2019
  RSS
 4. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)

  Đề tài thảo luận:
  14
  Bài viết:
  53
  Mới nhất: chiến tranh lạnh Thái Minh Quân, 14 Tháng một 2019
  RSS
 5. Quan hệ quốc tế (1945-2000)

  Đề tài thảo luận:
  10
  Bài viết:
  23
  Mới nhất: Chiến tranh lạnh Thái Minh Quân, 29 Tháng mười hai 2018
  RSS
 6. Cách mạng KH-CN. Toàn cầu hóa

  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  9
  Mới nhất: phong trào cách mạng 1919-1925 nguyenan182510, 1 Tháng một 2019
  RSS
 7. Việt Nam từ 1919 đến 1930

  Đề tài thảo luận:
  20
  Bài viết:
  104
  Mới nhất: các tổ chức cách mạng từ 1919-1930 minhthu2k5, 22 Tháng một 2019 lúc 11:19
  RSS
 8. Việt Nam từ 1930 đến 1945

  Đề tài thảo luận:
  15
  Bài viết:
  61
  RSS
 9. Việt Nam từ 1945 đến 1954

  Đề tài thảo luận:
  11
  Bài viết:
  42
  Mới nhất: việt nam 1945-1954 nguyenan182510, 22 Tháng một 2019 lúc 20:42
  RSS
 10. Việt Nam từ 1954 đến 1975

  Đề tài thảo luận:
  25
  Bài viết:
  68
  Mới nhất: Khu di tích chiến thắng Ấp Bắc (1/1963) Thái Minh Quân, 23 Tháng một 2019 lúc 18:53
  RSS
 11. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  165
  Bài viết:
  1,627
  RSS
 12. Video bài giảng

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  3
  Mới nhất: Các nước Á, Phi, Mĩ Latinh Bong Bóng Xà Phòng, 22 Tháng năm 2018
  RSS