nu than mat trang

 1. hungskygaren@gmail.com

  phương trình , hệ phương trình

  Giúp mình với phương trình hệ phương trình
 2. Red Rose

  Toán Đại số lớp 8

  Tính giá trị của các biểu thức sau: a,Cho a,b,c thỏa mãn: abc\neq 0 và ab+bc+ca=0 Tính A=\frac{(a+b)(b+c)(c+a)}{abc} b, Cho a,b,c thỏa mãn: abc\neq 0 và\frac{1}{a}+\frac{1}{b}-\frac{1}{c}=0 Tính B=\frac{(a+b)(b-c)(c-a)}{abc} c, Cho a,b,c thỏa mãn: abc\neq 0 và 2ab+6bc+3ac=0 Tính...
 3. loloda

  Ngoại ngữ mệnh đề

  8.He had written her many times , but she didn’t give any reply , ......... they had been out of touch ever since. 9.We discussed the issue all day, ......................... we couldn’t come to a final conclusion. 10.It started to rain hard , ............................... we decided to stay...
 4. Tiểu My My

  Toán Giải hệ phương trình

 5. Tiểu My My

  Toán Giải phương trình chứa căn

  1) x-2\sqrt{x-1}-(x-1)\sqrt{x} + \sqrt{x^2-x} = 0 2)2(1-x)\sqrt{x^2+2x-1}= x^2 - 2x -1 3)2(1-x)\sqrt{x^2+2x-1}= x^2 - 2x +1 4)3 + 2\sqrt{x-x^2} = 3(\sqrt{x} +\sqrt{1-x} ) 5)7x^2 + 8\sqrt{7x^2 -5x + 1} -5x-8 = 0 6)x+ 2\sqrt{7-x}= 2\sqrt{x-1} + \sqrt{-x^2 +8x-7} + 1 7) \sqrt{3x-2} +...
 6. SUNSHINE 1106

  CLB Khu vườn ngôn từ Rung động đầu đời của nhỏ ngốc

  Ngày đấy, cái ngày mà nhỏ ngốc đó biết mk thích hắn là cái ngày học kì 2 đang chuẩn bị bắt đầu sau hơn tuần nghỉ Tết 2013. Phải đã gần 4 năm cho 1 tình cảm đơn phương cho song tử ngốc này. Khoảng 5 năm về trước: "Haizzz thời gian sao trôi nhanh thế, mới đấy mà tụi mk đã lên lớp 5 rùi, năm...
 7. lengoctutb

  Toán Chuyên Đề Bất Đẳng Thức

  BÀI 1 : Cho $x,y,z>0$. Chứng minh : $\sqrt [3] {xyz}+\dfrac {\left| x-y\right| +\left| y-z\right| +\left| z-x\right| }{3}\geq \dfrac {x+y+z}{3}$ BÀI 2 : Cho $a,b,c>0$. Chứng minh : $\sqrt {\dfrac {a^{2}+b^{2}+c^{2}}{3}}\leq \dfrac {1}{3}\left( \dfrac {ab}{c}+\dfrac {bc}{a}+\dfrac...
 8. T

  Toán Tính số lượng

  Một người bán năm giỏ xoài và cam. Mỗi giỏ chỉ đựng 1 loại quả với số lượng là: 65 kg ; 71 kg ; 58 kg ; 72 kg ; 93 kg. Sau khi bán 1 giỏ cam thì số xoài còn lại gấp 3 lần số cam còn lại. Hãy cho biết giỏ nào đựng cam , giỏ nào đựng xoài ?
 9. T

  Toán Chứng minh

  Chứng minh rằng số có dạng \large \left ( 33...3 \right )^{2} (có n số 3 và n là số nguyên dương), luôn viết được dưới dạng hiệu của số tự nhiên viết bởi toàn chữ số 1 và số tự nhiên viết bởi toàn chữ số 2
 10. H

  Toán [Toán 9] Bài tập tìm GTNN

  Tìm giá trị nhỏ nhất của: Giúp mình nhanh nhé. À, điều kiện là 0<x<1 nha
 11. T

  Toán Đồ thị hàm số

  Câu 2 a của đề này @iceghost @Ma Long @Nữ Thần Mặt Trăng @Viet Hung 99 @batman1907@NguyễnXuânHiếu
 12. Nguyễn Mạnh Trung

