Ngoại ngữ [Lý thuyết] Liên từ - HMF

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,343
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Phần tiếp theo của ngữ pháp trong PJ: Chương trình cơ bản đã được debut. Mong là nó có ích cho các bạn :Tonton9:Tonton9:Tonton9

17_.png

LIÊN TỪ
(trích một phần)

1. Coordinating conjunction (liên từ kết hợp)
a. Định nghĩa
Liên từ kết hợp được sử dụng để kết nối hai (hoặc nhiều hơn) đơn vị từ (từ, cụm từ, mệnh đề, câu) tương đương nhau.

b. Liên từ điển hình và cách sử dụng
FANBOYS (F – for, A – and, N – nor, B – but, O – or, Y – yet, S – so)
Liên từ kết hợp​
Ý nghĩa và ví dụ​
For​
Diễn giải lý do, mục đích
Ex: We listened eagerly, for he brought news of our families.
And​
Tạo thành phần bổ sung
Ex: I'll come and see you soon.
Nor​
Tạo thành phần bổ sung phủ định (vào vế phủ định trước đó)
Ex: Not a building nor a tree was left standing.
But​
Diễn tả sự đối lập
Ex: I love you, but I also love Ariel
Or​
Trình bày lựa chọn tương đương
Ex: Do you want a pen or a pencil?
Yet​
Diễn tả vế câu mang ý nghĩa đối lập
Ex: The film is boring; yet people go to the cinema to watch it.
So​
Thể hiện kết quả của hành động/ sự việc được nhắc đến trong vế trước đó
Ex: Two is better than one, so let’s do it together.

c. Nguyên tắc sử dụng dấu câu
- Hai mệnh đề độc lập có thể được nối với nhau bằng liên từ và một dấu phẩy <,> như sau: [mệnh đề độc lập], liên từ [mệnh đề độc lập]
Ex: Susan appreciated the flowers, yet a Corvette would be a finer gift.

- Trường hợp này có thể được thay thế bằng chỉ một dấu chấm phẩy <;> như sau: [mệnh đề độc lập]; [mệnh đề độc lập]
Ex: Susan appreciated the flowers; a Corvette would be a finer gift.

- Trong trường hợp từ được nối bằng liên từ thì không cần dùng dấu phẩy
Ex: Is listening or speaking harder?

- Vẫn trong trường hợp nối từ tuy nhiên có nhiều hơn 2 đơn vị thì dùng dấu phẩy ở những đơn vị trước, với đơn vị cuối cùng khi dùng liên từ có thể bỏ dấu phẩy
Ex: I want money, knowledge, a healthy body and you.

Xem đầy đủ tại

Ngoài ra các bạn có thể xem topic tổng hợp nội dung tại: Tổng hợp đề, ngữ pháp trọng tâm & từ vựng ôn thi
1. [Lý thuyết] Các thì cơ bản - HMF
2. [Lý thuyết] Mệnh đề quan hệ - HMF
3. [Lý thuyết] Câu giả định - HMF
4. [Lý thuyết] Câu tường thuật - HMF
5. [Lý thuyết] Câu đảo ngữ - HMF
6. [Lý thuyết] Câu so sánh - HMF
7. [Lý thuyết] Động từ khiếm khuyết (Modal Verb) - HMF
8. [Lý thuyết] Câu hỏi đuôi (Tag Question) - HMF
9. [Lý thuyết] Câu bị động - HMF
10. [Lý thuyết] Hòa hợp chủ vị - HMF
11. [Lý thuyết] Một số cấu trúc khác - HMF
 

Attachments

  • [Lý thuyết] Liên từ HMF.pdf
    397 KB · Đọc: 4
Top Bottom