Toán 9 Tính chiều cao tháp

hallohello

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng ba 2018
12
2
6
20
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
Tan[tex]4^{0}[/tex] = [tex]\frac{AB}{BC}[/tex] nên [tex]BC = \frac{AB}{tan4^{0}}[/tex]
Tan[tex]3^{0}[/tex] = [tex]\frac{AB}{BD}[/tex] nên [tex]BD = \frac{AB}{tan3^{0}}[/tex]
Mà BD - BC = CD. Thay vào giải phương trình ẩn AB
vậy bạn đặt ẩn thế nào và phương trình bạn trình bày thế nào
 
  • Like
Reactions: Sơn Nguyên 05
Top Bottom