Toán Giải Hệ Phương Trình

Tú Tí Tỡn ( Vozer)

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng hai 2017
79
57
91
23
[tex]\inline (\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y})=(\sqrt{y}-\sqrt{x})(1+xy)\Leftrightarrow (\sqrt{x}-\sqrt{y})(xy+\sqrt{x}+\sqrt{y}+1)=0\Leftrightarrow \sqrt{x}-\sqrt{y}=0[/tex]
( vì theo đkxđ thì x,y>=0 suy ra xy>=0 suy ra (xy+....+1)>0
từ đây dễ r nhé bạn :))
 
Top Bottom