iceghost

 1. iceghost

  Toán [Độc đáo] Phương pháp "mất gốc" vectơ

  Chào các bạn, Mỗi lần đụng tới giao điểm trong bài toán tỉ lệ là mình lại thở dài. Chỉ là giao điểm thôi, mà tại sao lại khó tính tỉ lệ thế nhỉ :Rabbit100 Mình xin demo một bài mẫu: Về cơ bản thì bài này khá dễ. Nếu là mình hồi trước, mình sẽ chọn một trong ba cách: Gọi thêm giao điểm EF và...
 2. Từ Lê Thảo Vy

  Toán 8 Hình thoi

  Cho hình thoi ABCD biết AB=CD. Vẽ AE \perp BC và AF \perp CD. a) Chứng minh \Delta AEF là tam giác đều b) Biết AB=4cm. Tính độ dài các đường chéo của hình thoi. Giúp em với a ~~~ @Hoàng Vũ Nghị @dangtiendung1201 @iceghost @Sweetdream2202 @Tiến Phùng @who am i?
 3. Sư tử lạnh lùng

  Toán 9 Hệ thức lượng trong tam giác vuông

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. a, Chứng minh: AH^3 = BC. BD. CE b, Giả sử BC=2a là cố định. Tìm GTNN của BD^2+CE^2
 4. Sư tử lạnh lùng

  Toán 9 [Lớp 9] Bài tập hình học

  Cho tam giác ABC có đường cao AH, phân giá CD và trung tuyến BM đồng quy. Đặt AB=c, AB=c,BC=a. a, Tính BH theo a,b,c b, Chứng minh \frac{a}{b}=\frac{a^{2}-b^{2}+c^{2}}{a^{2}+b^{2}-c^{2}}
 5. Sư tử lạnh lùng

  Toán 9 [Lớp 9] Tỉ số lượng giác trong tam giác vuông

  Cho tam giác ABC vuông tại A, \widehat{C}=\alpha <45. Cho biết đường cao AH=h, đường trung tuyến AM=m và BC=a, CA=b, AB=c. Chứng minh rằng: a, sin^{2}\alpha =1-\frac{cos^{2}2\alpha }{2} b, cos^{2}\alpha =1+\frac{cos^{2}2\alpha }{2}
 6. Sư tử lạnh lùng

  Toán 9 [LỚp 9] Bất đẳng thức phương pháp làm trội

  Bài 1: Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, ta có : \frac{1}{2}+\frac{1}{3\sqrt{2}}+\frac{1}{4\sqrt{3}}+...+\frac{1}{(n+1)\sqrt{n}}<2 Bài 2: Với mọi n thuộc N, n\geq 3 . Chứng minh rằng: \frac{1}{3(1+\sqrt{2})}+\frac{1}{5(\sqrt{2}+\sqrt{3})}+...+\frac{1}{(2n+1)(\sqrt{n}+\sqrt{n+1})}<...
 7. Sư tử lạnh lùng

  Toán 9 [Lớp 9] phương trình vô tỉ

  Giải các phương trình sau: a, \dpi{120} 3x^{4}-4x^{3}=1-\sqrt{(1+x^{2})^{3}} b, \dpi{120} \sqrt{x^{2}+x+1}=\sqrt{x^{2}-3x+1}+2x+1 c, \dpi{120} \sqrt{2x^{2}+x-1}+\sqrt{3x^{2}+x-1}=\sqrt{x^{2}+4x-3}+\sqrt{2x^{2}+4x-3} d, \dpi{120} \sqrt{1-x}+\sqrt{4+x}=3
 8. iceghost

  Toán 11 Đề thi Olympic tháng 4 TPHCM lần 5 2018-2019

  Thời gian làm bài: 120 phút Bài 1. (4 điểm) Giải phương trình: $\sin^3 \left( x+ \dfrac{\pi}6 \right) = \sin^2 \left( 2x + \dfrac{11\pi}{12} \right) + \cos^2 \left(x - \dfrac{\pi}{12} \right) - \sin x \sin\left(3x - \dfrac{\pi}6\right)$ Bài 2. (4 điểm) Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị là $(C)$...
 9. iceghost

  Toán 9 Đề thi HSG Toán 9 TPHCM 2018-2019

  Bài 1. (4 điểm) Cho $x, y$ là các số thực sao cho $\dfrac{2}x - \dfrac{1}y = \dfrac{1}{2x+y}$. Tính giá trị của biểu thức $\dfrac{x^2}{y^2} + \dfrac{y^2}{x^2}$. Bài 2. (3 điểm) Cho $a, b, c$ là ba số thực sao cho $a+b = c-2$ và $ab = 2c^2-3c+1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = a^2+b^2$...
 10. Huỳnh Nguyễn Bích Vân

  Toán 8 Hình bình hành ABCD có E và D đối xứng với nhau qua A, vẽ D và F đối xứng với nhau qua C.

