Ngoại ngữ [Lý thuyết] Hòa hợp chủ ngữ - động từ (S and V Agreement) - HMF

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,799
13,151
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

HÒA HỢP CHỦ NGỮ - ĐỘNG TỪ là gì nhỉ, sao mà nghe lạ thế :p Xem qua có vẻ không biết đây là gì luôn, nhưng thật ra chính là ngữ pháp rất cơ bản được học và sử dụng từ lúc bắt đầu học tiếng Anh luôn đấy :D

Vậy thì hôm nay, hãy cùng mình, Thiên Thuận và BQT box Anh diễn đàn HOCMAI tìm hiểu về HÒA HỢP CHỦ NGỮ - ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH nhé ^^ Cả nhà sẽ thấy thật sự rất dễ thôi, chỉ cần học thuộc, ghi nhớ cách sử dụng, sau đó làm bài tập đi kèm rồi check đáp án thì mình chắc chắn luôn, mọi người sẽ nắm vững kiến thức phần ngữ pháp này :D Được rồi, cùng bắt đầu nhaaaaaa <3

15_.png
Các nội dung chính:
1. Thế nào là hòa hợp chủ ngữ & động từ (Subject and Verb Agreement)?
2. Các quy tắc thường gặp nhất và cần phải quán triệt ghi nhớ sâu sắc
Phần 1
Phần 2


Nội dung chi tiết:
1. Thế nào là hòa hợp chủ ngữ & động từ (Subject and Verb Agreement)?

 • Cực kỳ đơn giản, hòa hợp chủ ngữ & động từ là cách thay đổi động từ (Verb) tùy theo chủ ngữ (Subject) ở dạng số nhiều/số ít/không đếm được.
 • Có rất nhiều quy tắc thường gặp về hòa hợp chủ ngữ - động từ và cần phải quán triệt ghi nhớ sâu sắc.
2. Các quy tắc thường gặp nhất & cần phải quán triệt ghi nhớ sâu sắc - Phần 1:
 • Nếu chủ ngữ là một danh từ hoặc đại từ số ít thì chia động từ theo hình thức số ít, công thức như sau: S (singular) + V (singular)
Ex: She is a waitress. ; My cat is playing with the ball.
 • Nếu chủ ngữ là một danh từ hoặc đại từ số nhiều thì chia động từ theo hình thức số nhiều, công thức như sau: S (plural) + V(plural)
Ex: They are workers. ; We play Minecraft twice a day.
 • Nếu chủ ngữ là V-ing thì động từ sẽ chia theo hình thức số ít
Ex: Listening to music is my hobby. ; Using computer is very easy
 • Khi chủ ngữ trong câu đuợc nối bằng liên từ OR hoặc NOR thì chia động từ theo chủ ngữ gần nhất với động từ: S1 + or/nor + S2 + V(S2), hoặc EITHER...OR, NEITHER...NOR
Ex: Neither he nor his friends have seen this film before. ; You or I am the last survivor.
 • Khi chủ ngữ là EITHER OF/NEITHER OF thì động từ luôn chia theo hình thức số ít, công thức như sau: Either of/Neither of + N + V(singular)
Ex: Neither of them is allowed to speak now. ; Either of us works hard for the next exam.
 • Nếu chủ ngữ là cấu trúc THE NUMBER OF + N thì sẽ chia động từ theo hình thức số ít, A NUMBER OF + N thì sẽ chia động từ theo hình thức số nhiều.
Ex: The number of online games is increasing day by day. ; A number of people love Minecraft youtubers.
 • Khi chủ ngữ được nối với nhau bởi các liên từ: as long as, as well as,, together with, with,... thì động từ chia theo chủ ngữ thứ nhất: S1 + as long as/as well as/with/... + S2 + V(S1)
Ex: Phuc, as well as his friend is coming to the party. ; She with her dogs goes to the park.
 • Chủ ngữ gồm nhiều chủ thể khác nhau và được nối với nhau bằng từ and thì động từ chia theo hình thức số nhiều.
Ex: Thuan and Phuc are playing Minecraft together.
 • Chủ ngữ bắt đầu bởi một đại từ bất định như each, each of, everyone, everything, everybody, someone, something, somebody, no one, nothing, nobody,...thì động từ luôn chia theo chủ ngữ số ít.
Ex: Everybody knows that he is an actor.
 • Khi chủ ngữ sử dụng cấu trúc Many + N(plural) thì chia động từ theo hình thức số nhiều.
Ex: Many students like outdoor activities nowaday.
Còn nữa... Xem đầy đủ tại

Ngoài ra các bạn có thể xem topic tổng hợp nội dung tại: Tổng hợp đề, ngữ pháp trọng tâm & từ vựng ôn thi

