Ngoại ngữ 5 bí kíp đơn giản giúp bạn nói tiếng Anh trôi chảy hơn

Phạm Thu Giang

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng mười một 2018
44
102
16
22
Hà Nội
Korea Science Academy of KAIST
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Stop Being a Student
The right attitude can make the difference between failure and success. Stop thinking of yourself as someone who is learning English, and start thinking of yourself as someone who speaks English. It’s a small change, but it will make you feel more confident and help you to use the English you already know more effectively.
This also means you need to start thinking in English. If you want to say the word “apple” in English, for example, right now you probably think of the word in your native language first, and then try to think of the correct word in English. Instead, try imagining a picture of an apple, and then just think the English word “apple”. Real fluency happens when you stop mentally translating conversations.

1. Đừng suy nghĩ rằng mình là một học sinh
Cách nhìn nhận đúng có thể tạo ra sự khác biệt giữa thất bại và thành công. Hãy ngừng nghĩ về bản thân mình như một người đang học tiếng Anh, và bắt đầu nghĩ rằng mình là một người nói tiếng Anh nhé. Đó tuy là một thay đổi nhỏ, nhưng nó sẽ làm cho bạn cảm thấy tự tin hơn và giúp bạn sử dụng vốn tiếng Anh bạn đã biết một cách hiệu quả hơn.
Điều này cũng có nghĩa là bạn cần phải bắt đầu suy nghĩ bằng tiếng Anh. Ví dụ, nếu bạn muốn nói từ “apple” trong tiếng Anh, thường bạn có thể nghĩ từ này bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn trước, và sau đó cố gắng dịch ra tiếng Anh ở trong đầu. Thay vào đó, hãy thử tưởng tượng một hình ảnh của một quả táo, và sau đó chỉ cần nghĩ đến từ tiếng Anh "apple". Sự trôi chảy sẽ thực sự có khi bạn ngừng dịch các cuộc trò chuyện trong đầu của bạn đó.


2. Get More out of Listening
When most students listen to a native English-speaker, they focus on understanding what all the words mean. This is definitely important, but there is a lot more you can learn from listening. Try listening not just to what the words mean, but to how the person says them. Notice which words the person links together in a sentence, or when they say “ya” instead of “you.” Try to remember these details the next time you speak and your English will begin to sound more natural.
Easier said than done, right? When you listen to native English speakers, it can be hard to understand every single word that is spoken. They might use many words you don’t know, talk too fast or have a strong accent.
A fantastic way to practice listening is to start watching native people's vlogs (video blogs) on Youtube, so you can hear the English that people speak every day. The more you listen to this authentic English, the better you will understand how to speak English naturally.

2. Học nhiều hơn từ việc nghe
Khi nghe một người bản địa nói tiếng Anh, mọi người thường sẽ tập trung vào việc cố gắng hiểu ý nghĩa của tất cả các từ. Điều này chắc chắn rất quan trọng, nhưng có rất nhiều điều bạn có thể học được từ việc chú ý lắng nghe hơn. Hãy thử lắng nghe không chỉ nghĩa của các từ, mà còn cả biểu cảm, cách diễn đạt của người đó nữa. Chú ý những từ mà người đó liên kết với nhau trong một câu, hoặc khi họ nói “ya” thay vì “you”. Hãy ghi nhớ những chi tiết này vào lần tiếp theo bạn nói, và tiếng Anh của bạn sẽ bắt đầu nghe tự nhiên hơn.
Nói dễ hơn làm mà, phải không? Khi bạn nghe người nói tiếng Anh bản ngữ, có thể sẽ khó để hiểu được từng từ một mà họ nói. Họ có thể sử dụng nhiều từ bạn không biết, nói quá nhanh hoặc có giọng bản địa nặng.
Một cách tuyệt vời để thực hành nghe là bắt đầu xem vlog của người bản địa (blog video) trên Youtube, vì nhờ vậy bạn có thể nghe tiếng Anh mà mọi người sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bạn càng nghe nhiều, bạn sẽ càng hiểu rõ làm thế nào để nói tiếng Anh một cách tự nhiên hơn thôi.


3. Don't Study Grammar Too Much
The key to learning a language is finding a balance between studying and practicing. Speaking English fluently isn’t the same as knowing perfect English grammar – even native English-speakers make grammar mistakes! Fluency is about being able to communicate. That’s why sometimes it’s important to put the grammar textbook away, so you can go out and practice those writing, reading, listening and speaking skills in the real world.

3. Không học ngữ pháp quá nhiều
Chìa khóa để học tốt một ngôn ngữ là tìm được sự cân bằng giữa việc học và việc thực hành. Nói tiếng Anh lưu loát không có nghĩa là phải biết và sử dụng ngữ pháp tiếng Anh hoàn hảo - ngay cả những người nói tiếng Anh bản địa còn mắc lỗi ngữ pháp cơ mà! Sự lưu loát nằm ở việc có thể giao tiếp hay không. Đó là lý do tại sao đôi khi điều quan trọng là phải cất sách giáo khoa ngữ pháp đi, để bạn có thể đi ra ngoài và thực hành những kỹ năng viết, đọc, nghe và nói trong những hoàn cảnh thực tế.

4. Remember the Answer is in the Question
Listen carefully when someone asks you a question in English and you’ll answer perfectly every time. English questions are like mirrors:
Does he...? Yes, he does.
Can she...? Yes, she can.
Is it...? Yes, it is.
If someone asks you a question and you’re not sure how to answer, start by thinking about the words used in the question. The person has already said most of the words you need to make your answer. Instead of just memorizing English grammar, start to look for patterns like this one. There are a lot of simple ways to “cheat” and make it easier to remember the right words.

4. Hãy nhớ rằng câu trả lời thường nằm trong câu hỏi
Chú ý lắng nghe một cách cẩn thận khi ai đó hỏi bạn một câu hỏi bằng tiếng Anh và bạn sẽ luôn trả lời được một cách hoàn hảo. Các câu hỏi tiếng Anh thường giống như những chiếc gương phản chiếu vậy:
Does he...? Yes, he does.
Can she...? Yes, she can.
Is it...? Yes, it is.
Nếu ai đó hỏi bạn một câu hỏi và bạn không chắc chắn về câu trả lời, hãy bắt đầu bằng cách suy nghĩ về các từ được sử dụng trong câu hỏi. Người hỏi thường đã nói hầu hết các từ bạn cần để trả lời. Thay vì chỉ ghi nhớ ngữ pháp tiếng Anh, hãy bắt đầu tìm kiếm các mẫu câu như thế này. Có rất nhiều cách đơn giản để "gian lận" và làm cho việc ghi nhớ các từ phù hợp trở nên dễ dàng hơn.


5. Don't Be Afraid to Make Mistakes
Sometimes it can be difficult to put all those rules and words together into a simple sentence. Don’t let the fear of saying something wrong stop you from speaking at all. Even if you think you’re making a mistake, keep speaking anyway. Most of the time, people will understand what you’re trying to say, even if you make a mistake. Plus, the more you speak, the easier it gets, and the more quickly the right words will come to mind.

5. Đừng ngại việc mắc lỗi
Đôi khi, bạn sẽ thấy khó có thể gộp tất cả các quy tắc và từ lại với nhau để tạo thành một câu đơn giản. Đừng để nỗi sợ rằng mình sẽ nói điều gì đó sai khiến bạn không nói gì cả. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn đang phạm sai lầm, hãy tiếp tục nói. Hầu hết thời gian, mọi người đều sẽ hiểu bạn đang cố gắng nói những gì, kể cả khi bạn mắc lỗi. Thêm vào đó, bạn càng nói nhiều, việc nói càng dễ dàng hơn, và việc tìm được những từ phù hợp cũng sẽ càng nhanh hơn nữa đó.
 
Last edited:

Phạm Dương

Cựu Cố vấn tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng mười 2018
1,599
2,859
371
Hà Nội
Đại học Thương Mại
Bonus:
- Hãy thực hành nếu có thể )))
- Không có ai nói chuyện cùng thì nghe 1 bài nào đó rồi lặp lại theo người ta cũng được.
Miễn là bài đó phù hợp với trình độ nghe hiện tại của bản thân và nó có script, bài đó TA cũng nên là TA chuẩn nữa nhé ^^
 

Ngố Ngây Ngô

Giải Nhất event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
24 Tháng bảy 2018
805
840
126
Quảng Nam
THPT
thế có cách nào để phản xạ tốt không ạ? em phản xạ max kém luôn, họ what are you doing mà verb trong câu trả lời của em quên thêm ing T^T
 
  • Like
Reactions: Đình Hải

Phạm Thu Giang

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng mười một 2018
44
102
16
22
Hà Nội
Korea Science Academy of KAIST
thế có cách nào để phản xạ tốt không ạ? em phản xạ max kém luôn, họ what are you doing mà verb trong câu trả lời của em quên thêm ing T^T
Không sao đâu em, em cứ trả lời sai ngữ pháp một chút cũng được, miễn là người ta hiểu được ý em là ok rồi. Về việc phản xạ thì chỉ có luyện tập chăm chỉ thôi nhé.
 

