@inderindex

  1. lengoctutb

    Toán TOÁN CỰC TRỊ

    Chứng minh : $\frac{a}{bc+1}+\frac{b}{ca+1}+\frac{c}{ab+1} \leq 2$ $($với $0 \leq a,b,c \leq 1)$
  2. ~♥明♥天♥~

    Toán Toán 9 Hình học nâng cao

    B1, Cho (O) đường kih BC , A chuyển động trên đường tròn. Gọi D là chân đường vuông góc hạ từ A đến BC , Mvaf N lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABD và tam giác ACD. Chứng minh rằng đường thẳng vuông góc với MN hạ từ A luôn đi qua một điểm cố định. B2, Cho hình thoi ABCD có góc B tù...
Top Bottom