Toán 8 Hình bình hành ABCD có E và D đối xứng với nhau qua A, vẽ D và F đối xứng với nhau qua C.

Huỳnh Nguyễn Bích Vân

Học sinh
Thành viên
25 Tháng năm 2018
151
71
31
18
Lâm Đồng
THCS Trần Phú

sasusaku99

Học sinh
Thành viên
4 Tháng mười một 2015
55
29
26
Bắc Giang
THPT
CM được AE = BC và AB = CF do tính chất hình bình hành và điểm đối xứng đã cho trên giả thuyết

[tex]\widehat{EAB} = \widehat{BCF}[/tex]

=> [tex]\Delta ABE = \Delta CFB[/tex]

=> EB = BF

Lại có [tex]\widehat{EBA} + \widehat{ABC} + \widehat{CBF} = 180[/tex]

(Cái này em dùng định lí các góc trong tam giác và hai tam giác bằng nhau đã chứng minh bên trên là ra nhé!)

=> E, B, F thẳng hàng

=> E, F đối xứng nhau qua B

(điều phải chứng minh)
 
Top Bottom