ĐứcHoàng2017

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2018
1,093
1,236
176
Hà Nội
Hocmai
1. Stop Being a Student
The right attitude can make the difference between failure and success. Stop thinking of yourself as someone who is learning English, and start thinking of yourself as someone who speaks English. It’s a small change, but it will make you feel more confident and help you to use the English you already know more effectively.
This also means you need to start thinking in English. If you want to say the word “apple” in English, for example, right now you probably think of the word in your native language first, and then try to think of the correct word in English. Instead, try imagining a picture of an apple, and then just think the English word “apple”. Real fluency happens when you stop mentally translating conversations.

1. Đừng suy nghĩ rằng mình là một học sinh
Cách nhìn nhận đúng có thể tạo ra sự khác biệt giữa thất bại và thành công. Hãy ngừng nghĩ về bản thân mình như một người đang học tiếng Anh, và bắt đầu nghĩ rằng mình là một người nói tiếng Anh nhé. Đó tuy là một thay đổi nhỏ, nhưng nó sẽ làm cho bạn cảm thấy tự tin hơn và giúp bạn sử dụng vốn tiếng Anh bạn đã biết một cách hiệu quả hơn.
Điều này cũng có nghĩa là bạn cần phải bắt đầu suy nghĩ bằng tiếng Anh. Ví dụ, nếu bạn muốn nói từ “apple” trong tiếng Anh, thường bạn có thể nghĩ từ này bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn trước, và sau đó cố gắng dịch ra tiếng Anh ở trong đầu. Thay vào đó, hãy thử tưởng tượng một hình ảnh của một quả táo, và sau đó chỉ cần nghĩ đến từ tiếng Anh "apple". Sự trôi chảy sẽ thực sự có khi bạn ngừng dịch các cuộc trò chuyện trong đầu của bạn đó.


2. Get More out of Listening
When most students listen to a native English-speaker, they focus on understanding what all the words mean. This is definitely important, but there is a lot more you can learn from listening. Try listening not just to what the words mean, but to how the person says them. Notice which words the person links together in a sentence, or when they say “ya” instead of “you.” Try to remember these details the next time you speak and your English will begin to sound more natural.
Easier said than done, right? When you listen to native English speakers, it can be hard to understand every single word that is spoken. They might use many words you don’t know, talk too fast or have a strong accent.
A fantastic way to practice listening is to start watching native people's vlogs (video blogs) on Youtube, so you can hear the English that people speak every day. The more you listen to this authentic English, the better you will understand how to speak English naturally.

2. Học nhiều hơn từ việc nghe
Khi nghe một người bản địa nói tiếng Anh, mọi người thường sẽ tập trung vào việc cố gắng hiểu ý nghĩa của tất cả các từ. Điều này chắc chắn rất quan trọng, nhưng có rất nhiều điều bạn có thể học được từ việc chú ý lắng nghe hơn. Hãy thử lắng nghe không chỉ nghĩa của các từ, mà còn cả biểu cảm, cách diễn đạt của người đó nữa. Chú ý những từ mà người đó liên kết với nhau trong một câu, hoặc khi họ nói “ya” thay vì “you”. Hãy ghi nhớ những chi tiết này vào lần tiếp theo bạn nói, và tiếng Anh của bạn sẽ bắt đầu nghe tự nhiên hơn.
Nói dễ hơn làm mà, phải không? Khi bạn nghe người nói tiếng Anh bản ngữ, có thể sẽ khó để hiểu được từng từ một mà họ nói. Họ có thể sử dụng nhiều từ bạn không biết, nói quá nhanh hoặc có giọng bản địa nặng.
Một cách tuyệt vời để thực hành nghe là bắt đầu xem vlog của người bản địa (blog video) trên Youtube, vì nhờ vậy bạn có thể nghe tiếng Anh mà mọi người sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bạn càng nghe nhiều, bạn sẽ càng hiểu rõ làm thế nào để nói tiếng Anh một cách tự nhiên hơn thôi.


3. Don't Study Grammar Too Much
The key to learning a language is finding a balance between studying and practicing. Speaking English fluently isn’t the same as knowing perfect English grammar – even native English-speakers make grammar mistakes! Fluency is about being able to communicate. That’s why sometimes it’s important to put the grammar textbook away, so you can go out and practice those writing, reading, listening and speaking skills in the real world.

3. Không học ngữ pháp quá nhiều
Chìa khóa để học tốt một ngôn ngữ là tìm được sự cân bằng giữa việc học và việc thực hành. Nói tiếng Anh lưu loát không có nghĩa là phải biết và sử dụng ngữ pháp tiếng Anh hoàn hảo - ngay cả những người nói tiếng Anh bản địa còn mắc lỗi ngữ pháp cơ mà! Sự lưu loát nằm ở việc có thể giao tiếp hay không. Đó là lý do tại sao đôi khi điều quan trọng là phải cất sách giáo khoa ngữ pháp đi, để bạn có thể đi ra ngoài và thực hành những kỹ năng viết, đọc, nghe và nói trong những hoàn cảnh thực tế.

4. Remember the Answer is in the Question
Listen carefully when someone asks you a question in English and you’ll answer perfectly every time. English questions are like mirrors:
Does he...? Yes, he does.
Can she...? Yes, she can.
Is it...? Yes, it is.
If someone asks you a question and you’re not sure how to answer, start by thinking about the words used in the question. The person has already said most of the words you need to make your answer. Instead of just memorizing English grammar, start to look for patterns like this one. There are a lot of simple ways to “cheat” and make it easier to remember the right words.

4. Hãy nhớ rằng câu trả lời thường nằm trong câu hỏi
Chú ý lắng nghe một cách cẩn thận khi ai đó hỏi bạn một câu hỏi bằng tiếng Anh và bạn sẽ luôn trả lời được một cách hoàn hảo. Các câu hỏi tiếng Anh thường giống như những chiếc gương phản chiếu vậy:
Does he...? Yes, he does.
Can she...? Yes, she can.
Is it...? Yes, it is.
Nếu ai đó hỏi bạn một câu hỏi và bạn không chắc chắn về câu trả lời, hãy bắt đầu bằng cách suy nghĩ về các từ được sử dụng trong câu hỏi. Người hỏi thường đã nói hầu hết các từ bạn cần để trả lời. Thay vì chỉ ghi nhớ ngữ pháp tiếng Anh, hãy bắt đầu tìm kiếm các mẫu câu như thế này. Có rất nhiều cách đơn giản để "gian lận" và làm cho việc ghi nhớ các từ phù hợp trở nên dễ dàng hơn.


5. Don't Be Afraid to Make Mistakes
Sometimes it can be difficult to put all those rules and words together into a simple sentence. Don’t let the fear of saying something wrong stop you from speaking at all. Even if you think you’re making a mistake, keep speaking anyway. Most of the time, people will understand what you’re trying to say, even if you make a mistake. Plus, the more you speak, the easier it gets, and the more quickly the right words will come to mind.

5. Đừng ngại việc mắc lỗi
Đôi khi, bạn sẽ thấy khó có thể gộp tất cả các quy tắc và từ lại với nhau để tạo thành một câu đơn giản. Đừng để nỗi sợ rằng mình sẽ nói điều gì đó sai khiến bạn không nói gì cả. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn đang phạm sai lầm, hãy tiếp tục nói. Hầu hết thời gian, mọi người đều sẽ hiểu bạn đang cố gắng nói những gì, kể cả khi bạn mắc lỗi. Thêm vào đó, bạn càng nói nhiều, việc nói càng dễ dàng hơn, và việc tìm được những từ phù hợp cũng sẽ càng nhanh hơn nữa đó.
Cái này em sẽ ghi nhớ để đi săn Tây :D
 

Đặng Quốc Khánh 10CA1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng tám 2018
1,120
1,467
191
19
Hải Dương
THCS Phan Bội Châu
1. Stop Being a Student
The right attitude can make the difference between failure and success. Stop thinking of yourself as someone who is learning English, and start thinking of yourself as someone who speaks English. It’s a small change, but it will make you feel more confident and help you to use the English you already know more effectively.
This also means you need to start thinking in English. If you want to say the word “apple” in English, for example, right now you probably think of the word in your native language first, and then try to think of the correct word in English. Instead, try imagining a picture of an apple, and then just think the English word “apple”. Real fluency happens when you stop mentally translating conversations.

1. Đừng suy nghĩ rằng mình là một học sinh
Cách nhìn nhận đúng có thể tạo ra sự khác biệt giữa thất bại và thành công. Hãy ngừng nghĩ về bản thân mình như một người đang học tiếng Anh, và bắt đầu nghĩ rằng mình là một người nói tiếng Anh nhé. Đó tuy là một thay đổi nhỏ, nhưng nó sẽ làm cho bạn cảm thấy tự tin hơn và giúp bạn sử dụng vốn tiếng Anh bạn đã biết một cách hiệu quả hơn.
Điều này cũng có nghĩa là bạn cần phải bắt đầu suy nghĩ bằng tiếng Anh. Ví dụ, nếu bạn muốn nói từ “apple” trong tiếng Anh, thường bạn có thể nghĩ từ này bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn trước, và sau đó cố gắng dịch ra tiếng Anh ở trong đầu. Thay vào đó, hãy thử tưởng tượng một hình ảnh của một quả táo, và sau đó chỉ cần nghĩ đến từ tiếng Anh "apple". Sự trôi chảy sẽ thực sự có khi bạn ngừng dịch các cuộc trò chuyện trong đầu của bạn đó.


