English [TIPs] Bài tập viết lại câu (Rewrite the sentences)

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,338
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Viết lại câu là một dạng bài không thể thiếu trong các đề thi. Thế nên mình muốn chia sẽ một số tips về dạng bài này. Mình sẽ không đề cập đến những cấu trúc có bài giảng cụ thể ví dụ như cấu trúc because/because of mà là những dạng khác thường xuất hiện trong bài nhưng không có một bài giảng cụ thể nào về nó. Mình mong nhận được sự đóng góp từ tất cả các bạn

Lưu ý: - Những cấu trúc trong đây không phải do mình nghĩ ra mà là đi tổng hợp lại và rút ra trong quá trình làm bài tập
- Ở nhiều bài viết lại câu khó, ngoài việc tìm cụm từ đúng, ngữ pháp đúng bạn còn phải nghĩ cách thêm bớt từ sao cho phù hợp.

Topic tham khảo

[Tip 1] Động từ chuyển thành danh từ

Có một số bài tập cho động từ ở câu gốc và yêu cầu viết lại dưới dạng một danh từ làm nhiều bạn khá lúng túng. Mình mong những từ sau đây có thể giúp các bạn.

1. to hesitate to V = have hesitation in Ving : lưỡng lự làm gì
2. to look at (v)= to have a look at (n): nhìn vào
3. to think about = to give thought to : nghĩ về
4. to notice st = take notice of : chú ý
5. to be determined to= to have a determination to : quyết tâm
6. to know (about) = to have knowledge of: biết
7. to succeed = make a success: thành công
8. to tend to = to have a tendency to : có khuynh hướng
9. to intend to +inf = to have intention of + V_ing : dự định
10. to desire to = have a desire to : khao khát, mong muốn
11. to be use = to be in use : được sử dụng
12. to wish = to have a wish / to express a wish : ao ước
13. to visit Sb = to pay a visit to Sb / to pay Sb a visit : thăm viếng
14. to discuss Sth = to have a discussion about : thảo luận
15. to sleep = have a sleep: ngủ
16. to decide to = to make a decision to : quyết định
17. to talk to = to have a talk with : nói chuyện
18. understand = hiểu, nhận thức
19. to explain Sth = to give an explanation for : giải thích
20. to call Sb = to give Sb a call : gọi điện cho…
21. to be interested in = to have interest in : thích
22. to bath = have/take a bath: tắm
23. to drink = to have a drink : uống
24. to rest = have a rest: nghỉ
25. to photograph = to have a photograph of : chụp hình
26. to cry = to give a cry : khóc kêu
27. to laugh at = to give a laugh at : cười nhạo
28. to examine = have an examination : kiểm tra
29. to welcome Sb = to give Sb a welcome : chào đón
30. to kiss Sb = to give Sb a kiss : hôn
31. to agree = to be in a agreement: đồng ý
32. to ring Sb = to give Sb a ring : gọi điện
33. to warn = to give warning : báo động, cảnh báo
34. to disagree = to be in a disagreement: không đồng ý
35. to try to (+inf) = to make an effort to/ to make an attempt to : cố gắng
36. to meet Sb = to have a meeting with Sb : gặp ai
37. to contact = have a contact with: liên lạc
38.
to exchange = have an exchange of : trao đổi
39.
to argue with sb = have an arguement with sb : tranh cãi
40. to complain about st = have a complaint about : phàn nàn
41. to land = make a landing : hạ cánh
42. to contribute = make a contribution to : đóng góp
43. to disturb = make a disturbance : làm phiền
44. to influence = play an influence over = have an influence on : ảnh hưởng
45. to receive = be in receipt of st : nhận
46 describe = give a description = miêu tả
 
Last edited:

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,346
434
Hà Nam
NEU (Dream)
Viết lại câu là một dạng bài không thể thiếu trong các đề thi. Thế nên mình muốn chia sẽ một số tips về dạng bài này. Mình sẽ không đề cập đến những cấu trúc có bài giảng cụ thể ví dụ như cấu trúc because/because of mà là những dạng khác thường xuất hiện trong bài nhưng không có một bài giảng cụ thể nào về nó. Mình mong nhận được sự đóng góp từ tất cả các bạn

Lưu ý: - Những cấu trúc trong đây không phải do mình nghĩ ra mà là đi tổng hợp lại và rút ra trong quá trình làm bài tập
- Ở nhiều bài viết lại câu khó, ngoài việc tìm cụm từ đúng, ngữ pháp đúng bạn còn phải nghĩ cách thêm bớt từ sao cho phù hợp.

Topic tham khảo

[Tip 1] Động từ chuyển thành danh từ

Có một số bài tập cho động từ ở câu gốc và yêu cầu viết lại dưới dạng một danh từ làm nhiều bạn khá lúng túng. Mình mong những từ sau đây có thể giúp các bạn.

1. to hesitate to V = have hesitation in Ving : lưỡng lự làm gì
2. to look at (v)= to have a look at (n): nhìn vào
3. to think about = to give thought to : nghĩ về
4. to notice st = take notice of : chú ý
5. to be determined to= to have a determination to : dự định
6. to know (about) = to have knowledge of: biết
7. to succeed = make a success: thành công
8. to tend to = to have a tendency to : có khuynh hướng
9. to intend to +inf = to have intention of + V_ing : dự định
10. to desire to = have a desire to : khao khát, mong muốn
11. to be use = to be in use : được sử dụng
12. to wish = to have a wish / to express a wish : ao ước
13. to visit Sb = to pay a visit to Sb / to pay Sb a visit : thăm viếng
14. to discuss Sth = to have a discussion about : thảo luận
15. to sleep = have a sleep: ngủ
16. to decide to = to make a decision to : quyết định
17. to talk to = to have a talk with : nói chuyện
18. understand = hiểu, nhận thức
19. to explain Sth = to give an explanation for : giải thích
20. to call Sb = to give Sb a call : gọi điện cho…
21. to be interested in = to have interest in : thích
22. to bath = have/take a bath: tắm
23. to drink = to have a drink : uống
24. to rest = have a rest: nghỉ
25. to photograph = to have a photograph of : chụp hình
26. to cry = to give a cry : khóc kêu
27. to laugh at = to give a laugh at : cười nhạo
28. to examine = have an examination : kiểm tra
29. to welcome Sb = to give Sb a welcome : chào đón
30. to kiss Sb = to give Sb a kiss : hôn
31. to agree = to be in a agreement: đồng ý
32. to ring Sb = to give Sb a ring : gọi điện
33. to warn = to give warning : báo động, cảnh báo
34. to disagree = to be in a disagreement: không đồng ý
35. to try to (+inf) = to make an effort to/ to make an attempt to : cố gắng
36. to meet Sb = to have a meeting with Sb : gặp ai
37. to contact = have a contact with: liên lạc
38.
to exchange = have an exchange of : trao đổi
39.
to argue with sb = have an arguement with sb : tranh cãi
40. to complain about st = have a complaint about : phàn nàn
41. to land = make a landing : hạ cánh
42. to contribute = make a contribution to : đóng góp
43. to disturb = make a disturbance : làm phiền
44. to influence = play an influence over = have an influence on : ảnh hưởng
45. to receive = be in receipt of st : nhận
Mình nghĩ bạn nên tạo thêm bài tập để mọi người làm, sẽ dễ nhớ kiến thức lý thuyết hơn
chứ đưa một list cấu trúc như kia ngại học lắm:D
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,338
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
[Tip 2] IDIOMs

1 pull oneself together = calm down
2 be in hot water = be in trouble
3 for good = forever
4 a straight face = kiềm chế cảm xúc
5 be in favor of = in support of
6 make a getaway = escape
7 a big shot = an important person
8 get on sb's nerves = irritate
9 drive sb crazy = make sb crazy
10 set sb's heart on st/ doing st = determine to V
11 take to st like a duck to water = giỏi
12 on the spur of the moment = hấp tấp
13 beyond sb's means = too costly for one, more than one can afford.
14 make a mountain out of a molehill = chuyện bé xé ra to

15 a dead loss = useless
16 tell on = affect
17 due to V = should have p2
18 take sb for a ride = treat sb with sincerity
19 cast/shed/throw (any/some) light on st = clarify st
20 go back on st = fail to keep promise
21 a race against the clock/time = get st be p2 as fast as possible
22 at line = at risk
23 be a man of substance = become a rich and powerful man
24 throw caution to the wind = take some risks
25 be employed in Ving st = spend time Ving something
26 down the ages = all periods of history
27 a second chance = a second bite of the cherry
28 Out of the corner of sb's eyes = accidently see sb
29 in the buff = naked
30 see st in pink = see st in rose-coloured spectacles
31 under the weather = not well
32 rack sb's brains = think very hard ( kiểu là lắc não)
33 make an example of sb = punish sb as an example to warn the others
34 a fish out of water = không quan với
35 a big fish in a small pond = a big boss in small company
36 try in vain to V = fail to V
37 feel in sb's bones ; linh cảm

38 out of question - không đáng để nhắc tới
39 on a whim = ngay lập tức
40 at a loss to V = không thể hiểu

41 get wind of st = nghe bí mật
to be continued ....
 

