Ngoại ngữ CÁCH VIẾT EMAIL BẰNG TIẾNG ANH

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bắt đầu bằng một lý do viết email

Lịch sự - FormalThông thường - Normal
I would like to inform you that …
We are writing to inform you that…
Please be informed that
I want to let you know that….
Just a short note to let you know that
I want to inform that
[TBODY] [/TBODY]
Để cấp tới nội dung thư trước đó

Lịch sự - FormalThông thường - Normal
With reference to you email sent (date)…
With reference to your offer for …
Regarding to your email requesting for….
With regard to (or With reference to) …
Based on our previous conversation/ below email…
Re your last email
In answer to your question…
Re
Re your below email
Re your offer
[TBODY] [/TBODY]
Cách mở lời Xin lỗi/Thông báo tin không vui

Lịch sự - FormalThông thường - Normal
Please accept my apology for…
I do apologies for…
I would like to apologize you for not being able to….
We regret to inform you that…
We do apologies for…
I am sorry to let you know that…
Sorry for…
Sorry to let you know that….
Unfortunately sorry for
[TBODY] [/TBODY]
Hoặc thông báo tin tốt lành

Lịch sự - FormalThông thường - Normal
You will be pleased to hear that…
I am pleased to announce that…
We are able to confirm that…
We would like to inform you that.
I am pleased to inform you that.
Good news.
I want to share the good news!
We can confirm that
Congratulations!
I am happy to let you know that
[TBODY] [/TBODY]
Mở lời đề nghị giúp đỡ

Lịch sự - FormalThông thường - Normal
Would you like me to…?
If you wish,
I would be happy to…
May I….
Would you like me to/Do you wish me to…?
Please do not hesitate to ask me if you have….
Do you want me to…
Shall I…?
Can I….?
Could you please?
I’m happy to help you…
[TBODY] [/TBODY]
Đưa ra lời hứa hẹn

Lịch sự - FormalThông thường - Normal
I will contact you again
I will contact you again.
I promise that I will …
I will reply to you with detail information.
I’ll call you later
I’ll get back you
I’m sure to…
Will let you know.
[TBODY] [/TBODY]
Đưa ra yêu cầu

Lịch sự - FormalThông thường - Normal
I’d be grateful if you could…
Could you please provide me …?
I would appreciate it if you could …
It would be appreciated if you could
I would like to request you to…
Can you talk to him?
Can you tell me?
Please send a copy
You are requested to…
I would like to inform you that
Could you please?
[TBODY] [/TBODY]
Thông báo về file đính kèm

Lịch sự - FormalThông thường - Normal
Please see the enclosed file of
Please find attached…
Kindly find the attached…Please receive the attached …
Please see the file named “…” in the following location
Here with attached is
Here are the attachments.
I’ve attached…
[TBODY] [/TBODY]
Trước khi kết thúc email

Lịch sự - FormalThông thường - Normal
Thank you for your help.
Please let me know if you need any kind of further assistance
Please provide your response within 48 hours
Do not hesitate to contact us again
I appreciate your help.
Please feel free to contact us again
Thanks for your help
Feel free to contact me.
Looking forward to receive your reply within 48 hours.
If there’s anything else, just let me know
Please reply not later than …
Very kind of you to help me.
[TBODY] [/TBODY]
Lời kết một email

Lịch sự - FormalThông thường - Normal
We are looking forward to…
With kind regards,
We do hope to hear from you soon.
With best regards,
Yours/Yours sincerely,
Best regards,
With best regards,
Looking forward to (V-ing/N)
Cheers!
Hope to hear from you!
Best wishes,
Regards,
Best,
Thanks,
[TBODY] [/TBODY]
 
Top Bottom