2. Get More out of Listening
When most students listen to a native English-speaker, they focus on understanding what all the words mean. This is definitely important, but there is a lot more you can learn from listening. Try listening not just to what the words mean, but to how the person says them. Notice which words the person links together in a sentence, or when they say “ya” instead of “you.” Try to remember these details the next time you speak and your English will begin to sound more natural.
Easier said than done, right? When you listen to native English speakers, it can be hard to understand every single word that is spoken. They might use many words you don’t know, talk too fast or have a strong accent.
A fantastic way to practice listening is to start watching native people's vlogs (video blogs) on Youtube, so you can hear the English that people speak every day. The more you listen to this authentic English, the better you will understand how to speak English naturally.

2. Học nhiều hơn từ việc nghe
Khi nghe một người bản địa nói tiếng Anh, mọi người thường sẽ tập trung vào việc cố gắng hiểu ý nghĩa của tất cả các từ. Điều này chắc chắn rất quan trọng, nhưng có rất nhiều điều bạn có thể học được từ việc chú ý lắng nghe hơn. Hãy thử lắng nghe không chỉ nghĩa của các từ, mà còn cả biểu cảm, cách diễn đạt của người đó nữa. Chú ý những từ mà người đó liên kết với nhau trong một câu, hoặc khi họ nói “ya” thay vì “you”. Hãy ghi nhớ những chi tiết này vào lần tiếp theo bạn nói, và tiếng Anh của bạn sẽ bắt đầu nghe tự nhiên hơn.
Nói dễ hơn làm mà, phải không? Khi bạn nghe người nói tiếng Anh bản ngữ, có thể sẽ khó để hiểu được từng từ một mà họ nói. Họ có thể sử dụng nhiều từ bạn không biết, nói quá nhanh hoặc có giọng bản địa nặng.
Một cách tuyệt vời để thực hành nghe là bắt đầu xem vlog của người bản địa (blog video) trên Youtube, vì nhờ vậy bạn có thể nghe tiếng Anh mà mọi người sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bạn càng nghe nhiều, bạn sẽ càng hiểu rõ làm thế nào để nói tiếng Anh một cách tự nhiên hơn thôi.


3. Don't Study Grammar Too Much
The key to learning a language is finding a balance between studying and practicing. Speaking English fluently isn’t the same as knowing perfect English grammar – even native English-speakers make grammar mistakes! Fluency is about being able to communicate. That’s why sometimes it’s important to put the grammar textbook away, so you can go out and practice those writing, reading, listening and speaking skills in the real world.

3. Không học ngữ pháp quá nhiều
Chìa khóa để học tốt một ngôn ngữ là tìm được sự cân bằng giữa việc học và việc thực hành. Nói tiếng Anh lưu loát không có nghĩa là phải biết và sử dụng ngữ pháp tiếng Anh hoàn hảo - ngay cả những người nói tiếng Anh bản địa còn mắc lỗi ngữ pháp cơ mà! Sự lưu loát nằm ở việc có thể giao tiếp hay không. Đó là lý do tại sao đôi khi điều quan trọng là phải cất sách giáo khoa ngữ pháp đi, để bạn có thể đi ra ngoài và thực hành những kỹ năng viết, đọc, nghe và nói trong những hoàn cảnh thực tế.

4. Remember the Answer is in the Question
Listen carefully when someone asks you a question in English and you’ll answer perfectly every time. English questions are like mirrors:
Does he...? Yes, he does.
Can she...? Yes, she can.
Is it...? Yes, it is.
If someone asks you a question and you’re not sure how to answer, start by thinking about the words used in the question. The person has already said most of the words you need to make your answer. Instead of just memorizing English grammar, start to look for patterns like this one. There are a lot of simple ways to “cheat” and make it easier to remember the right words.

4. Hãy nhớ rằng câu trả lời thường nằm trong câu hỏi
Chú ý lắng nghe một cách cẩn thận khi ai đó hỏi bạn một câu hỏi bằng tiếng Anh và bạn sẽ luôn trả lời được một cách hoàn hảo. Các câu hỏi tiếng Anh thường giống như những chiếc gương phản chiếu vậy:
Does he...? Yes, he does.
Can she...? Yes, she can.
Is it...? Yes, it is.
Nếu ai đó hỏi bạn một câu hỏi và bạn không chắc chắn về câu trả lời, hãy bắt đầu bằng cách suy nghĩ về các từ được sử dụng trong câu hỏi. Người hỏi thường đã nói hầu hết các từ bạn cần để trả lời. Thay vì chỉ ghi nhớ ngữ pháp tiếng Anh, hãy bắt đầu tìm kiếm các mẫu câu như thế này. Có rất nhiều cách đơn giản để "gian lận" và làm cho việc ghi nhớ các từ phù hợp trở nên dễ dàng hơn.


5. Don't Be Afraid to Make Mistakes
Sometimes it can be difficult to put all those rules and words together into a simple sentence. Don’t let the fear of saying something wrong stop you from speaking at all. Even if you think you’re making a mistake, keep speaking anyway. Most of the time, people will understand what you’re trying to say, even if you make a mistake. Plus, the more you speak, the easier it gets, and the more quickly the right words will come to mind.

5. Đừng ngại việc mắc lỗi
Đôi khi, bạn sẽ thấy khó có thể gộp tất cả các quy tắc và từ lại với nhau để tạo thành một câu đơn giản. Đừng để nỗi sợ rằng mình sẽ nói điều gì đó sai khiến bạn không nói gì cả. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn đang phạm sai lầm, hãy tiếp tục nói. Hầu hết thời gian, mọi người đều sẽ hiểu bạn đang cố gắng nói những gì, kể cả khi bạn mắc lỗi. Thêm vào đó, bạn càng nói nhiều, việc nói càng dễ dàng hơn, và việc tìm được những từ phù hợp cũng sẽ càng nhanh hơn nữa đó.
Hữu ích
 
  • Like
Reactions: Phạm Thu Giang

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
1. Stop Being a Student
The right attitude can make the difference between failure and success. Stop thinking of yourself as someone who is learning English, and start thinking of yourself as someone who speaks English. It’s a small change, but it will make you feel more confident and help you to use the English you already know more effectively.
This also means you need to start thinking in English. If you want to say the word “apple” in English, for example, right now you probably think of the word in your native language first, and then try to think of the correct word in English. Instead, try imagining a picture of an apple, and then just think the English word “apple”. Real fluency happens when you stop mentally translating conversations.

1. Đừng suy nghĩ rằng mình là một học sinh
Cách nhìn nhận đúng có thể tạo ra sự khác biệt giữa thất bại và thành công. Hãy ngừng nghĩ về bản thân mình như một người đang học tiếng Anh, và bắt đầu nghĩ rằng mình là một người nói tiếng Anh nhé. Đó tuy là một thay đổi nhỏ, nhưng nó sẽ làm cho bạn cảm thấy tự tin hơn và giúp bạn sử dụng vốn tiếng Anh bạn đã biết một cách hiệu quả hơn.
Điều này cũng có nghĩa là bạn cần phải bắt đầu suy nghĩ bằng tiếng Anh. Ví dụ, nếu bạn muốn nói từ “apple” trong tiếng Anh, thường bạn có thể nghĩ từ này bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn trước, và sau đó cố gắng dịch ra tiếng Anh ở trong đầu. Thay vào đó, hãy thử tưởng tượng một hình ảnh của một quả táo, và sau đó chỉ cần nghĩ đến từ tiếng Anh "apple". Sự trôi chảy sẽ thực sự có khi bạn ngừng dịch các cuộc trò chuyện trong đầu của bạn đó.


2. Get More out of Listening
When most students listen to a native English-speaker, they focus on understanding what all the words mean. This is definitely important, but there is a lot more you can learn from listening. Try listening not just to what the words mean, but to how the person says them. Notice which words the person links together in a sentence, or when they say “ya” instead of “you.” Try to remember these details the next time you speak and your English will begin to sound more natural.
Easier said than done, right? When you listen to native English speakers, it can be hard to understand every single word that is spoken. They might use many words you don’t know, talk too fast or have a strong accent.
A fantastic way to practice listening is to start watching native people's vlogs (video blogs) on Youtube, so you can hear the English that people speak every day. The more you listen to this authentic English, the better you will understand how to speak English naturally.

2. Học nhiều hơn từ việc nghe
Khi nghe một người bản địa nói tiếng Anh, mọi người thường sẽ tập trung vào việc cố gắng hiểu ý nghĩa của tất cả các từ. Điều này chắc chắn rất quan trọng, nhưng có rất nhiều điều bạn có thể học được từ việc chú ý lắng nghe hơn. Hãy thử lắng nghe không chỉ nghĩa của các từ, mà còn cả biểu cảm, cách diễn đạt của người đó nữa. Chú ý những từ mà người đó liên kết với nhau trong một câu, hoặc khi họ nói “ya” thay vì “you”. Hãy ghi nhớ những chi tiết này vào lần tiếp theo bạn nói, và tiếng Anh của bạn sẽ bắt đầu nghe tự nhiên hơn.
Nói dễ hơn làm mà, phải không? Khi bạn nghe người nói tiếng Anh bản ngữ, có thể sẽ khó để hiểu được từng từ một mà họ nói. Họ có thể sử dụng nhiều từ bạn không biết, nói quá nhanh hoặc có giọng bản địa nặng.
Một cách tuyệt vời để thực hành nghe là bắt đầu xem vlog của người bản địa (blog video) trên Youtube, vì nhờ vậy bạn có thể nghe tiếng Anh mà mọi người sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bạn càng nghe nhiều, bạn sẽ càng hiểu rõ làm thế nào để nói tiếng Anh một cách tự nhiên hơn thôi.


3. Don't Study Grammar Too Much
The key to learning a language is finding a balance between studying and practicing. Speaking English fluently isn’t the same as knowing perfect English grammar – even native English-speakers make grammar mistakes! Fluency is about being able to communicate. That’s why sometimes it’s important to put the grammar textbook away, so you can go out and practice those writing, reading, listening and speaking skills in the real world.

3. Không học ngữ pháp quá nhiều
Chìa khóa để học tốt một ngôn ngữ là tìm được sự cân bằng giữa việc học và việc thực hành. Nói tiếng Anh lưu loát không có nghĩa là phải biết và sử dụng ngữ pháp tiếng Anh hoàn hảo - ngay cả những người nói tiếng Anh bản địa còn mắc lỗi ngữ pháp cơ mà! Sự lưu loát nằm ở việc có thể giao tiếp hay không. Đó là lý do tại sao đôi khi điều quan trọng là phải cất sách giáo khoa ngữ pháp đi, để bạn có thể đi ra ngoài và thực hành những kỹ năng viết, đọc, nghe và nói trong những hoàn cảnh thực tế.

4. Remember the Answer is in the Question
Listen carefully when someone asks you a question in English and you’ll answer perfectly every time. English questions are like mirrors:
Does he...? Yes, he does.
Can she...? Yes, she can.
Is it...? Yes, it is.
If someone asks you a question and you’re not sure how to answer, start by thinking about the words used in the question. The person has already said most of the words you need to make your answer. Instead of just memorizing English grammar, start to look for patterns like this one. There are a lot of simple ways to “cheat” and make it easier to remember the right words.

4. Hãy nhớ rằng câu trả lời thường nằm trong câu hỏi
Chú ý lắng nghe một cách cẩn thận khi ai đó hỏi bạn một câu hỏi bằng tiếng Anh và bạn sẽ luôn trả lời được một cách hoàn hảo. Các câu hỏi tiếng Anh thường giống như những chiếc gương phản chiếu vậy:
Does he...? Yes, he does.
Can she...? Yes, she can.
Is it...? Yes, it is.
Nếu ai đó hỏi bạn một câu hỏi và bạn không chắc chắn về câu trả lời, hãy bắt đầu bằng cách suy nghĩ về các từ được sử dụng trong câu hỏi. Người hỏi thường đã nói hầu hết các từ bạn cần để trả lời. Thay vì chỉ ghi nhớ ngữ pháp tiếng Anh, hãy bắt đầu tìm kiếm các mẫu câu như thế này. Có rất nhiều cách đơn giản để "gian lận" và làm cho việc ghi nhớ các từ phù hợp trở nên dễ dàng hơn.


5. Don't Be Afraid to Make Mistakes
Sometimes it can be difficult to put all those rules and words together into a simple sentence. Don’t let the fear of saying something wrong stop you from speaking at all. Even if you think you’re making a mistake, keep speaking anyway. Most of the time, people will understand what you’re trying to say, even if you make a mistake. Plus, the more you speak, the easier it gets, and the more quickly the right words will come to mind.

5. Đừng ngại việc mắc lỗi
Đôi khi, bạn sẽ thấy khó có thể gộp tất cả các quy tắc và từ lại với nhau để tạo thành một câu đơn giản. Đừng để nỗi sợ rằng mình sẽ nói điều gì đó sai khiến bạn không nói gì cả. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn đang phạm sai lầm, hãy tiếp tục nói. Hầu hết thời gian, mọi người đều sẽ hiểu bạn đang cố gắng nói những gì, kể cả khi bạn mắc lỗi. Thêm vào đó, bạn càng nói nhiều, việc nói càng dễ dàng hơn, và việc tìm được những từ phù hợp cũng sẽ càng nhanh hơn nữa đó.
i dont know why,but my speaking skills is much better than my english grammar :Vv
 
  • Like
Reactions: phuongdaitt1

Mèo Bami

Học sinh mới
Thành viên
16 Tháng mười một 2018
18
7
6
Hà Nội
Kim Liên
quá chuẩn khỏi chỉnh.
kết nhất là thinking in english, mình đã thử nghiệm và rất hiệu quả :)
 

Phuong Vi

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tám 2017
980
444
101
Bình Phước
Bình phước
1. Stop Being a Student
The right attitude can make the difference between failure and success. Stop thinking of yourself as someone who is learning English, and start thinking of yourself as someone who speaks English. It’s a small change, but it will make you feel more confident and help you to use the English you already know more effectively.
This also means you need to start thinking in English. If you want to say the word “apple” in English, for example, right now you probably think of the word in your native language first, and then try to think of the correct word in English. Instead, try imagining a picture of an apple, and then just think the English word “apple”. Real fluency happens when you stop mentally translating conversations.

1. Đừng suy nghĩ rằng mình là một học sinh
Cách nhìn nhận đúng có thể tạo ra sự khác biệt giữa thất bại và thành công. Hãy ngừng nghĩ về bản thân mình như một người đang học tiếng Anh, và bắt đầu nghĩ rằng mình là một người nói tiếng Anh nhé. Đó tuy là một thay đổi nhỏ, nhưng nó sẽ làm cho bạn cảm thấy tự tin hơn và giúp bạn sử dụng vốn tiếng Anh bạn đã biết một cách hiệu quả hơn.
Điều này cũng có nghĩa là bạn cần phải bắt đầu suy nghĩ bằng tiếng Anh. Ví dụ, nếu bạn muốn nói từ “apple” trong tiếng Anh, thường bạn có thể nghĩ từ này bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn trước, và sau đó cố gắng dịch ra tiếng Anh ở trong đầu. Thay vào đó, hãy thử tưởng tượng một hình ảnh của một quả táo, và sau đó chỉ cần nghĩ đến từ tiếng Anh "apple". Sự trôi chảy sẽ thực sự có khi bạn ngừng dịch các cuộc trò chuyện trong đầu của bạn đó.


2. Get More out of Listening
When most students listen to a native English-speaker, they focus on understanding what all the words mean. This is definitely important, but there is a lot more you can learn from listening. Try listening not just to what the words mean, but to how the person says them. Notice which words the person links together in a sentence, or when they say “ya” instead of “you.” Try to remember these details the next time you speak and your English will begin to sound more natural.
Easier said than done, right? When you listen to native English speakers, it can be hard to understand every single word that is spoken. They might use many words you don’t know, talk too fast or have a strong accent.
A fantastic way to practice listening is to start watching native people's vlogs (video blogs) on Youtube, so you can hear the English that people speak every day. The more you listen to this authentic English, the better you will understand how to speak English naturally.

2. Học nhiều hơn từ việc nghe
Khi nghe một người bản địa nói tiếng Anh, mọi người thường sẽ tập trung vào việc cố gắng hiểu ý nghĩa của tất cả các từ. Điều này chắc chắn rất quan trọng, nhưng có rất nhiều điều bạn có thể học được từ việc chú ý lắng nghe hơn. Hãy thử lắng nghe không chỉ nghĩa của các từ, mà còn cả biểu cảm, cách diễn đạt của người đó nữa. Chú ý những từ mà người đó liên kết với nhau trong một câu, hoặc khi họ nói “ya” thay vì “you”. Hãy ghi nhớ những chi tiết này vào lần tiếp theo bạn nói, và tiếng Anh của bạn sẽ bắt đầu nghe tự nhiên hơn.
Nói dễ hơn làm mà, phải không? Khi bạn nghe người nói tiếng Anh bản ngữ, có thể sẽ khó để hiểu được từng từ một mà họ nói. Họ có thể sử dụng nhiều từ bạn không biết, nói quá nhanh hoặc có giọng bản địa nặng.
Một cách tuyệt vời để thực hành nghe là bắt đầu xem vlog của người bản địa (blog video) trên Youtube, vì nhờ vậy bạn có thể nghe tiếng Anh mà mọi người sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bạn càng nghe nhiều, bạn sẽ càng hiểu rõ làm thế nào để nói tiếng Anh một cách tự nhiên hơn thôi.


3. Don't Study Grammar Too Much
The key to learning a language is finding a balance between studying and practicing. Speaking English fluently isn’t the same as knowing perfect English grammar – even native English-speakers make grammar mistakes! Fluency is about being able to communicate. That’s why sometimes it’s important to put the grammar textbook away, so you can go out and practice those writing, reading, listening and speaking skills in the real world.

3. Không học ngữ pháp quá nhiều
Chìa khóa để học tốt một ngôn ngữ là tìm được sự cân bằng giữa việc học và việc thực hành. Nói tiếng Anh lưu loát không có nghĩa là phải biết và sử dụng ngữ pháp tiếng Anh hoàn hảo - ngay cả những người nói tiếng Anh bản địa còn mắc lỗi ngữ pháp cơ mà! Sự lưu loát nằm ở việc có thể giao tiếp hay không. Đó là lý do tại sao đôi khi điều quan trọng là phải cất sách giáo khoa ngữ pháp đi, để bạn có thể đi ra ngoài và thực hành những kỹ năng viết, đọc, nghe và nói trong những hoàn cảnh thực tế.