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Viết lại câu là một dạng bài không thể thiếu trong các đề thi. Thế nên mình muốn chia sẽ một số tips về dạng bài này. Mình sẽ không đề cập đến những cấu trúc có bài giảng cụ thể ví dụ như cấu trúc because/because of mà là những dạng khác thường xuất hiện trong bài nhưng không có một bài giảng cụ thể nào về nó. Mình mong nhận được sự đóng góp từ tất cả các bạn

Lưu ý: - Những cấu trúc trong đây không phải do mình nghĩ ra mà là đi tổng hợp lại và rút ra trong quá trình làm bài tập
- Ở nhiều bài viết lại câu khó, ngoài việc tìm cụm từ đúng, ngữ pháp đúng bạn còn phải nghĩ cách thêm bớt từ sao cho phù hợp.

Topic tham khảo

[Tip 1] Động từ chuyển thành danh từ

Có một số bài tập cho động từ ở câu gốc và yêu cầu viết lại dưới dạng một danh từ làm nhiều bạn khá lúng túng. Mình mong những từ sau đây có thể giúp các bạn.

1. to hesitate to V = have hesitation in Ving : lưỡng lự làm gì
2. to look at (v)= to have a look at (n): nhìn vào
3. to think about = to give thought to : nghĩ về
4. to notice st = take notice of : chú ý
5. to be determined to= to have a determination to : dự định
6. to know (about) = to have knowledge of: biết
7. to succeed = make a success: thành công
8. to tend to = to have a tendency to : có khuynh hướng
9. to intend to +inf = to have intention of + V_ing : dự định
10. to desire to = have a desire to : khao khát, mong muốn
11. to be use = to be in use : được sử dụng
12. to wish = to have a wish / to express a wish : ao ước
13. to visit Sb = to pay a visit to Sb / to pay Sb a visit : thăm viếng
14. to discuss Sth = to have a discussion about : thảo luận
15. to sleep = have a sleep: ngủ
16. to decide to = to make a decision to : quyết định
17. to talk to = to have a talk with : nói chuyện
18. understand = hiểu, nhận thức
19. to explain Sth = to give an explanation for : giải thích
20. to call Sb = to give Sb a call : gọi điện cho…
21. to be interested in = to have interest in : thích
22. to bath = have/take a bath: tắm
23. to drink = to have a drink : uống
24. to rest = have a rest: nghỉ
25. to photograph = to have a photograph of : chụp hình
26. to cry = to give a cry : khóc kêu
27. to laugh at = to give a laugh at : cười nhạo
28. to examine = have an examination : kiểm tra
29. to welcome Sb = to give Sb a welcome : chào đón
30. to kiss Sb = to give Sb a kiss : hôn
31. to agree = to be in a agreement: đồng ý
32. to ring Sb = to give Sb a ring : gọi điện
33. to warn = to give warning : báo động, cảnh báo
34. to disagree = to be in a disagreement: không đồng ý
35. to try to (+inf) = to make an effort to/ to make an attempt to : cố gắng
36. to meet Sb = to have a meeting with Sb : gặp ai
37. to contact = have a contact with: liên lạc
38.
to exchange = have an exchange of : trao đổi
39.
to argue with sb = have an arguement with sb : tranh cãi
40. to complain about st = have a complaint about : phàn nàn
41. to land = make a landing : hạ cánh
42. to contribute = make a contribution to : đóng góp
43. to disturb = make a disturbance : làm phiền
44. to influence = play an influence over = have an influence on : ảnh hưởng
45. to receive = be in receipt of st : nhận
46 describe = give a description = miêu tả
[Tip 2] IDIOMs

1 pull oneself together = calm down
2 be in hot water = be in trouble
3 for good = forever
4 a straight face = kiềm chế cảm xúc
5 be in favor of = in support of
6 make a getaway = escape
7 a big shot = an important person
8 get on sb's nerves = irritate
9 drive sb crazy = make sb crazy
10 set sb's heart on st/ doing st = determine to V
11 take to st like a duck to water = giỏi
12 on the spur of the moment = hấp tấp
13 beyond sb's means = too costly for one, more than one can afford.
14 make a mountain out of a molehill = chuyện bé xé ra to

15 a dead loss = useless
16 tell on = affect
17 due to V = should have p2
18 take sb for a ride = treat sb with sincerity
19 cast/shed/throw (any/some) light on st = clarify st
20 go back on st = fail to keep promise
21 a race against the clock/time = get st be p2 as fast as possible
22 at line = at risk
23 be a man of substance = become a rich and powerful man
24 throw caution to the wind = take some risks
25 be employed in Ving st = spend time Ving something
26 down the ages = all periods of history
27 a second chance = a second bite of the cherry
28 Out of the corner of sb's eyes = accidently see sb
29 in the buff = naked
30 see st in pink = see st in rose-coloured spectacles
31 under the weather = not well
32 rack sb's brains = think very hard ( kiểu là lắc não)
33 make an example of sb = punish sb as an example to warn the others
34 a fish out of water = không quan với
35 a big fish in a small pond = a big boss in small company
36 try in vain to V = fail to V
37 feel in sb's bones ; linh cảm

38 out of question - không đáng để nhắc tới
39 on a whim = ngay lập tức
40 at a loss to V = không thể hiểu

41 get wind of st = nghe bí mật
to be continued ....
Hay quá Linh ơi :D
Phần phrasal verb nữa đi ...
 

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Cựu TMod tiếng Anh | CN CLB Địa Lí
Thành viên
28 Tháng tám 2017
3,161
2
4,577
644
19
Nghệ An
Nghệ An
๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦
Viết lại câu là một dạng bài không thể thiếu trong các đề thi. Thế nên mình muốn chia sẽ một số tips về dạng bài này. Mình sẽ không đề cập đến những cấu trúc có bài giảng cụ thể ví dụ như cấu trúc because/because of mà là những dạng khác thường xuất hiện trong bài nhưng không có một bài giảng cụ thể nào về nó. Mình mong nhận được sự đóng góp từ tất cả các bạn

Lưu ý: - Những cấu trúc trong đây không phải do mình nghĩ ra mà là đi tổng hợp lại và rút ra trong quá trình làm bài tập
- Ở nhiều bài viết lại câu khó, ngoài việc tìm cụm từ đúng, ngữ pháp đúng bạn còn phải nghĩ cách thêm bớt từ sao cho phù hợp.

Topic tham khảo

[Tip 1] Động từ chuyển thành danh từ

Có một số bài tập cho động từ ở câu gốc và yêu cầu viết lại dưới dạng một danh từ làm nhiều bạn khá lúng túng. Mình mong những từ sau đây có thể giúp các bạn.

