batman1907

 1. Cao Khánh Tân
 2. lengoctutb
 3. Thoòng Quốc An
 4. fcnoname1230
 5. lengoctutb
 6. lengoctutb
 7. lengoctutb
  Tìm $GTNN$ và $GTLN$ của : $A=\sqrt{x-2-2\sqrt{x-3}}-\sqrt{x+1-4\sqrt{x-3}}$
  Chủ đề bởi: lengoctutb, 14 Tháng tư 2017, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 8. lengoctutb
 9. lengoctutb
  Giải phương trình : $\sqrt{x^{2}+4x+1}+\sqrt{x-1}=\sqrt{x^{2}-4x+1}+\sqrt{x+1}$
  Chủ đề bởi: lengoctutb, 10 Tháng tư 2017, 3 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 10. lengoctutb
  Chủ đề

  Toán Tìm x,y

  Tìm tất cả giá trị của $x,y$ thoả $x^{4}+y^{2} \leq 1$ và $x^{5}+y^{3} \geq 1$
  Chủ đề bởi: lengoctutb, 9 Tháng tư 2017, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Tổng hợp Đại số
 11. lengoctutb
 12. lengoctutb
 13. Nữ Thần Mặt Trăng
 14. Thoòng Quốc An
 15. Thoòng Quốc An
  Chủ đề

  Toán khó

  Bài 18 câu d [ATTACH] Hình vẽ kèm theo [ATTACH]
  Chủ đề bởi: Thoòng Quốc An, 1 Tháng tư 2017, 4 lần trả lời, trong diễn đàn: Hình học
 16. tocquan161
 17. luudan891@gmail.com
  Tìm $x$ : $x^4 - 2x - 1= 0$
  Chủ đề bởi: luudan891@gmail.com, 31 Tháng ba 2017, 1 lần trả lời, trong diễn đàn: Thảo luận chung
 18. lengoctutb
 19. Phan Đặng Quốc Huy
 20. lengoctutb