batman1907

 1. Cao Khánh Tân

  Toán Chuyên đề bất đẳng thức:

  1, Cho a, b, c là số thực dương. Chứng minh rằng: 2, Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn a+b+c=3. Tìm GTNN của: 3, Cho các số dương a, b, c thỏa mãn: ab+bc+ca=3. Chứng minh rằng: 4, Cho hai số thực dương x,y thỏa mãn...
 2. lengoctutb

  Toán Chuyên Đề Bất Đẳng Thức

  BÀI 1 : Cho $x,y,z>0$. Chứng minh : $\sqrt [3] {xyz}+\dfrac {\left| x-y\right| +\left| y-z\right| +\left| z-x\right| }{3}\geq \dfrac {x+y+z}{3}$ BÀI 2 : Cho $a,b,c>0$. Chứng minh : $\sqrt {\dfrac {a^{2}+b^{2}+c^{2}}{3}}\leq \dfrac {1}{3}\left( \dfrac {ab}{c}+\dfrac {bc}{a}+\dfrac...
 3. T

  Toán Đồ thị hàm số

  Câu 2 a của đề này @iceghost @Ma Long @Nữ Thần Mặt Trăng @Viet Hung 99 @batman1907@NguyễnXuânHiếu
 4. fcnoname1230

  Toán Bài toán khó

  Cho a, b là các số dương. Tìm GTNN của biểu thức sau: Q = \frac{a+b}{\sqrt{a(3a+b)}+\sqrt{b(3b+a)}}
 5. lengoctutb

  Toán Giải Phương Trình Và Hệ Phương Trình

  $a)$ $\sqrt{4x^{2}+6}-\sqrt{8x+7}=8x^{3}+40x^{2}-8x-29$ $b)$ $\sqrt{20x^{2}+3}-\sqrt{8x-2}=8x^{3}+4x^{2}-34x+11$ $c)$ \left\{\begin{matrix} x^2+y^2=2x & \\ (x-1)^3+y^3=1 & \end{matrix}\right. $d)$ $x^{4}-4x^{3}-1=0$ $e)$ $\sqrt{8x^{2}+5}-\sqrt{8x-1}=8x^{3}+4x^{2}-38x+7$
 6. lengoctutb

  Toán Chứng Minh BĐT Và Cực Trị

  $a)$ Tìm $GTNN$ của $A=\sqrt{\frac{a^{3}}{a^{3}+(b+c)^{3}}}+\sqrt{\frac{b^{3}}{b^{3}+(c+a)^{3}}}+\sqrt{\frac{c^{3}}{c^{3}+(a+b)^{3}}}$ $b)$ Với $a \neq b \neq c \neq a$, tìm $GTNN$ của $B=\frac{ab}{(a-b)^{2}}+\frac{bc}{(b-c)^{2}}+\frac{ca}{(c-a)^{2}}$ $c)$ Cho $a,b,c$ là độ dài ba cạnh một tam...
 7. lengoctutb

  Toán Tìm GTNN và GTLN

  Tìm $GTNN$ và $GTLN$ của : $A=\sqrt{x-2-2\sqrt{x-3}}-\sqrt{x+1-4\sqrt{x-3}}$
 8. lengoctutb

  Toán Tìm Số Có 2 Chữ Số !

  Không dùng cách thử tuần tự từng số, tìm tất cả số tự nhiên có $2$ chữ số mà mỗi số chia hết cho tổng các chữ số của nó và trong mỗi số có một chữ số là bội của chữ số kia.
 9. lengoctutb

  Toán Giải Phương Trình

  Giải phương trình : $\sqrt{x^{2}+4x+1}+\sqrt{x-1}=\sqrt{x^{2}-4x+1}+\sqrt{x+1}$
 10. lengoctutb

  Toán Tìm x,y

  Tìm tất cả giá trị của $x,y$ thoả $x^{4}+y^{2} \leq 1$ và $x^{5}+y^{3} \geq 1$
 11. lengoctutb

  Toán Giải Phương Trình

  $a)$ $\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}+\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}=\frac{3}{2}$ $b)$ $\frac{\sqrt{x^{2}+8x}}{\sqrt{x+1}}+\sqrt{x+7}=\frac{7}{\sqrt{x+1}}$ $c)$ $6x^{4}+20x^{3}+27x^{2}+20x+6=0$ $d)$ $16x^{4}-40x^{3}+49x^{2}-40x+16=0$
 12. lengoctutb

  Toán Chứng Minh BĐT

  Cho $3$ số $a,b,c$ đôi một khác nhau. Chứng minh : $\frac{(a+b)^{2}}{(a-b)^{2}}+\frac{(b+c)^{2}}{(b-c)^{2}}+\frac{(c+a)^{2}}{(c-a)^{2}} \geq 2$
 13. Nữ Thần Mặt Trăng

  Toán Toán 8

  Tìm các giá trị dương của $x$ để $Q=\dfrac{2x}{x^{2}-x+1}$ nhận giá trị là số nguyên
 14. T

  Toán Bài toán hắc não

  Giúp câu b,c hướng dẫn cách làm nha câu b chưa biết cách cm góc bằng nhau ra bằng nhau thì cm tứ giác nội tiếp đơn giản còn câu c ko hiểu mong dc chỉ giáo!!!
 15. T

  Toán khó

  Bài 18 câu d Hình vẽ kèm theo
 16. T

  Toán Tìm giá trị nhỏ nhất

  1. Chứng minh bất đẳng thức với a,b>0. Dấu "=" xảy ra khi nào? 2. Cho x,y là hai số dương thỏa mãn x+y=2 Tìm GTNN của biểu thức
 17. L

  Toán [TOÁN 7] Tìm x

  Tìm $x$ : $x^4 - 2x - 1= 0$
 18. lengoctutb

  Toán Giải Phương Trình

  Giải phương trình : $a)$ $|3x^{4}+6x^{3}-8x^{2}-1|+|x^{4}+6x^{3}-5x^{2}-2|=12x^{3}-12$ $b)$ $\sqrt{7x^{2}-5x+1}+\sqrt{7x^{2}+5x+1}=5x-1$
 19. Phan Đặng Quốc Huy

  Toán Tìm giá trị

  1) Cho a + b + c = 0 thỏa mãn \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0 Tính giá trị của M = \frac{bc}{a^{2}} + \frac{ac}{b^{2}} + \frac{ab}{c^{2}} 2) Xác định đa thức dư khi chia đa thức x^{2014} + x^{2015} + x^{2016} + x^{2017} cho đa thức x^{2} -1 Giúp em nhanh nhanh nha ! Mai em nộp rồi !
 20. lengoctutb

  Toán Giải Hệ Phương Trình

  Giải hệ phương trình : \[\left\{\begin{matrix} x-y=(\sqrt{y}-\sqrt{x})(1+xy) & \\ x^3+y^3=54 & \end{matrix}\right.\]
Top Bottom