@inderindex

 1. Kasparov

  Toán 9

  Câu 1:Cho 2016 số dương a_{1},a_{2},.....,a_{2015},a_{2016} thỏa mãn \frac{a_{1}}{a_{2}}=\frac{a_{2}}{a_{3}}=......=\frac{a_{2015}}{a_{2016}}=\frac{a_{2016}}{a_{1}} Hãy tính giá trị của biểu thức A=\frac{a_{1}^{2}+a_{2}^{2}+....+a_{2016}^{2}}{(a_{1}+a_{2}+....+a_{2016})^{2}} Câu 2:Cho x,y,z là...
 2. ~♥明♥天♥~

  Toán Tứ giác nội tiếp

  1. Từ A nằm ngoài (O), vẽ tiếp tuyến AM, AN và cát tuyến ACD. B thuộc cung CM không chưa D, H là giao điểm của MN và BD, E là giao của CH và (O). a, Gọi K là giao điểm của AH và đường tròn ngoại tiếp ta, giác AMN. Chứng minh : AEKC và HKCD là tứ giác nội tiếp b, Chứng minh: A,E,B thẳng hàng. 2...
 3. ~♥明♥天♥~

  Toán Giải phương trình và hệ phương trình

  Giải phương trình và hệ phương trình!! Đề bài trong file bên dưới !! Mong mọi người giúp đỡ !!
 4. Kasparov

  Toán Toán 9

  Bài 1:Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn(O;R) ta vẽ hai tiếp tuyến AB,Ac với đường tròn (B,C là tiếp điểm ).Trên cung nhỏ BC lấy một điểm M.Vẽ MI vuông góc với Ab,Mk vuông góc với AC(I thuộc AB,K thuộc AC) a,Chứng minh AIMK là tứ giác nội tiếp đường tròn b,Vẽ MP vuông góc với BC(P thuộc...
 5. lengoctutb

  Toán Giải Phương Trình Và Hệ Phương Trình

  $a)$ $\sqrt{4x^{2}+6}-\sqrt{8x+7}=8x^{3}+40x^{2}-8x-29$ $b)$ $\sqrt{20x^{2}+3}-\sqrt{8x-2}=8x^{3}+4x^{2}-34x+11$ $c)$ \left\{\begin{matrix} x^2+y^2=2x & \\ (x-1)^3+y^3=1 & \end{matrix}\right. $d)$ $x^{4}-4x^{3}-1=0$ $e)$ $\sqrt{8x^{2}+5}-\sqrt{8x-1}=8x^{3}+4x^{2}-38x+7$
 6. lengoctutb

  Toán Chứng Minh BĐT Và Cực Trị

  $a)$ Tìm $GTNN$ của $A=\sqrt{\frac{a^{3}}{a^{3}+(b+c)^{3}}}+\sqrt{\frac{b^{3}}{b^{3}+(c+a)^{3}}}+\sqrt{\frac{c^{3}}{c^{3}+(a+b)^{3}}}$ $b)$ Với $a \neq b \neq c \neq a$, tìm $GTNN$ của $B=\frac{ab}{(a-b)^{2}}+\frac{bc}{(b-c)^{2}}+\frac{ca}{(c-a)^{2}}$ $c)$ Cho $a,b,c$ là độ dài ba cạnh một tam...
 7. lengoctutb

  Toán Tìm GTNN và GTLN

  Tìm $GTNN$ và $GTLN$ của : $A=\sqrt{x-2-2\sqrt{x-3}}-\sqrt{x+1-4\sqrt{x-3}}$
 8. lengoctutb

  Toán Tìm Số Có 2 Chữ Số !

