iceghost

 1. _Đặng_Vân_281102_

  Violympic 9 cấp thành phố

  các bạn có thể chỉ giúp mình cách giải mấy bài này đc k
 2. lengoctutb

  Toán Giải Hệ Phương Trình

  Giải hệ phương trình : \[\left\{\begin{matrix} x-y=(\sqrt{y}-\sqrt{x})(1+xy) & \\ x^3+y^3=54 & \end{matrix}\right.\]
 3. lengoctutb

  Toán Giải Phương Trình

  Giải phương trình : $a)$ $\sqrt{x^{2}+4x+4}+\sqrt{4x^{2}+12x+9}+\sqrt{9x^{2}+24x+16}=1$ $b)$ $\sqrt{16x^{2}-24x+58}+\sqrt{16x^{2}+24x+58}=5x+10$
 4. lengoctutb

  Toán Giải phương trình

  Giải phương trình : $\frac{x^{4}+4x^{2}+6}{x^{2}+2}+(x-1)^{4}=3$
 5. lengoctutb

  Toán Giải bài toán bằng cách lập hệ PT

  Quãng đường $AB$ dài $180$ $km$. Lúc $6$ giờ sáng, một xe gắn máy đi từ $A$ về $B$ với vận tốc đều. Đến $7$ giờ, một xe hơi cũng đi từ $A$ đến $B$ với vận tốc đều. Đến $9$ giờ, xe hơi bắt kịp xe gắn máy và cả hai tiếp tục đi về $B$. Xe hơi đến $B$ quay về $A$ ngay và gặp lại xe gắn máy trên...
 6. lengoctutb

  Toán Giải Phương Trình

  Giải phương trình : $\sqrt{x^{4}-x^{2}}+\sqrt{x^{2}-x}=2\sqrt{x-\sqrt{x}}$
 7. lengoctutb

  Toán Giải Phương Trình

  Giải phương trình : $\sqrt{8-2\sqrt{-x^{2}+10x-9}}+\sqrt{2+2\sqrt{-x^{2}+4x-3}}=\sqrt{3x^{2}-x}+\sqrt{x^{2}-x}$
 8. lengoctutb

  Toán Cực Trị

  $a)$ Cho $A=\frac{2012y\sqrt{2013x-2014}+2015x\sqrt{2014y-2013}}{2013.2014xy}$. Tìm $x,y$ để $A$ có $GTLN$. Tính $GTLN$ đó. $b)$ Tìm $GTNN$ của $C=x^{2}+y^{2}-|2x-5|+|y+2|-4$
 9. Khánh Linh.

  Toán Tìm giá trị lớn nhất

  Cho x\geq 1 , y\geq 1 .Chứng minh: x\sqrt{y-1} + y\sqrt{x-1}\leq xy Áp dụng tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A= \frac{\sqrt{y-1}}{y} + \frac{\sqrt{x-1}}{x} Mình thanks trước!!!
 10. lengoctutb

  Toán Dựng tam giác nội tiếp đường tròn

  Nếu cách dựng $\Delta ABC$ nội tiếp đường tròn $(O;R)$ cho trước sao cho diện tích $\Delta ABC$ lớn nhất.
 11. lengoctutb

  Toán Giải phương trình 9

  Giải phương trình : $a)$ $\sqrt{x^{2}-6x+9}-\sqrt{x^{2}+2x+1}+\sqrt{x^{2}+6x+9}=1$ $b)$ $\sqrt{2x^{2}+x-3}+10=5\sqrt{x-1}+2\sqrt{2x+3}$ $c)$ $\frac{3x^{2}-1}{x}+\frac{5x}{3x^{2}-x-1}=\frac{119}{18}$
 12. Đoàn Hoàng Lâm

  Ngoại ngữ [Tiếng Anh 9] Bài tập

  1, We are so proud........her for telling the truth A. In B.with C.of D. at 2, If you're not satisfied.......your essay, I suggest that you write it. A. On B,of C.to D.at 3.He's having a party in.....of his 84th brithday A...
 13. Cat Pusheen ► Ly ♫♪

  Toán toán 9

  Cho nửa đường tròn (O) đường kính BC=2R và một điểm A trên nửa đường tròn ấy sao cho AB=R, M là một điểm nằm trên cung nhỏ AC, BM cắt AC tại I. Tia BA cắt tia CM tại D. a/ CM: \bigtriangleup AOB và tứ giác AIMD nội tiếp b/ Tính số đo \widehat{ADI}
 14. lengoctutb

  Toán Tính giá trị biểu thức

  Cho $S=x_{1}+x_{2}$ và $P=x_{1}x_{2}$. Tính $A=|x_{1}^{2}-x_{2}^{2}|$ theo $S$ và $P$
 15. lengoctutb

  Toán Bài tập về phương trình 9

  Cho phương trình ẩn là $x$ sau : $(x+2)\sqrt{x+1}[mx^{2}+x-2m(2m^{2}-1)]=0 (1)$ Tìm các giá trị của $m$ để phương trình $(1)$ : $a)$ Có $2$ nghiệm phân biệt $b)$ Có đúng $2$ nghiệm phân biệt $c)$ Có đúng một nghiệm âm
 16. Khánh Linh.

  Toán tuổi thơ

  1, Trong một bữa tiệc,tất cả mọi người bắt tay nhau trừ H-người chỉ bắt tay với một số người.Không có 2 người bắt tay nhiều hơn 1 lần và nếu tổng số lần bắt tay của H với một số người là 2014 lần thì có bao nhiêu người đã bắt tay với H? 2,Chi phí để tham dự một buổi hòa nhạc là 26 đô cho người...
 17. lengoctutb

  Toán Rút gọn biểu thức 9

  Rút gọn : $\sqrt{x+y+z+2\sqrt{xz+yz}}+\sqrt{x+y+z-2\sqrt{xz+yz}}$ $($với $x,y,z$ là độ dài $3$ cạnh của một tam giác$)$
 18. loloda

  Ngoại ngữ Bài hay về mệnh đề quan hệ

  A4 : Combine sentence using : Giới Từ + Whom/Which 1. The movie was interesting . We went to it . 2. I met the people . You told me about them . 3. I couldn't understand the woman . I talked to her on the phone . 4. I want to tell you about the party . I went to it last night . 5. The...
 19. loloda

  Ngoại ngữ bài tập về đại từ quan hệ

  B2 : Fill in each gap with suitable relative pronoun : where , when , why or, which : 1. Here is the beach _____ is the safest for swimmers. 2. Mr Bike will buy the house _____ is opposite to my house . 3. This is the place ______ the battle took place 40 years ago . 4. The town _____ we...
 20. lengoctutb

  Toán MÌNH ĐANG CẦN GẤP !

  Cho hình vuông $ABCD$ tâm $O$. Lấy điểm $M$ nằm giữa $B,C$. Tia $AM$ cắt $DC$ ở $E$, tia $DM$ cắt $BE$ ở $F$, $CF$ cắt $AE$ ở $P$, $CP$ cắt tia $AB$ ở $I$. $a)$ CM : $ABPC$ nội tiếp đường tròn và số đo góc $DPC$ không đổi. $b)$ $DP$ cắt $AC$ ở $N$. CM : $MN$ song song với $DB$ $c)$ CM ...
Top Bottom