1. to hesitate to V = have hesitation in Ving : lưỡng lự làm gì
2. to look at (v)= to have a look at (n): nhìn vào
3. to think about = to give thought to : nghĩ về
4. to notice st = take notice of : chú ý
5. to be determined to= to have a determination to : dự định
6. to know (about) = to have knowledge of: biết
7. to succeed = make a success: thành công
8. to tend to = to have a tendency to : có khuynh hướng
9. to intend to +inf = to have intention of + V_ing : dự định
10. to desire to = have a desire to : khao khát, mong muốn
11. to be use = to be in use : được sử dụng
12. to wish = to have a wish / to express a wish : ao ước
13. to visit Sb = to pay a visit to Sb / to pay Sb a visit : thăm viếng
14. to discuss Sth = to have a discussion about : thảo luận
15. to sleep = have a sleep: ngủ
16. to decide to = to make a decision to : quyết định
17. to talk to = to have a talk with : nói chuyện
18. understand = hiểu, nhận thức
19. to explain Sth = to give an explanation for : giải thích
20. to call Sb = to give Sb a call : gọi điện cho…
21. to be interested in = to have interest in : thích
22. to bath = have/take a bath: tắm
23. to drink = to have a drink : uống
24. to rest = have a rest: nghỉ
25. to photograph = to have a photograph of : chụp hình
26. to cry = to give a cry : khóc kêu
27. to laugh at = to give a laugh at : cười nhạo
28. to examine = have an examination : kiểm tra
29. to welcome Sb = to give Sb a welcome : chào đón
30. to kiss Sb = to give Sb a kiss : hôn
31. to agree = to be in a agreement: đồng ý
32. to ring Sb = to give Sb a ring : gọi điện
33. to warn = to give warning : báo động, cảnh báo
34. to disagree = to be in a disagreement: không đồng ý
35. to try to (+inf) = to make an effort to/ to make an attempt to : cố gắng
36. to meet Sb = to have a meeting with Sb : gặp ai
37. to contact = have a contact with: liên lạc
38.
to exchange = have an exchange of : trao đổi
39.
to argue with sb = have an arguement with sb : tranh cãi
40. to complain about st = have a complaint about : phàn nàn
41. to land = make a landing : hạ cánh
42. to contribute = make a contribution to : đóng góp
43. to disturb = make a disturbance : làm phiền
44. to influence = play an influence over = have an influence on : ảnh hưởng
45. to receive = be in receipt of st : nhận
46 describe = give a description = miêu tả
[Tip 2] IDIOMs

1 pull oneself together = calm down
2 be in hot water = be in trouble
3 for good = forever
4 a straight face = kiềm chế cảm xúc
5 be in favor of = in support of
6 make a getaway = escape
7 a big shot = an important person
8 get on sb's nerves = irritate
9 drive sb crazy = make sb crazy
10 set sb's heart on st/ doing st = determine to V
11 take to st like a duck to water = giỏi
12 on the spur of the moment = hấp tấp
13 beyond sb's means = too costly for one, more than one can afford.
14 make a mountain out of a molehill = chuyện bé xé ra to

15 a dead loss = useless
16 tell on = affect
17 due to V = should have p2
18 take sb for a ride = treat sb with sincerity
19 cast/shed/throw (any/some) light on st = clarify st
20 go back on st = fail to keep promise
21 a race against the clock/time = get st be p2 as fast as possible
22 at line = at risk
23 be a man of substance = become a rich and powerful man
24 throw caution to the wind = take some risks
25 be employed in Ving st = spend time Ving something
26 down the ages = all periods of history
27 a second chance = a second bite of the cherry
28 Out of the corner of sb's eyes = accidently see sb
29 in the buff = naked
30 see st in pink = see st in rose-coloured spectacles
31 under the weather = not well
32 rack sb's brains = think very hard ( kiểu là lắc não)
33 make an example of sb = punish sb as an example to warn the others
34 a fish out of water = không quan với
35 a big fish in a small pond = a big boss in small company
36 try in vain to V = fail to V
37 feel in sb's bones ; linh cảm

38 out of question - không đáng để nhắc tới
39 on a whim = ngay lập tức
40 at a loss to V = không thể hiểu

41 get wind of st = nghe bí mật
to be continued ....
Em thấy nó rất bổ ích, nhưng chị cố tìm thêm một số bài tập ạ.
P/s: Chắc em đi in cái này về học luôn:D
 

lehongvan1112005@gmail.com

Học sinh
Thành viên
8 Tháng tám 2018
4
2
21
Viết lại câu là một dạng bài không thể thiếu trong các đề thi. Thế nên mình muốn chia sẽ một số tips về dạng bài này. Mình sẽ không đề cập đến những cấu trúc có bài giảng cụ thể ví dụ như cấu trúc because/because of mà là những dạng khác thường xuất hiện trong bài nhưng không có một bài giảng cụ thể nào về nó. Mình mong nhận được sự đóng góp từ tất cả các bạn

Lưu ý: - Những cấu trúc trong đây không phải do mình nghĩ ra mà là đi tổng hợp lại và rút ra trong quá trình làm bài tập
- Ở nhiều bài viết lại câu khó, ngoài việc tìm cụm từ đúng, ngữ pháp đúng bạn còn phải nghĩ cách thêm bớt từ sao cho phù hợp.
[Tip 1] Động từ chuyển thành danh từ

Có một số bài tập cho động từ ở câu gốc và yêu cầu viết lại dưới dạng một danh từ làm nhiều bạn khá lúng túng. Mình mong những từ sau đây có thể giúp các bạn.

1. to hesitate to V = have hesitation in Ving : lưỡng lự làm gì
2. to look at (v)= to have a look at (n): nhìn vào
3. to think about = to give thought to : nghĩ về
4. to notice st = take notice of : chú ý
5. to be determined to= to have a determination to : dự định
6. to know (about) = to have knowledge of: biết
7. to succeed = make a success: thành công
8. to tend to = to have a tendency to : có khuynh hướng
9. to intend to +inf = to have intention of + V_ing : dự định
10. to desire to = have a desire to : khao khát, mong muốn
11. to be use = to be in use : được sử dụng
12. to wish = to have a wish / to express a wish : ao ước
13. to visit Sb = to pay a visit to Sb / to pay Sb a visit : thăm viếng
14. to discuss Sth = to have a discussion about : thảo luận
15. to sleep = have a sleep: ngủ
16. to decide to = to make a decision to : quyết định
17. to talk to = to have a talk with : nói chuyện
18. understand = hiểu, nhận thức
19. to explain Sth = to give an explanation for : giải thích
20. to call Sb = to give Sb a call : gọi điện cho…
21. to be interested in = to have interest in : thích
22. to bath = have/take a bath: tắm
23. to drink = to have a drink : uống
24. to rest = have a rest: nghỉ
25. to photograph = to have a photograph of : chụp hình
26. to cry = to give a cry : khóc kêu
27. to laugh at = to give a laugh at : cười nhạo
28. to examine = have an examination : kiểm tra
29. to welcome Sb = to give Sb a welcome : chào đón
30. to kiss Sb = to give Sb a kiss : hôn
31. to agree = to be in a agreement: đồng ý
32. to ring Sb = to give Sb a ring : gọi điện
33. to warn = to give warning : báo động, cảnh báo
34. to disagree = to be in a disagreement: không đồng ý
35. to try to (+inf) = to make an effort to/ to make an attempt to : cố gắng
36. to meet Sb = to have a meeting with Sb : gặp ai
37. to contact = have a contact with: liên lạc
38.
to exchange = have an exchange of : trao đổi
39.
to argue with sb = have an arguement with sb : tranh cãi
40. to complain about st = have a complaint about : phàn nàn
41. to land = make a landing : hạ cánh
42. to contribute = make a contribution to : đóng góp
43. to disturb = make a disturbance : làm phiền
44. to influence = play an influence over = have an influence on : ảnh hưởng
45. to receive = be in receipt of st : nhận
46 describe = give a description = miêu tả
Bạn nên cho thêm bài tập nhé:meomun12
 
Last edited:

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,338
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Sau một thời gian thì mình cũng đã trở lại quét mạng nhện cho topic này, vẫn câu nói cũ, đây là những cấu trúc lẻ được tổng hợp, đúc rút trong quá trình học của mình. Lần này may mắn là sẽ có bài tập tặng kèm cho mỗi phần (nếu mình tìm được :v). Kiến thức và bài tập sẽ được tổng hợp theo lịch dưới đây. Chúc mọi người một ngày vui vẻ!