  Không dùng cách thử tuần tự từng số, tìm tất cả số tự nhiên có $2$ chữ số mà mỗi số chia hết cho tổng các chữ số của nó và trong mỗi số có một chữ số là bội của chữ số kia.
 9. lengoctutb

  Toán Giải Phương Trình

  Giải phương trình : $\sqrt{x^{2}+4x+1}+\sqrt{x-1}=\sqrt{x^{2}-4x+1}+\sqrt{x+1}$
 10. lengoctutb

  Toán Tìm x,y

  Tìm tất cả giá trị của $x,y$ thoả $x^{4}+y^{2} \leq 1$ và $x^{5}+y^{3} \geq 1$
 11. lengoctutb

  Toán Giải Phương Trình

  $a)$ $\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}+\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}=\frac{3}{2}$ $b)$ $\frac{\sqrt{x^{2}+8x}}{\sqrt{x+1}}+\sqrt{x+7}=\frac{7}{\sqrt{x+1}}$ $c)$ $6x^{4}+20x^{3}+27x^{2}+20x+6=0$ $d)$ $16x^{4}-40x^{3}+49x^{2}-40x+16=0$
 12. lengoctutb

  Toán Chứng Minh BĐT

  Cho $3$ số $a,b,c$ đôi một khác nhau. Chứng minh : $\frac{(a+b)^{2}}{(a-b)^{2}}+\frac{(b+c)^{2}}{(b-c)^{2}}+\frac{(c+a)^{2}}{(c-a)^{2}} \geq 2$
 13. ~♥明♥天♥~

  Toán Toán 9 nâng cao (Ôn thi vào 10)

  1. Cho 3 số dương x+y+z =1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : \frac{1}{x-x^{2}}+\frac{1}{y-y^{2}}+\frac{1}{z-z^{2}} 2. Trên mặt phẳng có 2017 đường thẳng từng đôi một cắt nhau có tính chất qua giao điểm của 2 đường thẳng bất kì có thêm 1 đường thẳng nữa đi qua . Chứng minh rằng 2017 đường...
 14. lengoctutb

  Toán Giải Phương Trình

  Giải phương trình : $a)$ $|3x^{4}+6x^{3}-8x^{2}-1|+|x^{4}+6x^{3}-5x^{2}-2|=12x^{3}-12$ $b)$ $\sqrt{7x^{2}-5x+1}+\sqrt{7x^{2}+5x+1}=5x-1$
 15. lengoctutb

  Toán Giải Hệ Phương Trình

  Giải hệ phương trình : \[\left\{\begin{matrix} x-y=(\sqrt{y}-\sqrt{x})(1+xy) & \\ x^3+y^3=54 & \end{matrix}\right.\]
 16. ~♥明♥天♥~

  Toán Hình 9

  Cho tứ giác ABCD có AB cắt CD tại M, AD cắt BC tại N , đường thẳng AC cắt BD tại I, đường thẳng Ac cắt MN tại J, Chứng minh rằng : \frac{IA}{IC}=\frac{JA}{JC}
 17. lengoctutb

  Toán Giải Phương Trình

  Giải phương trình : $a)$ $\sqrt{x^{2}+4x+4}+\sqrt{4x^{2}+12x+9}+\sqrt{9x^{2}+24x+16}=1$ $b)$ $\sqrt{16x^{2}-24x+58}+\sqrt{16x^{2}+24x+58}=5x+10$
 18. ~♥明♥天♥~

  Toán Tổ hợp lớp 9

  Mỗi điểm trên đường tròn được tô bằng 1 màu xanh hoặc đỏ . CMR: tồn tại 1 tam gác cân nội tiếp đường tròn đó có 3 đỉnh cùng màu.
 19. lengoctutb

  Toán Giải phương trình

  Giải phương trình : $\frac{x^{4}+4x^{2}+6}{x^{2}+2}+(x-1)^{4}=3$
 20. lengoctutb

  Toán Giải bài toán bằng cách lập hệ PT

  Quãng đường $AB$ dài $180$ $km$. Lúc $6$ giờ sáng, một xe gắn máy đi từ $A$ về $B$ với vận tốc đều. Đến $7$ giờ, một xe hơi cũng đi từ $A$ đến $B$ với vận tốc đều. Đến $9$ giờ, xe hơi bắt kịp xe gắn máy và cả hai tiếp tục đi về $B$. Xe hơi đến $B$ quay về $A$ ngay và gặp lại xe gắn máy trên...
Top Bottom