nu than mat trang

 1. T

  Toán Phân số

  Tính tổng sau : H = \frac{10}{56}+\frac{10}{140}+\frac{10}{260}+...+\frac{10}{1400}
 2. T

  Toán Phân số

  Tính :
 3. T

  Toán Bài toán hắc não

  Giúp câu b,c hướng dẫn cách làm nha câu b chưa biết cách cm góc bằng nhau ra bằng nhau thì cm tứ giác nội tiếp đơn giản còn câu c ko hiểu mong dc chỉ giáo!!!
 4. T

  Toán Góc

  Cho góc xOy = a độ ( a là hằng số, 0 < a 180 ) và tia Oz tùy ý nằm trong góc xOy. Vẽ các tia Om, On thứ tự là tia phân giác của góc xOz và góc yOz a ) Chứng tỏ rằng góc mOn có số đo không phụ thuộc vào vị trí vẽ tia Oz b ) Hãy xác định vị trí của tia Oz để tia Oz là tia phân giác của góc mOn
 5. T

  Toán Phân số

  Có tồn tại hay không hai số nguyên dương a, b sao cho:\frac{1}{a^{2}}+\frac{1}{ab}+\frac{1}{b^{2}}= 1
 6. T

  Toán khó

  Bài 18 câu d Hình vẽ kèm theo
 7. T

  Toán Tìm giá trị nhỏ nhất

  1. Chứng minh bất đẳng thức với a,b>0. Dấu "=" xảy ra khi nào? 2. Cho x,y là hai số dương thỏa mãn x+y=2 Tìm GTNN của biểu thức
 8. N

  Ngoại ngữ Viết từ

  1.If it’s hot, we (go).................................................... for a swim 2.You’ll be really tired tomorrow if you (not go)............................................................ 3.If someone (lend)........................................................you a bike, you can come...
 9. L

  Toán [TOÁN 7] Tìm x

  Tìm $x$ : $x^4 - 2x - 1= 0$
 10. lengoctutb

  Toán Giải Phương Trình

  Giải phương trình : $a)$ $|3x^{4}+6x^{3}-8x^{2}-1|+|x^{4}+6x^{3}-5x^{2}-2|=12x^{3}-12$ $b)$ $\sqrt{7x^{2}-5x+1}+\sqrt{7x^{2}+5x+1}=5x-1$
 11. Phan Đặng Quốc Huy

  Toán Tìm giá trị

  1) Cho a + b + c = 0 thỏa mãn \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0 Tính giá trị của M = \frac{bc}{a^{2}} + \frac{ac}{b^{2}} + \frac{ab}{c^{2}} 2) Xác định đa thức dư khi chia đa thức x^{2014} + x^{2015} + x^{2016} + x^{2017} cho đa thức x^{2} -1 Giúp em nhanh nhanh nha ! Mai em nộp rồi !
 12. lengoctutb

  Toán Giải Hệ Phương Trình

  Giải hệ phương trình : \[\left\{\begin{matrix} x-y=(\sqrt{y}-\sqrt{x})(1+xy) & \\ x^3+y^3=54 & \end{matrix}\right.\]
 13. loloda

  Ngoại ngữ Điền ( a/an/the) cơ bản chọn đáp án nha!

  các bn giúp mk bài a/an/the nha!
 14. lengoctutb

  Toán Giải Phương Trình

  Giải phương trình : $a)$ $\sqrt{x^{2}+4x+4}+\sqrt{4x^{2}+12x+9}+\sqrt{9x^{2}+24x+16}=1$ $b)$ $\sqrt{16x^{2}-24x+58}+\sqrt{16x^{2}+24x+58}=5x+10$
 15. lengoctutb

  Toán Giải bài toán bằng cách lập hệ PT

  Quãng đường $AB$ dài $180$ $km$. Lúc $6$ giờ sáng, một xe gắn máy đi từ $A$ về $B$ với vận tốc đều. Đến $7$ giờ, một xe hơi cũng đi từ $A$ đến $B$ với vận tốc đều. Đến $9$ giờ, xe hơi bắt kịp xe gắn máy và cả hai tiếp tục đi về $B$. Xe hơi đến $B$ quay về $A$ ngay và gặp lại xe gắn máy trên...
 16. lengoctutb

  Toán Giải Phương Trình

  Giải phương trình : $\sqrt{x^{4}-x^{2}}+\sqrt{x^{2}-x}=2\sqrt{x-\sqrt{x}}$
 17. loloda

  Ngoại ngữ Tổ chức cuộc thảo luận về chủ đề " Thiết bị điện tử cá nhân trong lớp học - dùng hay ko dùng"

  Tổ chức cuộc thảo luận về chủ đề " Thiết bị điện tử cá nhân trong lớp học - dùng hay ko dùng" ? bằng tiếng anh. Tiếng anh 10 chương trình mới, Unit 8.
 18. loloda

  Ngoại ngữ bài tập về đại từ quan hệ

  B2 : Fill in each gap with suitable relative pronoun : where , when , why or, which : 1. Here is the beach _____ is the safest for swimmers. 2. Mr Bike will buy the house _____ is opposite to my house . 3. This is the place ______ the battle took place 40 years ago . 4. The town _____ we...
 19. loloda

  Ngoại ngữ Bài hay về mệnh đề quan hệ

  A4 : Combine sentence using : Giới Từ + Whom/Which 1. The movie was interesting . We went to it . 2. I met the people . You told me about them . 3. I couldn't understand the woman . I talked to her on the phone . 4. I want to tell you about the party . I went to it last night . 5. The...
 20. loloda

  Toán toán 4 violimpic

  1,Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu giảm chiều dài đi 3 cm và tăng chiều rộng thêm 3cm thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu. 2,Một cái sân hình vuông. Người ta mở rộng sân về bên phải và lên phía trên 3m thì diện tích tăng thêm 99m2...
Top Bottom