nu than mat trang

 1. Quỳnh Su

  Toán Đại 7

  giúp mk nha
 2. Quỳnh Su

  Toán Toán 7, hình học

  Cho tam giác ABC có AB=AC a, chứng minh B^=C^ b, Gọi M, N lần lượt trung điểm của AC, AB c/m tam giác ABM=ACN (vẽ hình nha )
 3. Quỳnh Su

  Toán Toán 7, hình học

  Cho đoạn thẳng AB. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa đoạn thẳng AB vẽ BAx^ =ABy^ >90 độ . trên tia Ax, Ay lấy AC=BD. c/m a, tam giác ABC=BAD b, tam giác CAD=DBD ( vẽ hình nha )
 4. anhphanchin1@gmail.com

  Toán Rút gọn

  A=\frac{1}{2\sqrt{1}+1\sqrt{2}}+\frac{1}{2\sqrt{3}+3\sqrt{2}}+.........+\frac{1}{399\sqrt{400}+400\sqrt{399}}
 5. N

  Toán Giải bài toán bằng máy tính casio

  1/ Tìm chữ số thập phân thứ 2016 của phép chia: a) 1:49 b) 10:23
 6. Dora Dora BlueHappy

  Toán Biến đổi đại số

  1, Rút gọn: M= \frac{a}{ab-2b^{2}} - \frac{2}{a^{2}+a-2ab-2b} x (1+ \frac{3a+a^{2}}{a+3} ) \sqrt{29-12.\sqrt{5}} 2, Biến đổi về dạng tích: A= x^{2} - 7x + 6 B=(x^{2} - 4)^{2}+8.(x^{2}-4x)+15 C= 4x^{4}+1
 7. Red Rose

  Toán Hình học 8

  1,Cho tam giác ABC vuông tại A, Đường cao AH. Gọi I là trung điểm của HC. Kẻ đoạn thẳng BK vuông góc với BA sao cho BK=\frac{1}{2}AC, K và C cùng phía đối với AB. Chứng minh KI vuông góc với AI 2, Cho \Delta ABC có ba góc nhọn. H là trực tâm của tam giác...
 8. Red Rose

  Văn Văn tự sự lớp 8

  Em hãy kể lại kì nghỉ hè của em. Giúp mình với mai mình làm bài rồi:r2:r2 Help me
 9. minnyvtpt02

  Toán [LỚP 10] Vectơ

  bài 1 : cho tam giác ABC có trực tâm H, D là điểm đối xứng với B qua tâm O của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC khẳng định nào sau đây là đúng ? A, HA = CD và AD = CH B, HA = CD và AD = HC C, HA= CD và AC = HD D, HA = CD và AD=HC và OB= OD ( dấu vecto mình không gõ được nhé ) bài 2 : cho...
 10. Dora Dora BlueHappy

  Toán Hình 8 (và bài hình 1 lớp 9)

  Cho \DeltaABC cân ở A, biết rằng trên AB có D thỏa mãn: AD=DC=CB. TÍnh các góc của \DeltaABC? Các bạn giải giúp mình với! Mình nghe gợi ý bảo là có phương trình và giải theo hướng tổng 3 góc của tam giác.
 11. xuanthuyav@gmail.com

  Toán nâng cao 9

  a. cho các số thực a,b thỏa mãn a+b khác 0 . cmr a^{2}+b^{2} +(\frac{1+ab}{a+b})^{2} \geq 2 b.cho các số thực a,b,c dương thõa mãn a+b+c=1.tìm GTLN của M = \sqrt{a^{2}+abc}+\sqrt{b^{2}+abc}+\sqrt{c^{2}+abc}+9\sqrt{abc} c.với mỗi số nguyên dương n ; cmr...
 12. xuanthuyav@gmail.com

  Toán gtln của biểu thức toán 9

  tìm gtln của 2 căn x / x+1
 13. Dora Dora BlueHappy

  Toán Bài tập hình 8

  Cho \Delta ABC có trung tuyến AD=12cm. Trung tuyến BE=9cm, trung tuyến CF=15cm. Trên tia đối của tia AD lấy điểm M sao cho DM=1/2AG (G là trọng tâm \Delta ) a, Tứ giác BGMC là hình gì? Vì sao? b, Chứng minh rằng: \Delta BGM là \Delta vuông. c, BC=? Hình vẽ: **Mong mọi người giúp mình, mình xin...
 14. Dora Dora BlueHappy

  Toán Giải thích

  Khi làm toán hình vì sao không được tính xấp xỉ hoặc làm tròn? Nếu trong trường hợp yêu cầu tính mà số khi làm căn bậc hai lại không phải số chính phương thì làm sao để vẫn ra kết quả đúng? Ví dụ: Tính BC và AH BC^{2} = 5^{2} + 5^{2} =50 => BC = \sqrt{50} \approx 7,1 (cm) Và HB= AB^{2} / BC =...
 15. Red Rose

  Văn Thêm cụm C-V thích hợp

  Thêm vào chỗ trống dưới đây một kết cấu C-V thích hợp. Cái bảng này phải.......... Giúp mình với!!!!!! r76r76r76r76
 16. Dora Dora BlueHappy

  Hóa Giải thích Hóa 8

  Hiện trong sách giáo khoa và khi giải bài tập thì tới đoạn viết PTPỨ, ví dụ như sau: nFE= 8,6/56=0,05 (mol) PTPU: FE + 2HCL \rightarrow FECL2 + H2 PT: 1 2 1 1 Đề: 0,05 0,1 0,05 0,05...
 17. Red Rose

  Toán Hình học 8

  Bài 1:Cho tam giác abc và đường trung tuyến CI. Qua trung điểm O của CI, kẻ đường thẳng d cắt các cạnh AC và BC. Gọi A',B', C' là chân các đường vuông góc kẻ từ A,B,C đến đường thẳng d. Chứng minh AA'+BB'=2CC' Bài 2:Cho tứ giác ABCD có AD=BC, các tia DA và CB cắt nhau tại O. Gọi I,K thứ tự là...
 18. loloda

  Tìm tính nhanh

  9×abc= a0bc. Tìm a,b và c.
 19. loloda

  Ngoại ngữ mạo từ

  Exercise 2: Choose the best answer 1. My mother goes to church in ______ morning. A. x B. every C. the D. a 2. I eat ______ everyday. A. a banana B. banana C. the bananas D. any banana 3. Harry is a sailor. He spends most of his life at _____ sea. A. a B. an C. the D. x 4. There are...
 20. Khánh Linh.

  Toán Hình 9

  1, Cho tam giác ABC có AB=6 cm;AC=8 cm,các đường trung tuyến BD và CE vuông góc với nhau.Tính BC? 2, Cho tam giác ABC trực tâm H.CM hệ thức: AB^{2}+HC^{2}=BC^{2}+HA^{2}=CA^{2}+HB^{2} 3,Cho tam giác ABC cân tại A.Kẻ các đường cao AH,BK,CI a, \frac{1}{BK^{2}}=\frac{1}{4AH^{2}}+\frac{1}{BC^{2}} b...
Top Bottom