Các topic mà mình muốn giới thiệu đến mọi người <3
1. [Lý thuyết] Các thì cơ bản - HMF
2. [Lý thuyết] Mệnh đề quan hệ - HMF
3. [Lý thuyết] Câu giả định - HMF
4. [Lý thuyết] Câu tường thuật - HMF
5. [Lý thuyết] Câu đảo ngữ - HMF
6. [Lý thuyết] Câu so sánh - HMF
7. [Lý thuyết] Động từ khiếm khuyết (Modal Verb) - HMF
8. [Lý thuyết] Câu hỏi đuôi (Tag Question) - HMF
9. [Lý thuyết] Câu bị động - HMF

Hẹn gặp lại mọi người trong các bài viết sắp tới nha :p Lý thuyết và bài tập sẽ liên tục được cập nhật nhaaaaaa :D
 

Attachments

 • [Lý thuyết] Hòa hợp chủ ngữ & động từ - HMF.pdf
  610.7 KB · Đọc: 6

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,752
471
18
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Xin chào mọi người, bọn mình đã trở lại nè ~ Mình tin là sau khi học kĩ lý thuyết Hòa hợp Chủ ngữ - Động từ mà team Ngoại ngữ biên soạn thì các bạn sẽ áp dụng vào làm bài tập một cách hiệu quả. Không để các bạn phải chờ lâu, dưới đây là phần bài tập đầu tiên của phần lý thuyết thú vị này nhé :Tonton7 Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và làm bài tập thật tốt nhe!

I. Choose the correct answer :
1. The used clothes in the Goodwill store _______ to SOS’s children village already
A. Has donated C. has been donated
B. Have donated D. have been donated
2. Look ! A blue and yellow bird ________ on the tree branch
A. Is sitting B are sitting C sits D. sit
3. Antonio actually believes that General Motors _______ lemons
A. Make B makes C were making D have made
4. Gold coins and silver bars ________ found in the sunken pirate ship.
A. Was B. were C. is D has been
5. Everybody at the fourth of July parade _______ an American flag at the moment.
A. Is carrying B. are carrying C. carries D. carry
6. This week’s National Inquisitor ________ that there _______ photographs of the Loch Ness Monster.
A. Claims – was B. claim – were C. claim – is D. claims – are
7. _______ no one except Marge and Beatrice have to do the math excercises that Ms.Daniel assigned for today ?
A. Does B. Do C. Has D. Have
8. Brown bears ________ long, thick fur, with a moderately long mane at the back of the neck.
A. Has B. have C. is having D. are having
9. Each of the lecturers in this faculty ________ a special bonus by the end of this year.
A. Has received B. received C. is going to receive D. are going to receive
10. Kiara isn’t going to Daytona Beach for spring break because fourteen dollars _______ all
that he has in his vacation fund now
A. Is B. are C. was D. were
11. Even though Rose _______ the film at least twenty times, Wars always _______ her on the edge of his seat.
A. Has seen – keep B. have seen – keeps C. has seen – keeps D. have seen – keep
12. Where _______ the gas mask and the gloves ? It’s my turn to clean the disposal container
A. Is B. are C. was D. were
13. Almost ¾ of the money in Provilube bank ______ stolen last night by th Ocean’s 13
A. Was B. were C. is D. are
14. The singer and the actor ______ coming here now
A. Was B. were C. are D. is
15. Seventy percent of the teachers in this school _______ in other countries before
A. Has taught B. have taught C. teaches D. teach
Đáp án sẽ được cập nhật đầy đủ trong ngày tới các bạn nhé :Tonton16 Hi vọng mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ nhiệt tình những topic học thuật của team Ngoại ngữ được tụi mình soạn thảo và tổng hợp tại ĐÂY. Hãy nhớ rằng những topic lý thuyết hữu ích cùng kho bài tập đồ sộ và chất lượng luôn được cập nhật liên tục nha!
 

minhtam8a2@gmail.com

Học sinh gương mẫu
Thành viên
12 Tháng hai 2016
521
1
2,580
326
16
Bình Định
THCS Ghềnh Ráng
Xin chào mọi người, bọn mình đã trở lại nè ~ Mình tin là sau khi học kĩ lý thuyết Hòa hợp Chủ ngữ - Động từ mà team Ngoại ngữ biên soạn thì các bạn sẽ áp dụng vào làm bài tập một cách hiệu quả. Không để các bạn phải chờ lâu, dưới đây là phần bài tập đầu tiên của phần lý thuyết thú vị này nhé :Tonton7 Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và làm bài tập thật tốt nhe!

I. Choose the correct answer :
1. The used clothes in the Goodwill store _______ to SOS’s children village already
A. Has donated C. has been donated
B. Have donated D. have been donated
2. Look ! A blue and yellow bird ________ on the tree branch
A. Is sitting B are sitting C sits D. sit
3. Antonio actually believes that General Motors _______ lemons
A. Make B makes C were making D have made
4. Gold coins and silver bars ________ found in the sunken pirate ship.
A. Was B. were C. is D has been
5. Everybody at the fourth of July parade _______ an American flag at the moment.
A. Is carrying B. are carrying C. carries D. carry
6. This week’s National Inquisitor ________ that there _______ photographs of the Loch Ness Monster.
A. Claims – was B. claim – were C. claim – is D. claims – are
7. _______ no one except Marge and Beatrice have to do the math excercises that Ms.Daniel assigned for today ?
A. Does B. Do C. Has D. Have
8. Brown bears ________ long, thick fur, with a moderately long mane at the back of the neck.
A. Has B. have C. is having D. are having
9. Each of the lecturers in this faculty ________ a special bonus by the end of this year.
A. Has received B. received C. is going to receive D. are going to receive
10. Kiara isn’t going to Daytona Beach for spring break because fourteen dollars _______ all
that he has in his vacation fund now
A. Is B. are C. was D. were
11. Even though Rose _______ the film at least twenty times, Wars always _______ her on the edge of his seat.
A. Has seen – keep B. have seen – keeps C. has seen – keeps D. have seen – keep
12. Where _______ the gas mask and the gloves ? It’s my turn to clean the disposal container
A. Is B. are C. was D. were
13. Almost ¾ of the money in Provilube bank ______ stolen last night by th Ocean’s 13
A. Was B. were C. is D. are
14. The singer and the actor ______ coming here now
A. Was B. were C. are D. is
15. Seventy percent of the teachers in this school _______ in other countries before
A. Has taught B. have taught C. teaches D. teach
Đáp án sẽ được cập nhật đầy đủ trong ngày tới các bạn nhé :Tonton16 Hi vọng mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ nhiệt tình những topic học thuật của team Ngoại ngữ được tụi mình soạn thảo và tổng hợp tại . Hãy nhớ rằng những topic lý thuyết hữu ích cùng kho bài tập đồ sộ và chất lượng luôn được cập nhật liên tục nha!
I. Choose the correct answer :
1. The used clothes in the Goodwill store _______ to SOS’s children village already
A. Has donated C. has been donated
B. Have donated D. have been donated

2. Look ! A blue and yellow bird ________ on the tree branch
A. Is sitting B are sitting C sits D. sit

3. Antonio actually believes that General Motors _______ lemons
A. Make B makes C were making D have made

4. Gold coins and silver bars ________ found in the sunken pirate ship.
A. Was B. were C. is D has been

5. Everybody at the fourth of July parade _______ an American flag at the moment.
A. Is carrying B. are carrying C. carries D. carry

6. This week’s National Inquisitor ________ that there _______ photographs of the Loch Ness Monster.
A. Claims – was B. claim – were C. claim – is D. claims – are

7. _______ no one except Marge and Beatrice have to do the math excercises that Ms.Daniel assigned for today ?
A. Does B. Do C. Has D. Have

8. Brown bears ________ long, thick fur, with a moderately long mane at the back of the neck.
A. Has B. have C. is having D. are having

9. Each of the lecturers in this faculty ________ a special bonus by the end of this year.
A. Has received B. received C. is going to receive D. are going to receive

10. Kiara isn’t going to Daytona Beach for spring break because fourteen dollars _______ all
that he has in his vacation fund now
A. Is B. are C. was D. were

11. Even though Rose _______ the film at least twenty times, Wars always _______ her on the edge of his seat.
A. Has seen – keep B. have seen – keeps C. has seen – keeps D. have seen – keep

12. Where _______ the gas mask and the gloves ? It’s my turn to clean the disposal container
A. Is B. are C. was D. were

13. Almost ¾ of the money in Provilube bank ______ stolen last night by th Ocean’s 13
A. Was B. were C. is D. are

14. The singer and the actor ______ coming here now
A. Was B. were C. are D. is

15. Seventy percent of the teachers in this school _______ in other countries before
A. Has taught B. have taught C. teaches D. teach
 

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,758
951
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
Xin chào mọi người, bọn mình đã trở lại nè ~ Mình tin là sau khi học kĩ lý thuyết Hòa hợp Chủ ngữ - Động từ mà team Ngoại ngữ biên soạn thì các bạn sẽ áp dụng vào làm bài tập một cách hiệu quả. Không để các bạn phải chờ lâu, dưới đây là phần bài tập đầu tiên của phần lý thuyết thú vị này nhé :Tonton7 Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và làm bài tập thật tốt nhe!

