Toán 10 Bài tập tìm quỹ tích điểm

Hoàng Hà Trung Đức

Học sinh
Thành viên
24 Tháng chín 2017
100
27
26
20
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

a) Cho tam giác ABC , vuông tại A, M là điểm thay đổi trong tam giác, D, E, F là hình chiếu của M lên BC, CA, AB. Tìm M để đô dài | [tex]\underset{MD}{\rightarrow}[/tex] + [tex]\underset{ME}{\rightarrow}[/tex] + [tex]\underset{MF}{\rightarrow}[/tex] | = |[tex]\underset{MA}{\rightarrow}[/tex] |
b) Tìm quỹ tích điểm N biết {NA}^2 -3 {NB}^2 = {AB}^2
c) tìm điểm E sao cho {MA}^2 +2 {MB}^2 - {MC}^2 nhỏ nhất
 
Last edited:
Top Bottom