đại số

 1. STA QUY

  Toán Toán Giải

  Một xe máy đi từ A đến b với vận tốc 35km/h. Sau đó một giờ, trên cùng tuyến đường đó, Một ôtô đi từ B đến A với vận tốc 45km/h. Biết quãng đường từ A đến B dài 115km. Hỏi sau bao lâu, kể từ khi xe máy khởi hành, hai xe gặp nhau?
 2. STA QUY

  Toán Toán Giải

  Lúc 6 giờ, ôtô một khởi hành từ A. Đến 7 giờ 30 phút ôtô hai cũng khời hành từ A với vận tốc lớn hơn vận tốc ôtô một là 20km/h và gặp nhau lúc 10 giờ 30 phút. Tính vận tốc mỗi ôtô.
 3. Kwon Jiyong

  Toán Giải phương trình

  Giải phương trình sau:
 4. Kwon Jiyong

  Toán Giải phương trình

  Giải phương trình sau:
 5. Kwon Jiyong

  Toán Rút gọn biểu thức

  Cho biểu thức: a) Rút gọn A b) Tính giá trị của A biết |x-1| = 3 c) Tìm giá trị của x để A > 0 và để A < 0 d) Tìm x để e) Tính giá trị của x để |A| = 1/2 f) Tìm x € Z để A € N
 6. Kwon Jiyong

  Toán Rút gọn biểu thức

  Cho biểu thức: a) Rút gọn P b) Tính giá trị của P khi = 4 c) Tìm c để P = d) Tìm x để P > -1 e) Tìm x € Z để P có giá trị là số nguyên dương
 7. Kwon Jiyong

  Toán Rút gọn biểu thức

  Cho biểu thức: a) Rút gọn P b) Tìm x để P < 1
 8. Kwon Jiyong

  Toán Rút gọn biểu thức

  Cho biểu thức: a) Rút gọn P b) Tính giá trị của P khi |x-1| = 2 c) Tìm x để P = -1 d) So sánh P với -3
 9. Kwon Jiyong

  Toán Giải bài toán bằng cách lập phương trình

  Một người dự định đi từ A đến B cách nhau 36km trong một thời gian nhất định. Sau khi đi nửa quãng đường, người đó dừng lại nghỉ 18 phút. Do đó để đến B đúng hẹn, người đó đã tăng vận tốc thêm 2 km/h trên quãng đường còn lại. Tính vận tốc ban đầu và thời gian xe lăn bánh trên đường?
 10. Kwon Jiyong

  Toán Giải bài toán bằng cách lập phương trình

  Hai người đi xe đạp cùng một lúc ngược chiều nhau từ hai điểm A và B cách nhau 42km và gặp nhau sau 2 giờ. Tính vận tốc mỗi người, biết người đi từ A mỗi giờ đi nhanh hơn người đi từ B là 3km.
 11. Kwon Jiyong

  Toán Giải bài toán bằng cách lập phương trình

  Một nhóm thợ đặt kế hoạch sản xuất 3000 sản phẩm. Trong 8 ngày đầu họ thực hiện đúng mức đề ra, những ngày còn lại họ đã làm vượt mức mỗi ngày 10 sản phẩm, nên đã hoàn thành kế hoạch sớm 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày cần bao nhiêu sản phẩm?
 12. Kwon Jiyong

  Toán Giải bài toán bằng cách lập phương trình

  Một máy bơm muốn bơm đầy nước vào một bể chứa trong một thời gian quy định thì mỗi giờ phải bơm đucợ 10 mét khối. Sau khi bơm được 1/3 thể tích chứa, người ta vận hành cho máy hoạt động với công suất lớn hơn mỗi giờ bơm được 15 mét khối. Do vậy so với quy định bể chứa được, đã bơm đầy trước 48...
 13. Kwon Jiyong

  Toán Giải bài toán bằng cách lập phương trình

  Vụ mùa năm 2008 thu hoạch trên 2 cánh đồng được 650 tạ lúa. Sang vụ mùa năm 2009 năng suất của cánh đồng thứ nhất tăng 50%, cánh đồng thứ hai tăng 70%, nên tổng sản lượng của hai cánh đồng là 1080 tạ. Tính sản lượng lúa trên cánh đồng vụ 2008?
 14. Kwon Jiyong

  Toán Giải bài toán bằng cách lập phương trình

  Một số có hai chữ số trong đó chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị. Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau ta được một số nhỏ hơn số đã cho 18 đơn vị. Tìm số đó?
 15. STA QUY

  Toán Toán

  Cho a^{3} + 6 = -3a - 2a^{2} Tính giá trị của A = \frac{a-1}{a+3}
 16. STA QUY

  Toán 8 Giải Toán

  Một hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng 2m, giảm chiều dài 10m thì diện tích giảm 60m^{2}. Tính diện tích ban đầu hình chữ nhật.
 17. STA QUY

  Toán Toán lời giải

  Một xe ôtô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 60km/h rồi quay về A với vận tốc 50km/h. Thời gian lúc đi ít hơn thời gian lúc về là 48 phút. Tính quãng đường AB.
 18. N

  Toán Tìm GTNN của biểu thức

  Cho a, b, c là số dương thỏa mãn : b^{2} + c^{2} \leq a^{2} Tìm GTNN của : P = \frac{1}{a^{2}}(b^{2} + c^{2}) + a^{2}(\frac{1}{b^{2}} + \frac{1}{c^{2}})
 19. P

  Toán Chứng minh bất đẳng thức BĐT

  Các bạn ơi giúp mình bài toán này với: Cho ba số thực dương a, b, c. Chứng minh rằng: https://i.vietnamdoc.net/data/image/2013/Thang10/03/De-L10-THPT-chuyen-BenTre-2012-2013-Toan-4.jpg
 20. A

  Toán Toán Đại Lớp 8

  Ngày mai em thi rồi nhưng có một bài nâng cao cô cho nhưng em không biết cách làm, anh chị nào thương tình làm giúp em gấp nhé, em cảm ơn nhiều ạ. x+a/a-x + x-a/a+x = a(3a+1)/a^2-x^2. Tìm a sao cho phương trình x=2 là nghiệm.
Top Bottom