4. Remember the Answer is in the Question
Listen carefully when someone asks you a question in English and you’ll answer perfectly every time. English questions are like mirrors:
Does he...? Yes, he does.
Can she...? Yes, she can.
Is it...? Yes, it is.
If someone asks you a question and you’re not sure how to answer, start by thinking about the words used in the question. The person has already said most of the words you need to make your answer. Instead of just memorizing English grammar, start to look for patterns like this one. There are a lot of simple ways to “cheat” and make it easier to remember the right words.

4. Hãy nhớ rằng câu trả lời thường nằm trong câu hỏi
Chú ý lắng nghe một cách cẩn thận khi ai đó hỏi bạn một câu hỏi bằng tiếng Anh và bạn sẽ luôn trả lời được một cách hoàn hảo. Các câu hỏi tiếng Anh thường giống như những chiếc gương phản chiếu vậy:
Does he...? Yes, he does.
Can she...? Yes, she can.
Is it...? Yes, it is.
Nếu ai đó hỏi bạn một câu hỏi và bạn không chắc chắn về câu trả lời, hãy bắt đầu bằng cách suy nghĩ về các từ được sử dụng trong câu hỏi. Người hỏi thường đã nói hầu hết các từ bạn cần để trả lời. Thay vì chỉ ghi nhớ ngữ pháp tiếng Anh, hãy bắt đầu tìm kiếm các mẫu câu như thế này. Có rất nhiều cách đơn giản để "gian lận" và làm cho việc ghi nhớ các từ phù hợp trở nên dễ dàng hơn.


5. Don't Be Afraid to Make Mistakes
Sometimes it can be difficult to put all those rules and words together into a simple sentence. Don’t let the fear of saying something wrong stop you from speaking at all. Even if you think you’re making a mistake, keep speaking anyway. Most of the time, people will understand what you’re trying to say, even if you make a mistake. Plus, the more you speak, the easier it gets, and the more quickly the right words will come to mind.

5. Đừng ngại việc mắc lỗi
Đôi khi, bạn sẽ thấy khó có thể gộp tất cả các quy tắc và từ lại với nhau để tạo thành một câu đơn giản. Đừng để nỗi sợ rằng mình sẽ nói điều gì đó sai khiến bạn không nói gì cả. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn đang phạm sai lầm, hãy tiếp tục nói. Hầu hết thời gian, mọi người đều sẽ hiểu bạn đang cố gắng nói những gì, kể cả khi bạn mắc lỗi. Thêm vào đó, bạn càng nói nhiều, việc nói càng dễ dàng hơn, và việc tìm được những từ phù hợp cũng sẽ càng nhanh hơn nữa đó.
Ủng hộ. Nhưng quan trọng là ý chí học nữa
 

Minh Thư_lovely princess

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười 2018
684
629
111
20
Tiền Giang
THPT Trương Định
1. Stop Being a Student
The right attitude can make the difference between failure and success. Stop thinking of yourself as someone who is learning English, and start thinking of yourself as someone who speaks English. It’s a small change, but it will make you feel more confident and help you to use the English you already know more effectively.
This also means you need to start thinking in English. If you want to say the word “apple” in English, for example, right now you probably think of the word in your native language first, and then try to think of the correct word in English. Instead, try imagining a picture of an apple, and then just think the English word “apple”. Real fluency happens when you stop mentally translating conversations.

1. Đừng suy nghĩ rằng mình là một học sinh
Cách nhìn nhận đúng có thể tạo ra sự khác biệt giữa thất bại và thành công. Hãy ngừng nghĩ về bản thân mình như một người đang học tiếng Anh, và bắt đầu nghĩ rằng mình là một người nói tiếng Anh nhé. Đó tuy là một thay đổi nhỏ, nhưng nó sẽ làm cho bạn cảm thấy tự tin hơn và giúp bạn sử dụng vốn tiếng Anh bạn đã biết một cách hiệu quả hơn.
Điều này cũng có nghĩa là bạn cần phải bắt đầu suy nghĩ bằng tiếng Anh. Ví dụ, nếu bạn muốn nói từ “apple” trong tiếng Anh, thường bạn có thể nghĩ từ này bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn trước, và sau đó cố gắng dịch ra tiếng Anh ở trong đầu. Thay vào đó, hãy thử tưởng tượng một hình ảnh của một quả táo, và sau đó chỉ cần nghĩ đến từ tiếng Anh "apple". Sự trôi chảy sẽ thực sự có khi bạn ngừng dịch các cuộc trò chuyện trong đầu của bạn đó.


2. Get More out of Listening
When most students listen to a native English-speaker, they focus on understanding what all the words mean. This is definitely important, but there is a lot more you can learn from listening. Try listening not just to what the words mean, but to how the person says them. Notice which words the person links together in a sentence, or when they say “ya” instead of “you.” Try to remember these details the next time you speak and your English will begin to sound more natural.
Easier said than done, right? When you listen to native English speakers, it can be hard to understand every single word that is spoken. They might use many words you don’t know, talk too fast or have a strong accent.
A fantastic way to practice listening is to start watching native people's vlogs (video blogs) on Youtube, so you can hear the English that people speak every day. The more you listen to this authentic English, the better you will understand how to speak English naturally.

2. Học nhiều hơn từ việc nghe
Khi nghe một người bản địa nói tiếng Anh, mọi người thường sẽ tập trung vào việc cố gắng hiểu ý nghĩa của tất cả các từ. Điều này chắc chắn rất quan trọng, nhưng có rất nhiều điều bạn có thể học được từ việc chú ý lắng nghe hơn. Hãy thử lắng nghe không chỉ nghĩa của các từ, mà còn cả biểu cảm, cách diễn đạt của người đó nữa. Chú ý những từ mà người đó liên kết với nhau trong một câu, hoặc khi họ nói “ya” thay vì “you”. Hãy ghi nhớ những chi tiết này vào lần tiếp theo bạn nói, và tiếng Anh của bạn sẽ bắt đầu nghe tự nhiên hơn.
Nói dễ hơn làm mà, phải không? Khi bạn nghe người nói tiếng Anh bản ngữ, có thể sẽ khó để hiểu được từng từ một mà họ nói. Họ có thể sử dụng nhiều từ bạn không biết, nói quá nhanh hoặc có giọng bản địa nặng.
Một cách tuyệt vời để thực hành nghe là bắt đầu xem vlog của người bản địa (blog video) trên Youtube, vì nhờ vậy bạn có thể nghe tiếng Anh mà mọi người sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bạn càng nghe nhiều, bạn sẽ càng hiểu rõ làm thế nào để nói tiếng Anh một cách tự nhiên hơn thôi.


3. Don't Study Grammar Too Much
The key to learning a language is finding a balance between studying and practicing. Speaking English fluently isn’t the same as knowing perfect English grammar – even native English-speakers make grammar mistakes! Fluency is about being able to communicate. That’s why sometimes it’s important to put the grammar textbook away, so you can go out and practice those writing, reading, listening and speaking skills in the real world.

3. Không học ngữ pháp quá nhiều
Chìa khóa để học tốt một ngôn ngữ là tìm được sự cân bằng giữa việc học và việc thực hành. Nói tiếng Anh lưu loát không có nghĩa là phải biết và sử dụng ngữ pháp tiếng Anh hoàn hảo - ngay cả những người nói tiếng Anh bản địa còn mắc lỗi ngữ pháp cơ mà! Sự lưu loát nằm ở việc có thể giao tiếp hay không. Đó là lý do tại sao đôi khi điều quan trọng là phải cất sách giáo khoa ngữ pháp đi, để bạn có thể đi ra ngoài và thực hành những kỹ năng viết, đọc, nghe và nói trong những hoàn cảnh thực tế.

4. Remember the Answer is in the Question
Listen carefully when someone asks you a question in English and you’ll answer perfectly every time. English questions are like mirrors:
Does he...? Yes, he does.
Can she...? Yes, she can.
Is it...? Yes, it is.
If someone asks you a question and you’re not sure how to answer, start by thinking about the words used in the question. The person has already said most of the words you need to make your answer. Instead of just memorizing English grammar, start to look for patterns like this one. There are a lot of simple ways to “cheat” and make it easier to remember the right words.

4. Hãy nhớ rằng câu trả lời thường nằm trong câu hỏi
Chú ý lắng nghe một cách cẩn thận khi ai đó hỏi bạn một câu hỏi bằng tiếng Anh và bạn sẽ luôn trả lời được một cách hoàn hảo. Các câu hỏi tiếng Anh thường giống như những chiếc gương phản chiếu vậy:
Does he...? Yes, he does.
Can she...? Yes, she can.
Is it...? Yes, it is.
Nếu ai đó hỏi bạn một câu hỏi và bạn không chắc chắn về câu trả lời, hãy bắt đầu bằng cách suy nghĩ về các từ được sử dụng trong câu hỏi. Người hỏi thường đã nói hầu hết các từ bạn cần để trả lời. Thay vì chỉ ghi nhớ ngữ pháp tiếng Anh, hãy bắt đầu tìm kiếm các mẫu câu như thế này. Có rất nhiều cách đơn giản để "gian lận" và làm cho việc ghi nhớ các từ phù hợp trở nên dễ dàng hơn.


