Toán Đồ thị hàm số

Thoòng Quốc An

Tôi yêu Hóa học | Mùa hè Hóa học
Thành viên
30 Tháng sáu 2014
969
1,264
251
Du học sinh
YALE UNIVERSITY

Ma Long

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2017
252
305
161
Giải:
Mối quan hệ giữa A,E là 1 đường thẳng dang:
E=mA+n
Ta có hệ:
[tex]\left\{\begin{matrix} 50=24m+n\\ 20=60m+n \end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix} m=\dfrac{-5}{6}\\n=70 \end{matrix}\right.[/tex]
Suy ra:
[tex]E=\frac{-5}{6}A+70[/tex]
Khi nhóc mới sinh ra được dự tính tuổi thọ là 70 tuổi.

 
Top Bottom