Tên bài

Lịch đăng bài

[TIPs] Rewrite the sentences + Bài tập

Thứ 5 hàng tuần

[TIPs] Rewrite the sentences + Bài tập

Chủ nhật hàng tuần

Đáp án bài lần trước sẽ đang kèm bài tập lần sau
[TBODY] [/TBODY]
(Nếu chẳng may có trùng với những phần trước đó thì mọi người thông cảm, mỗi lần ghi là một lần nhớ :3)

[150821] Number 3
1. Sink in = believe/ understand sth
2. A storm in a teacup = việc bé xé ra to
3. Do wonders for sb/sth = have a very good effect
4. Be due to V = được mong là sẽ làm gì
5. Chip in = chia
6. Be branded as = bị coi là
7. Have sth on your plate = to have something, usually a large amount of important work, to deal with
8. Have a chip on one’s shoulder = thấy bực tức vì nghĩ rằng mình bị đối xử bất công
9. Not put a foot wrong = to not make any mistakes
10. Be that as it may = kể cả vậy
11. (as) easy as pie/ABC/anything/falling off a log = easy
12. Have a gift for sth = có tài năng về cái gì
13. Go places = thành công
14. Cut the apron strings = giảm phụ thuộc vào người khác
15. Speak volumes (for/about sth) = sự thật rõ ràng mà không cần nói ra

Bài tập áp dụng
1. I haven’t realized what it means yet (sunk)
=>
2. The disagreement is a lot of fuss about nothing (teacup)
=>
3. Organic vegetables are said to be very healthy (wonders)
=>
4. They are waiting for him to arrive at any minute (due)
=>
5. David’s leaving on Friday, I suggest we all … and get him a going-away present. $1 each should do
A dish out B chip in C pass the bucket D pay on the nail
6. Many people who are paid below legal minimum are frightened to complain in case they are … as trouble-makers
A slandered B branded C called D imprinted
7. I don’t like turning down work, but I’ll have to, I’m afraid. I’ve got far too much … at the moment
A up my sleeve B on my plate C on my mind D in effect
8. He has had a … on his shoulder ever since he didn't get the promotion he was expecting.
A weight B chip C knock D dent
9. We should give Robert a rise. He’s very efficient and never puts a … wrong
A leg B foot C step D hand
10. “If you implement this scheme, we shall have no choice but to go on strike” – “…….., we must implement the scheme”
A be that as it may
B may that be as it is
C though it be thus
D while that be so
11. Yehudl said he found learning languages as easy as …. He had a gift for it.
A sliding off a branch
B falling off a log
C diving off a climb
D branching off a bough
12. George wouldn’t admit he was in love with Linda, but the sparkle in his eye spoke … for the fact.
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,338
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Key for [15082021] Day 3
1. It hasn’t been sunk in what it means yet.
2. The disagreement is a storm in a teacup.
3. Organic vegetables are said to do wonders for health.
4. He is due to arrive at any minute.
5. David’s leaving on Friday, I suggest we all … and get him a going away present. $1 each should do
A dish out B chip in C pass the bucket D pay on the nail
6. Many people who are paid below legal minimum are frightened to complain in case they are … as trouble-makers
A slandered B branded C called D imprinted
7. I don’t like turning down work, but I’ll have to, I’m afraid. I’ve got far too much … at the moment
A up my sleeve B on my plate C on my mind D in effect
8. He has had a … on his shoulder ever since he didn't get the promotion he was expecting.
A weight B chip C knock D dent
9. We should give Robert a rise. He’s very efficient and never puts a … wrong
A leg B foot C step D hand
10. “If you implement this scheme, we shall have no choice but to go on strike” – “…….., we must implement the scheme”
A be that as it may
B may that be as it is
C though it be thus
D while that be so
11. Yehudl said he found learning languages as easy as …. He had a gift for it.
A sliding off a branch
B falling of a log
C diving off a climb
D branching off a bough
12. George wouldn’t admit he was in love with Linda, but the sparkle in his eye spoke volumns for the fact.

[19082021] Number 4
1. A blot on the landscape = something ugly that spoils the appearance of a place
2. Remain to be seen = chưa chắc chắn
3. Be no match for someone = to be not as good, strong, clever etc as someone you are competing against
4. Put off = be discouraged by sth
5. Take sides = to support one person or opinion over another
6. Be showered with sth = shower sb with sth = to give someone a lot of presents or praise
7. Be sb’s middle name = to be a quality that is an important part of someone's character
8. Backed out = to decide not to do something that you had said you would do
9. Not have two pennies to rub together = extremely poor
10. Cut no ice with sb = to not cause someone to change their opinion or decision
11. Take sb’s mind off sth = to stop you from worrying or thinking about a problem or pain (often by forcing you to think about other things)
12. mixed up = involved, esp. with someone or something bad or dangerous
13. In preference to = ưu tiên cái gì hơn (so với)
14. Lose interest = to stop being interested
15. Put sb’s foot in sth = to say something by accident that embarrasses or upsets someone

Practice test
1. The new theatre is extremely ugly and spoils the view of the village. (blot)
The new theatre is …………. and spoils the view of the village.
2. It is as yet unclear whether a new sports center is being planned or not. (seen)
It …………………… are any plans for a new sports center or not.
3. Patrico is far superior to me in terms of technical knowledge. (match)
When it comes …………………………………. for Patrico.
4. Edgar wasn’t at all discouraged by this bad experience. (put)
This bad experience ………………………………… least.
5. I remained neutral during their disagreement because I like both of them. (sides)
……………………………………………………
6. A great many people will congratulate her if she wins. (showered)
……………………………………………………
7. Eli is a generous person. (name)
……………………………………………………
8. Several runners have withdrawn from the race because of health problems. (backed)
……………………………………………………
9. Returning from the battle, they had no money left. (rub)
……………………………………………………
10. Your empty promises won't have any effect on her. (ice)
……………………………………………………
11. Ada finds that creating things stops her from thinking about her work. (mind)
……………………………………………………
12. I tried not to get involved in that situation. (mixed)
…………
13. Emil chose computing rather than marketing for his next course. (preference)
……………………………………………………
14. Presumably we are still interested in travelling this summer. (lost)
……………………………………………………
15. You made an embarrassing mistake when you asked him where his wife was. (foot)
……………………………………………………
 

Trinh Linh Mai

Học sinh tiến bộ
Thành viên
30 Tháng ba 2021
509
2,354
231
Thanh Hóa
THCS Định Hưng
Key for [15082021] Day 3
1. It hasn’t been sunk in what it means yet.
2. The disagreement is a storm in a teacup.
3. Organic vegetables are said to do wonders for health.
4. He is due to arrive at any minute.
5. David’s leaving on Friday, I suggest we all … and get him a going away present. $1 each should do
A dish out B chip in C pass the bucket D pay on the nail
6. Many people who are paid below legal minimum are frightened to complain in case they are … as trouble-makers
A slandered B branded C called D imprinted
7. I don’t like turning down work, but I’ll have to, I’m afraid. I’ve got far too much … at the moment
A up my sleeve B on my plate C on my mind D in effect
8. He has had a … on his shoulder ever since he didn't get the promotion he was expecting.
A weight B chip C knock D dent
9. We should give Robert a rise. He’s very efficient and never puts a … wrong
A leg B foot C step D hand
10. “If you implement this scheme, we shall have no choice but to go on strike” – “…….., we must implement the scheme”
A be that as it may
B may that be as it is
C though it be thus
D while that be so
11. Yehudl said he found learning languages as easy as …. He had a gift for it.
A sliding off a branch
B falling of a log
C diving off a climb
D branching off a bough
12. George wouldn’t admit he was in love with Linda, but the sparkle in his eye spoke volumns for the fact.

[19082021] Number 4
1. A blot on the landscape = something ugly that spoils the appearance of a place
2. Remain to be seen = chưa chắc chắn
3. Be no match for someone = to be not as good, strong, clever etc as someone you are competing against
4. Put off = be discouraged by sth
5. Take sides = to support one person or opinion over another
6. Be showered with sth = shower sb with sth = to give someone a lot of presents or praise
7. Be sb’s middle name = to be a quality that is an important part of someone's character
8. Backed out = to decide not to do something that you had said you would do
9. Not have two pennies to rub together = extremely poor
10. Cut no ice with sb = to not cause someone to change their opinion or decision
11. Take sb’s mind off sth = to stop you from worrying or thinking about a problem or pain (often by forcing you to think about other things)
12. mixed up = involved, esp. with someone or something bad or dangerous
13. In preference to = ưu tiên cái gì hơn (so với)
14. Lose interest = to stop being interested
15. Put sb’s foot in sth = to say something by accident that embarrasses or upsets someone