I. Choose the correct answer :
1. The used clothes in the Goodwill store _______ to SOS’s children village already
A. Has donated C. has been donated
B. Have donated D. have been donated
2. Look ! A blue and yellow bird ________ on the tree branch
A. Is sitting B are sitting C sits D. sit
3. Antonio actually believes that General Motors _______ lemons
A. Make B makes C were making D have made
4. Gold coins and silver bars ________ found in the sunken pirate ship.
A. Was B. were C. is D has been
5. Everybody at the fourth of July parade _______ an American flag at the moment.
A. Is carrying B. are carrying C. carries D. carry
6. This week’s National Inquisitor ________ that there _______ photographs of the Loch Ness Monster.
A. Claims – was B. claim – were C. claim – is D. claims – are
7. _______ no one except Marge and Beatrice have to do the math excercises that Ms.Daniel assigned for today ?
A. Does B. Do C. Has D. Have
8. Brown bears ________ long, thick fur, with a moderately long mane at the back of the neck.
A. Has B. have C. is having D. are having
9. Each of the lecturers in this faculty ________ a special bonus by the end of this year.
A. Has received B. received C. is going to receive D. are going to receive
10. Kiara isn’t going to Daytona Beach for spring break because fourteen dollars _______ all
that he has in his vacation fund now
A. Is B. are C. was D. were
11. Even though Rose _______ the film at least twenty times, Wars always _______ her on the edge of his seat.
A. Has seen – keep B. have seen – keeps C. has seen – keeps D. have seen – keep
12. Where _______ the gas mask and the gloves ? It’s my turn to clean the disposal container
A. Is B. are C. was D. were
13. Almost ¾ of the money in Provilube bank ______ stolen last night by th Ocean’s 13
A. Was B. were C. is D. are
14. The singer and the actor ______ coming here now
A. Was B. were C. are D. is
15. Seventy percent of the teachers in this school _______ in other countries before
A. Has taught B. have taught C. teaches D. teach
Đáp án sẽ được cập nhật đầy đủ trong ngày tới các bạn nhé :Tonton16 Hi vọng mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ nhiệt tình những topic học thuật của team Ngoại ngữ được tụi mình soạn thảo và tổng hợp tại ĐÂY. Hãy nhớ rằng những topic lý thuyết hữu ích cùng kho bài tập đồ sộ và chất lượng luôn được cập nhật liên tục nha!

I. Choose the correct answer :
1. The used clothes in the Goodwill store _______ to SOS’s children village already
A. Has donated C. has been donated
B. Have donated D. have been donated

2. Look ! A blue and yellow bird ________ on the tree branch
A. Is sitting B are sitting C sits D. sit

3. Antonio actually believes that General Motors _______ lemons
A. Make B makes C were making D have made

4. Gold coins and silver bars ________ found in the sunken pirate ship.
A. Was B. were C. is D has been

5. Everybody at the fourth of July parade _______ an American flag at the moment.
A. Is carrying B. are carrying C. carries D. carry

6. This week’s National Inquisitor ________ that there _______ photographs of the Loch Ness Monster.
A. Claims – was B. claim – were C. claim – is D. claims – are

7. _______ no one except Marge and Beatrice have to do the math excercises that Ms.Daniel assigned for today ?
A. Does B. Do C. Has D. Have

8. Brown bears ________ long, thick fur, with a moderately long mane at the back of the neck.
A. Has B. have C. is having D. are having

9. Each of the lecturers in this faculty ________ a special bonus by the end of this year.
A. Has received B. received C. is going to receive D. are going to receive

10. Kiara isn’t going to Daytona Beach for spring break because fourteen dollars _______ all
that he has in his vacation fund now
A. Is B. are C. was D. were

11. Even though Rose _______ the film at least twenty times, Wars always _______ her on the edge of his seat.
A. Has seen – keep B. have seen – keeps C. has seen – keeps D. have seen – keep

12. Where _______ the gas mask and the gloves ? It’s my turn to clean the disposal container
A. Is B. are C. was D. were

13. Almost ¾ of the money in Provilube bank ______ stolen last night by th Ocean’s 13
A. Was B. were C. is D. are

14. The singer and the actor ______ coming here now
A. Was B. were C. are D. is

15. Seventy percent of the teachers in this school _______ in other countries before
A. Has taught B. have taught C. teaches D. teach
 

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,752
471
18
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Buổi tối của mọi người như thế nào rồi ạ ~ Sau đây là đáp án cho phần ôn luyện đầu tiên của phần lý thuyết Hòa hợp S + V mà các bạn đã mong chờ qua giờ nè. Cùng đối chiếu kết quả của bản thân thuiii :Tonton7


1 : D

2 : A

3 : B

4 : B

5 : A

6 : D

7 : A

8 : B

9 : C

10 : A

11 : C

12 : B

13 : A

14 : C

15 : B
[TBODY] [/TBODY]
Chúng mình hi vọng rằng những phần bài tập tiếp theo sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn đó :Tonton16 Mọi người có thể theo dõi những topic học thuật của team Ngoại ngữ được tụi mình soạn thảo và tổng hợp tại ĐÂY. Hãy nhớ rằng những topic lý thuyết hữu ích cùng kho bài tập đồ sộ và chất lượng luôn được cập nhật liên tục nha! Chúc mọi người buổi tối tốt lành!
 