5. Don't Be Afraid to Make Mistakes
Sometimes it can be difficult to put all those rules and words together into a simple sentence. Don’t let the fear of saying something wrong stop you from speaking at all. Even if you think you’re making a mistake, keep speaking anyway. Most of the time, people will understand what you’re trying to say, even if you make a mistake. Plus, the more you speak, the easier it gets, and the more quickly the right words will come to mind.

5. Đừng ngại việc mắc lỗi
Đôi khi, bạn sẽ thấy khó có thể gộp tất cả các quy tắc và từ lại với nhau để tạo thành một câu đơn giản. Đừng để nỗi sợ rằng mình sẽ nói điều gì đó sai khiến bạn không nói gì cả. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn đang phạm sai lầm, hãy tiếp tục nói. Hầu hết thời gian, mọi người đều sẽ hiểu bạn đang cố gắng nói những gì, kể cả khi bạn mắc lỗi. Thêm vào đó, bạn càng nói nhiều, việc nói càng dễ dàng hơn, và việc tìm được những từ phù hợp cũng sẽ càng nhanh hơn nữa đó.
hay lắm đó chị nhưng có cách nào để ghi nhớ ngữ pháp không ạ?
 
  • Like
Reactions: Phạm Thu Giang

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
1. Stop Being a Student
The right attitude can make the difference between failure and success. Stop thinking of yourself as someone who is learning English, and start thinking of yourself as someone who speaks English. It’s a small change, but it will make you feel more confident and help you to use the English you already know more effectively.
This also means you need to start thinking in English. If you want to say the word “apple” in English, for example, right now you probably think of the word in your native language first, and then try to think of the correct word in English. Instead, try imagining a picture of an apple, and then just think the English word “apple”. Real fluency happens when you stop mentally translating conversations.

1. Đừng suy nghĩ rằng mình là một học sinh
Cách nhìn nhận đúng có thể tạo ra sự khác biệt giữa thất bại và thành công. Hãy ngừng nghĩ về bản thân mình như một người đang học tiếng Anh, và bắt đầu nghĩ rằng mình là một người nói tiếng Anh nhé. Đó tuy là một thay đổi nhỏ, nhưng nó sẽ làm cho bạn cảm thấy tự tin hơn và giúp bạn sử dụng vốn tiếng Anh bạn đã biết một cách hiệu quả hơn.
Điều này cũng có nghĩa là bạn cần phải bắt đầu suy nghĩ bằng tiếng Anh. Ví dụ, nếu bạn muốn nói từ “apple” trong tiếng Anh, thường bạn có thể nghĩ từ này bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn trước, và sau đó cố gắng dịch ra tiếng Anh ở trong đầu. Thay vào đó, hãy thử tưởng tượng một hình ảnh của một quả táo, và sau đó chỉ cần nghĩ đến từ tiếng Anh "apple". Sự trôi chảy sẽ thực sự có khi bạn ngừng dịch các cuộc trò chuyện trong đầu của bạn đó.


2. Get More out of Listening
When most students listen to a native English-speaker, they focus on understanding what all the words mean. This is definitely important, but there is a lot more you can learn from listening. Try listening not just to what the words mean, but to how the person says them. Notice which words the person links together in a sentence, or when they say “ya” instead of “you.” Try to remember these details the next time you speak and your English will begin to sound more natural.
Easier said than done, right? When you listen to native English speakers, it can be hard to understand every single word that is spoken. They might use many words you don’t know, talk too fast or have a strong accent.
A fantastic way to practice listening is to start watching native people's vlogs (video blogs) on Youtube, so you can hear the English that people speak every day. The more you listen to this authentic English, the better you will understand how to speak English naturally.

2. Học nhiều hơn từ việc nghe
Khi nghe một người bản địa nói tiếng Anh, mọi người thường sẽ tập trung vào việc cố gắng hiểu ý nghĩa của tất cả các từ. Điều này chắc chắn rất quan trọng, nhưng có rất nhiều điều bạn có thể học được từ việc chú ý lắng nghe hơn. Hãy thử lắng nghe không chỉ nghĩa của các từ, mà còn cả biểu cảm, cách diễn đạt của người đó nữa. Chú ý những từ mà người đó liên kết với nhau trong một câu, hoặc khi họ nói “ya” thay vì “you”. Hãy ghi nhớ những chi tiết này vào lần tiếp theo bạn nói, và tiếng Anh của bạn sẽ bắt đầu nghe tự nhiên hơn.
Nói dễ hơn làm mà, phải không? Khi bạn nghe người nói tiếng Anh bản ngữ, có thể sẽ khó để hiểu được từng từ một mà họ nói. Họ có thể sử dụng nhiều từ bạn không biết, nói quá nhanh hoặc có giọng bản địa nặng.
Một cách tuyệt vời để thực hành nghe là bắt đầu xem vlog của người bản địa (blog video) trên Youtube, vì nhờ vậy bạn có thể nghe tiếng Anh mà mọi người sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bạn càng nghe nhiều, bạn sẽ càng hiểu rõ làm thế nào để nói tiếng Anh một cách tự nhiên hơn thôi.


3. Don't Study Grammar Too Much
The key to learning a language is finding a balance between studying and practicing. Speaking English fluently isn’t the same as knowing perfect English grammar – even native English-speakers make grammar mistakes! Fluency is about being able to communicate. That’s why sometimes it’s important to put the grammar textbook away, so you can go out and practice those writing, reading, listening and speaking skills in the real world.

3. Không học ngữ pháp quá nhiều
Chìa khóa để học tốt một ngôn ngữ là tìm được sự cân bằng giữa việc học và việc thực hành. Nói tiếng Anh lưu loát không có nghĩa là phải biết và sử dụng ngữ pháp tiếng Anh hoàn hảo - ngay cả những người nói tiếng Anh bản địa còn mắc lỗi ngữ pháp cơ mà! Sự lưu loát nằm ở việc có thể giao tiếp hay không. Đó là lý do tại sao đôi khi điều quan trọng là phải cất sách giáo khoa ngữ pháp đi, để bạn có thể đi ra ngoài và thực hành những kỹ năng viết, đọc, nghe và nói trong những hoàn cảnh thực tế.

4. Remember the Answer is in the Question
Listen carefully when someone asks you a question in English and you’ll answer perfectly every time. English questions are like mirrors:
Does he...? Yes, he does.
Can she...? Yes, she can.
Is it...? Yes, it is.
If someone asks you a question and you’re not sure how to answer, start by thinking about the words used in the question. The person has already said most of the words you need to make your answer. Instead of just memorizing English grammar, start to look for patterns like this one. There are a lot of simple ways to “cheat” and make it easier to remember the right words.

4. Hãy nhớ rằng câu trả lời thường nằm trong câu hỏi
Chú ý lắng nghe một cách cẩn thận khi ai đó hỏi bạn một câu hỏi bằng tiếng Anh và bạn sẽ luôn trả lời được một cách hoàn hảo. Các câu hỏi tiếng Anh thường giống như những chiếc gương phản chiếu vậy:
Does he...? Yes, he does.
Can she...? Yes, she can.
Is it...? Yes, it is.
Nếu ai đó hỏi bạn một câu hỏi và bạn không chắc chắn về câu trả lời, hãy bắt đầu bằng cách suy nghĩ về các từ được sử dụng trong câu hỏi. Người hỏi thường đã nói hầu hết các từ bạn cần để trả lời. Thay vì chỉ ghi nhớ ngữ pháp tiếng Anh, hãy bắt đầu tìm kiếm các mẫu câu như thế này. Có rất nhiều cách đơn giản để "gian lận" và làm cho việc ghi nhớ các từ phù hợp trở nên dễ dàng hơn.


5. Don't Be Afraid to Make Mistakes
Sometimes it can be difficult to put all those rules and words together into a simple sentence. Don’t let the fear of saying something wrong stop you from speaking at all. Even if you think you’re making a mistake, keep speaking anyway. Most of the time, people will understand what you’re trying to say, even if you make a mistake. Plus, the more you speak, the easier it gets, and the more quickly the right words will come to mind.

5. Đừng ngại việc mắc lỗi
Đôi khi, bạn sẽ thấy khó có thể gộp tất cả các quy tắc và từ lại với nhau để tạo thành một câu đơn giản. Đừng để nỗi sợ rằng mình sẽ nói điều gì đó sai khiến bạn không nói gì cả. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn đang phạm sai lầm, hãy tiếp tục nói. Hầu hết thời gian, mọi người đều sẽ hiểu bạn đang cố gắng nói những gì, kể cả khi bạn mắc lỗi. Thêm vào đó, bạn càng nói nhiều, việc nói càng dễ dàng hơn, và việc tìm được những từ phù hợp cũng sẽ càng nhanh hơn nữa đó.
The most important things that make you fluently speak English is your love to English and your strong will.
I think "shadowing" is one of the most effective ways to learn speaking skills.
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
1. Stop Being a Student
The right attitude can make the difference between failure and success. Stop thinking of yourself as someone who is learning English, and start thinking of yourself as someone who speaks English. It’s a small change, but it will make you feel more confident and help you to use the English you already know more effectively.
This also means you need to start thinking in English. If you want to say the word “apple” in English, for example, right now you probably think of the word in your native language first, and then try to think of the correct word in English. Instead, try imagining a picture of an apple, and then just think the English word “apple”. Real fluency happens when you stop mentally translating conversations.