Practice test
1. The new theatre is extremely ugly and spoils the view of the village. (blot)
The new theatre is …………. and spoils the view of the village.
2. It is as yet unclear whether a new sports center is being planned or not. (seen)
It …………………… are any plans for a new sports center or not.
3. Patrico is far superior to me in terms of technical knowledge. (match)
When it comes …………………………………. for Patrico.
4. Edgar wasn’t at all discouraged by this bad experience. (put)
This bad experience ………………………………… least.
5. I remained neutral during their disagreement because I like both of them. (sides)
……………………………………………………
6. A great many people will congratulate her if she wins. (showered)
……………………………………………………
7. Eli is a generous person. (name)
……………………………………………………
8. Several runners have withdrawn from the race because of health problems. (backed)
……………………………………………………
9. Returning from the battle, they had no money left. (rub)
……………………………………………………
10. Your empty promises won't have any effect on her. (ice)
……………………………………………………
11. Ada finds that creating things stops her from thinking about her work. (mind)
……………………………………………………
12. I tried not to get involved in that situation. (mixed)
…………
13. Emil chose computing rather than marketing for his next course. (preference)
……………………………………………………
14. Presumably we are still interested in travelling this summer. (lost)
……………………………………………………
15. You made an embarrassing mistake when you asked him where his wife was. (foot)
……………………………………………………

1. The new theatre is extremely ugly and spoils the view of the village.
The new theatre is …a blot on the landscape………. and spoils the view of the village.
2. It is as yet unclear whether a new sports center is being planned or not.
It ……remains to be seen whether there……………… are any plans for a new sports center or not.
3. Patrico is far superior to me in terms of technical knowledge.
When it comes …………no match ………………………. for Patrico.
4. Edgar wasn’t at all discouraged by this bad experience.
This bad experience ………didn't put Athony off in the……………………… least.
5. I remained neutral during their disagreement because I like both of them.
-> I didn't take sides during their disagreement because I like both of them
6. A great many people will congratulate her if she wins.
-> She will be showered with great many congratulations if she wins.
7. Eli is a generous person.
-> Generosity is his middle name.
8. Several runners have withdrawn from the race because of health problems.
-> Because of health problems, several runners have backed out from the race
9. Returning from the battle, they had no money left.
-> Returning from the battle, they didn't have two pennies to rub together
10. Your empty promises won't have any effect on her.
-> Your empty promises won't cut any ice with her
11. Ada finds that creating things stops her from thinking about her work.
-> Diane finds that being creative takes her mind off her work
12. I tried not to get involved in that situation.
-> I tried to avoid getting mixed up in that situation
13. Emil chose computing rather than marketing for his next course.
-> Emil chose computing in preference to marketing for his next course.
14. Presumably we are still interested in travelling this summer
-> Presumably we aren't still lost interested travelling this summer
15. You made an embarrassing mistake when you asked him where his wife was.
-> You put your foot in it when you asked him where his wife was
 

Ánh 01

Banned
Banned
Thành viên
13 Tháng tám 2020
746
5,494
476
TB
Thái Bình
TH và THCS Đông Hoàng
1. The new theatre is extremely ugly and spoils the view of the village. (blot)
The new theatre is a blot on the landscape and spoils the view of the village.
2. It is as yet unclear whether a new sports center is being planned or not. (seen)
It remains to be seen whether there are any plans for a new sports center or not.
3. Patrico is far superior to me in terms of technical knowledge. (match)
When it comes no match for Patrico.
4. Edgar wasn’t at all discouraged by this bad experience. (put)
This bad experience wasn’t put Edgar foot in the least.
5. I remained neutral during their disagreement because I like both of them. (sides)
=> I didn’t take sides during their disagreement.
6. A great many people will congratulate her if she wins. (showered)
=> She will be showered with congratulations if she wins.
7. Eli is a generous person. (name)
=> Generousity is Eli’s middle name.
8. Several runners have withdrawn from the race because of health problems. (backed)
=> Because of healthy problems, several runners have backed out the race.
9. Returning from the battle, they had no money left. (rub)
=> Returning from the battle, they didn’t have two pennies to rub together.
10. Your empty promises won't have any effect on her. (ice)
=>Your empty promises won't cut no ice with her.
11. Ada finds that creating things stops her from thinking about her work. (mind)
=>Ada finds that creating things take her mind off her work.
12. I tried not to get involved in that situation. (mixed)
=> I tried to avoid getting mixed up in that situation
13. Emil chose computing rather than marketing for his next course. (preference)
=> Emil chose computing in preference to marketing for his next course.
14. Presumably we are still interested in travelling this summer. (lost)
=> Presumably we aren't still lost interested traveling this summer.
15. You made an embarrassing mistake when you asked him where his wife was. (foot)
=> You put your foot in it when you asked him where his wife was.
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,338
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
1. The new theatre is extremely ugly and spoils the view of the village. (blot)
The new theatre is a blot on the landscape and spoils the view of the village.
2. It is as yet unclear whether a new sports center is being planned or not. (seen)
It remains to be seen whether there are any plans for a new sports center or not.
3. Patrico is far superior to me in terms of technical knowledge. (match)
When it comes no match for Patrico.
4. Edgar wasn’t at all discouraged by this bad experience. (put)
This bad experience wasn’t put Edgar foot in the least.
5. I remained neutral during their disagreement because I like both of them. (sides)
=> I didn’t take sides during their disagreement.
6. A great many people will congratulate her if she wins. (showered)
=> She will be showered with congratulations if she wins.
7. Eli is a generous person. (name)
=> Generousity is Eli’s middle name.
8. Several runners have withdrawn from the race because of health problems. (backed)
=> Because of healthy problems, several runners have backed out the race.
9. Returning from the battle, they had no money left. (rub)
=> Returning from the battle, they didn’t have two pennies to rub together.
10. Your empty promises won't have any effect on her. (ice)
=>Your empty promises won't cut no ice with her. Bay luôn nghĩa gốc
11. Ada finds that creating things stops her from thinking about her work. (mind)
=>Ada finds that creating things take her mind off her work.
12. I tried not to get involved in that situation. (mixed)
=> I tried to avoid getting mixed up in that situation
13. Emil chose computing rather than marketing for his next course. (preference)
=> Emil chose computing in preference to marketing for his next course.
14. Presumably we are still interested in travelling this summer. (lost)
=> Presumably we aren't still lost interested traveling this summer.
15. You made an embarrassing mistake when you asked him where his wife was. (foot)
=> You put your foot in it when you asked him where his wife was.
Lần đầu hơi cháy nhưng luyện nhiều sẽ nhớ hết nha~~~ Cố lên :3 @Ánh 01

1. The new theatre is extremely ugly and spoils the view of the village.
The new theatre is …a blot on the landscape………. and spoils the view of the village.
2. It is as yet unclear whether a new sports center is being planned or not.
It ……remains to be seen whether there……………… are any plans for a new sports center or not.
3. Patrico is far superior to me in terms of technical knowledge.
When it comes …………no match ………………………. for Patrico.
4. Edgar wasn’t at all discouraged by this bad experience.
This bad experience ………didn't put Anthony off in the……………………… least.
5. I remained neutral during their disagreement because I like both of them.
-> I didn't take sides during their disagreement because I like both of them
6. A great many people will congratulate her if she wins.
-> She will be showered with great many congratulations if she wins.
7. Eli is a generous person.
-> Generosity is his middle name.
8. Several runners have withdrawn from the race because of health problems.
-> Because of health problems, several runners have backed out from the race
9. Returning from the battle, they had no money left.
-> Returning from the battle, they didn't have two pennies to rub together
10. Your empty promises won't have any effect on her.
-> Your empty promises won't cut any ice with her
11. Ada finds that creating things stops her from thinking about her work.
-> Diane finds that being creative takes her mind off her work
12. I tried not to get involved in that situation.
-> I tried to avoid getting mixed up in that situation
13. Emil chose computing rather than marketing for his next course.
-> Emil chose computing in preference to marketing for his next course.
14. Presumably we are still interested in travelling this summer
-> Presumably we aren't still lost interested travelling this summer
15. You made an embarrassing mistake when you asked him where his wife was.
-> You put your foot in it when you asked him where his wife was
Good job @Trinh Linh Mai Mai, xem lại những câu mình tô đỏ nhe

Hãy đón chờ một ngày mai với đáp án và bài tập nhé ~~~~ :meomun7
Tặng tấm ảnh chồng iu siu đẹp trai để các bạn có một buổi tối ngủ ngon >O<~ (ảnh hơi bự :">)
upload_2021-8-21_21-47-45.jpeg
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,338
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Đầu tiên xin cảm ơn hai bạn @Ánh 01@Trinh Linh Mai đã làm bài number 4 ủng hộ mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, rồi tag bạn bè vào làm cùng cho zui nha~~~ :meohong1
Key for [19082021] Number 4
1. A blot on the landscape
2. Remains to be seen whether there
3. To technical knowledge, I am not match
4. Didn’t put Edgar off in the
5. I didn’t take sides during their disagreement because I like both of them.
6. She will be showered with congratulations if she wins.
7. Generosity is Eli’s middle name.
8. Several runners have backed out at the race because of health problems.
9. Returning from the battle, they didn’t have two pennies to rub together.
10. Your empty promises won’t cut any ice with her.
11. Creating things takes her mind off her work.
12. I tried to avoid getting mixed up in that situation.
13. Emil opted for computing in preference to marketing for his next course.
14. Take it that we haven’t lost interest in traveling this summer.
15. You put your foot in it when you asked him where his wife was.

