Toán 9 CM 1 đẳng thức và giải pt

Phùng Doanh Doanh

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng bảy 2018
3
1
6
19
Hà Nam
Trường THPT Lê Hoàn
Trông có vẻ khó
Mình có một công thức cho PT 4 hình 1
[tex]\inline \bg_red (a+b+c)^{2}=a^{2}+b^{2}+c^{2}+2(ab+bc+ca)[/tex]
 
Top Bottom