iceghost

 1. hallohello

  Toán 9 Giải bóng đá của trường có 10 đội tham gia thi đấu vòng tròn một lượt...

  Giải bóng đá của trường có 10 đội tham gia thi đấu vòng tròn một lượt. Sau mỗi trân Thắng đc 3đ thua 0đ hòa đc 1đ. kết thúc giải , tổng số điểm của các đội là 126 điểm . Hỏi tổng số trận đấu của toàn giải? có bao nhiêu trận thắng-thua.
 2. Hoàng Vũ Nghị

  Toán 8 Hình 8

  cho tam giác ABC,AB<AC..Vẽ đường cao BD,CE.CM : CD.CA+BE.BA=BC^2 Giúp em luôn ạ .Mai e nộp rồi
 3. lengoctutb

  Toán [TOÁN 10] Bất phương trình

  Cho bất phương trình $\frac{x-2a-3}{x-a+2} < 0$$.$ Tìm tất cả các giá trị của tham số $a$ để bất phương trình nghiệm đúng $\forall x \in [1;2]$
 4. Dora Dora BlueHappy

  Toán Hỗ trợ bài tập liên quan tới nửa đường tròn

  M.n cho e hỏi là đối với câu yêu cầu tìm vị trí của một điểm trên một tia tiếp tuyến để diện tích của một tam giác có giá trị lớn nhất thì làm thế nào ạ?
 5. Cao Khánh Tân

  Toán Chuyên đề bất đẳng thức:

  1, Cho a, b, c là số thực dương. Chứng minh rằng: 2, Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn a+b+c=3. Tìm GTNN của: 3, Cho các số dương a, b, c thỏa mãn: ab+bc+ca=3. Chứng minh rằng: 4, Cho hai số thực dương x,y thỏa mãn...
 6. T

  Toán 7 So sánh các cạnh trong tam giác

  Cho tam giác ABC có \widehat{A}= 120^{\circ}. Các tia phân giác BD và CE cắt tại I. So sánh CD + BE và BC
 7. huydz142001

  Toán [toán 11] phương trình lượng giác

  1) 2sinx.cos2x + sin2x.cosx = sin4x.cosx 2) sinx + sin2x = \ \sqrt{3}(cosx + cos2x) 3) \ cos ^{2}3x.\cos 2x -\cos ^{2}x = 0 4) \ 1+ sinx + sin2x + cosx + cos2x = 0 5) \ sin^{4}x + cos^{4}x +cos(x-\frac{\prod }{4}).sin(3x-\frac{\prod }{4}) -\frac{3}{2}=0 6) \ 4sin^{2}\frac{x}{2}-\sqrt{3}cos2x = 1...
 8. iceghost

  Toán [Chia sẻ] Đề thi HKI Toán 10 THPT Tân Thông Hội TPHCM 2017-2018

 9. _Đặng_Vân_281102_

  Định lí Fermat

  1) Cho p là số nguyên tố lẻ.Biết m=\frac{3^{p}-1}{p} a)CMR m là hợp số k chia hết cho 3 b)CMR 3^{m}-1\equiv 1 (modm) 2) Cho x\epsilon \mathbb{Z} . CMR: x^{2}+1 k có ước nguyêntố dạng 4k+3 3) ______________x^{2}+3 ___________________ 6k+5
 10. Dora Dora BlueHappy

  Toán Bài tập hình học

  \Delta ABC cân tại A, AB=15 cm, AH là đường cao, AH=9, (O;R) ngoại tiếp \Delta ABC. Tính r=?
 11. LauraG

  Đường tròn

  Mọi người giúp mình bài này. Phần 1,2 mình giải được còn phần 3 thôi. Cho đường tròn (o) có đường kính AB và điểm C thuộc (O) ( C khác A và B ). D là điểm thuộc dây BC. tia AD cắt cung BC tại E, tia AC cắt BE tại F. 1) c/m: Tứ giác FCDE nội tiếp 2) c/m: DA.DE=DB.DC 3) I là tâm đường tròn ngoại...
 12. BhofA