[22082021] Number 5

1. Kneel down = get down on one knee = quỳ gối
2. Make no secret of sth = không che dấu
3. On equal/the same terms = có điều kiện như nhau
4. Kick sb in the teeth = disappoint sb
5. To sb’s name = owned by sb
6. Jog sb’s memory = to make someone remember sth
7. Far from = not at all
8. Make a name for = to become famous or respected by a lot of people
9. Liken sth to sth = to say that someone is similar to or has the same qualities as someone else
10. Back sb up = support sb
11. Make use of = tận dụng
12. Out of the ordinary = bất bình thường
13. Be in/within sb’s power = have the authority or ability to do sth
14.
There is nothing/little to choose between = những thứ gì đó quá giống nhau
15. In anticipation of = expecting and preparing for something to happen

Practice test
1. The coward kneeled down asking for money. (KNEES)
………………………………………………
2. I don't conceal my loathing for war.
I make ………………………………………
3. Women in this factory work under the same conditions as men.
Women in this factory work on …………….
4. He really disappointed me when breaking the promise to help me out. (TEETH)
....................................................................
5. He died, having nothing of his own. (NAME)
………………………………………………
6. Have a look at this picture it may help you to remember something. (JOG)
………………………………………………
7. Motorists are jamming the streets as they slow down to see the wall paintings. (HOLD-UPS)
………………………………………………
8. He is becoming quite famous as an interviewer. (NAME)
………………………………………………
9. Ada was the only person who didn't enjoy the party. (WITH)
Everyone enjoyed the party ………………...
10. Leo said that the situation at work was like a family argument. (LIKENED)
Leo ………………………………………….
11. I always find chess problems like that quite impossible. (DEFEAT)
Chess problems …………………………….
12. I thought I could count on your support at the meeting. (UP)
I had hoped …………………. at the meeting.
13. Please read the instructions carefully before you use this appliance. (MAKING)
Before ………… please read the instructions carefully.
14. Only the usual, everyday things happen here. (OUT)
Nothing ………………………………………………...
15. He did everything possible to save his marriage. (POWER)
He did …………………………………………………...
16. The two bicycles are virtually the same. (CHOOSE)
There is …………………………………………………
17. We suspected the weather would get cold so we took warm clothes. (ANTICIPATION)
We took warm clothes ………………………………….
 
Last edited:

Trinh Linh Mai

Học sinh tiến bộ
Thành viên
30 Tháng ba 2021
509
2,354
231
Thanh Hóa
THCS Định Hưng
[22082021] Number 5
1. Kneel down = get down on one knee = quỳ gối
2. Make no secret of sth = không che dấu
3. On equal/the same terms = có điều kiện như nhau
4. Kick sb in the teeth = disappoint sb
5. To sb’s name = owned by sb
6. Jog sb’s memory = to make someone remember sth
7. Far from = not at all
8. Make a name for = to become famous or respected by a lot of people
9. Liken sth to sth = to say that someone is similar to or has the same qualities as someone else
10. Back sb up = support sb
11. Make use of = tận dụng
12. Out of the ordinary = bất bình thường
13. Be in/within sb’s power = have the authority or ability to do sth
14.
There is nothing/little to choose between = những thứ gì đó quá giống nhau
15. In anticipation of = expecting and preparing for something to happen

Practice test
1. The coward kneeled down asking for money. (KNEES)
………………………………………………
2. I don't conceal my loathing for war.
I make ………………………………………
3. Women in this factory work under the same conditions as men.
Women in this factory work on …………….
4. He really disappointed me when breaking the promise to help me out. (TEETH)
....................................................................
5. He died, having nothing of his own. (NAME)
………………………………………………
6. Have a look at this picture it may help you to remember something. (JOG)
………………………………………………
7. Motorists are jamming the streets as they slow down to see the wall paintings. (HOLD-UPS)
………………………………………………
8. He is becoming quite famous as an interviewer. (NAME)
………………………………………………
9. Ada was the only person who didn't enjoy the party. (WITH)
Everyone enjoyed the party ………………...
10. Leo said that the situation at work was like a family argument. (LIKENED)
Leo ………………………………………….
11. I always find chess problems like that quite impossible. (DEFEAT)
Chess problems …………………………….
12. I thought I could count on your support at the meeting. (UP)
I had hoped …………………. at the meeting.
13. Please read the instructions carefully before you use this appliance. (MAKING)
Before ………… please read the instructions carefully.
14. Only the usual, everyday things happen here. (OUT)
Nothing ………………………………………………...
15. He did everything possible to save his marriage. (POWER)
He did …………………………………………………...
16. The two bicycles are virtually the same. (CHOOSE)
There is …………………………………………………
17. We suspected the weather would get cold so we took warm clothes. (ANTICIPATION)
We took warm clothes ………………………………….

1. The coward kneeled down asking for money. (KNEES)
-> The coward was got down on his knees asking for money

2. I don't conceal my loathing for war.
-> I make no secret of my loathing for war.

3. Women in this factory work under the same conditions as men.
-> Women in this factory work on equal/the same terms with men

4. He really disappointed me when breaking the promise to help me out. (TEETH)
-> He really kicked me in the teeth when breaking the promise to help me out.

5. He died, having nothing of his own. (NAME)
-> He died with nothing to his name without anything to his name.

6. Have a look at this picture it may help you to remember something. (JOG)
-> Have a look at this picture it may help to jog your memory.

7. Motorists are jamming the streets as they slow down to see the wall paintings. (HOLD-UPS)
-> Motorists are causing hold - ups the streets as they slow down to see the wall painting.
-> Ở trên cấu trúc này không có. Em nghĩ là: jamming = cause hold-ups : bị tắc nghẽn

8. He is becoming quite famous as an interviewer. (NAME)
-> He is making a name for himself as an interviewer

9. Ada was the only person who didn't enjoy the party. (WITH)
-> Everyone enjoyed the party but not with Ada
-> Em dựa theo nghĩa nên mong cj sửa giúp

10. Leo said that the situation at work was like a family argument. (LIKENED)
-> Leo likened the situation at work to a family argument

11. I always find chess problems like that quite impossible. (DEFEAT)
-> Chess problems like that defeat me

12. I thought I could count on your support at the meeting. (UP)
-> I had hoped …could back me up…. at the meeting.

13. Please read the instructions carefully before you use this appliance. (MAKING)
-> Before …making use of this appliance, please read the instructions carefully.