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,752
471
18
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Lại là một buổi tối tốt lành mọi người nhỉ ~ Mình tin là sau khi học kĩ lý thuyết Hòa hợp Chủ ngữ - Động từ mà team Ngoại ngữ biên soạn thì các bạn sẽ áp dụng vào làm bài tập một cách hiệu quả. Không để các bạn phải chờ lâu, dưới đây là phần bài tập đầu tiên của phần lý thuyết thú vị này nhé :Tonton7 Chúc cả nhà làm bài tập thật tốt nhe!

II. Give the correct form of the verbs in the present simple :
1. Any of those nails ( be ) __________ fine
2. Each of the Girl Scouts members ( have ) _________ to participate in a community service project.
3. Both the books and the magazine ( be ) __________ placed on the table.
4. Having too much free time ( be ) _________ bad for children.
5. Phobos and Deimos ( be ) ________ the two moons of Mars
6. The French ( be ) ________ famous for their wine and cheese
7. The news about the typhoon ( be ) _________ not good
8. None of these chocolate – broccoli muffins ( be ) _________ good
9. Someone at the stables ( groom )_________ the horses every morning.
10. Every dog in the city of Denver ( be ) _________ required to have a license on its collar.
11. One thousand kilograms of jelly beans ( fill ) _________ up the bed of Betty’s truck.
12. Homework ( be ) _________ an important part of learning English at Spring International
13. Chinese ( be ) _________ a difficult language to pronounce correctly
14. Rice and beans, my favourite dish, ( remind ) _________ me of my native Puerto Rico
15. To become a teacher in the UK ( be – not ) ________ easy as there are so many certificates required
Đáp án sẽ được cập nhật đầy đủ trong ngày tới các bạn nhé :Tonton16 Hi vọng mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ nhiệt tình những topic học thuật của team Ngoại ngữ được tụi mình soạn thảo và tổng hợp tại ĐÂY. Hãy nhớ rằng những topic lý thuyết hữu ích cùng kho bài tập đồ sộ và chất lượng luôn được cập nhật liên tục nha!
 

Homaya Kino

Cựu TMod Sử
HV CLB Lịch sử
Thành viên
20 Tháng hai 2020
850
2,056
236
Hà Tĩnh
THCS Liên Hương
II. Give the correct form of the verbs in the present simple :
1. Any of those nails ( be ) are fine
2. Each of the Girl Scouts members ( have ) has to participate in a community service project.
3. Both the books and the magazine ( be ) are placed on the table.
4. Having too much free time ( be ) is bad for children.
5. Phobos and Deimos ( be ) are the two moons of Mars
6. The French ( be ) are famous for their wine and cheese
7. The news about the typhoon ( be ) is not good
8. None of these chocolate – broccoli muffins ( be ) are good
9. Someone at the stables ( groom ) grooms the horses every morning.
10. Every dog in the city of Denver ( be ) are required to have a license on its collar.
11. One thousand kilograms of jelly beans ( fill ) fills up the bed of Betty’s truck.
12. Homework ( be ) is an important part of learning English at Spring International
13. Chinese ( be ) is a difficult language to pronounce correctly
14. Rice and beans, my favourite dish, ( remind ) reminds me of my native Puerto Rico
15. To become a teacher in the UK ( be – not ) isn't easy as there are so many certificates required

Cùng ủng hộ topic của box anh nha mọi người
@Trần Hoàng Hạ Đan @Aww Pomme @Nguyễn Linh_2006
 

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,852
766
16
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
Lại là một buổi tối tốt lành mọi người nhỉ ~ Mình tin là sau khi học kĩ lý thuyết Hòa hợp Chủ ngữ - Động từ mà team Ngoại ngữ biên soạn thì các bạn sẽ áp dụng vào làm bài tập một cách hiệu quả. Không để các bạn phải chờ lâu, dưới đây là phần bài tập đầu tiên của phần lý thuyết thú vị này nhé :Tonton7 Chúc cả nhà làm bài tập thật tốt nhe!

