Lịch sử lớp 12

 1. Trật tự TG mới sau chiến tranh TG II

  Đề tài thảo luận:
  30
  Bài viết:
  225
  RSS
 2. Các nước Châu Á, Phi và Mĩ La Tinh

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  34
  RSS
 3. Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  30
  Mới nhất: Nước Mĩ nhansieu97, 12 Tháng một 2014
  RSS
 4. Quan hệ quốc tế (1945-2000)

  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  9
  Mới nhất: Câu hỏi sử 12 dinhthanhtung97, 23 Tháng hai 2015
  RSS
 5. Cách mạng KH-CN. Toàn cầu hóa

  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  4
  Mới nhất: [Lịch sử 12]Xu thế toàn cầu hoá havi9575, 30 Tháng một 2012
  RSS
 6. Việt Nam từ 1930 đến 1945

  Đề tài thảo luận:
  10
  Bài viết:
  56
  Mới nhất: Việt Nam từ 1930 đến 1945 Duy official, 8 Tháng bảy 2017
  RSS
 7. Việt Nam từ 1945 đến 1954

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  28
  Mới nhất: [Lịch Sử 9] Hiệp định sơ bộ HUY Quang Mai, 12 Tháng sáu 2017
  RSS
 8. Việt Nam từ 1954 đến 1975

  Đề tài thảo luận:
  12
  Bài viết:
  52
  RSS
 9. Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

  Đề tài thảo luận:
  5
  Bài viết:
  34
  RSS
 10. Thảo luận chung

  Đề tài thảo luận:
  146
  Bài viết:
  1,554
  Mới nhất: sử 12 thaonguyen25, 10 Tháng bảy 2017
  RSS