iceghost

 1. lengoctutb

  Toán Giải phương trình 9

  Giải phương trình : $|x^{2}+x-6|+\sqrt{x^{2}+12x+36}=4x$
 2. lengoctutb

  Toán LẬP HỆ pt

  Có $3$ đội xây dựng cùng làm chung một công việc. Làm chung được $4$ ngày thì đội $III$ được điều động làm việc khác. Hai đội $I$ và $II$ cùng làm thêm $12$ ngày nữa thì xong việc. Biết năng suất đội $I$ cao hơn năng suất đội $II$, năng suất đội $III$ bằng trung bình cộng năng suất của $2$ đội...
 3. lengoctutb

  Toán Bài tập PT 9 khó

  Cho phương trình : $x^{2}+ax+1=0 (1)$ và $x^{2}+bx+2=0 (2)$ $(x:$ẩn số$)$ $a)$ Tìm $ĐK$ của $a,b$ để phương trình $(1)$ chỉ có nghiệm dương, phương trình $(2)$ chỉ có nghiệm âm. Khi đó, tìm $GTLN$ của $ab$ và $GTNN$ của $b-a$. $b)$ Tìm hệ thức giữa $a,b$ để $2$ phương trình có nghiệm chung.
 4. lengoctutb

  Toán GIẢI PHƯƠNG TRÌNH !

  Giải phương trình :$ \sqrt{4x^{5}-12x+9}=\sqrt{-x^{2}+2x-1}$
 5. _Đặng_Vân_281102_

  Toán vio9

  giúp mk với khó quá mk nghĩ k ra
 6. lengoctutb

  Toán Giải phương trình

  Giải phương trình : $\sqrt{12-\frac{3}{\sqrt{x}}}+\sqrt{4\sqrt{x}-\frac{3}{\sqrt{x}}}=4\sqrt{x}$
 7. Cat Pusheen ► Ly ♫♪

  Toán toán 9

  C3: tìm GTNN của \sqrt{x+47} + \sqrt{74-x} C4: Tổng nghiệm của ph
 8. loloda

  Toán toán 4 violimpic

  1,Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều dài đi 3 cm và tăng chiều rộng thêm 3cm thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu. 2,Một cái sân hình vuông. Người ta mở rộng sân về bên phải và lên phía trên 3m thì diện tích tăng thêm 99m2...
 9. lengoctutb

  Toán EM ĐANG CẦN GẤP BÀI HÌNH NÀY !

 10. lengoctutb

  Toán GIẢI PHƯƠNG TRÌNH !

  Giải phương trình : $\frac{4x}{x^{2}-8x+7}+\frac{5x}{x^{2}-10x+7}=-1$
 11. lengoctutb

  Toán BÀI CỰC TRỊ !

  Tìm $GTNN$ của $A=2008+\sqrt{x^{2}+x}+\sqrt{x^{2}+3x+2}$
 12. lengoctutb

  Toán TOÁN CỰC TRỊ

  Chứng minh : $\frac{a}{bc+1}+\frac{b}{ca+1}+\frac{c}{ab+1} \leq 2$ $($với $0 \leq a,b,c \leq 1)$
 13. lengoctutb

  Toán Toán cực trị

  Cho $x,y>0$ và $x+y=4$. Tìm $GTNN$ của $A=x^{3}+y^{3}$ và $B=y^{4}+y^{4}$
 14. lengoctutb

  Toán Chứng minh BĐT 9

  Chứng minh rằng : $\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\cdots +\frac{1}{\sqrt{24}} > 8$
 15. ~♥明♥天♥~

  Toán Toán 9 Hình học nâng cao

  B1, Cho (O) đường kih BC , A chuyển động trên đường tròn. Gọi D là chân đường vuông góc hạ từ A đến BC , Mvaf N lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABD và tam giác ACD. Chứng minh rằng đường thẳng vuông góc với MN hạ từ A luôn đi qua một điểm cố định. B2, Cho hình thoi ABCD có góc B tù...
 16. ciel sky

  Ngoại ngữ Viết lại câu

  Cấu trúc S + be + Adj + enough + to V ... S + be + Adj + Enough + for somebody + to V... S + V + enough + Noun + to V +... Bài tập: Combine each pair of sentences, using " too....(for).... to" or " enough (for) ... to" 1. This soup is very hot. We can't eat it. 2. These oranges are ripe. You...
 17. Trafalgar D Law

  Toán Tìm GTNN

  Cho a,b,c > 0 và a+2b+3c \geq 0 Tìm GTNN của P = a+b+c+\frac{3}{a}+\frac{9}{2b}+\frac{4}{c}
 18. ciel sky

  Toán tính độ dài.

 19. ciel sky

  Toán Giúp Mình Bài Toán

 20. T

  giúp em với !!!!

  Phân tích đa thức thành nhân tử a) A = x . y - x^2 - y^2 + 4 . x + 5 b) B = 19 . x^2 + 54 . y^2 + 16 . z^2 - 16 . x . z -24 .y . z +36 . x . y + 5 c) C = x . y . ( x - 2 ) . ( y + 6 ) + 12 . x^2 - 24 . x + 3 . y^2 + 18 . y + 2016 d) 12.x^4 +3.x^3+x^2-2 e) x^4+3x^3-x^2-4x+2 g)...
Top Bottom