II. Give the correct form of the verbs in the present simple :
1. Any of those nails ( be ) __________ fine
2. Each of the Girl Scouts members ( have ) _________ to participate in a community service project.
3. Both the books and the magazine ( be ) __________ placed on the table.
4. Having too much free time ( be ) _________ bad for children.
5. Phobos and Deimos ( be ) ________ the two moons of Mars
6. The French ( be ) ________ famous for their wine and cheese
7. The news about the typhoon ( be ) _________ not good
8. None of these chocolate – broccoli muffins ( be ) _________ good
9. Someone at the stables ( groom )_________ the horses every morning.
10. Every dog in the city of Denver ( be ) _________ required to have a license on its collar.
11. One thousand kilograms of jelly beans ( fill ) _________ up the bed of Betty’s truck.
12. Homework ( be ) _________ an important part of learning English at Spring International
13. Chinese ( be ) _________ a difficult language to pronounce correctly
14. Rice and beans, my favourite dish, ( remind ) _________ me of my native Puerto Rico
15. To become a teacher in the UK ( be – not ) ________ easy as there are so many certificates required
Đáp án sẽ được cập nhật đầy đủ trong ngày tới các bạn nhé :Tonton16 Hi vọng mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ nhiệt tình những topic học thuật của team Ngoại ngữ được tụi mình soạn thảo và tổng hợp tại ĐÂY. Hãy nhớ rằng những topic lý thuyết hữu ích cùng kho bài tập đồ sộ và chất lượng luôn được cập nhật liên tục nha!
1. Any of those nails are fine
2. Each of the Girl Scouts members ( have ) _____has____ to participate in a community service project.
3. Both the books and the magazine ( be ) _____are_____ placed on the table.
4. Having too much free time ( be ) ___is______ bad for children.
5. Phobos and Deimos ( be ) ___are_____ the two s of Mars
6. The French ( be ) ___are_____ famous for their wine and cheese
7. The news about the typhoon ( be ) _____is____ not good
8. None of these chocolate – broccoli muffins ( be ) ___is______ good
9. Someone at the stables ( groom )___grooms______ the horses every morning.
10. Every dog in the city of Denver ( be ) _____is____ required to have a license on its collar.
11. One thousand kilograms of jelly beans ( fill ) ____fills_____ up the bed of Betty’s truck.
12. Homework ( be ) ____is_____ an important part of learning English at Spring International
13. Chinese ( be ) ____is_____ a difficult language to pronounce correctly
14. Rice and beans, my favourite dish, ( remind ) ____reminds_____ me of my native Puerto Rico
15. To become a teacher in the UK ( be – not ) ____is not____ easy as there are so many certificates required
 

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,752
471
18
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Chào buổi tối cả nhà ~ Không để các bạn đợi lâu, sau đây là sẽ là đáp án cho phần ôn luyện tiếp theo của phần lý thuyết Hòa hợp S + V nè. Cùng đối chiếu kết quả của bản thân thuiii :Tonton7

II. Give the correct form of the verbs in the present simple :

1. Any of those nails are fine
2. Each of the Girl Scouts members has to participate in a community service project.
3. Both the books and the magazine are placed on the table.
4. Having too much free time is bad for children.
5. Phobos and Deimos are the two s of Mars
6. The French are famous for their wine and cheese
7. The news about the typhoon is not good
8. None of these chocolate – broccoli muffins is/are good
9. Someone at the stables grooms the horses every morning.
10. Every dog in the city of Denver is required to have a license on its collar.
11. One thousand kilograms of jelly beans fills up the bed of Betty’s truck.
12. Homework is an important part of learning English at Spring International
13. Chinese is a difficult language to pronounce correctly
14. Rice and beans, my favourite dish, reminds me of my native Puerto Rico
15. To become a teacher in the UK isn't easy as there are so many certificates required
Chúng mình hi vọng rằng những phần bài tập tiếp theo sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn đó :Tonton16 Mọi người có thể theo dõi những topic học thuật của team Ngoại ngữ được tụi mình soạn thảo và tổng hợp tại ĐÂY. Hãy nhớ rằng những topic lý thuyết hữu ích cùng kho bài tập đồ sộ và chất lượng luôn được cập nhật liên tục nha! Chúc mọi người buổi tối tốt lành!
 

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,752
471
18
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Đến giờ học bài rồi cả nhà ơi ~ Mình tin là lý thuyết Hòa hợp Chủ ngữ - Động từ mà team Ngoại ngữ biên soạn sẽ giúp các bạn vận dụng tốt vào phần bài tập tiếp theo của tụi mình đó. Không để các bạn phải chờ lâu, dưới đây là phần luyện tập tiếp theo của phần lý thuyết thú vị này nè :Tonton7Chúc cả nhà học tốt!

III. Give the correct form of the verbs in the present simple :
1. There ( be ) _________ a nice swimming pool nearby
2. The owner of those CDs ( want ) _________ them back
3. Rain or sleet ( be ) _______ predicted for tomorrow
4. Neither Jane nor Jill ( be ) ________ good at English
5. The Phillipines ( be ) _________ composed of over 7,000 islands
6. There ( be ) _________ a lot of beautiful scenery in Colorado
7. Neither Helen nor her brothers ( like ) ________ to do the washing – up
8. Either string beans or broccoli ( be ) ________ his favourite vegetable
9. That pair of jeans ( fit ) ________ Hannah’s body so nicely
10. Gold, together with silver, ( be ) _________ precious metals
Đáp án sẽ được cập nhật đầy đủ trong ngày tới các bạn nhé :Tonton16 Hi vọng mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ nhiệt tình những topic học thuật của team Ngoại ngữ được tụi mình soạn thảo và tổng hợp tại ĐÂY. Hãy nhớ rằng những topic lý thuyết hữu ích cùng kho bài tập đồ sộ và chất lượng luôn được cập nhật liên tục nha!
 

