Ngoại ngữ Những điều tối thiểu bạn cần biết để có thể viết được một bài luận hoàn chỉnh

Thảo luận trong 'Rèn luyện kỹ năng Viết' bắt đầu bởi Phạm Thu Giang, 21 Tháng mười một 2018.

Lượt xem: 123

 1. Phạm Thu Giang

  Phạm Thu Giang Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  44
  Điểm thành tích:
  16
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Korea Science Academy of KAIST
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  A basic high school or college essay has the following standardized, five paragraph structure:
  Một bài luận cơ bản sẽ theo cấu trúc năm đoạn như sau:
  • Paragraph 1: Introduction - Mở bài
  • Paragraph 2: Body 1 - Thân bài 1
  • Paragraph 3: Body 2 - Thân bài 2
  • Paragraph 4: Body 3 - Thân bài 3
  • Paragraph 5: Conclusion - Kết bài

  Paragraph 1: Introduction - Mở bài
  Begin with a "hook" to grab the reader's attention and make them want to continue reading.
  Bắt đầu bằng một cái gì đó mà thu hút được sự chú ý của người đọc và khiến cho họ muốn đọc tiếp.

  Next, write the thesis, a clear, one-sentence explanation of your topic for the essay.
  Tiếp theo, viết câu luận điểm, giải thích rõ ràng về chủ đề mà bạn chọn cho bài luận.

  Following the thesis, you should provide a mini-outline which previews the examples you will use to support your thesis in the rest of the essay.
  Sau câu luận điểm, bạn nên viết một câu nhỏ mà nêu được trước một hoặc nhiều ví dụ bạn sẽ sử dụng để hỗ trợ luận điểm của bạn trong phần còn lại của bài luận.

  Finally, designing the last sentence to be seamlessly moving the reader to the first paragraph of the body of the paper.
  Viết câu cuối cùng sao cho có thể dẫn dắt người đọc đến đoạn văn đầu tiên của thân bài luận.

  Paragraphs 2, 3, 4: Body - Thân bài
  For the first body paragraph you should use your strongest argument and most significant example. The first sentence of this paragraph should be the topic sentence of the paragraph that directly relates to the examples listed in the mini-outline of introductory paragraph.
  Đối với đoạn thân bài đầu tiên, bạn nên sử dụng ý kiến hoặc điểm mạnh nhất và ví dụ quan trọng nhất. Câu đầu tiên của đoạn này phải là câu chủ đề của đoạn văn có liên quan trực tiếp đến các ví dụ được liệt kê trong phần nhỏ của đoạn mở bài.

  Next, explain to the reader, in detail, who or what the example is and, more importantly, why that example is relevant and can prove your thesis.
  Tiếp theo, giải thích cho người đọc một cách cụ thể ví dụ là gì hoặc là ai, và quan trọng hơn, tại sao ví dụ đó lại có liên quan và có thể chứng minh được cho luận điểm của bạn.

  Paragraph 5: Conclusion - Kết bài
  The conclusion is like a second introduction because it does in fact contain many of the same features.
  Kết bài là như là một phần giới thiệu thứ hai, bởi vì chúng thực tế có chứa nhiều điểm tương tự.

  Effective conclusions open with a concluding transition ("in conclusion," "in the end," etc.) and an allusion to the "hook" used in the introductory paragraph. After that you should immediately provide a restatement of your thesis statement.
  Những kết bài hiệu quả thường bắt đấu với một từ nối ("in conclusion," "in the end," etc.) và ám chỉ đến câu gây thu hút mà được sử dụng trong đoạn giới thiệu. Sau đó, bạn nên viết lại câu luận điểm của bạn nhưng với một cách dùng từ khác.

  Next, you should use one sentence to write a brief (two or three words) review of the three main points from the body of the essay.
  Tiếp theo, bạn nên sử dụng một câu để viết tóm tắt (hai hoặc ba từ) mô tả lại ba điểm chính từ phần thân bài của bài luận.

  The final element – and final sentence in your essay – should be a "global statement" or "call to action" that gives the reader signals that the discussion has come to an end.
  Yếu tố cuối cùng - và câu cuối cùng trong bài luận của bạn - phải là "lời tuyên bố toàn cầu" hoặc "lời kêu gọi hành động" cho người đọc nhận được tín hiệu rằng bài luận đã kết thúc.

  Suggestions:
  • Pay attention to your introductory paragraph and do not use passive voice or I/my.
  • In the body paragraphs, make sure to connect your points tightly. Do not be too general.
  • Do not copy the introduction for the conclusion paragraph. Only reuse the key words if needed. And be powerful.
  Gợi ý:
  • Hãy dành nhiều sự chú ý hơn cho đoạn mở bài của bạn và không sử dụng cách nói thụ động và I/my.
  • Trong đoạn thân bài, đảm bảo hãy kết nối các ý kiến hoặc quan điểm của bạn chặt chẽ. Đừng viết quá chung chung.
  • Đừng sao chép phần mở bài lại cho đoạn kết bài. Chỉ sử dụng lại các từ khóa nếu cần. Và hãy dùng những câu, từ có tính mạnh mẽ, quyền lực.

  Mình có hơi gặp khó khăn trong việc dịch cũng như diễn đạt bằng tiếng Việt nên câu cú hơi lủng củng một chút, các bạn thông cảm cho mình nhé :Tonton16
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->