14. Only the usual, everyday things happen here. (OUT)
-> Nothing …out of the ordinary happens here……

15. He did everything possible to save his marriage. (POWER)
-> He did everything in her power to save his marriage

16. The two bicycles are virtually the same. (CHOOSE)
-> There is very little to choose between the 2 bikes

17. We suspected the weather would get cold so we took warm clothes. (ANTICIPATION)
-> We took warm clothes in anticipation of the weather getting cold
 

Ánh 01

Banned
Banned
Thành viên
13 Tháng tám 2020
746
5,494
476
TB
Thái Bình
TH và THCS Đông Hoàng
Practice test
1. The coward kneeled down asking for money. (KNEES)
=> The coward got down on his knees asking for money.
2. I don't conceal my loathing for war.
=> I make no secret of my loathing for war.
3. Women in this factory work under the same conditions as men.
=> Women in this factory work on equal/the same terms with men.
4. He really disappointed me when breaking the promise to help me out. (TEETH)
=> He kicked me in the teeth when breaking the promise to help me out.
5. He died, having nothing of his own. (NAME)
=> He died with nothing to his name.
6. Have a look at this picture it may help you to remember something. (JOG)
=> Have a look at this picture it may help to jog your memory.
7. Motorists are jamming the streets as they slow down to see the wall paintings. (HOLD-UPS)
=> Motorists are causing hold - ups the streets as they slow down to see the wall painting.
8. He is becoming quite famous as an interviewer. (NAME)
=> He is making a name for himself as an interviewer
9. Ada was the only person who didn't enjoy the party. (WITH)
Everyone enjoyed the party without Ada.
10. Leo said that the situation at work was like a family argument. (LIKENED)
Leo likened the situation at work to a family argument.
11. I always find chess problems like that quite impossible. (DEFEAT)
Chess problems like that defeat me.
12. I thought I could count on your support at the meeting. (UP)
I had hoped could back you up at the meeting.
13. Please read the instructions carefully before you use this appliance. (MAKING)
Before making use of this appliance please read the instructions carefully.
14. Only the usual, everyday things happen here. (OUT)
Nothing out of the ordinary happens here.
15. He did everything possible to save his marriage. (POWER)
He did everything in his power to save his marriage.
16. The two bicycles are virtually the same. (CHOOSE)
There is nothing/little to choose between the two bicycles.
17. We suspected the weather would get cold so we took warm clothes. (ANTICIPATION)
We took warm clothes in anticipation of the cold weather.
 

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,338
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
1. The coward kneeled down asking for money. (KNEES)
-> The coward was got down on his knees asking for money

2. I don't conceal my loathing for war.
-> I make no secret of my loathing for war.

3. Women in this factory work under the same conditions as men.
-> Women in this factory work on equal/the same terms with men

4. He really disappointed me when breaking the promise to help me out. (TEETH)
-> He really kicked me in the teeth when breaking the promise to help me out.

5. He died, having nothing of his own. (NAME)
-> He died with nothing to his name without anything to his name.

6. Have a look at this picture it may help you to remember something. (JOG)
-> Have a look at this picture it may help to jog your memory.

7. Motorists are jamming the streets as they slow down to see the wall paintings. (HOLD-UPS)
-> Motorists are causing hold-ups the streets as they slow down to see the wall painting.
-> Ở trên cấu trúc này không có. Em nghĩ là: jamming = cause hold-ups : bị tắc nghẽn

8. He is becoming quite famous as an interviewer. (NAME)
-> He is making quite a name for himself as an interviewer

9. Ada was the only person who didn't enjoy the party. (WITH)
-> Everyone enjoyed the party but not with Ada
-> Em dựa theo nghĩa nên mong cj sửa giúp


10. Leo said that the situation at work was like a family argument. (LIKENED)
-> Leo likened the situation at work to a family argument

11. I always find chess problems like that quite impossible. (DEFEAT)
-> Chess problems like that defeat me

12. I thought I could count on your support at the meeting. (UP)
-> I had hoped …could back me up…. at the meeting.

13. Please read the instructions carefully before you use this appliance. (MAKING)
-> Before …making use of this appliance, please read the instructions carefully.

14. Only the usual, everyday things happen here. (OUT)
-> Nothing …out of the ordinary happens here……

15. He did everything possible to save his marriage. (POWER)
-> He did everything in his power to save his marriage

16. The two bicycles are virtually the same. (CHOOSE)
-> There is very little to choose between the 2 bikes

17. We suspected the weather would get cold so we took warm clothes. (ANTICIPATION)
-> We took warm clothes in anticipation of the weather getting cold
Gud job

Practice test
1. The coward kneeled down asking for money. (KNEES)
=> The coward got down on his knees asking for money.
2. I don't conceal my loathing for war.
=> I make no secret of my loathing for war.
3. Women in this factory work under the same conditions as men.
=> Women in this factory work on equal/the same terms with men.
4. He really disappointed me when breaking the promise to help me out. (TEETH)
=> He kicked me in the teeth when breaking the promise to help me out.
5. He died, having nothing of his own. (NAME)
=> He died with nothing to his name.
6. Have a look at this picture it may help you to remember something. (JOG)
=> Have a look at this picture it may help to jog your memory.
7. Motorists are jamming the streets as they slow down to see the wall paintings. (HOLD-UPS)
=> Motorists are causing hold-ups the streets as they slow down to see the wall painting.
8. He is becoming quite famous as an interviewer. (NAME)
=> He is making a name for himself as an interviewer
9. Ada was the only person who didn't enjoy the party. (WITH)
Everyone enjoyed the party without Ada.
10. Leo said that the situation at work was like a family argument. (LIKENED)
Leo likened the situation at work to a family argument.
11. I always find chess problems like that quite impossible. (DEFEAT)
Chess problems like that defeat me.
12. I thought I could count on your support at the meeting. (UP)
I had hoped could back you up at the meeting.
13. Please read the instructions carefully before you use this appliance. (MAKING)
Before making use of this appliance please read the instructions carefully.
14. Only the usual, everyday things happen here. (OUT)
Nothing out of the ordinary happens here.
15. He did everything possible to save his marriage. (POWER)
He did everything in his power to save his marriage.
16. The two bicycles are virtually the same. (CHOOSE)
There is nothing/little to choose between the two bicycles.
17. We suspected the weather would get cold so we took warm clothes. (ANTICIPATION)
We took warm clothes in anticipation of the cold weather.
Tiến bộ nha

Key tham khảo nè, câu nào ko tô đỏ thì viết như các em cũng đc nhe

Key for number 5
1. The coward got down on his knees asking for money
2. I make no secret of my loathing for war
3. The same terms as men
4. He really kicked me in the teeth when breaking the promise to help me out
5. He died with nothing to his name
6. Have a look at this picture. It may help you to jog your memory
7. Motorists cause hold-ups as they slow down to see the wall paintings
8. He is making quite a name for himself as an interviewer
9. With the exception of = ngoại trừ
10. Likened the situation at work to
11. Always defeat me
12. You could back me up
13. Making use of this appliance
14. Out of the ordinary happens
15. Everything in his power to ...
16. A very little to choose between
17. In anticipation of the weather getting cold
 
  • Like
Reactions: huangying21112k8

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,338
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
Gửi tình iu to bự đến 2 bé iu @Trinh Linh Mai@Ánh 01 :meohong4

[26082021] Number 6
1. Live up to sth = to be as good as something
2. Attract sb = hold attract for/toward
3. Count for = đáng giá
4.
At the drop of a hat = đột ngột, không có kế hoạch từ trước và không có lý do rõ ràng
5.
Hear through grapevine = hear news from someone who heard the news from someone else
6. Keep in the dark = keep someone uninformed (about something)
7. Swamp with = To burden or overwhelm someone or something with a large amount of something
8.
Have a good command of = To be knowledgeable about or skilled in a particular area or thing
9.
Pass on = to give something to someone, after someone else gave it to you
10.
Wriggle out of = to avoid doing something that you do not want to do
11. From/since time immemorial = for an extremely long time
12. Have a flair for = to be very skillful at something
13. Not escape sb’s attention = không ngừng chú ý
14. Get sb’s head round sth = understand sth
15. Get to grips with = to make an effort to understand and deal with a problem or situation
16. Hold water = not true

Practise test
1. The sequel to the best seller was a great disappointment to the public.
The sequel to the best seller failed to live …………………………..
2. City life doesn't attract me at all
City life holds ……………………………………………………….
3. Money is of no value on a desert island.
Money counts ……………………………………………………….
4. She agreed without the slightest hesitation. (DROP)
……………………………………………………………………….
5. I heard a rumor that they are getting married. (GRAPEVINE)
I heard ……………………………………………………………….
6. Workers were told nothing about the plans to sell the company. (DARK)
Workers were ………………………………………………………..
7. Since the advertisement, we've had more applications than we can deal with. (SWAMPED)
………………………………………………………………………..
8. She speaks Japanese quite well. (COMMAND)
………………………………………………………………………..
9. There is no way he got the news from me as we haven't spoken. (PASSED)
………………………………………………………………………..
10. You can't escape your responsibilities so easily, you know. (WRIGGLE)
………………………………………………………………………..
11. There has been an annual festival here for hundreds of years. (IMMEMORIAL)
………………………………………………………………………..
12. The new managing director seems to be excellent at fielding awkward questions. (FLAIR)
………………………………………………………………………..
13. It didn't escape his attention that she was upset.
He couldn’t …………………………………………………………...
14. I don't seem to be able to understand this instruction booklet. (HEAD)
………………………………………………………………………..
15. David doesn't seem to be able to get on top of the new computer system. (GRIPS)
………………………………………………………………………..
 
