Toán 9 Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Sư tử lạnh lùng

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng mười một 2017
733
207
91
Nghệ An
Không biết

Khánh Ngô Nam

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng tám 2019
965
1,103
146
Phú Yên
THCS Tôn Đức Thắng
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D, E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC.
a, Chứng minh: AH^3 = BC. BD. CE
b, Giả sử BC=2a là cố định. Tìm GTNN của BD^2+CE^2
a/ Áp dụng HTL vào tam giác ABC có
AH^2 = BH.CH
nên AH^4 = BH^2.CH^2
AH^4 = BD.AB.EC.AC
AH^4 = AB.AC.BD.EC = AH.BC.BD.EC
Vậy AH^3 = BC.BD.EC
 
Top Bottom