  Một số bài toán của các đề thi vào 10 chuyên hay

  Mình lập topic này để mọi người tiếp xúc thêm với các bài toán hay, giúp mọi người có thêm nhiếu kinh nghiệm trong việc giải toán. trong các bài toán TÌM ĐÁP ÁN mình sẽ cho trước đáp án, còn bài toán CM thì các bạn rep mình sẽ trả lòi ở dưới nha:)
 13. lengoctutb

  Toán Chứng Minh Thẳng Hàng

  Từ điểm $A$ ở ngoài $(O;R)$ vẽ 2 tiếp tuyến $AB,AC$ và cát tuyến $AEF$ với $(O)$ $(E$ nằm giữa $A$ và $F ; AF$ không đi qua $O)$. Vẽ đường kính $ED$ của $(O)$, cắt $BC$ ở $I, AD$ cắt $(O)$ tại $G (G \not \equiv D)$. Chứng minh $F,I,G$ thẳng hàng.
 14. lengoctutb

  Toán Giải Phương Trình Và Hệ Phương Trình

  $a)$ $\sqrt{4x^{2}+6}-\sqrt{8x+7}=8x^{3}+40x^{2}-8x-29$ $b)$ $\sqrt{20x^{2}+3}-\sqrt{8x-2}=8x^{3}+4x^{2}-34x+11$ $c)$ \left\{\begin{matrix} x^2+y^2=2x & \\ (x-1)^3+y^3=1 & \end{matrix}\right. $d)$ $x^{4}-4x^{3}-1=0$ $e)$ $\sqrt{8x^{2}+5}-\sqrt{8x-1}=8x^{3}+4x^{2}-38x+7$
 15. lengoctutb

  Toán Chứng Minh BĐT Và Cực Trị

  $a)$ Tìm $GTNN$ của $A=\sqrt{\frac{a^{3}}{a^{3}+(b+c)^{3}}}+\sqrt{\frac{b^{3}}{b^{3}+(c+a)^{3}}}+\sqrt{\frac{c^{3}}{c^{3}+(a+b)^{3}}}$ $b)$ Với $a \neq b \neq c \neq a$, tìm $GTNN$ của $B=\frac{ab}{(a-b)^{2}}+\frac{bc}{(b-c)^{2}}+\frac{ca}{(c-a)^{2}}$ $c)$ Cho $a,b,c$ là độ dài ba cạnh một tam...
 16. lengoctutb

  Toán Tìm GTNN và GTLN

  Tìm $GTNN$ và $GTLN$ của : $A=\sqrt{x-2-2\sqrt{x-3}}-\sqrt{x+1-4\sqrt{x-3}}$
 17. lengoctutb

  Toán Tìm Số Có 2 Chữ Số !

  Không dùng cách thử tuần tự từng số, tìm tất cả số tự nhiên có $2$ chữ số mà mỗi số chia hết cho tổng các chữ số của nó và trong mỗi số có một chữ số là bội của chữ số kia.
 18. lengoctutb

  Toán Giải Phương Trình

  Giải phương trình : $\sqrt{x^{2}+4x+1}+\sqrt{x-1}=\sqrt{x^{2}-4x+1}+\sqrt{x+1}$
 19. lengoctutb

  Toán Tìm x,y

  Tìm tất cả giá trị của $x,y$ thoả $x^{4}+y^{2} \leq 1$ và $x^{5}+y^{3} \geq 1$
 20. lengoctutb

  Toán Giải Phương Trình

  $a)$ $\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}+\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}=\frac{3}{2}$ $b)$ $\frac{\sqrt{x^{2}+8x}}{\sqrt{x+1}}+\sqrt{x+7}=\frac{7}{\sqrt{x+1}}$ $c)$ $6x^{4}+20x^{3}+27x^{2}+20x+6=0$ $d)$ $16x^{4}-40x^{3}+49x^{2}-40x+16=0$
Top Bottom