@inderindex

 1. Kasparov
  Chủ đề

  Toán 9

  Câu 1:Cho 2016 số dương a_{1},a_{2},.....,a_{2015},a_{2016} thỏa mãn...
  Chủ đề bởi: Kasparov, 16 Tháng năm 2017, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 2. ~♥明♥天♥~
 3. ~♥明♥天♥~
 4. Kasparov
 5. lengoctutb
 6. lengoctutb
 7. lengoctutb
  Tìm $GTNN$ và $GTLN$ của : $A=\sqrt{x-2-2\sqrt{x-3}}-\sqrt{x+1-4\sqrt{x-3}}$
  Chủ đề bởi: lengoctutb, 14 Tháng tư 2017, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 8. lengoctutb
 9. lengoctutb
  Giải phương trình : $\sqrt{x^{2}+4x+1}+\sqrt{x-1}=\sqrt{x^{2}-4x+1}+\sqrt{x+1}$
  Chủ đề bởi: lengoctutb, 10 Tháng tư 2017, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 10. lengoctutb
  Chủ đề

  Toán Tìm x,y

  Tìm tất cả giá trị của $x,y$ thoả $x^{4}+y^{2} \leq 1$ và $x^{5}+y^{3} \geq 1$
  Chủ đề bởi: lengoctutb, 9 Tháng tư 2017, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 11. lengoctutb
 12. lengoctutb
 13. ~♥明♥天♥~
 14. lengoctutb
 15. lengoctutb
 16. ~♥明♥天♥~
 17. lengoctutb
 18. ~♥明♥天♥~
 19. lengoctutb
  Giải phương trình : $\frac{x^{4}+4x^{2}+6}{x^{2}+2}+(x-1)^{4}=3$
  Chủ đề bởi: lengoctutb, 24 Tháng ba 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 20. lengoctutb