Last edited:

minhtam8a2@gmail.com

Học sinh gương mẫu
Thành viên
12 Tháng hai 2016
521
1
2,580
326
16
Bình Định
THCS Ghềnh Ráng
Gửi tình iu to bự đến 2 bé iu @Trinh Linh Mai@Ánh 01 :meohong4

[26082021] Number 6
1. Live up to sth = to be as good as something
2. Attract sb = hold attract for/toward
3. Count for = đáng giá
4.
At the drop of a hat = đột ngột, không có kế hoạch từ trước và không có lý do rõ ràng
5.
Hear through grapevine = hear news from someone who heard the news from someone else
6. Keep in the dark = keep someone uninformed (about something)
7. Swamp with = To burden or overwhelm someone or something with a large amount of something
8.
Have a good command of = To be knowledgeable about or skilled in a particular area or thing
9.
Pass on = to give something to someone, after someone else gave it to you
10.
Wriggle out of = to avoid doing something that you do not want to do
11. From/since time immemorial = for an extremely long time
12. Have a flair for = to be very skillful at something
13. Not escape sb’s attention = không ngừng chú ý
14. Get sb’s head round sth = understand sth
15. Get to grips with = to make an effort to understand and deal with a problem or situation
16. Hold water = not true

Practise test
1. The sequel to the best seller was a great disappointment to the public.
The sequel to the best seller failed to live …………………………..
2. City life doesn't attract me at all
City life holds ……………………………………………………….
3. Money is of no value on a desert island.
Money counts ……………………………………………………….
4. She agreed without the slightest hesitation. (DROP)
……………………………………………………………………….
5. I heard a rumor that they are getting married. (GRAPEVINE)
I heard ……………………………………………………………….
6. Workers were told nothing about the plans to sell the company. (DARK)
Workers were ………………………………………………………..
7. Since the advertisement, we've had more applications than we can deal with. (SWAMPED)
………………………………………………………………………..
8. She speaks Japanese quite well. (COMMAND)
………………………………………………………………………..
9. There is no way he got the news from me as we haven't spoken. (PASSED)
………………………………………………………………………..
10. You can't escape your responsibilities so easily, you know. (WRIGGLE)
………………………………………………………………………..
11. There has been an annual festival here for hundreds of years. (IMMEMORIAL)
………………………………………………………………………..
12. The new managing director seems to be excellent at fielding awkward questions. (FLAIR)
………………………………………………………………………..
13. It didn't escape his attention that she was upset.
He couldn’t …………………………………………………………...
14. I don't seem to be able to understand this instruction booklet. (HEAD)
………………………………………………………………………..
15. David doesn't seem to be able to get on top of the new computer system. (GRIPS)
………………………………………………………………………..
1. The sequel to the best seller was a great disappointment to the public.
The sequel to the best seller failed to live up to the public expectation.

2. City life doesn't attract me at all
City life holds little attraction for me.

3. Money is of no value on a desert island.
Money counts for little on a desert island.

4. She agreed without the slightest hesitation. (DROP)
She agreed at the drop of her hat.

5. I heard a rumor that they are getting married. (GRAPEVINE)
I heard through the grapevine that they are getting married.

6. Workers were told nothing about the plans to sell the company. (DARK)
Workers were kept in dark about the plans to sell the company.

7. Since the advertisement, we've had more applications than we can deal with. (SWAMPED)
Since the advertisment, we have been swamped with applications

8. She speaks Japanese quite well. (COMMAND)
She has a quite good command of the Japanese speaking.

9. There is no way he got the news from me as we haven't spoken. (PASSED)
It can't have been be me who passed on the news to him as we haven't spoken.

10. You can't escape your responsibilities so easily, you know. (WRIGGLE)
You can't wriggle out of your responsibility so easily, you know.

11. There has been an annual festival here for hundreds of years. (IMMEMORIAL)
Since time immemorial, there has been an annual festival here.
.
12. The new managing director seems to be excellent at fielding awkward questions. (FLAIR)
The new managing director seems to have a flair for fielding awkward questions.

13. It didn't escape his attention that she was upset.
He couldn’t help noticing that se was upset.

14. I don't seem to be able to understand this instruction booklet. (HEAD)
I can't get my head round this instruction booklet.

15. David doesn't seem to be able to get on top of the new computer system. (GRIPS)
David doesn't seems to be able to get to grips with the new computer system.
 

Quang Đức !

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng tư 2020
94
249
51
11
Nghệ An
Tiểu Học Quỳnh Hồng
Practise test
1. The sequel to the best seller was a great disappointment to the public.
The sequel to the best seller failed to live up to the public
2. City life doesn't attract me at all
City life holds ……………………………………………………….
3. Money is of no value on a desert island.
Money counts for nothing on a desert.
4. She agreed without the slightest hesitation. (DROP)
She agreed at the drop of a hat.
5. I heard a rumor that they are getting married. (GRAPEVINE)
I heard through grapevine that they are getting married.
6. Workers were told nothing about the plans to sell the company. (DARK)
Workers were kept in the dark about the plans to sell the company.
7. Since the advertisement, we've had more applications than we can deal with. (SWAMPED)
Since the advertisement, we’ve been swamped with more applications than we can deal with.
8. She speaks Japanese quite well. (COMMAND)
She has a good command of Japanese.
9. There is no way he got the news from me as we haven't spoken. (PASSED)
It can’t have be me who pass on the news to him as we haven't spoken.
10. You can't escape your responsibilities so easily, you know. (WRIGGLE)
You can't wriggle out of your responsibilities so easily, you know.
11. There has been an annual festival here for hundreds of years. (IMMEMORIAL)
Since time immemorial there has been an annual festival here
12. The new managing director seems to be excellent at fielding awkward questions. (FLAIR)
The new managing director seems to have a flair for fielding awkward questions
13. It didn't escape his attention that she was upset.
He couldn’t help noticing that she was upset.
14. I don't seem to be able to understand this instruction booklet. (HEAD)
he doesn't seem to get his head around this instruction booklet.
15. David doesn't seem to be able to get on top of the new computer system. (GRIPS)
David doesn't seem to get to grips with the new computer system
 
Last edited:
  • Like
Reactions: S I M O

KhanhKhanhk7

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng ba 2020
377
1,079
121
16
TP Hồ Chí Minh
THCS Trường Chinh
1. The sequel to the best seller was a great disappointment to the public.
The sequel to the best seller failed to live …up to the expectations of the public………………………..
2. City life doesn't attract me at all
City life holds …no attract for me at all…………………………………………………….
3. Money is of no value on a desert island.
Money counts …for nothing on a desert island…………………………………………………….
4. She agreed without the slightest hesitation. (DROP)
She agreed at the drop of a hat…………………………………………………………………….
5. I heard a rumor that they are getting married. (GRAPEVINE)
I heard …through grapevine that they are getting married………………………………….
6. Workers were told nothing about the plans to sell the company. (DARK)
Workers were …kept in the dark about the plans to sell the company……………………………………………………..
7. Since the advertisement, we've had more applications than we can deal with. (SWAMPED)
Since the advertisement, we've been swamped with the applications…………………………………………………..
8. She speaks Japanese quite well. (COMMAND)
She has a good command of speaking Japanese……………………..
9. There is no way he got the news from me as we haven't spoken. (PASSED)
There is no way I passed the news on to him as we haven't spoken……………………………………………………..
10. You can't escape your responsibilities so easily, you know. (WRIGGLE)
You can't wriggle out of your responsibilities so easily, you know…………………………………………………..
11. There has been an annual festival here for hundreds of years. (IMMEMORIAL)
……There has been an annual festival here since time immemorial…………………………………………………………………..
12. The new managing director seems to be excellent at fielding awkward questions. (FLAIR)
The new managing director seems to have a flair for fielding awkward questions…………………………………………..
13. It didn't escape his attention that she was upset.
He couldn’t …help noticing that she was upset ………………………………………………………...
14. I don't seem to be able to understand this instruction booklet. (HEAD)
I don't seem to get my head around this instruction booklet………………………………………………………..
15. David doesn't seem to be able to get on top of the new computer system. (GRIPS)
David doesn't seem to get the grips with the new computer system…………………………..
 
Top Bottom