  Cho ABCD là hình bình hành. Vẽ E và D đối xứng với nhau qua A, vẽ D và F đối xứng với nhau qua C. CMR: E và F đối xứng với nhau qua B( tức là CMR:EB=BF và E,B,F )
 11. P

  Toán 10 tập hợp

  Cho các nửa khoảng A=(a,a+1],B=[b;b+1) a. Gọi C= A B. Với đk nào của a,b thì C là một đoạn. Tính độ dài của C khi đó b. Gọi C= A B. Với đk nào của a,b thì C là một đoạn. Tính độ dài của C khi đó
 12. Hoàng Vũ Nghị

  Toán 9 Số chính phương

  Cho p1,p2,p3,...,p2018 là các sô nguyên tố thoả mãn P1^{2}+p2^{2}+...+p2018^{2} là số chính phương. Cmr\frac{P2018^{2}-p2017^{2}}{p1} là sô nguyên
 13. Hoàng Vũ Nghị

  Toán 9 Tính [tex]\sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+...}}}[/tex]

  1. Tính \sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+...}}} 2.a, Tìm SHT x sao cho \sqrt{x^{2}+19x+93} là số hữu tỉ b,tìm x thuộc R sao x+\sqrt{2};x^{3}+\sqrt{2} đều là số hữu tỉ 3.Viết lên bảng 3 số 1,2,4 xóa đi 2 số và thay vào bằng 2 số \frac{a+b}{\sqrt{2}};\frac{a-b}{\sqrt{2}} Hỏi trên bảng còn lại được 3 số...
 14. N

  Toán 9 CM 1 đẳng thức và giải pt

  Giúp mình những câu khoanh tròn với.
 15. K

  Toán 10 Bất đẳng thức

  a+b+c=3, a b c dương. Cm \sum \frac{1}{(a+b)^{2}+c^{2}} \leq \frac{3}{5} Mn giúp e với ạ
 16. Hoàng Hà Trung Đức

  Toán 10 Bài tập tìm quỹ tích điểm

  a) Cho tam giác ABC , vuông tại A, M là điểm thay đổi trong tam giác, D, E, F là hình chiếu của M lên BC, CA, AB. Tìm M để đô dài | \underset{MD}{\rightarrow} + \underset{ME}{\rightarrow} + \underset{MF}{\rightarrow} | = |\underset{MA}{\rightarrow} | b) Tìm quỹ tích điểm N biết {NA}^2 -3 {NB}^2...
 17. Hoàng Hà Trung Đức

  Toán 10 bài tập ứng dụng tích vô hướng hai vecto ( giúp mik vs)

  Cho hình vuông ABCD , trên AB lấy P , trên AD lấy Q sao cho AP=AQ. Kẻ AH vuông góc DP, chứng minh CH vuông góc QH iceghost giúp mình với
 18. hallohello

  Toán 9 Tính chiều cao tháp

  tính chiều cao tháp. đoạn CD= 300m
 19. hallohello

  Toán 9 Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 2,17 triệu đồng, kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT)

  Bài 1 : Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 2,17 triệu đồng, kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức 10% đối với loại hàng loạt hàng thứ nhất và 8% đối với loại hàng thứ hai. Nếu thuế VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 2,18 triệu đồng. Hỏi nếu...
 20. hallohello

  Toán 9 Dân số hiện nay của phương 8, quận 3 là 41618 người. Cách đây 2 năm dân số của phường là 40000 người

  Dân số hiện nay của phương 8, quận 3 là 41618 người. Cách đây 2 năm dân số của phường là 40000 người. Hỏi trung bình mỗi năm dân số của phường đã tăng bao nhiêu phần trăm? (giả sử % tăng dân số của mỗi năm là như nhau). bài 2 Trong một giờ thực hành được phụ trách bởi thầy Tưởng, nhóm bạn...
Top Bottom