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
1. There ( be ) _____is____ a nice swimming pool nearby
2. The owner of those CDs ( want ) ____want_____ them back
3. Rain or sleet ( be ) ____is___ predicted for tomorrow
4. Neither Jane nor Jill ( be ) ____is____ good at English
5. The Phillipines ( be ) ____is_____ composed of over 7,000 islands
6. There ( be ) _____is____ a lot of beautiful scenery in Colorado
7. Neither Helen nor her brothers ( like ) ___likes_____ to do the washing – up
8. Either string beans or broccoli ( be ) _____is___ his favourite vegetable
9. That pair of jeans ( fit ) ____fit____ Hannah’s body so nicely
10. Gold, together with silver, ( be ) ____are_____ precious metals
Bất lực :v
 

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,852
766
16
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
1. There ( be ) _________ a nice swimming pool nearby
2. The owner of those CDs ( want ) _________ them back
3. Rain or sleet ( be ) _______ predicted for tomorrow
4. Neither Jane nor Jill ( be ) ________ good at English
5. The Phillipines ( be ) _________ composed of over 7,000 islands
6. There ( be ) _________ a lot of beautiful scenery in Colorado
7. Neither Helen nor her brothers ( like ) ________ to do the washing – up
8. Either string beans or broccoli ( be ) ________ his favourite vegetable
9. That pair of jeans ( fit ) ________ Hannah’s body so nicely
10. Gold, together with silver, ( be ) _________ precious metals
1. There ( be ) _____is____ a nice swimming pool nearby
2. The owner of those CDs ( want ) ____wants_____ them back
3. Rain or sleet ( be )_is____ predicted for tomorrow
4. Neither Jane nor Jill ( be ) _is____ good at English
5. The Phillipines ( be ) ____is___ composed of over 7,000 islands
6. There ( be ) ___is______ a lot of beautiful scenery in Colorado
7. Neither Helen nor her brothers ( like ) ___like_____ to do the washing – up
8. Either string beans or broccoli ( be ) ___is_____ his favourite vegetable
9. That pair of jeans ( fit ) ___fit_____ Hannah’s body so nicely
10. Gold, together with silver, ( be ) ____are_____ precious metals
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
1. There ( be ) is a nice swimming pool nearby
2. The owner of those CDs ( want ) wants them back
3. Rain or sleet ( be ) is predicted for tomorrow
4. Neither Jane nor Jill ( be ) is good at English
5. The Phillipines ( be ) is composed of over 7,000 islands
6. There ( be ) is a lot of beautiful scenery in Colorado
7. Neither Helen nor her brothers ( like ) likes to do the washing – up
8. Either string beans or broccoli ( be ) is his favourite vegetable
9. That pair of jeans ( fit ) fit Hannah’s body so nicely
10. Gold, together with silver, ( be ) are precious metals
 

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,752
471
18
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Không để các bạn chờ lâu, đáp án cho bài tập vừa qua đã sẵn sàng rồi đây ~ Có thể khẳng định được là các bạn đã dần thuần thục vận dụng phần lý thuyết Hòa hợp S + V rồi đó. Cùng đối chiếu kết quả thui nàoooo :Tonton7

III. Give the correct form of the verbs in the present simple :
1. is
2. wants
3. is
4. is
5. is
6 is
7. like
8. is
9. fits
10. is
Chúng mình hi vọng rằng những phần bài tập tiếp theo sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn đó :Tonton16 Mọi người có thể theo dõi những topic học thuật của team Ngoại ngữ được tụi mình soạn thảo và tổng hợp tại ĐÂY. Hãy nhớ rằng những topic lý thuyết hữu ích cùng kho bài tập đồ sộ và chất lượng luôn được cập nhật liên tục nha! Chúc mọi người buổi tối tốt lành!
 

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,752
471
18
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Chúng ta đã đi đến chặng bài tập cuối cùng rồi nè cả nhà ~ Không để các bạn phải chờ lâu, dưới đây là phần luyện tập chốt hạ của phần lý thuyết thú vị này nè :Tonton7Chúc cả nhà học tốt!

IV. Point out the underlined part that contains the mistake in the following sentences and correct it
1. Few apartment in the building are ever vacant at this time of year.
A B C D
2. Chinese is one of the most popular language in the world
A B C D
3. The Roman has developed concrete, aqueducts and the Julian calendar
A B C D
4. Your hands and feet contain nearly half the bone in your body
A B C D
5. The students from Baubaxton Academy of Fine Arts is throwing a party this evening
A B C D
6. There are a lot of good Scandinavian furniture in this showroom
A B C D
7. Each of the bedrooms in Magarett’s house have its own bathroom
A B C D
8. Half of the windows in my house was broken in the earthquake
A B C D
9. The cost of living in the United States are extremely high
A B C D
10. The famous football star Romario, together with his former manager and teammates, are going to the party
A B C D
Đáp án sẽ được cập nhật đầy đủ trong ngày tới các bạn nhé :Tonton16 Hi vọng mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ nhiệt tình những topic học thuật của team Ngoại ngữ được tụi mình soạn thảo và tổng hợp tại ĐÂY. Hãy nhớ rằng những topic lý thuyết hữu ích cùng kho bài tập đồ sộ và chất lượng luôn được cập nhật liên tục nha!
 