1. Đừng suy nghĩ rằng mình là một học sinh
Cách nhìn nhận đúng có thể tạo ra sự khác biệt giữa thất bại và thành công. Hãy ngừng nghĩ về bản thân mình như một người đang học tiếng Anh, và bắt đầu nghĩ rằng mình là một người nói tiếng Anh nhé. Đó tuy là một thay đổi nhỏ, nhưng nó sẽ làm cho bạn cảm thấy tự tin hơn và giúp bạn sử dụng vốn tiếng Anh bạn đã biết một cách hiệu quả hơn.
Điều này cũng có nghĩa là bạn cần phải bắt đầu suy nghĩ bằng tiếng Anh. Ví dụ, nếu bạn muốn nói từ “apple” trong tiếng Anh, thường bạn có thể nghĩ từ này bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn trước, và sau đó cố gắng dịch ra tiếng Anh ở trong đầu. Thay vào đó, hãy thử tưởng tượng một hình ảnh của một quả táo, và sau đó chỉ cần nghĩ đến từ tiếng Anh "apple". Sự trôi chảy sẽ thực sự có khi bạn ngừng dịch các cuộc trò chuyện trong đầu của bạn đó.


2. Get More out of Listening
When most students listen to a native English-speaker, they focus on understanding what all the words mean. This is definitely important, but there is a lot more you can learn from listening. Try listening not just to what the words mean, but to how the person says them. Notice which words the person links together in a sentence, or when they say “ya” instead of “you.” Try to remember these details the next time you speak and your English will begin to sound more natural.
Easier said than done, right? When you listen to native English speakers, it can be hard to understand every single word that is spoken. They might use many words you don’t know, talk too fast or have a strong accent.
A fantastic way to practice listening is to start watching native people's vlogs (video blogs) on Youtube, so you can hear the English that people speak every day. The more you listen to this authentic English, the better you will understand how to speak English naturally.

2. Học nhiều hơn từ việc nghe
Khi nghe một người bản địa nói tiếng Anh, mọi người thường sẽ tập trung vào việc cố gắng hiểu ý nghĩa của tất cả các từ. Điều này chắc chắn rất quan trọng, nhưng có rất nhiều điều bạn có thể học được từ việc chú ý lắng nghe hơn. Hãy thử lắng nghe không chỉ nghĩa của các từ, mà còn cả biểu cảm, cách diễn đạt của người đó nữa. Chú ý những từ mà người đó liên kết với nhau trong một câu, hoặc khi họ nói “ya” thay vì “you”. Hãy ghi nhớ những chi tiết này vào lần tiếp theo bạn nói, và tiếng Anh của bạn sẽ bắt đầu nghe tự nhiên hơn.
Nói dễ hơn làm mà, phải không? Khi bạn nghe người nói tiếng Anh bản ngữ, có thể sẽ khó để hiểu được từng từ một mà họ nói. Họ có thể sử dụng nhiều từ bạn không biết, nói quá nhanh hoặc có giọng bản địa nặng.
Một cách tuyệt vời để thực hành nghe là bắt đầu xem vlog của người bản địa (blog video) trên Youtube, vì nhờ vậy bạn có thể nghe tiếng Anh mà mọi người sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bạn càng nghe nhiều, bạn sẽ càng hiểu rõ làm thế nào để nói tiếng Anh một cách tự nhiên hơn thôi.


3. Don't Study Grammar Too Much
The key to learning a language is finding a balance between studying and practicing. Speaking English fluently isn’t the same as knowing perfect English grammar – even native English-speakers make grammar mistakes! Fluency is about being able to communicate. That’s why sometimes it’s important to put the grammar textbook away, so you can go out and practice those writing, reading, listening and speaking skills in the real world.

3. Không học ngữ pháp quá nhiều
Chìa khóa để học tốt một ngôn ngữ là tìm được sự cân bằng giữa việc học và việc thực hành. Nói tiếng Anh lưu loát không có nghĩa là phải biết và sử dụng ngữ pháp tiếng Anh hoàn hảo - ngay cả những người nói tiếng Anh bản địa còn mắc lỗi ngữ pháp cơ mà! Sự lưu loát nằm ở việc có thể giao tiếp hay không. Đó là lý do tại sao đôi khi điều quan trọng là phải cất sách giáo khoa ngữ pháp đi, để bạn có thể đi ra ngoài và thực hành những kỹ năng viết, đọc, nghe và nói trong những hoàn cảnh thực tế.

4. Remember the Answer is in the Question
Listen carefully when someone asks you a question in English and you’ll answer perfectly every time. English questions are like mirrors:
Does he...? Yes, he does.
Can she...? Yes, she can.
Is it...? Yes, it is.
If someone asks you a question and you’re not sure how to answer, start by thinking about the words used in the question. The person has already said most of the words you need to make your answer. Instead of just memorizing English grammar, start to look for patterns like this one. There are a lot of simple ways to “cheat” and make it easier to remember the right words.

4. Hãy nhớ rằng câu trả lời thường nằm trong câu hỏi
Chú ý lắng nghe một cách cẩn thận khi ai đó hỏi bạn một câu hỏi bằng tiếng Anh và bạn sẽ luôn trả lời được một cách hoàn hảo. Các câu hỏi tiếng Anh thường giống như những chiếc gương phản chiếu vậy:
Does he...? Yes, he does.
Can she...? Yes, she can.
Is it...? Yes, it is.
Nếu ai đó hỏi bạn một câu hỏi và bạn không chắc chắn về câu trả lời, hãy bắt đầu bằng cách suy nghĩ về các từ được sử dụng trong câu hỏi. Người hỏi thường đã nói hầu hết các từ bạn cần để trả lời. Thay vì chỉ ghi nhớ ngữ pháp tiếng Anh, hãy bắt đầu tìm kiếm các mẫu câu như thế này. Có rất nhiều cách đơn giản để "gian lận" và làm cho việc ghi nhớ các từ phù hợp trở nên dễ dàng hơn.


5. Don't Be Afraid to Make Mistakes
Sometimes it can be difficult to put all those rules and words together into a simple sentence. Don’t let the fear of saying something wrong stop you from speaking at all. Even if you think you’re making a mistake, keep speaking anyway. Most of the time, people will understand what you’re trying to say, even if you make a mistake. Plus, the more you speak, the easier it gets, and the more quickly the right words will come to mind.

5. Đừng ngại việc mắc lỗi
Đôi khi, bạn sẽ thấy khó có thể gộp tất cả các quy tắc và từ lại với nhau để tạo thành một câu đơn giản. Đừng để nỗi sợ rằng mình sẽ nói điều gì đó sai khiến bạn không nói gì cả. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn đang phạm sai lầm, hãy tiếp tục nói. Hầu hết thời gian, mọi người đều sẽ hiểu bạn đang cố gắng nói những gì, kể cả khi bạn mắc lỗi. Thêm vào đó, bạn càng nói nhiều, việc nói càng dễ dàng hơn, và việc tìm được những từ phù hợp cũng sẽ càng nhanh hơn nữa đó.
cái này giúp ích nè
 

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
1. Stop Being a Student
The right attitude can make the difference between failure and success. Stop thinking of yourself as someone who is learning English, and start thinking of yourself as someone who speaks English. It’s a small change, but it will make you feel more confident and help you to use the English you already know more effectively.
This also means you need to start thinking in English. If you want to say the word “apple” in English, for example, right now you probably think of the word in your native language first, and then try to think of the correct word in English. Instead, try imagining a picture of an apple, and then just think the English word “apple”. Real fluency happens when you stop mentally translating conversations.

1. Đừng suy nghĩ rằng mình là một học sinh
Cách nhìn nhận đúng có thể tạo ra sự khác biệt giữa thất bại và thành công. Hãy ngừng nghĩ về bản thân mình như một người đang học tiếng Anh, và bắt đầu nghĩ rằng mình là một người nói tiếng Anh nhé. Đó tuy là một thay đổi nhỏ, nhưng nó sẽ làm cho bạn cảm thấy tự tin hơn và giúp bạn sử dụng vốn tiếng Anh bạn đã biết một cách hiệu quả hơn.
Điều này cũng có nghĩa là bạn cần phải bắt đầu suy nghĩ bằng tiếng Anh. Ví dụ, nếu bạn muốn nói từ “apple” trong tiếng Anh, thường bạn có thể nghĩ từ này bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn trước, và sau đó cố gắng dịch ra tiếng Anh ở trong đầu. Thay vào đó, hãy thử tưởng tượng một hình ảnh của một quả táo, và sau đó chỉ cần nghĩ đến từ tiếng Anh "apple". Sự trôi chảy sẽ thực sự có khi bạn ngừng dịch các cuộc trò chuyện trong đầu của bạn đó.


2. Get More out of Listening
When most students listen to a native English-speaker, they focus on understanding what all the words mean. This is definitely important, but there is a lot more you can learn from listening. Try listening not just to what the words mean, but to how the person says them. Notice which words the person links together in a sentence, or when they say “ya” instead of “you.” Try to remember these details the next time you speak and your English will begin to sound more natural.
Easier said than done, right? When you listen to native English speakers, it can be hard to understand every single word that is spoken. They might use many words you don’t know, talk too fast or have a strong accent.
A fantastic way to practice listening is to start watching native people's vlogs (video blogs) on Youtube, so you can hear the English that people speak every day. The more you listen to this authentic English, the better you will understand how to speak English naturally.

