Toán Hình học 7

Nguyễn Huy Tú

Học sinh chăm học
Thành viên
29 Tháng ba 2017
113
101
89
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tam giác ABC cân tại C, góc C = 100 độ, BD là phân giác của góc B. Từ A kẻ Ax tại với AB 1 góc 30 độ. Tia Ax cắt BD tại M, BC tại E. BK là phân giác của góc CBD. BK cắt Ax tại N.

a, Tính góc ACM
b, So sánh MN và CE
 

Nguyễn Xuân Hiếu

Cựu Mod Toán | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
23 Tháng bảy 2016
1,123
1,495
344
20
Đắk Nông
a)$\widehat{CAN}=\widehat{CBN}=10^0$.
Mà $\widehat{CAB}=\widehat{CBA}$
Do đó $NA=NB,CA=CB$
$\Rightarrow \triangle ACN =\triangle BCN$
Do đó $\widehat{ACN}=\widehat{BCN}=50^0$.
$\widehat{ADB}=180^0-40^0-20^0=120^0 \Rightarrow \widehat{DMA}=\widehat{NMB}=50^0$
Do đó $\widehat{BCN}=\widehat{NMB}$
Do đó $\widehat{CMB}=\widehat{BCM} \\\Rightarrow \widehat{BCM}=\widehat{CDM}+\widehat{DCM} \\\Rightarrow \widehat{BCM}+\widehat{DCM}=60^0+2\widehat{DCM} \\\Rightarrow \widehat{DCM}=20^0$
b)Từ câu a) ta có: $MN=NC$.
Dễ dàng tính được $\widehat{CNE}=60^0,\widehat{CEN}=70^0$
Do đó $\widehat{CNE}<\widehat{CEN} \rightarrow CN>EC \rightarrow MN>CE$

upload_2017-6-23_9-23-1.png
 
Top Bottom