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,852
766
16
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
Chúng ta đã đi đến chặng bài tập cuối cùng rồi nè cả nhà ~ Không để các bạn phải chờ lâu, dưới đây là phần luyện tập chốt hạ của phần lý thuyết thú vị này nè :Tonton7Chúc cả nhà học tốt!

IV. Point out the underlined part that contains the mistake in the following sentences and correct it
1. Few apartment in the building are ever vacant at this time of year.
A B C D
2. Chinese is one of the most popular language in the world
A B C D
3. The Roman has developed concrete, aqueducts and the Julian calendar
A B C D
4. Your hands and feet contain nearly half the bone in your body
A B C D
5. The students from Baubaxton Academy of Fine Arts is throwing a party this evening
A B C D
6. There are a lot of good Scandinavian furniture in this showroom
A B C D
7. Each of the bedrooms in Magarett’s house have its own bathroom
A B C D
8. Half of the windows in my house was broken in the earthquake
A B C D
9. The cost of living in the United States are extremely high
A B C D
10. The famous football star Romario, together with his former manager and teammates, are going to the party
A B C D
Đáp án sẽ được cập nhật đầy đủ trong ngày tới các bạn nhé :Tonton16 Hi vọng mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ nhiệt tình những topic học thuật của team Ngoại ngữ được tụi mình soạn thảo và tổng hợp tại ĐÂY. Hãy nhớ rằng những topic lý thuyết hữu ích cùng kho bài tập đồ sộ và chất lượng luôn được cập nhật liên tục nha!
1. Few apartment in the building are ever vacant at this time of year.
B -> is

2. Chinese is one of the most popular language in the world
D-> languages
3. The Roman has developed concrete, aqueducts and the Julian calendar
B-> have developed
4. Your hands and feet contain nearly half the bone in your body
B-> contains

5. The students from Baubaxton Academy of Fine Arts is throwing a party this evening
C-> are throwing

6. There are a lot of good Scandinavian furniture in this showroom
A-> is

7. Each of the bedrooms in Magarett’s house have its own bathroom
C-> has
8. Half of the windows in my house was broken in the earthquake
C-> were
9. The cost of living in the United States are extremely high
C-> is

10. The famous football star Romario, together with his former manager and teammates, are going to the party
D-> is going to
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,799
13,151
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
20h30' 06/09/2021, SIÊU PHẨM ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH chính thức mở cổng đăng ký cho tất cả mọi người :D

Với 1000% nỗ lực và tâm huyết của đội ngũ BQT box tiếng Anh - Cộng đồng Học sinh Việt Nam - Diễn đàn HOCMAI, chúng mình hứa hẹn đây sẽ là bệ phóng TỐT NHẤT cho tất cả những ai mong muốn được ôn thi THPTQG môn tiếng Anh một cách KHOA HỌC, CHI TIẾT và có LỘ TRÌNH BÀI BẢN, RÕ RÀNG với 4 PHẦN - 3 CHẶNG xuyên suốt toàn bộ quá trình ôn thi cho đến khi mọi người chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong quãng đời học sinh của mình! :D

Hãy cùng chúng mình chờ đón topic đăng ký nhé, mọi chi tiết ở đây [Ôn thi THPTQG] NEXT 0.2
banner.png
 
 • Like
Reactions: anbinhf

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,752
471
18
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Chào buổi tối cả nhà ~ Không để các bạn đợi lâu, sau đây là sẽ là đáp án cho phần ôn luyện cuối cùng của phần lý thuyết Hòa hợp S + V nè. Cùng đối chiếu kết quả của bản thân nhaaa :Tonton7

IV. Point out the underlined part that contains the mistake in the following sentences and correct it
1. A : few apartment => few apartments
2. D : language => languages
3. B : has developed => have developed
4. C : the bone => the bones
5. C : is throwing => are throwing
6. D : are => is
7. C : have => has
8. C : was => were
9. C : are => is
10. D : are going to => is going to
Vậy là về cơ bản chúng ta đã hoàn thành phần bài tập ôn luyện cho phần lý thuyết của Hòa hợp Chủ ngữ - Động từ rồi đó :Tonton2 Cảm ơn sự theo dõi ủng hộ topic của các bạn trong những ngày vừa qua và hi vọng rằng chúng ta có thể tiếp tục được đồng hành cùng nhau trong những topic học thuật của team Ngoại ngữ được tụi mình soạn thảo và tổng hợp tại ĐÂY. Các bạn có thể xem đầy đủ đề kèm đáp án tại file được đính kèm nhé! Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ :Tonton5
 

Attachments

 • bài - tập - hòa hợp chủ vị - HFM (7).docx
  67.9 KB · Đọc: 1
Top Bottom