  Toán bài toán về BĐt

  Cho a,b >0 và a^3 + b^3 <= 1 Tìm GTLN của A = a + 4b
 13. LauraG

  Toán Đường tròn - Chứng minh điểm cố định

  Cho nửa đường tròn có đường kính AB=2R. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn và tia Oz vuông góc với AB. ( các tia Ax, By, Oz cùng phía với nửa đường tròn đối với AB). Gọi E là điểm bất kì của nửa đường tròn. Qua E vẽ tiếp tuyến với nửa đường tròn , cắt Ax, By, Oz theo thứ tự ở C,D,M...
 14. Red Rose

  Toán Hình học 8

  Bài 1:Cho tam giác abc và đường trung tuyến CI. Qua trung điểm O của CI, kẻ đường thẳng d cắt các cạnh AC và BC. Gọi A',B', C' là chân các đường vuông góc kẻ từ A,B,C đến đường thẳng d. Chứng minh AA'+BB'=2CC' Bài 2:Cho tứ giác ABCD có AD=BC, các tia DA và CB cắt nhau tại O. Gọi I,K thứ tự là...
 15. H

  Toán [Hình 9] Tứ giác nội tiếp

  Mọi người giúp mih với đang cần gấp lắm :hix Bài 1 Trên cạnh Ox,Oy của góc xOy lấy M,N sao cho OM+ON=2a ( a là hằng số dương ). Chứng minh a) Trung điểm I của MN chạy trên một đoạn cố định b) Trung trực MN đi qua điểm cố định K c) (OMN) đi qua 2 điểm cố định d) Định M,N để MN min Bài 2 Cho tam...
 16. Quân Nguyễn 209

  Toán [Hình 9] Nội tiếp

  \boxed{1}Cho đường tròn (O) nội tiếp tam giác đều ABC. Lấy M bất kỳ trên đường tròn . Chứng minh : a) Nếu M thuộc cung nhỏ BC thì MA+MB=MC b) MA^2+MB^2+MC^2=6R^2 và MA^4+MB^4+MC^4=18R^4 \boxed{2}Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O). Vẽ Ax vuông góc AD cắt BC tại E. Vẽ Ay vuông góc AB cắt CD tại F...
 17. Quân Nguyễn 209

  Toán [Hình 9] Tứ giác nội tiếp

  \boxed{1}Cho tam giác ABC vuông tại A. Dựng ngoài tam giác các hình vuông ABHK và ACDE. AD cắt (ABC) tại F. Gọi M giao điểm của BF và ED. Chứng minh B,K,E,M,C thuộc một đường tròn \boxed{2}Cho tam giác ABC có đường cao AM, nội tiếp đường tròn đường kính AK.Hai đường cao CP,BN cắt nhau tại H. Cho...
 18. Khánh Linh.

  Toán Hình 9

  1, Cho tam giác ABC có AB=6 cm;AC=8 cm,các đường trung tuyến BD và CE vuông góc với nhau.Tính BC? 2, Cho tam giác ABC trực tâm H.CM hệ thức: AB^{2}+HC^{2}=BC^{2}+HA^{2}=CA^{2}+HB^{2} 3,Cho tam giác ABC cân tại A.Kẻ các đường cao AH,BK,CI a, \frac{1}{BK^{2}}=\frac{1}{4AH^{2}}+\frac{1}{BC^{2}} b...
 19. huonggiangnb2002

  Toán [ Toán 10 ] Bài tập sử dụng phương pháp phản chứng

  Bài 1: Có thể chia các số tự nhiên từ 1 đến 21 thành các nhóm đôi một rời nhau sao cho trong mỗi nhóm số lớn nhất bằng tổng các số còn lại hay không ? Bài 2: Có thể tìm được hay không 5 số nguyên sao cho các tổng của 2 số trong 5 số đó lập thành 10 số nguyên liên tiếp?
 20. Quân Nguyễn 209

  Toán [Hình 9] Chứng minh đẳng thức

  \boxed{1}Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB, D thuộc cung AB. Tiếp tuyến tại A,D cắt nhau tại C. Vẽ DE vuông góc với AB. De cắt BC tại I. Chứng minh IE=ID \boxed{2}Cho đường tròn (O) đường kính AB, M di động trên cung AB. Vẽ MH vuông góc AB tại H. Vẽ đường tròn (M,MH) cắt (O) tại E,F. EF cắt...
Top Bottom