iceghost

 1. Nguyễn Huy Tú

  Toán Hình học 7

  Cho tam giác ABC, AB < AC, AB = BC và \widehat{ABC}=80^{o}. Điểm I nằm trong tam giác sao cho \widehat{AIC}=10^{o} và \widehat{ICA}=30^{o}. Tính \widehat{AIB}
 2. Nguyễn Minh Thủy

  Toán Bất đẳng thức tam giác và đường xiên hình chiếu

  Cho BC cố định, A di động sao cho tam giác ABC nhọn. Đường cao AD, CF, BE và H là trực tâm. CM: AB+AC+BC lớn hơn 3/2( HA+HB+HC)
 3. Nguyễn Huy Tú

  Toán Hình học 7

  Tam giác ABC cân tại C, góc C = 100 độ, BD là phân giác của góc B. Từ A kẻ Ax tại với AB 1 góc 30 độ. Tia Ax cắt BD tại M, BC tại E. BK là phân giác của góc CBD. BK cắt Ax tại N. a, Tính góc ACM b, So sánh MN và CE
 4. lengoctutb

  Toán Giải Phương Trình

  Giải phương trình : $\sqrt{x^{2}+4x+1}+\sqrt{x-1}=\sqrt{x^{2}-4x+1}+\sqrt{x+1}$
 5. lengoctutb

  Toán Tìm x,y

  Tìm tất cả giá trị của $x,y$ thoả $x^{4}+y^{2} \leq 1$ và $x^{5}+y^{3} \geq 1$
 6. lengoctutb

  Toán Giải Phương Trình

  $a)$ $\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}+\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}=\frac{3}{2}$ $b)$ $\frac{\sqrt{x^{2}+8x}}{\sqrt{x+1}}+\sqrt{x+7}=\frac{7}{\sqrt{x+1}}$ $c)$ $6x^{4}+20x^{3}+27x^{2}+20x+6=0$ $d)$ $16x^{4}-40x^{3}+49x^{2}-40x+16=0$
 7. lengoctutb

  Toán Chứng Minh BĐT

  Cho $3$ số $a,b,c$ đôi một khác nhau. Chứng minh : $\frac{(a+b)^{2}}{(a-b)^{2}}+\frac{(b+c)^{2}}{(b-c)^{2}}+\frac{(c+a)^{2}}{(c-a)^{2}} \geq 2$
 8. T

  Toán Phân số

  Tính tổng sau : H = \frac{10}{56}+\frac{10}{140}+\frac{10}{260}+...+\frac{10}{1400}
 9. T

  Ngoại ngữ Đề kiểm tra HKII

  Check giùm mình đề này! Cảm ơn!
 10. Nữ Thần Mặt Trăng

  Toán Toán 8

  Tìm các giá trị dương của $x$ để $Q=\dfrac{2x}{x^{2}-x+1}$ nhận giá trị là số nguyên
 11. T

  Toán Phân số

  Tính :
 12. Cat Pusheen ► Ly ♫♪

  Toán giải toán bằng cách lập phương trình

  1 xí nghiệp kí hợp đồng dệt 1 số tấm thảm len trong 20 ngày . Do cải tiến kĩ thuật, năng suất dệt của xí nghiệp đã tăng 20%. Bởi vậy chỉ trong 18 ngày không những xí nghiệp đã hoàn thành số thảm cần dệt mà còn dệt thêm được 24 tấm nữa. Tính số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng?
 13. T

  Toán Bài toán hắc não

  Giúp câu b,c hướng dẫn cách làm nha câu b chưa biết cách cm góc bằng nhau ra bằng nhau thì cm tứ giác nội tiếp đơn giản còn câu c ko hiểu mong dc chỉ giáo!!!
 14. _Đặng_Vân_281102_

  Toán Toán lớp 9

  Tìm GTNN của biểu thức: A=\frac{(x-2)^{2}}{x+1} biết x > 4
 15. T

  Toán khó

  Bài 18 câu d Hình vẽ kèm theo
 16. T

  Toán Tìm giá trị nhỏ nhất

  1. Chứng minh bất đẳng thức với a,b>0. Dấu "=" xảy ra khi nào? 2. Cho x,y là hai số dương thỏa mãn x+y=2 Tìm GTNN của biểu thức
 17. N

  Ngoại ngữ Viết từ

  1.If it’s hot, we (go).................................................... for a swim 2.You’ll be really tired tomorrow if you (not go)............................................................ 3.If someone (lend)........................................................you a bike, you can come...
 18. L

  Toán [TOÁN 7] Tìm x

  Tìm $x$ : $x^4 - 2x - 1= 0$
 19. lengoctutb

  Toán Giải Phương Trình

  Giải phương trình : $a)$ $|3x^{4}+6x^{3}-8x^{2}-1|+|x^{4}+6x^{3}-5x^{2}-2|=12x^{3}-12$ $b)$ $\sqrt{7x^{2}-5x+1}+\sqrt{7x^{2}+5x+1}=5x-1$
 20. Phan Đặng Quốc Huy

  Toán Tìm giá trị

  1) Cho a + b + c = 0 thỏa mãn \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0 Tính giá trị của M = \frac{bc}{a^{2}} + \frac{ac}{b^{2}} + \frac{ab}{c^{2}} 2) Xác định đa thức dư khi chia đa thức x^{2014} + x^{2015} + x^{2016} + x^{2017} cho đa thức x^{2} -1 Giúp em nhanh nhanh nha ! Mai em nộp rồi !
Top Bottom