@inderindex

 1. lengoctutb
  Giải phương trình : $\sqrt{x^{4}-x^{2}}+\sqrt{x^{2}-x}=2\sqrt{x-\sqrt{x}}$
  Chủ đề bởi: lengoctutb, 22 Tháng ba 2017, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 2. ~♥明♥天♥~
 3. lengoctutb
 4. lengoctutb
 5. lengoctutb
 6. lengoctutb
 7. lengoctutb
 8. lengoctutb
 9. lengoctutb
 10. lengoctutb
 11. lengoctutb
  Giải phương trình : $|x^{2}+x-6|+\sqrt{x^{2}+12x+36}=4x$
  Chủ đề bởi: lengoctutb, 10 Tháng ba 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 12. lengoctutb
 13. lengoctutb
 14. lengoctutb
  Giải phương trình :$ \sqrt{4x^{5}-12x+9}=\sqrt{-x^{2}+2x-1}$
  Chủ đề bởi: lengoctutb, 8 Tháng ba 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 15. ~♥明♥天♥~
 16. lengoctutb
 17. ~♥明♥天♥~
 18. lengoctutb
  [ATTACH]
  Chủ đề bởi: lengoctutb, 3 Tháng ba 2017, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Hình học
 19. lengoctutb
  Giải phương trình : $\frac{4x}{x^{2}-8x+7}+\frac{5x}{x^{2}-10x+7}=-1$
  Chủ đề bởi: lengoctutb, 3 Tháng ba 2017, 2 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 20. lengoctutb
  Tìm $GTNN$ của $A=2008+\sqrt{x^{2}+x}+\sqrt{x^{2}+3x+2}$
  Chủ đề bởi: lengoctutb, 3 Tháng ba 2017, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số