nu than mat trang

 1. Dora Dora BlueHappy

  Toán Bài tập hình học

  \Delta ABC cân tại A, AB=15 cm, AH là đường cao, AH=9, (O;R) ngoại tiếp \Delta ABC. Tính r=?
 2. thuyduongc2tv

  Toán CHUYÊN ĐỀ: Chứng minh đẳng thức. Tính giá trị của biểu thức

  1, Cho x+y+z = 1 x^2 + y^2 + x^2 = 1 x^3 + y^3 + z^3 = 1 Tính T = x + y^2 + z^3 2, Cho x^2 + y^2 + z^2 = x^3 + y^3 + z^3 Tính T = x^2 + y^9 + z^1945 Mong mn giúp mk mai mk phải nộp rồi
 3. loloda

  Ngoại ngữ điền từ vào ô trống

  III.Vocabulary and Grammar:Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentences. 1.A child comes to his parents to see that they ………….his needs, desires, and ambition. Agree b. respect c. admire d. worry 2. Children learn from how they see their parents …………; when parents are getting...
 4. loloda

  Ngoại ngữ tìm phát âm khác

  REVISION FOR MID- FIRST TERM TEST UNIT 1 + 2 - 3 ENGLISH 11 NEW I. Find the words which has a different sound in the part underlined. A. childcare b. privacy c. mature d. elegant A. afford b. force c. top d. norm A. compassion b. progress c. discussion d. pressure a.achievement...
 5. cơn mưa mùa hạ

  Vật lí pp động lực học

  một vật nhỏ m=1,72 kg,chịu tác dụng của lực kéo F=10N hợp với phương ngang góc 30o hướng lên. Bỏ qua ma sát.Vật chuyển động trên mặt phẳng ngang.Lấy g=10m/s2. a, tính gia tốc. b, nếu tăng góc hợp với phương ngang lực tác dụng.tìm góc max để vật còn trên mặt phẳng ngang
 6. Ocmaxcute

  Giai PHƯƠNG TRÌNH

  1. \sqrt{x^{2}+6 } = x - 2\sqrt{x^{2}-1} 2. 2\sqrt{2x^{3}+16} = x^{2} + 8
 7. hothanhvinhqd

  Toán toán 9

  1, cho đa thức P(x) = ax^3 + bx^2 + cx+ d với a,b,c,d là các hệ số nguyên . CMR:nếu P (x) chia hết cho 5 với mọi giá trị nguyên của x thì các hệ số a,b,c,d đều chia hết cho 5 2, cho n là số tự nhiên lớn hơn 1 . CMR: n^4+4^n là hợp số 3, cho a,b,c là 3 số dương thỏa mãn điều kiện ...
 8. Ocmaxcute

  Bài tập Toán 9

  1.Tìm các số nguyên tố p để tổng các ước của p^{4} là số chính phương 2. Cho tam giác ABC nhọn, phân giác AD. CM: AD = \frac{2AB.AC. cos \frac{A}{2}}{AB + AC} 3. Cho (a;b;c) =1. sao cho \frac{1}{a } + \frac{1}{b} = \frac{1}{c}. \frac{1}{a } + \frac{1}{b} = \frac{1}{c}. Chứng minh a+b là số...
 9. Ocmaxcute

  Toán [Lớp 9] Bài tập

  1.Tìm các số nguyên tố p để tổng các ước số của p ^4 là sôa chính phương 2. Cho tam giác ABC nhọn, phân giác AD. Chứng minh AD = (2AB.AC. cos BAD) chia AB + AC
 10. hothanhvinhqd

  Toán hình học 9

  cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AD , gọi E , F lần lượt là hình chiếu của D trên AB ,AC . O là trung điểm AD . M , N thứ tự là trung điểm của BD , DC . a, cm : tam giác DBO đồng dạng tam giác DAN b, cm : trực tâm H của tam giác AMN là trung điểm OD c, cm : EF^{3}=BE.CF.CB ...
 11. hothanhvinhqd

  Toán hình học 9

  cho hình vuông ABCD , trên BC lấy E , tia AE ắt CD tại K ,đường thẳng qua A và vuông góc AE cắt CD tại I a, CMR : 1/AE^2+1/AK^2 không đổi khi E di chuyển trên BC b, CM : tam giác KCA đồng dạng tam giác KEI c, tìm vị trí của E để IK nhỏ nhất
 12. Toshiro Koyoshi

  Toán Hình bình hành (khó)

  Cho tam giác nhọn ABC, các đường ca BK và CL cắt nhau tại H.Một đường thẳng đi qua H cắt AB; AC lần lượt tại P; Q. Chứng minh rằng HP=HQ khi và chỉ khi MP=MQ, với M là trung điểm của cạnh BC.
 13. Dora Dora BlueHappy

  Toán Bài tập Đại số (Chương I)

  Bài 1: Tính: A= \sqrt{4+\sqrt{7}}+ \sqrt{4-\sqrt{7}} D=\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+...+\frac{1}{\sqrt{24}+\sqrt{25}} Bài 2: Phân tích thành tích: A=x\sqrt{x}-3x+2 Bài 3: Rút gọn: A= \frac{(2\sqrt{x}-1)^{2}+(2\sqrt{x}+1)^{2}}{16x^{2}-1} (x\geq 0;x\neq...
 14. Haibara Shiho

  Đề toán 9

  Các anh, chị có đề toán tỉnh kèm đáp án không? Cho em xin vài đề, em cảm ơn ạ!
 15. thuyduongc2tv

  Toán Đối xứng tâm

  Cho hình thang ABCD, đáy AB < CD. Lấy M bất kì nằm giữa A và B. Gọi E, F tương ứng là trung điểm của AC và BD. Lấy H đối xứng với M qua E, K đối xứng với M qua F. CMR: a) C, D, H, K thẳng hàng...
 16. O

  Toán Toán 8

  Mình học đến đối xứng trục rồi Cho mình hỏi lun là : " Sao chứng minh 2 hình đối xứng thì chứng minh 2,3 điểm đối xứng vậy ạ (VD : a đôi xứng với a qua d, b đối xứng với c qua d => ab đối xứng với ac ) Trong khi đó : Hai hình gọi là đối xứng khi mỗi điểm thuộc hình này đối xứng với mỗi điểm...
 17. cỏ phong sương

  Toán Phương trình vô tỉ

 18. Quỳnh Su

  Toán Đại 7

 19. Quỳnh Su

  Toán Đại 7

  bài 34 này làm từ câu i và phần dưới mk đánh dấu nha
 20. Quỳnh Su

  Toán Đại 7

  cái cuối là S3 nha
Top Bottom