2. Học nhiều hơn từ việc nghe
Khi nghe một người bản địa nói tiếng Anh, mọi người thường sẽ tập trung vào việc cố gắng hiểu ý nghĩa của tất cả các từ. Điều này chắc chắn rất quan trọng, nhưng có rất nhiều điều bạn có thể học được từ việc chú ý lắng nghe hơn. Hãy thử lắng nghe không chỉ nghĩa của các từ, mà còn cả biểu cảm, cách diễn đạt của người đó nữa. Chú ý những từ mà người đó liên kết với nhau trong một câu, hoặc khi họ nói “ya” thay vì “you”. Hãy ghi nhớ những chi tiết này vào lần tiếp theo bạn nói, và tiếng Anh của bạn sẽ bắt đầu nghe tự nhiên hơn.
Nói dễ hơn làm mà, phải không? Khi bạn nghe người nói tiếng Anh bản ngữ, có thể sẽ khó để hiểu được từng từ một mà họ nói. Họ có thể sử dụng nhiều từ bạn không biết, nói quá nhanh hoặc có giọng bản địa nặng.
Một cách tuyệt vời để thực hành nghe là bắt đầu xem vlog của người bản địa (blog video) trên Youtube, vì nhờ vậy bạn có thể nghe tiếng Anh mà mọi người sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bạn càng nghe nhiều, bạn sẽ càng hiểu rõ làm thế nào để nói tiếng Anh một cách tự nhiên hơn thôi.


3. Don't Study Grammar Too Much
The key to learning a language is finding a balance between studying and practicing. Speaking English fluently isn’t the same as knowing perfect English grammar – even native English-speakers make grammar mistakes! Fluency is about being able to communicate. That’s why sometimes it’s important to put the grammar textbook away, so you can go out and practice those writing, reading, listening and speaking skills in the real world.

3. Không học ngữ pháp quá nhiều
Chìa khóa để học tốt một ngôn ngữ là tìm được sự cân bằng giữa việc học và việc thực hành. Nói tiếng Anh lưu loát không có nghĩa là phải biết và sử dụng ngữ pháp tiếng Anh hoàn hảo - ngay cả những người nói tiếng Anh bản địa còn mắc lỗi ngữ pháp cơ mà! Sự lưu loát nằm ở việc có thể giao tiếp hay không. Đó là lý do tại sao đôi khi điều quan trọng là phải cất sách giáo khoa ngữ pháp đi, để bạn có thể đi ra ngoài và thực hành những kỹ năng viết, đọc, nghe và nói trong những hoàn cảnh thực tế.

4. Remember the Answer is in the Question
Listen carefully when someone asks you a question in English and you’ll answer perfectly every time. English questions are like mirrors:
Does he...? Yes, he does.
Can she...? Yes, she can.
Is it...? Yes, it is.
If someone asks you a question and you’re not sure how to answer, start by thinking about the words used in the question. The person has already said most of the words you need to make your answer. Instead of just memorizing English grammar, start to look for patterns like this one. There are a lot of simple ways to “cheat” and make it easier to remember the right words.

4. Hãy nhớ rằng câu trả lời thường nằm trong câu hỏi
Chú ý lắng nghe một cách cẩn thận khi ai đó hỏi bạn một câu hỏi bằng tiếng Anh và bạn sẽ luôn trả lời được một cách hoàn hảo. Các câu hỏi tiếng Anh thường giống như những chiếc gương phản chiếu vậy:
Does he...? Yes, he does.
Can she...? Yes, she can.
Is it...? Yes, it is.
Nếu ai đó hỏi bạn một câu hỏi và bạn không chắc chắn về câu trả lời, hãy bắt đầu bằng cách suy nghĩ về các từ được sử dụng trong câu hỏi. Người hỏi thường đã nói hầu hết các từ bạn cần để trả lời. Thay vì chỉ ghi nhớ ngữ pháp tiếng Anh, hãy bắt đầu tìm kiếm các mẫu câu như thế này. Có rất nhiều cách đơn giản để "gian lận" và làm cho việc ghi nhớ các từ phù hợp trở nên dễ dàng hơn.


5. Don't Be Afraid to Make Mistakes
Sometimes it can be difficult to put all those rules and words together into a simple sentence. Don’t let the fear of saying something wrong stop you from speaking at all. Even if you think you’re making a mistake, keep speaking anyway. Most of the time, people will understand what you’re trying to say, even if you make a mistake. Plus, the more you speak, the easier it gets, and the more quickly the right words will come to mind.

5. Đừng ngại việc mắc lỗi
Đôi khi, bạn sẽ thấy khó có thể gộp tất cả các quy tắc và từ lại với nhau để tạo thành một câu đơn giản. Đừng để nỗi sợ rằng mình sẽ nói điều gì đó sai khiến bạn không nói gì cả. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn đang phạm sai lầm, hãy tiếp tục nói. Hầu hết thời gian, mọi người đều sẽ hiểu bạn đang cố gắng nói những gì, kể cả khi bạn mắc lỗi. Thêm vào đó, bạn càng nói nhiều, việc nói càng dễ dàng hơn, và việc tìm được những từ phù hợp cũng sẽ càng nhanh hơn nữa đó.

Cái này hay nè, bạn mình muốn nói tiếng anh tốt nên nói chuyện với người nước ngoài qua tin nhắn đấy, đó cũng là một cách hay :D
 

Phạm Thu Giang

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng mười một 2018
44
102
16
22
Hà Nội
Korea Science Academy of KAIST
  • Like
Reactions: phuongdaitt1

lehongli

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười hai 2013
186
134
61
Học nói quan trọng nhất là thực hành, vì chắc chẳng ai thực hành nói bằng viết nhỉ :rongcon46:rongcon46.
Cắm đầu vào mớ lí thuyết không phải là một việc tốt lắm để luyện nghe nói.
Vấn đề là ở chỗ thực hành.
5 bí kíp trên chưa đề ra giải pháp cụ thể nào về việc đó. Mình thấy còn chung chung và mang tính khuyến khích "suông suông" quá.
Khi ta học một ngoại ngữ, như cả nền giáo dục hiên nay, thì ta đang đi ngược chu trình của tự nhiên rồi :)).
Trẻ em dùng cả mấy năm đầu đời chỉ để nghe cha mẹ mọi người xung quanh nói, chứ có nói được gì đâu. Đó gọi là tắm ngôn ngữ.
Sau đó chúng tập nói và cuối cùng mới là viết. Thế là thành một người nói ngôn ngữ đó thành thạo rồi.
Còn cách học tiếng anh của mọi người là sao, đầu tiên học viết là chủ yếu, ngữ pháp tùm lum, để làm được bài rồi đi thi. Còn việc nghe nói lên cao họ mới quan tâm đến, rồi thời gian học trên trường lại chiếm gần hết để học ngữ pháp, phần ít là nghe nói thôi. Thế có phải đi ngược rồi không.
Nên ta cần chủ động trong việc tự thực hành.
Có nhiều cách và còn tùy điều kiện của mọi người thôi.
:Tuzki17:Tuzki17
 

Phạm Thu Giang

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng mười một 2018
44
102
16
22
Hà Nội
Korea Science Academy of KAIST
Học nói quan trọng nhất là thực hành, vì chắc chẳng ai thực hành nói bằng viết nhỉ :rongcon46:rongcon46.
Cắm đầu vào mớ lí thuyết không phải là một việc tốt lắm để luyện nghe nói.
Vấn đề là ở chỗ thực hành.
5 bí kíp trên chưa đề ra giải pháp cụ thể nào về việc đó. Mình thấy còn chung chung và mang tính khuyến khích "suông suông" quá.
Khi ta học một ngoại ngữ, như cả nền giáo dục hiên nay, thì ta đang đi ngược chu trình của tự nhiên rồi :)).
Trẻ em dùng cả mấy năm đầu đời chỉ để nghe cha mẹ mọi người xung quanh nói, chứ có nói được gì đâu. Đó gọi là tắm ngôn ngữ.
Sau đó chúng tập nói và cuối cùng mới là viết. Thế là thành một người nói ngôn ngữ đó thành thạo rồi.
Còn cách học tiếng anh của mọi người là sao, đầu tiên học viết là chủ yếu, ngữ pháp tùm lum, để làm được bài rồi đi thi. Còn việc nghe nói lên cao họ mới quan tâm đến, rồi thời gian học trên trường lại chiếm gần hết để học ngữ pháp, phần ít là nghe nói thôi. Thế có phải đi ngược rồi không.
Nên ta cần chủ động trong việc tự thực hành.
Có nhiều cách và còn tùy điều kiện của mọi người thôi.
:Tuzki17:Tuzki17
Mình chỉ đưa ra những bí kíp nhỏ giúp mọi người nói được trôi chảy hơn thôi. Nếu cứ tắm ngôn ngữ mấy năm như bọn trẻ con thì bao nhiêu lâu mình mới học được tiếng Anh? Và ở trên mình cũng đã đưa ra cái tip là hãy nghe nhiều hơn, nhất là những cuộc trò chuyện đời thường, cụ thể là xem vlog đó.
 
  • Like
Reactions: phuongdaitt1
Top Bottom