Toán 9 Tính [tex]\sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+...}}}[/tex]

Hoàng Vũ Nghị

Cựu Mod Toán | Yêu lao động
Thành viên
3 Tháng tám 2016
2,297
2,640
486
20
Vĩnh Phúc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Tính [tex]\sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+...}}}[/tex]
2.a, Tìm SHT x sao cho [tex]\sqrt{x^{2}+19x+93}[/tex] là số hữu tỉ
b,tìm x thuộc R sao [tex]x+\sqrt{2};x^{3}+\sqrt{2}[/tex] đều là số hữu tỉ
3.Viết lên bảng 3 số 1,2,4
xóa đi 2 số và thay vào bằng 2 số [tex]\frac{a+b}{\sqrt{2}};\frac{a-b}{\sqrt{2}}[/tex]
Hỏi trên bảng còn lại được 3 số [tex]\sqrt{2};2\sqrt{2};3\sqrt{3}[/tex] hay k?
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom